Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Основні засади зовнішньоекономічної політики України

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міжнародні економічні відносини Реферат на тему: Основні засади зовнішньоекономічної політики України Киев – 1999 Зміст Вступ 31. Принципи зовнішньо-економічної діяльності України 42. Зовнішні зв’язки України 73. Основні засади взаємовідносин з іншими державами 124. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 14Висновки 17Список використаної літератури 18 Вступ Зовнішньоекономічні зв’язки України в сучасних умовах стають могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки. Нині оволодівати найновішими досягненнями науки і техніки без інтенсивного обміну науковими дослідженнями, різноманітними товарами і послугами означає нераціонально використовувати власні ресурси, втрачати час і темпи розвитку. Зовнішньоекономічна діяльність дає змогу прискорювати науково- технічний прогрес завдяки організації спільних досліджень, швидкому перобладнанню сучасною технікою цілих галузей і виробництв, сприяє розв’язанню багатьох соціальних проблем. Отже, зовнішньоекономічні зв’язки стають одним з основних чинників розвитку господарства України. Правову основу для практичного здійснення зовнішньоекономічної політики створюють Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (квітень 1991 р.), "Про вільні економічні зони" (жовтень 1992 р.), "Про іноземні інвестиції" (березень 1993 р.). Концепція Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" грунтується на використанні можливостей ринкової економіки, яка поступово утведжується в державі. В Законі докладно опрацьовано механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який повинен забезпечити прогресивні структурні зрушення в економіці та сприятливі умови її залучення до світового поділу праці разом із збереженням господарського збалансування та рівноваги внутрішнього ринку України. Міжнародні зв’язки України здійснюються як у зовнішній торгівлі, так і в економічному, науково-технічному і культурному співробітництві, в міжнародному туризмі та інших формах. Основою здійснення міжнародних зв’язків є законодавчо визначені засади, а також перспективи і напрями зовнішрьоекономічної політики. 1. Принципи зовнішньо-економічної діяльності України Суб’єкти господарської діяльності України, державні органи та іноземні суб’єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються певними принципами, які встановлено Законом "Про зовнішньоекономічну діяльність". До таких принципів належать: 1) Принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Він полягає у виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на території України, керуючись законами, що діють на території України; обов’язку України неухильно виконувати всі договори і зобов’язання України в галузі міжнародних економічних відносин. 2) Принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв’язки; праві суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України; обов’язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України; виключному праві власності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на всі одержані ними результати зовнішньоекономічної діяльності.

3) Принцип юридичної рівності і недискримінації, що полягає у рівності перед законом всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; забороні будь-яких дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб’єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками; неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб’єктів. 4) Принцип верховенства закону, що полягає у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України; забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України. 5) Принцип захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, який полягає у тому, що Україна як держава забезпечує рівний захист інтересів всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб’єктів господарської діяльності на її території згідно з законами України; здійснює рівний захист всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України згідно з нормами міжнародного права; здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права. 6) Принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів, дотримання вимог антимонопольного законодавства. В своїй діяльності держава керується також принципами оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, обов’язковості розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті (на території України запроваджується обов’язковий розподіл виручки в іноземній валюті від зовнішньоекономічної діяльності між валютними фондами суб’єктів цієї діяльності та Державним валютним фондом України і валютними фондами місцевих Рад народних депутатів України. Обов’язковому розподілу підлягає виручка в іноземній валюті від зовнішньоекономічної діяльності всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території України). Також існує принцип митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, який полягає в тому, що Україна самостійно здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності на своїй території. Митну політику України визначає Верховна Рада України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Україна може запроваджувати ліцензування і квотування експорту та імпорту. 2. Зовнішні зв’язки України Зовнішньоекономічна діяльність країни полягає у встановленні зовнішніх зв’язків держави з іншими країнами та міжнародними організаціями – партнерами міжнародної діяльності. Зовнішні зв’язки держави - це взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також співдружність політичних органів, направлене на ефективне рішення глобальних проблем людства, розширення особистих проблем громадян.

Такі зв’язки України можуть бути представлені наступною схемою: Схема 1. Зовнішні зв’язки України Зовнішні зв’язки проявляються у видах зовнішньоекономічної діяльності, яку здійснюють суб’єкти цієї діяльності. Можливими видами зовнішньоекономічної діяльності є: експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно- експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, надання вищезазначених послуг іноземними суб’єктами господарської діяльності суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України; наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі; міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами; кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб’єктами господарської діяльності зазначених установ на території України; спільна підприємницька діяльність; підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України; організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках; товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; орендні, в тому числі лізингові, операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку; роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб’єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами; міжнародний туризм та інші, не заборонені законодавством види діяльності. Зараз в Україні відбувається лише становлення та розвиток більшості видів зовнішньоекономічної діяльності. Зупинимось на таких видах діяльності, як експорт та імпорт.

Але визвольна боротьба Украни проти московсько-большевицького поневолення дотепер не знаходить належного зрозумння та пдтримки з боку захднх держав, на як спада головна роля й вдповдальнсть у сучасному свтовому змаганн. Такий стан не виплива з незнання про укранську визвольну боротьбу, про  снування, розвиток  вияви, про  мету та рушйн сили. Кервн  впливов полтичн кола мають потрбн нформац. Так само полтика захднх держав не може бути неприхильною до справи визволення  державно самостйности Украни з власних мотивв. Байдуже, а подекуди й неприхильне ставлення полтики провдних захднх держав до укрансько справи  наслдком засад-ничих помилок ц полтики у вдношенн до Москви. В одних з тих держав усе ще переважають над та намагання знайти можливсть мирного спвжиття або бодай спвснування з большевицькою Москвою та  сателтами, опанованими комунзмом. Тому то там бояться проявити будь-яку прихильнсть до найдразлившо для Москви укрансько справи. Але навть полтика тих держав, як найбльше  готов покласти тверду межу дальшому большевицькому загарбанню, ще не насмлються трактувати боротьбу з большевизмом прямолнйно  послдовно

1. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

2. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

3. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

4. Інформаційна політика України

5. Принципи розробки та оцінки державної політики України

6. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною
7. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США
8. Митна політика України

9. Сучасна митно-тарифна політика України

10. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

11. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

12. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

13. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

14. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

15. Облік зовнішньоекономічної діяльності

16. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки

17. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

18. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

19. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

20. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

21. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

22. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД
23. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
24. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

25. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

26. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

27. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

28. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

29. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

30. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

31. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

32. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные

33. Інвестиційна політика банків в Україні

34. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

35. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

36. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

37. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

38. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики
39. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери
40. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

41. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

42. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

43. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

44. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

45. Міжнародні відносини та зовнішня політика

46. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

47. Економічні чинники регіональної політики в Україні

48. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста

49. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

50. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

51. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

52. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

53. Політичні права і свободи громадян України

54. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
55. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
56. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

57. Національна політика СРСР в роки перебудови

58. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

59. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

60. Процентна політика комерційного банку

61. Конституційні засади виконавчої влади України

62. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

63. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

64. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

65. Державна політика соціального страхування

66. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

67. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

68. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

69. Облікова політика як елемент культури бізнесу

70. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження
71. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
72. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

73. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

74. Засади конституційного ладу України

75. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

76. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

77. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

78. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

79. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

80. Історія України. Соціально-політичні аспекти

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

81. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

82. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

83. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

84. Політика А. Гітлера

85. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

86. Суспільно-політичне та культурне життя України
87. Царювання та політика Павла І
88. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

89. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

90. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

91. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

92. Маркетингова політика комунікацій

93. Маркетингова цінова політика

94. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

95. Управління ціновою політикою підприємства

96. Цінова політика фірми та її оцінка

Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы
Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры

97. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

98. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

99. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.