Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Природно-географічні фактори Для території характерні 2 структурно-тектонічних поверхи – докембрийский і палеозойський, складений породами нижнього і середнього карбону. Ці породи зім'яті в складки і розбиті різними розривними порушеннями. Кам'яновугільні відкладення представлені пісковиками, алевролітами, аргілітами, вапняками і вугільними пластами. Мінеральні утворення в них порівняно рідкісні. Досить часто зустрічаються лише сидерити у вигляді конкрецій, в аргілітах, невеликих кристалах кварцу, що утворюються в тріщинах, що виникають в пісковиках. Тріщини у вапняках досить часто заліковуються кальцитом. У породах, що вміщають вугільні пласти, можна виявити пірит, який зустрічається у вигляді кристалів чи ж виконує останки викопних безхребетних. Місцевість прикрита також четвертинними лесовими породами. Переважна більшість корисних копалини регіону мають осадове походження: вони виникли в процесі седиментації в морях, затоках, лагунах, озерах, на алювіальних рівнинах і в межах боліт. Провідним природно-географічним фактором в цьому районі є мінерально - сировинний. Серед різноманітних корисних копалин найбільші запаси кам’яного вугілля. Тут залягає вугілля, що утворилося в середньому карбоні. У представленні більшості учених, карбонове вугілля Донбасу утворене вологолюбними рослинами, поширеними в межах заболоченого морського побережжя. У складі цих рослинних співтовариств домінували такі гіганти кам'яновугільного лісу, як лепідодендрони, сигиллярії, каламіти. Як підлісок тут були присутні вологолюбні папороті, деякі насінні папороті, клинолисткові. Мінеральні ресурси сприяють розвитку вугільної промисловості, тому тут ще з ХІХ століття почали створювати вугільні шахти. Вугілля не містить рослинних залишків, які можна спостерігати неозброєним оком. Територія промислового вузла знаходиться в межах двох геолого-промислових районів видобутку вугілля : Алмазно – Мар`ївському та Селезнівському, де залягає кам'яне вугілля коксове і худі. Основні марки вугілля: Ж, ЖК, ГЖК, ГР, ДГР, ДО, ОС. Вугілля різного ступеня метаморфізму відрізняється двома основними показниками: виходом летючих і теплотою згорання. Середні значення цих величин для коксового вугілля – 18 – 27% вихід летючих, теплота згорання – 8500 – 8750 ккал/кг; для худого вугілля – 9 – 17% - вихід летючих, 8450 – 8750 ккал/кг - теплота згорання. В межах Луганської області, на основі характеру морфоструктури і морфоскульптури, а також враховуючи історію розвитку рельєфу, виділяється ряд геоморфологічних областей. Найбільш південною з них є Центральнодонецька структурно-денудаційна рівнина, відповідна в орографічному відношенні Донецькому кряжу. Територія Стаханово – Алчевського вузла знаходиться в межах північного схилу Центральнодонецкой структурно – денудаційної рівнини. Рельєф в місцях, що безпосередньо примикають до вододілу, мелкохолмистый, в інших місцях розповсюдження виходів карбону – грядково-гривистий. Рівнинний рельєф разом з мінеральними ресурсами сприяють розвитку різних галузей промисловості, але для цієї території характерна густа водно-ерозійна мережа, що ускладнює будівництво промислових і житлових будівель, розвиток сільського господарства.

Клімат, що формується під впливом порівняно великої кількості сонячної радіації, панування континентального повітря помірних широт і віддаленості від океанів і морів, характеризується як помірно континентальний з досить жарким, посушливим літом і порівняно холодною зимою з нестійким сніжним покривом. Географічне положення в помірних широтах обумовлює велику кількість сонячного тепла. Середньорічні величини сумарної сонячної радіації складають 105 -114 ккал/ см2. У формуванні клімату беруть участь декілька типів повітряних мас: арктичні, помірні, тропічні, серед яких виділяються континентальні і морські. Велика притока сонячного тепла і переважання континентальних повітряних мас визначають температурний режим з характерними досить високими літніми температурами ( 21,5єС) і порівняно низькими температурами взимку (-7,5єС). У регіоні випадає найбільша в області кількість опадів – близько 500 – 560 мм. Для режиму випадіння опадів характерний континентальний тип з літнім максимумом. Кліматичні показники території сприяють розвитку сільського господарства, оскільки місцевість одержує достатню кількість тепла і вологи для вирощування зернових, соняшнику, овочевих культур, розвитку птахівництва. В умовах сильно розчленованого рельєфу північного схилу Донецького кряжа лесові і лесовидні суглинки майже повністю змиті, і ґрунтоутворюючими породами тут найчастіше є продукти руйнування (елювій) корінних порід: пісковиків, сланців, вапняків, мело-мергельных порід. У таких умовах звичайно формуються чорноземи звичайні щебнисті на елювії щільних корінних порід, серед яких виділяють дві основні генетичні групи: 1. Чорноземи звичайні щебнисті на елювії щільних некарбонатних порід утворюються на мілкоземистому хрящевато-щебнистому елювії кам'яновугільних пісковиків і сланців потужністю 0,7 – 1,5 м, нижче за які залягає малозруйнована корінна порода. За механічним складом чорноземи залежно від ґрунтоутворюючої породи діляться переважно на глинисті і піщано-важко-суглинні (на сланцях), середньосуглинисті (на пісковиках). Кількість гумусу коливається від 3 – 4% (на пісковиках) до 6 – 6,5% (на сланцях). 2. Чорноземи звичайні щебнисті на елювії щільних карбонатних порід утворюються на продуктах руйнування мело-мергельных порід і вапняків, а також на окарбоначеному елювії кам'яновугільних пісковиків і сланців, у зв'язку з чим ґрунти характеризуються підвищеним вмістом карбонатів за всім профілем, починаючи з поверхні. По механічному складу переважають пилевато-середньосуглинисті ґрунти. Кількість гумусу незначна, рідко перевищує 2 – 2,5%. Значна частина площі цих ґрунтів не розпахується, а використовується під випаси. У зв'язку з особливостями рельєфу, корінних порід і антропогенною дією ґрунти сильно еродовані, змінений їх природний склад, що значно знизило продуктивність ґрунтів, ускладнює вирощування сільськогосподарських культур. На території вузла протікають річки Лугань, Комишеваха, Лозова, Біла, які відносяться до басейну Сіверського Донця. У живленні річок основна роль належить талим сніговим водам (65 – 75%) і літньо-осіннім дощам (близько 25%).

Істотну роль в стійкому живленні більшості річок грають підземні води (5 – 10%). Річки мають особливе значення для промисловості вузла, оскільки більшість технологічних процесів водомісткі. Тому річки протягом всього року поповнюються стічними водами промислових підприємств і шахт. Такий антропогенний стік, викликаний господарською діяльністю людини, нерідко викликає небажані зміни в природному гідрологічному режимі і якості поверхневих вод. Для деяких промислових підприємств створені штучні водоймища, в яких відбувається очищення води, яка може використовуватися повторно. У зв'язку з розвитком промисловості багато річок практично втратили своє рекреаційне значення. Промислове і рекреаційне значення має одне з найбільших водосховищ Луганської області – Ісаківське, розташоване на річці Біла, поблизу Алчевська і Перевальська. Але сьогодні гостро стоїть проблема щодо якості води у водосховищі, тому рекреаційне значення поступово втрачається. У промислових цілях використовують також підземні води карбону і крейди. У зв'язку з особливістю поверхневих і підземних вод і негативним впливом промисловості на водні ресурси якість води дуже низька. Через складну геологічну будову і рельєф місцевості, ґрунтовий покрив і кліматичні особливості для даної території характерні такі типи рослинності – північні різнотравно-типчаково-ковилові степи, петрофітні (кам'янисті) різнотравно-типчаково-ковилові степи, на місці яких зараз розташовуються сільськогосподарські землі. Сучасний тваринний світ досить різноманітний, але розповсюдження тварин обумовлене інтенсивним господарським освоєнням території, що привело до того, що в сучасному тваринному світі переважають тварини і птахи, що пристосувалися до життя в нових умовах, пов'язаних з скороченням цілинних земель, високою концентрацією населених пунктів і транспортних магістралей, забруднень природних водоймищ і т.д. Рослинний та тваринний світ промислового значення не має. З несприятливих природних процесів виявляються: провали (що виникають в результаті просадки гірських порід), газовиділення в районах старих гірських вироблень, атмосферні засухи, суховії, град, грози, тумани, завірюхи, промерзання ґрунтів, відлига, ожеледиця, утворення крижаної кірки і ін. Сучасний стан природи Луганської області обумовлений не тільки розвитком і взаємодією природних процесів і явищ, але і значною дією на навколишнє природне середовище і окремі її компоненти з боку високо розвинутого і багатогалузевого народногосподарського комплексу, що сформувався в регіоні. У. К. Слюсаренко в межах Луганської області виділяє 5 еколого-господарських районів, серед яких Алчевсько–Стахановській район, де навколишнє природне середовище забруднюється і порушується переважно підприємствами металургійної промисловості, включає Перевальській і південну частину Попаснянського адміністративних районів. В межах району сформувався могутній індустріальний комплекс з провідною роллю металургійної, коксохімічної і вугільної промисловості, машинобудування, підприємства яких є основними джерелами забруднення природного середовища. Найбільш могутніми джерелами забруднення є підприємства металургійної (Алчевськ, Стаханов, Алмазна) і коксохімічної (Алчевськ, Стаханов) промисловості, а також терикони вугільної промисловості, що горять.

Боднаровича, що стояв під впливом Палієва. СУНМ розвинув жваву діяльність серед студентів та старших середньошкільників, зорганізувавши свої клітини не тільки у Львові, але й по інших західньоукраїнських містах. Але Осип Боднарович, ставши співредактором „Нового Часу”, що його почав видавати з ініціятиви УВО Дмитро Паліїв з співучастю Івана Тиктора як офіціяльного видавця, вступив під впливом Палієва в члени УНДО і почав робити заходи, щоб СУНМ з його органом „Смолоскипи” перетворити в секцію молоді УНДО. Ті заміри Боднаровича зустрілися з рішучим спротивом з боку інших членів Союзу. Осипа Боднаровича підтримував тільки М. Демкович-Добрянський. Підтримка для Боднаровича з боку Д. Палієва, який до 1928 р. був політичним референтом Крайової Команди УВО, та з боку полк. Романа Сушка, що був тоді Крайовим Комендантом УВО, – не допомогла. Члени СУНМ рішуче відкинули пропозицію перетворити їхню нелеґальну організацію на леґальну молодіжну прибудівку УНДО. Вони дотримувалися засади, що вже сама леґалізація політичної партії означає визнання польської окупаційної влади як державної влади західньоукраїнських земель, а цього СУНМ зовсім не думав робити

1. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

2. Аналіз середовища господарської організації

3. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

4. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

5. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

6. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
7. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)
8. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

9. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

10. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

11. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

12. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

13. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

14. Організація як соціальне утворення

15. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

16. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование

17. Організаційні аспекти соціальної роботи

18. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

19. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

20. Організація приймання товару в аптеці

21. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

22. Організація праці
23. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
24. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

25. Організаційна система управління природокористуванням України

26. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

27. Організація обліку грошових коштів

28. Організація евакуаційних заходів

29. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

30. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

31. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

32. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские
Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно

33. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

34. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

35. Організація касових операцій у банківських установах

36. Організація ресурсної бази банків в Україні

37. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

38. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
39. Організація охорони праці на виробництві
40. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

41. Організація охорони праці на виробництві

42. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

43. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

44. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

45. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

46. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

47. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

48. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

49. Етапи організації бухгалтерського обліку

50. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

51. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

52. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

53. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

57. Організація документаційного забезпечення установи

58. Організація і методика аудиту

59. Організація і методика аудиту доходів підприємства

60. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

61. Організація облікового процесу на підприємстві

62. Організація обліку

63. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

64. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Організація обліку запасів на підприємствах

66. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

67. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

68. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

69. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

70. Організація праці бухгалтера
71. Організація складського обліку запасів в установах
72. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

73. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

74. Організація управлінського обліку на підприємстві

75. Основи організації бухгалтерського обліку

76. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

77. Ревізійні комісії підприємств і організацій

78. Становлення професійних бухгалтерських організацій

79. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

80. Аудит в організації

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

81. Територіальна діагностика Волинської і Черкаської областей

82. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

83. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

84. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

85. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

86. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
87. Організація роботи Верховної Ради України
88. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

89. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

90. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

91. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

92. Правова організація працевлаштування громадян

93. Правовий статус територіальної громади

94. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

95. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

96. Організація видавничій справи

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

98. Організація баз даних

99. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.