Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра соціології та політології РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках. Підготувала: Лаворик Марія Юріївна. Рівне 2000 У З0-ті роки остаточно оформилася та адміністративно-командна система керування радянським суспільством, що тісно зв'язана з функціонуванням державної партії, що володіє повноваженнями верховної влади в країні. Процес перетворення комуністичної партії Росії в державну партію почався в роки громадянської війни, коли поряд з Радами, покликаними після Жовтня 1917 року здійснювати владу в центрі і на місцях, стали створюватися в кожнім повіті, волості, губернії і партійні комітети. Досвід більшовицької партії, розрахований на екстремальну ситуацію, допоміг партійним комітетам успішно освоювати техніку державного керування і замінити Ради. Пропозиції опозиції про необхідність розмежування повноважень центра і місцевих органів, про підпорядкування центру, але автономії у виробленні засобів реалізації директив центру, відділенні партійних органів від радянських, забороні командувати Радами, перетворенні останніх у постійно працюючі наради ( свого роду малі парламенти), припиненні практики призначення (як тільки пройшов пік громадянської війни), не були почуті, тому що завжди спростовувалися ленінською аргументацією. Обмеження демократії, викликані обставинами воєнного часу, згодом привели до обвального примусу, насильства. Більшовики витісняють з політичної арени Росії майже всі партії й у 20-і роки залишаються єдиною партією. Перетворенню більшовицької партії в державну структуру влади сприяли глибокі зміни усередині самої партії. У першу чергу до кінця 20-х років у результаті Ленінського і Жовтневого закликів вона стає масовою партією, що нараховує до 1927 року 1200 тисяч чоловік. Велика маса прийнятих тоді в партію - люди малограмотні, від яких було потрібно насамперед підкорятися партійній дисципліні. Комуністи, що пройшли через боротьбу проти опозиції, міцно засвоїли основи репресивного мислення: необхідність політичного відсікання ідейного опонента і придушення всякого інакомислення. Шар же старої більшовицької гвардії ставав усе тонше і тонше. До того ж його верхівка була утягнена в боротьбу за владу була розколота, а потім і зовсім знищена. Наступним важливим кроком на шляху перетворення в державну партію і твердження адміністративно-командної системи керування в країні з'явився XVII з'їзд ВКП(б). Резолюції з'їзду дозволили більшовицької партії безпосередньо займатися державним і господарським керуванням, дали необмежену волю вищому партійному керівництву, узаконили безумовне підпорядкування рядових комуністів керівним центрам партійної ієрархії. Насамперед з'їздом була введена нова структура партійних комітетів. Замість «функціоналки», як зневажливо був названий доти існував принцип організації парткомівських відділів, створювалися тепер «цілісні виробничо-галузеві відділи». Виникли в такий спосіб рівнобіжні відділи поряд з відділами, що існували вже при виконкомах Рад по промисловості, сільському господарству, культурі, науці і навчальних закладах і т.д

. Однак функції цих однаково названих відділів мали істотне розходження. Політична роль партійних комітетів на ділі ставала вирішальною і приводила до підміни влади радянських і господарських органів партійними. Вростання партія в економіку і державну сферу з цього часу стало відмінною рисою всього радянського періоду. Наступним істотним рішенням XVII з'їзду з'явилося скасування колишньої системи партійно- радянського контролю запропонованого ще Леніним. З'їздом засновувалася нова децентралізована, позбавлена сили система контролю. Скасовуючи наркомат Робочо-селянської інспекції, з'їзд перетворив Центральну Контрольну комісію, що обирається з'їздом, у Комісію партійного контролю при ЦК ВКП(б). Керівник комісії призначався з числа секретарів ЦК. Одночасно була перетворена комісія виконання при СНК Союзу Сірий у намічувану з'їздом партії на затверджувану ЦИК і СНК Союзу Сірий комісію радянського контролю при СНК Союзу Сірий. Керівник і цієї комісії також призначався з числа заступників голови СНК Союзу Сірий. Таким чином, з'їзд заснував «зони поза критикою». Історичний досвід показав, що навіть ЦКК-РКП не зміг піднятися над ЦК партії і виявився знаряддям у боротьбі Сталіна за одноособову владу. Діяльність органів, що перевіряють, була узята під строгий контроль ЦК партії і Генсека. Піраміду партійно-державного керування, що вибудовується з'їздом, на вершині якої міцне місце займав Сталін як Генеральний Секретар ЦК ВКП(б), доповнило ще одою рішення з'їзду. У Статуті, прийнятому на з'їзді, принцип демократичного централізму був конкретизований 4 пунктами, запропонованими Сталіним: виборністю, звітністю, підпорядкуванням більшості й обов'язковостей для всіх комуністів прийнятих рішень. Якщо перші два пункти можна назвати декларативними, то два останніх дійсно строго і неухильно виконувалися. Усі комуністи додержували партійної дисципліни, що у першу чергу виражалася в підпорядкуванні будь-якої меншості будь-якій більшості, а також були зобов'язані виконувати рішення всіх , вищих партійних органів. Система керування на основі демократичного, а насправді бюрократичного, централізму була зведена з'їздом у закон, що поширив свою дію не тільки на партійну, але і на всі інші сфери керування в умовах радянської дійсності. Така система працювала в єдиному строго заданому напрямку, тільки зверху вниз і, отже, не могла сама по собі бути життєздатною без додаткових засобів і штучно створюваних стимулів. Ствердження влади адміністративно-командної системи партійно-державного керування супроводжувалося зміцненням силових структур держави його репресивних органів. Посиленню репресивних дій багато в чому сприяли події, що відбулися на XVII з'їзді партії, що ввійшли в її історію офіційно як «з'їзд розстріляних». Дійсно, факти свідчать про те, що з 1961 делегата з'їзду репресіям було піддано 1108, а з 139 членів ЦК, обраних на з'їзді, - 98. Головною причиною цих репресій, що були організовані Сталін, з'явилося розчарування в ньому як у Генеральному Секретарі ЦК ВКП(б) визначеної частини партійних працівників і комуністів. Вони засуджували його за організацію насильницької колективізації, викликаний нею голод, немислимі темпи індустріалізації, що викликали численні жертви.

Невдоволення це знайшло вираження при голосуванні за список Центрального Комітету. 270 делегатів виразили у своїх бюлетенях вотум недовіри «вождю всіх часів і народів ». Більш того, вони запропонували С.М. Кірову посаду Генерального Секретаря, який пропозиції не прийняв. Однак це Кірову не допомогло: 1 грудня 1934р. він був убитий. І тоді багатьом, особливо в Ленінграді, було зрозуміло, хто убивця Кірова. Наявність опозиції - це ознака демократичності і будь-яка спроба її знищення - це знищення демократії. Це опір, виявившись не в силах протистояти сталінізму, разом з тим мав величезне моральне значення, готував наступний осуд цієї системи. Таким чином, суспільство, що проголосило своєю метою досягнення вищих ідеалів соціальної справедливості, по суті справи виродилося в суспільства вищої соціальної несправедливості, терору і беззаконня - сталінську модель соціалізму. У її основі, як вважає академіки Раней та Кудрявцев, лежали наступні положення: - підміна соціалізації основних засобів виробництва їхнім одержавленням, придушення демократичних форм громадського життя - деспотизм й сваволя «вождя», хоча він і опирався на партійний і державний апарат, але фактично стоїть над партією і апаратом; адміністративно-командні методи (позаекономічної) організації праці, аж до державного терору; - нездатність до самокорекції, тим більше внутрішніх реформ через відсутність як економічних, так і політичних (демократичних) регуляторів громадського життя; - закритість країни, тенденції до автаркії у всіх сферах життя; - ідеологічний конформізм і слухняність мас, догматизм у науці і культурі. Сталінізм по суті дискредитував соціалістичну ідею в очах трудящих усього світу. Сучасні політичні погляди російського суспільства і відношення людей до історичних особистостей, так чи інакше вплинули на розвиток не тільки однієї країни, але й усього світу, перетерпіли за останні кілька років серйозні зміни. Однак не можна забути і зневажити історичним досвідом недавніх років хоча б тому, що все це було, залишило свій слід, а люди, що керували величезною країною, домагалися визначених результатів, тобто були досить сильними і розумними. Не можна заперечувати і того, що серед усіх діячів, що направляла народи на шлях комуністичного розвитку, Ленін займає найперше місце по всіх позиціях. У цьому зв'язку особливий інтерес представляють його погляди саме в останній період життя, коли його діяльність уже дала визначені результати, а сам він уже повинний був бачити свої і чужі помилки і, якимсь образом, повинний був спробувати скорегувати курс «революційної боротьби», змінити з урахуванням практичного досвіду свої погляди на шляху побудови соціалізму. Останні роботи Леніна ввійшли в 45 том повного зібрання його творів під загальною назвою «Останні листи і статті В.И. Леніна». Можливо, важкий стан Леніна в період написання, а точніше в період диктування останніх своїх думок відбилося на змісті цих документів. Наше завдання полягає не в тім, щоб піймати автора на якихось помилках і протиріччях, а спробувати знайти і проаналізувати спроби Леніна скорегувати політику партії, оцінити із сьогоднішньої точки зору роль і наслідки цих робіт.

Донцов: "В кожнй спльнот мусять снувати певн аксоми, певн правила життя, певн моральн полтичн накази, без яких така спльнота отарою худоби, що вимага герлиги чередника" ("Демаскування шашелв"). Ус т досконал суспльства впали,коли втратили високу загальнонацональну мораль, суворсть, коли ними почали правити далеко не кращ, одним словом, "здемократизувались". Досить згадати лише анархю маленьких демократй в Стародавнй Грец загальний занепад морал в них, з чим легко дав соб раду Флпп Македонський, масову розпусту мшанину рас народв в мперському Рим, утвердження дей матералзму, мщанського егозму безбожництва в добу Вдродження пзнше, що пдрвало основи Старо ґвропи. Другий момент ми забувамо часом, яким, як казав Юрй Липа, "campus Martus" ("полем бою") вже тисячу рокв Украна. Hа землю приходить щораз страшнший запеклший ворог: татари, Польща, Москва. У ХХ ст. Москва посилила сво нищення до небачених в стор людства розмрв масштабв, озбровшись дею "червоного ¶сламу" (Д. Донцов) комунзмом

1. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

2. Політична влада у світі та в Україні

3. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

4. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

5. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

6. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни
7. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
8. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

9. Політичні права і свободи громадян України

10. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

11. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

12. Нестор Махно: історично-політичний портрет

13. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

14. Cучасні політичні партії в Україні

15. Політичний режим

16. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

18. Становище Української журналістики в 20-х роках

19. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

20. Політичний портрет М. Грушевського

21. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

22. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
23. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства
24. Держава і політична система суспільства

25. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

26. Політична система Великовританії

27. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

28. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

29. Роль політичних партій у розвитку демократії

30. Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.)

31. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

32. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные

33. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

34. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

35. Ідейно-політичне життя Полтавщини

36. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

37. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

38. Політична діяльність Лазара Кагановича
39. Політична історія Галицько-Волинського князівства
40. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

41. Політична система Української козацької держави

42. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

43. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

44. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

45. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

Ящик с крышкой Darel Box, 41x30x21 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
319 руб
Раздел: Более 10 литров
Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

50. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

51. Симон Петлюра – політичний діяч

52. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

53. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

54. Суспільно-політичне та культурне життя України
55. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі
56. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

57. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

58. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

59. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

60. Вибори та їх роль у політичному житті України

61. Етапи розвитку політичної думи в Україні

62. Ідейно-політичні течії в Україні

63. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

64. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

66. Основні політичні течії

67. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

68. Політичні партії в Україні та їх основні типи

69. Політичні погляди і діяльність Платона

70. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи
71. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського
72. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

73. Політичня система як механізм влади

74. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

75. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

76. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

77. Структура політичної влади

78. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

79. Технології політичної діяльності

80. Трансформація суспільства та політична модернізація

Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

82. Формування іміджу політичного лідера

83. Політик і політичний режим

84. Політична влада

85. Політична влада

86. Політична географія і геополітика
87. Політична думка від Київської Русі до сьогодення
88. Політична еліта, лідерство і демократія

89. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

90. Політична культура

91. Політична наука

92. Політична система Аргентини

93. Політична теорія Макса Вебера

94. Політичне лідерство

95. Політичне лідерство в Україні

96. Політичне управління та його соціотехніка

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Політичний діяч Алексис де Теквіль

98. Політичний портрет Віктора Ющенка

99. Політичний портрет: Уго Чавес


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.