Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Реферат з предмету державне управління на тему: Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування Система місцевого самоврядування є важливою складовою територіальної організації влади будь-якої демократичної за своїм розвитком країни. Сама ж система місцевого самоврядування як така, в Україні, де-факто, ще не склалася, оскільки механізм влади ще не працює в самоврядному режимі, остаточно не сформована територіальна організація влади, не створено фінансово-економічного підґрунтя . Однак елементи цієї системи присутні та продовжують розвиватися за умов існуючих політичних традицій та історичного досвіду; фінансово-економічної кризи; особливостей політично-правового розвитку держави, нестабільного конституційного та законодавчого регулювання; подолання психологічних стереотипів патерналістського мислення. В Україні існують три основні ланки адміністративного поділу на територіальному рівні: область, район (сільський), район (міський). До елементів місцевого самоврядування, що складають його систему відповідно до ст.5 Закону України “Про місцеве самоврядування”, належать: Територіальна громада; Сільська, селищна, міська рада; Сільський, селищний. міський голова; Виконавчі органи сільської, селищної, міської рад; Районні (в місті) ради, які утворюються у містах із районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради; Районні та обласні ради, що представляють інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; Інституції самоорганізації населення . Первинним елементом системи місцевого самоврядування є територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Під цим розуміються жителі, об’єднані постійним місцем проживання, та територіальна основа місцевого самоврядуванням – село, селище та місто. Це означає, що до територіальної громади можуть належати не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, що постійно проживають в межах села, селища, міста і користуються, відповідно до ст. 26 Конституції, такими ж правами і свободами, а також виконують такі ж обов’язки, як і громадяни України . У пункті 1 ст. 6 Закону “Про місцеве самоврядування” чітко закріплено принципове положення про статус територіальної громади. Зокрема, вказується, що первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста . Територіальна громада наділена конкретною правосуб’єктністю: правом формування відповідних органів, проведення місцевих референдумів, управління місцевими бюджетами та комунальною власністю тощо. Право представляти свої інтереси та приймати рішення від її імені територіальна громада наділяє представницькі органи місцевого самоврядування. Представницькі органи є виборними органами і складаються з депутатів. Враховуючи особливості адміністративно-територіального устрою нашої держави, система представницьких органів місцевого самоврядування складається з двох рівнів: Сільські, селищні, міські ради – місцеві ради; Районні та обласні ради.

Наявність цих двох рівнів не дає підстав підпорядковувати органи першого рівня – другому. Відповідно до ст. 10 Конституції України можна зробити висновок, що місцеві ради – єдині представницькі органи територіальних громад. Саме ці ради безпосередньо працюють з людьми та представляють найближчий до громадян рівень управління. В той же час обласні та районні ради не виступають представницькими органами обласних і районних громад, оскільки Конституція України не визнає наявності таких громад і не розглядає населення області, району як суб’єкт місцевого самоврядування. Обласні та районні ради конституюються (ст.10) як органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ, міст у межах повноважень, передах їм сільськими, селищними, міськими радами . Тому вони утворюють так званих вторинний (похідний) рівень самоврядування, який умовно можна назвати регіональним . Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання (ст.43): прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів; здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування; затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання; затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання; розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді субвенцій, а районі ради – відповідно до Закону розподіл трансфертів вирівнювання між бюджетами міст районного значення, сіл, селищ; вирішення питань управління об’єктами спільної власності, що перебувають в управлінні обласних та районних рад; прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначеному законом; обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади; затвердження за пропозицією голови ради структури, чисельності виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату . Вибори депутатів районних рад проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного району. Вибори депутатів обласних рад, міст Києва та Севастополя проводяться за пропорційною системою: депутати обираються за виборчими списками від організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної області, міст Києва та Севастополя згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм. Загальний склад ради визначається відповідно до кількості виборців не пізніше, як за 90 днів до виборів. Структура районної, обласної, районної в місті ради, як вже зазначалося, відрізняється від структури представницьких органів відповідних територіальних громад.

У першу чергу, відрізняється статус голів цих рад – вони обираються відповідними радами з числа самих депутатів таємним голосуванням строком на 4 роки і є значно більше залежними від ради у порівнянні з сільськими, селищними, міськими головами. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. Він виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради . У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як 2/3 депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Голова районної, обласної, районної в місті ради може мати заступника, який обирається радою за поданням голови з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови відповідної ради. Районні і обласні ради можуть створювати президію (колегію). Президія (колегія) обласної, районної ради являє собою факультативний, дорадчий орган, до складу якого входять голова ради, заступник і голови постійних комісій (за посадою), а також уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Цей орган покликаний виконувати внутрішні, допоміжні функції. Президія ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що виносяться на розгляд ради, і може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Президія діє на основі Положення про неї, що затверджується радою. Відкриває і веде засідання президії голова ради, а в разі його відсутності – заступник голови ради. Президія ради не дублює діяльності постійних комісій ради; на її розгляд зазвичай виносяться питання, щодо яких є істотні розбіжності у позиціях депутатських груп і фракцій. Як свідчить практика, діяльність президії ради може бути ефективною лише у випадку, коли кількість депутатських груп і фракцій є невеликою, а їх позиції не є полярними . Сьогодні районні й обласні ради не мають виконавчих органів, а тільки виконавчі апарати. Обласна та районна рада не утворюють власних виконавчих органів, а відповідні повноваження делегуються нею обласній, районній державній адміністрації. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів здійснює апарат ради, який утворюється відповідною радою. Він сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування . Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова відповідної ради. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Організація, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій визначається Законом України „Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р.

Державним установам не вдвели примщення для роботи, а пд житло для працвникв апарату видлена колишня вязниця. Коли ж Радянський уряд Украни за допомогою загону червоногвардйцв конфскував примщення редакц та друкарн лберально газети «Южный край», це викликало обурення бюро обласного комтету РСДРП(б), яке 16 грудня 1917 р. спецально обговорило питання про ставлення до ЦВК Рад Украни443. Тод ж це питання було обговорене на засданн Харквського комтету РСДРП(б). А 20 грудня цей комтет доручив М. Рухимовичу звернутися до обласного комтету парт з запитом про заходи, як вжит для здйснення автоном Донецького  Криворзького басейнв444. У звязку з такими настроями взамини мж ЦВК Рад Украни та Харквською мською  Донецько-Криворзькою обласною Радами 23 грудня були обговорен на засданн Харквсько Ради  28 грудня на нарад активних працвникв Харквсько органзац РСДРП(б)445. Нарада визнала, що загальну полтичну лню визнача ЦВК Рад Украни, а мсцев органи Радянсько влади повинн допомагати йому в робот

1. Прохождення служби в органах місцевого самоврядування

2. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

3. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

4. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

5. Основні теорії походження місцевого самоврядування

6. Розвиток місцевого самоврядування в Україні
7. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II
8. Система місцевого самоврядування Франції

9. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

10. Повноваження місцевих органів самоврядування

11. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

12. Місцеве та регіональне самоврядування

13. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

14. Пространственно-временная структура романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

15. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

16. Структура органов социальной защиты

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

18. Анализ системы и структуры органов государственной власти на примере Новосибирской области

19. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

20. Місцеві суди в Україні

21. Професіограма судді місцевого суду

22. Структура органов местного самоуправления
23. Товарна структура організації маркетингових служб
24. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

25. Новокаїн та місцева анастезія

26. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

27. Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області

28. Кошти місцевих бюджетів

29. Видатки місцевих бюджетів

30. Місцеві бюджети, міжбюджетні відносини та доходи і видатки місцевих бюджетів

31. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві

32. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

33. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

34. Структура налоговых органов Российской Федерации

35. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

36. Организация налоговых органов их состава, структуры зарубежных стран

37. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

38. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
39. Понятие органов исполнительной власти, система и структура
40. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

41. Організація робочого місця бухгалтера

42. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

43. Місто та його структура

44. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

45. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

46. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

47. Федеральный орган исполнительной власти: понятие, система, структура, отрасли и сферы управления

48. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

49. Структура й екологічна безпека харчування школярів м. Біла Церква

50. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

51. Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану

52. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

53. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

54. Міжнародні контракти: сутність структура види
55. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
56. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

57. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

58. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

59. Концепция иерархической структуры М. Вебера

60. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

61. Організаційна структура управління персоналу підприємства

62. Організаційна структура управління підприємством

63. Організація міжнародного менеджменту

64. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее

65. Формування організаційних структур управління підприємством

66. Організація і структура наукових досліджень

67. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути

68. Організаційна і виробнича структура підприємства

69. Представлення підлітків про структуру міжособових конфліктів

70. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації
71. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів
72. Організаційна структура митної системи України

73. Структура и взаимодействие таможенных органов

74. Сущность, структура и функции таможенных органов

75. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

76. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

77. Структура, задачи, права и обязанности налоговых органов

78. Дослідження взаємозв’язків між живими організмами на прикладі екосистеми озера

79. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії

80. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

81. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

82. Структура организации материи

83. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

84. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

85. Туберкулёз органов дыхания

86. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)
87. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения
88. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

89. Система таможенных органов РФ

90. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

91. Государственный аппарат и его структура

92. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

93. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

94. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

95. Эволюция английского парламентаризма в 19-м - начале 20-го века

96. Нормы права. Структура норм права

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

98. Политические воззрения Сперанского М.М.

99. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

100. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.