Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст роботи Вступ 3 I. Соціально-економічний розвиток в Україні кінця XIX-початкуXX ст. 6 1.1 Скасування кріпацтва 6 1.2 Реформи 60-70-х років XIX ст. 8 1.3 Розвиток промисловості 10 1.4 Сільське господарство 11 II. Причини української еміграції кінця XIX-початку XX ст. 13 2.1 Становлення і консолідація української нації 13 2.2 Переселенські рухи українців 15 Висновок 27 Список використаної літератури 29 Вступ Протягом останніх десятиліть XVIII та всього XIX ст. український народ, економічно визискуваний і політично переслідуваний в Україні, відчував щораз більший голод на землю. Водночас окупаційні імперські уряди спроваджували на українські землі чужинців (головно росіян і німців), яким не тільки давали земельні наділи, але й матеріальну допомогу, щоб вони могли загосподаритися. Створювалася парадоксальна ситуація — українські землі колонізували чужинці, а український селянин, не маючи достатньо землі для утримання власної родини, мусив шукати вільних земель поза межами своєї батьківщини. У пошуках &quo ;вільної землі&quo ;, нових теренів поселення, український селянин дістався Поволжя, дійшов до Центральної Азії і далі вздовж південних окраїн Сибіру, понад рікою Амур, добрався до Тихого Океану, організовуючи поселення, надаючи їм відомі в Україні топографічні українські назви. Одночасно із західних земель України селяни заходили у найдальші закутини американського континенту, починаючи від холодної Канади, зокрема степових провінцій Манітоби, Саскачевану й Альберти, аж до найдальше висунених окраїн Південної Америки, таких як провінції Ріо Негро і Чубут в Аргентині. В кожній країні вони мусили пристосовуватися до локальних відносин, відмінних природних і культурних умов. Еміґрація як соціальний феномен властивий багатьом суспільствам і має різні причини і наслідки, що позначаються на житті народів і цілого людства. Нині у світі, за різними даними, від 150 до 175 млн. осіб (понад 3 % населення планети) проживають за межами країн свого походження. Із них близько 70 млн. — міґранти. Участь українців у глобальних світових міґраційних процесах — вражаюча: близько 45 % нашого люду живе за межами України. З них українські трудові міґранти становлять понад 10 % (близько 8 млн., а в сезонний пік їхня кількість збільшується майже удвічі) від загальної кількості міґрантів у світі. Частка українських еміґрантів і трудових міґрантів, відносно до загальної чисельності українського соціуму, найвища в світі. Цей показник особливо тривожний на тлі депопуляції українського етносу — низької народжуваності й високої смертності. Український соціум, фактично, розділений надвоє: трохи більше половини українців живе на своїй материковій території, а решта розпорошена за межами України. Через це в українській культурі утворилися дві паралельні течії: одна — в Україні, друга — за кордоном, які донедавна були розділені ще й політико-ідеологічними бар’єрами. До того ж, на українських етнічних землях за кордоном зникають корінні українці. Зникають не фізично, а номінально, що засвідчують дані переписів у сусідніх країнах (Росії, Польщі, Білорусі, Словаччині, Румунії, Молдові).

Причини різні, але головна — відсутність належної підтримки, захисту з боку України як держави. В Україні на державному рівні ніхто не займається вивченням відпливу фахівців за кордон, не ведеться й належного державного статистичного обліку. І найтривожніше — відсутня стратегія захисту й розвитку духовно-інтелектуального ресурсу нації. Україна назавжди втрачає свій інтелектуальний потенціал. Серед причин виїзду українських фахівців за кордон на першому місці — потреба реалізувати себе професійно. Та переважна більшість освічених людей змушена виконувати некваліфіковану, низькооплачувану роботу, аби заробити собі на більш-менш забезпечене життя. Від першої хвилі до четвертої простежується зростання освітнього рівня еміґрантів. Коли перші еміґранти були переважно неписьменні й тому виконували некваліфіковану, найважчу роботу в країнах оселення, то друга й третя хвилі потягла за кордон переважно людей освічених. Коли в ХIХ столітті Українська нація була нацією депортованих, то в ХХІ столітті стала нацією міґрантів. На жаль, сьогодні жодна з державних структур офіційно не відстежує, тим паче не регулює виїзду наших людей за кордон, не займається захистом їхніх прав та виявленням інших проблем трудової міґрації. Актуальність теми дослідження: на сьогодні тема соціально-економічних причин еміграції є надзвичайно актуальною. Донедавна в українській еміґрації називали три хвилі переселенського руху: перша — з початку 70-х років ХІХ ст. до початку Першої світової війни (70-ті рр. ХІХ ст.—1914) — економічна; друга — період між двома світовими війнами (1917—1939) — економічно-політична; третя — роки Другої світової війни та повоєнний період — політична. І ось у середині 90-х років ХХ ст. виникла четверта — новітня хвиля української трудової міґрації, яка переростає в еміґрацію. Парадоксальність новітньої економічної міґрації та еміґрації в тому, що коли перша хвиля масового переселення українців припала на добу нашої бездержавності, то четверта хвиля виникла в Українській державі. Цю парадоксальність бачимо і в спільній причині першої й четвертої еміґраційних хвиль — у соціально-економічній мотивації, у бідності, в неможливості реалізувати себе на Батьківщині. Об’єктом вивчення є література з історії України кінця XIX – початку XX століття, історичні документи цього періоду, що містять інформацію про соціально- економічний розвиток та політичну ситуацію на Західній та Наддніпрянській Україні. Мета роботи – виявити причини першої хвилі української еміграції через дослідження соціально-економічного стану українського населення в кінці XIX – на початку XX століття, I. Соціально-економічний розвиток в Україні кінця XIX- початку XXст. 1.1 Скасування кріпацтва На західноукраїнських землях внаслідок революції 1848-1849 років обов’язкові панщинні роботи, що становили основу феодальної залежності селянина від поміщика, були скасовані імператорським законом. Селяни одержали громадські права і – за великий викуп – право власності на земельні ділянки, що перебували у їхньому користуванні. На Наддніпрянській Україні кріпацтво залишилося недоторканим.

З 13,5 млн. усього населення 5,3 млн. становили приватновласницькі і 5,2 млн. державні селяни. Ніяких громадських прав вони не мали, як не мали також і коштів, щоб замінити рутинні способи ведення своїх господарств. Малопродуктивною була кріпацька праця і в поміщицьких економіях та промислових мануфактурах. На 1860 р. продуктивність праці кріпака в Російській імперії, в тому числі і підвладній їй Наддніпрянській Україні, була такою, як ще у 1800р. у країнах Центральної Європи, коли там панували різні форми кріпацтва. Отже, кріпацтво, по суті, гальмувало розвиток народного господарства. За дорученням царя Олександра II підготовку реформ про звільнення селян від кріпосної залежності здійснювали поміщики. Реформу поміщики і царські чиновники проводили на основі того, що було записано в царському Маніфесті, загальному і місцевих «Положеннях» про звільнення селян з кріпацтва. Підписані царем 19 лютого 1861 р., ці документи були обнародовані в Петербурзі і Москві – 5 березня, а в містах і селах України – з 9 березня до 2 квітня. За цей час ( на випадок заворушень народних мас) поліцейські власті підготувались до екзекуцій. Адже реформа повністю зберегла поміщицьке землеволодіння і майже повсюдно зменшила ті мізерні наділи, якими селяни користувались до реформи. Одержані селянами наділи були настільки мізерні, що увічнилися у гірко-глузливих народних приказках: «Дожились до того, що хоч серед хати орати», «Поле, що й курці лапою ступити ніде», «Тіснота така, що зі стріхи на чужий город капає». Деякі земельні наділи на Правобережжі були зроблені царизмом з демогогічно-провокаційною метою: підбурити українських селян проти учасників польського визвольного руху – здебільшого з родин місцевих поміщиків. Але й ці «подачки» не розв’язали питання селянського малоземелля, яке залишалося тут найгострішим в Україні. В цілому внаслідок реформи 1861 р. українські землі втратили понад 15% загальної площі земель, які раніше перебували у їхньому користуванні. 94% колишніх поміщицьких селян одержали наділи манші 5 десятин, тобто менше норми середнього прожиткового мінімуму. Та й ці мізерні наділи селяни повинні були протягом 49 років викупити у поміщиків на основі встановлених реформою цін, які значно перевищували тодішні риночні ціни на землю. Так, в Україні до 1906 р., коли «викупні платежі» припинилися, поміщики одержали за землю, передану селянам, 382 млн. крб., в той час, як її ринкова вартість становила 128 млн. крб. Таким чином, фактично селяни викуповували не тільки землю, а й особисту волю. Реформа надала право поміщику протягом двох років самому визначити і оформити у так званих уставних грамотах розміри земельних наділів селян. В цей період селяни перебували в становищі «тимчасово-зобов’язаних», змушені були, як і раніше, відбувати панщину або платити оброк. В багатьох місцевостях таке становище продовжувалось багато років, бо надання селянам дозволу на викуп наділів цілком залежало від бажання поміщика аж до 1883 р. З часу проголошення реформи 1861 р. протягом двох років дворові селяни мали працювати на поміщика чи платити йому оброк, а потім ставали нікому непотрібними, оскільки наділення їх землею не передбачалось законом.

На Захд вирушила також частина нтелгенц, науковц, як не сприймали радянсько системи  в час окупац спвпрацювали з нмцями, або свдом патроти, як не бажали залишатися в сталнськй тоталтарнй систем. Серед вдомих людей це були, зокрема, професор О. Оглоблн, М. Величквський та н. Особливо багато людей вихали з захдних областей Украни. До бженцв належали  т, хто, потрапивши на Захд як «остарбайтери» та вйськовополонен, не бажав повертатися до СРСР. За деякими даними, 310 тис. укранцв склали третю хвилю укрансько емграц. 162 29 серпня 1944 р. вибухнуло Словацьке нацональне повстання (Треба зауважити, що Словаччина в той час (19391945) була незалежною державою з союзницьким щодо Нмеччини статусом. Отже,  легко зрозумти, наскльки було «нацональне» те повстання, що його рушийною силою було совтськ партизани та парашутисти , частково, чеськ партизанськ вддли. Очевидно, що з вигнанням з Словаччини  союзниквнмцв закнчилася   незалежнсть, вдновлена лише псля упадку СССР коментар WEBупорядника) проти нациств

1. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

2. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

3. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

4. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

5. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

6. Соціальноекономічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах
7. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
8. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

9. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

10. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

11. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

12. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

13. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

14. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

15. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

16. Роль власності у соціально-економічних процесах

Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

17. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

18. Історія соціально-економічної географії світу

19. Соціальна захищеність дітей в Україні

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

22. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
23. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
24. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

25. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

26. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

27. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

28. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

29. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

30. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

31. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

32. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные

33. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

34. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

35. Модернізм. Основні течії першої половини XX століття

36. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

37. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

38. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
39. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки
40. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

41. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

42. Економічні райони України

43. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

44. Соціальне партнерство в Україні

45. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

46. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

47. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

48. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

50. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

51. Економіка праці та соціально-трудових відносин

52. Економічні чинники регіональної політики в Україні

53. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

54. Державні та недержавні соціальні служби в Україні
55. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема
56. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

57. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

58. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

59. Стан соціальної галузі України

60. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

61. Нормативна база соціальної роботи в Україні

62. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

63. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

64. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

65. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

66. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

67. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

68. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

69. Економічні системи

70. Право як спеціальне соціальне явище
71. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
72. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

73. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

74. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

75. Соціальне та особисте страхування

76. Державна політика соціального страхування

77. Економічні і законодавчі питання охорони праці

78. Розвиток соціальної географії в СРСР

79. Державна соціальна допомога

80. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы

81. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

82. Правовідносини у сфері соціального захисту

83. Соціальна обумовленість державної служби

84. Соціальна цінність права

85. Сутність та соціальне призначення держави

86. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
87. Мова як символ соціальної солідарності
88. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

89. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

90. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

91. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

92. Українська культура першої половини ХІХ століття

93. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

94. Культура України в ХІV–першій половині ХVІІ століття

95. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

96. Етап першого відродження української нації

Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

98. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

99. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.