Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Концепції історичних етапів економічного розвитку

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Реферат Концепції історичних етапів економічного розвитку Черкаси 2010 План Вступ І. Концепції історичних етапів економічного розвитку за формаційним та технологічним підходами 1.1 Етапи економічного розвитку за формаційним підходом 1.2 Етапи економічного розвитку за технологічним підходом ІІ. Цивілізаційний підхід визначення етапів економічного розвитку Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми полягає в тому, що вивчення економічної теорії передбачає осмислення основних історичних етапів економічного розвитку суспільства. Ці етапи не мають однієї ситеми їх визначення, а розглядаються за різними підходами до їх класифікації. Універсальною закономірністю прогресу економіки є поступовий перехід від нижчих до вищих ступенів розвитку продуктивних сил. В історії еволюції суспільства вирізняють кілька етапів, які поступово змінювали один одного. Сформувались і відповідні критерії визначення цих етапів. Найтиповіші їх визначення ґрунтуються на таких підходах: формаційному, цивілізаційному, технологічному. Об’єктом дослідження стали історичні етапи економічного розвитку. Метою реферату є охоплення основних концепцій трьох підходів до визначення етапів економічного розвитку. Відповідно до мети формуються такі завдання: охарактеризувати формаційний підхід та основні періоди, що він передбачає; визначити сутність технологічного підходу; ознайомитись з основними концепціями етапів економічного розвитку за цивілізаційним підходом: виокремити недоліки та переваги всих підходів до економічного розвитку. Структура реферату. Реферат складається із вступу, двох розділів з двома підрозділами, висновку та списку використаної літератури. І. Концепції історичних етапів економічного розвитку за формаційним та технологічним підходами 1.1 Етапи економічного розвитку за формаційним підходом Формаційна концепція всебічно розглядає розвиток суспільного виробництва і взагалі людського суспільства. Розвиток суспільства повністю базується на розвитку виробництва матеріальних благ. Продуктивні сили — це така ланка, яка визначає весь розвиток, але діє не відокремлено, а в сукупності з виробничими відносинами. Продуктивні сили — динамічніша, революційна сторона. Вони визначають розвиток виробничих відносин. У свою чергу, виробничі відносини впливають на продуктивні сили. Оскільки продуктивні сили динамічніші, розвиваються швидше, виникає гострий конфлікт між цими сторонами. Виробничі відносини перетворюються з рушійної сили продуктивних сил на їх гальмо. Розв’язання цього конфлікту потребує заміни застарілих виробничих відносин на прогресивніші, які відповідають рівню та характеру продуктивних сил. Це пояснюється об’єктивною потребою розвитку суспільства, і саме в цьому реалізується зміст соціально-економічного закону — обов’язкової відповідності виробничих відносин рівню та характеру розвитку продуктивних сил. Згідно з дією цього закону відбувається поступова зміна соціально-економічних формацій . Соціально-економічну формацію, за названою концепцією, становить спосіб виробництва в сукупності з адекватною надбудовою, різноманітними та характерними для неї формами діяльності людей.

Формаційна теорія грунтується на розумінні суспільства як соціально-економічної цілісності, тобто вирішальна роль відводиться економічному фактору. Розробка поняття «суспільно-економічна формація» належить К.Марксу. Саме він вперше висунув ідею матеріалістичного розуміння історії. Суспільно-економічні формації — це конкретно-історичні типи суспільства, послідовні «сходинки» історичної еволюції, що обумовлені певним способом виробництва. Основними елементами суспільно-економічної формації є базис і надбудова. Сукупність виробничих відносин, яка складає економічний лад суспільства, називається базисом. Від базису залежать всі інші суспільні відносини. Він визначає характер і зміст надбудови — ідеологічних, політичних, правових відносин і ідей, організацій і установ, через які ці відносини здійснюються . В історії розвитку людства вирізняють кілька типів соціально-економічних формацій, які послідовно формувались, а далі так само змінювалися: первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну. Поряд з ними у 20—80-х роках XX ст. у цілому ряді країн, зокрема СРСР, країнах Східної і Центральної Європи існував соціалістичний лад. Відповідно до рівня і характеру продуктивних сил первісного суспільства і на основі спільної та колективної за своїм змістом і формою складалися і розвивалися колективістські первіснообщинні виробничі відносини. Їх основу становила общинна власність на засоби виробництва. Праця первісної людини не створювала додаткового продукту, а й виключалась можливість існування приватної власності, класів, експлуатації людини людиною первіснообщинного виробництва була в задоволенні потреб не окремих осіб, а всіх членів общини. Засобами досягнення мети первіснообщинного виробництва були колективна праця, общинна власність, зрівняльний розподіл.Відповідно й основним економічним законом первіснообщинного суспільства було забезпечення спільною працею існування і збереження життєдіяльності общини і кожного з її членів.Господарство первісної общини носило натуральний характер. В процесі здійснення первіснообщинного виробництва виникає і розвивається суперечність між спільними економічними інтересами общини в цілому і індивідуальними інтересами кожного її члена. Це - основна економічна суперечність первісного суспільства. Вона не переростала в антагонізм доти, доки власність на засоби виробництва членів общини була спільною і поділ праці не вийшов з натуральної природньої форми. Проте на певному ступені розвитку продуктивних сил первіснообщинного суспільства праця стає все більше і більше спеціалізованою. Природній поділ праці все більше і більше уступає місце суспільному поділу праці. Поряд із землеробством розвивається скотарство. Там, де для цього були більш сприятливі умови, скотарство стає основним видом трудової діяльності. В окремих районах племена залишають землеробство і поступово переходять виключно до скотарства. Таким чином, скотарство відокремилось від землеробства як самостійна галузь господарства. З виділенням із загальної маси первісних племен таких, виключно займалися скотарством, відбувся перший великий суспільний поділ праці.

Перший великий суспільний поділ праці сприяв дальшому значному підвищенню продуктивності праці і на його основі - виникненню додаткового продукту . Удосконалення знарядь праці призвело до того, що в общинах виділяються люди, які займаються ремеслом. Відбувається відокремлення ремесла від землеробства, яке становить собою другий великий суспільний поділ праці. Розширюється обмін. Продукти набувають форми товару. Виникають гроші. З появою нових, більш удосконалених знарядь праці виробничі відносини первісного суспільства перестали відповідати новому рівню продуктивних сил. Якщо колективна праця первісних людей вимагала спільної власності на засоби виробництва, то індивідуальна праця обумовила зародження приватної власності. З появою приватної власності складається майнова нерівність між людьми: як між родами так і всередині роду, з'являються багаті і бідні. Особи, які займали в родовій общині посади старійшин, військових вождів і ін., поступово використовують своє становище в цілях особистого збагачення. В цих умовах полонених не вбивали, а перетворювали на рабів. Рабами ставали і члени общини, які попадали в боргову залежність. Так виник перший поділ суспільства на класи – рабовласників і рабів. З'явилася експлуатація людини людиною. Відбувався розпад родового ладу, на зміну якому йшло класове суспільство і держава, як знаряддя забезпечення панування одного класу вад іншим. Рабство - перша і найбільш груба форма експлуатації людини людиною. Загальні умови, які підготували перехід до рабовласницького способу виробництва: -розвиток продуктивних сил суспільства до такого рівня, коли стає можливим створення не тільки необхідного, але додаткового продукту; -поява індивідуального господарства і приватної власності на засоби виробництва; -розвиток майнової нерівності. В умовах рабовласницького ладу специфічною особливістю з'єднання робочої сили із засобами виробництва було те, що трудяща людина (раб) була не тільки позбавлена власності на засоби виробництва, а й сама відносилась до засобів виробництва і виступала як власність рабовласника. В стародавньому Римі раба називали знаряддям праці, яке говорить.Рабовласницькі виробничі відносини характеризувалися прямим позаекономічним примусом людини до праці. Рабовласницьке виробництво за своєю формою було натуральним виробництвом. Проте на шляху прогресу виробництва в рабовласницькому суспільстві з самого початку з'явилися істотні перешкоди. До них відноситься передусім головна суперечність рабовласницького ладу, суть якої заключається в рабській формі праці та рабовласницькій формі власності, в діаметральній протилежності становища раба і рабовласника. Конкретними формами прояву основної суперечності рабовласницького способу виробництва були: - протиріччя між розумовою та фізичною працею. Рабовласники з презирством дивилися на фізичну працю, примушуючи до неї рабів. Самі ж виконували розумову працю (вели державні справи, займалися наукою, мистецтвом і ін.); - протиріччя між містом та селом (міста були центрами ремісницького виробництва, торгівлі і культури, а околиці міста і далекі провінції їх придатками); - протиріччя між великим виробництвом рабовласників і дрібним господарством вільних ремісників і селян (розорення та витіснення вільних дрібних робітників).

Старі середні школи, що їх для синів шляхти утримували деякі католицькі чернецькі ордени, ліквідовувалися. За всіх своїх вражаючих масштабів реформи Йосифа II в дійсності більше свідчили про те, чого він прагнув, ніж про те, чого він фактично досягнув. У Галичині, як і в інших частинах імперії, багато реформ наштовхнулися на нездоланні перешкоди. Імператор, зокрема, вважав, що, полегшивши долю селян, він збільшить продуктивність їхньої праці. Але незабаром стало очевидним, що економічні проблеми Галичини крилися не лише в селянстві. На відміну від Російської України Східна Галичина не мала великих земель, відкритих для колонізації, та виходу до моря, що підштовхнув би розвиток торгівлі. На відміну ж від Західної Європи, де селяни починали переселятися до міст і працювати на фабриках, що виникали тут і там, близько 60 найбільших міст Східної Галичини пересували у стані економічного застою. Словом, можливості економічного розвитку цього регіону були надзвичайно обмеженими. До того ж економічна політика Відня тільки поглиблювала це становище

1. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

2. Особливості економічного розвитку Київської Русі

3. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

4. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

5. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

6. Загальні закономірності світового економічного розвитку
7. Циклічність економічного розвитку
8. Циклічні коливання економічного розвитку

9. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

10. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

11. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

12. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

13. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

14. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

15. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

16. Ревізія як елемент методу економічного контролю

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

17. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

18. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

19. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

20. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

21. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

22. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству
23. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"
24. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

25. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

26. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

27. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

28. Основні показники економічного стану України

29. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

30. Теорія економічного аналізу

31. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

32. Методи та прийоми економічного аналізу

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

34. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

35. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

36. Етапи розвитку валюти

37. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

38. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр
39. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
40. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

41. Походження та основні етапи розвитку письма

42. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

43. Етапи розвитку Запорізької Січі

44. Особливості історичного розвитку Молдови

45. Концепція "епічного театру" Бертольда Брехта

46. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку

47. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

48. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

49. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

50. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

51. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

52. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

53. Особливості різних етапів психологічного консультування

54. Періодизація особистісного розвитку згідно концепції Еріка Еріксона
55. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії
56. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

57. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

58. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

59. Інституційні чинники розвитку національної економіки

60. Концесія як механізм розвитку економіки держави

61. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

62. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

63. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

64. Концепции иерархической Вселенной по Лапласу

Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров

65. Концепции современного естествознания

66. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

67. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

68. Политико-правовая концепция русского либерализма

69. Основные концепции правопонимания

70. Основные концепции правопонимания
71. Концепция устойчивого развития
72. Дом и кров в славянофильской концепции

73. Культурологическая концепция Рихарда Вагнера

74. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и её развитие

75. Концепция отчуждения личности и общества в философии Альбера Камю (на примере повести "Посторонний")

76. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли

77. Концепция создания и функционирования в России автоматизированной базы правовой информации

78. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования

79. Концепции устойчивого развития как выражение взаимоотношений "общество- природа"

80. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки

81. Развитие Я-концепции в подростковом возрасте

82. Концепция разделения властей: теория и опыт, история и современность

83. Концепция национализма в трудах Э. Геллнера

84. Развитие Я-концепции в подростковом возрасте

85. Концепция психоанализа

86. Я - концепция как фактор личностного самоопределения в ранней юности
87. Техники семейной психотерапии в концепции Девида Фримена
88. Я-концепция

89. Шпора по Концепциям современного естествознания

90. Путь освобождения концепции Хинаяны и Махаяны

91. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

92. Естественнонаучный базис концепции "Золотого миллиарда" в свете информационного обеспечения социума

93. Лекции по Концепциям Современного Естествознания (КСЕ)

94. Современные концепции естествознания

95. Развитие концепции гуманизма в современной западной философии /Мартин Хайдеггер, Жан-Поль Сарт, Карл Ясперс/

96. Фридрих Ницше и его концепция сверхчеловека

Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Ницше и его концепция сверхчеловека

98. Концепция цикличности цивилизаций в философии истории Арнольда Тойнби

99. Первая научная революция. Гелиоцентрическая система мира(Концепции современного естествознания)

100. Концепции современного естествознания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.