Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат з історії України Культурне життя в Україні у другій половині 40-х-на початку 50-х років ХХ століття План1. Відбудова і розвиток освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчання 2. Наука. Розгром генетики та &quo ;лисенківщина&quo ; в Україні 3. Становище та розвиток літератури і мистецтва. &quo ;Жданівщина&quo ; та боротьба з космополітизмом в Україні Література 1. Відбудова і розвиток освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчанняУ розореній війною республіці кошти і трудові ресурси спрямовувалися насамперед на відбудову промисловості. Тягар піднесення з руїн навчальних і культурних закладів, особливо в сільській місцевості, держава звично переклала на плечі самого населення, всіляко пропагуючи так званий &quo ;метод народної будови&quo ;. При цьому обов'язок безоплатної позаурочної роботи на розчищенні руїн і будівництві був покладений не лише на всіх дорослих, але й на дітей. У 1944-1950 pp. було відбудовано й споруджено нових 1 669 шкіл на півмільйона учнівських місць. Хоча відновлена шкільна мережа у 1950 р. й досягла довоєнного рівня, проте вона вже не відповідала зрослим потребам, адже за парту тоді сідали не лише діти шкільного віку, але й мільйони так званих &quo ;переростків&quo ; - молоді, що впродовж війни була позбавлена можливості навчатися. В Україні нараховувалося 6,8 млн. школярів, більшості з яких довелося навчатися у ледь пристосованих для занять приміщеннях, що не відповідали елементарним вимогам. Навіть через 10 років по війні третина шкіл республіки все ще працювала у дві, а то й три зміни. Хронічно бракувало шкільного обладнання, підручників, зошитів (у сільській місцевості для писання залюбки використовувалися незадруковані газетні береги). Особливої гостроти набула проблема забезпечення шкіл кваліфікованими вчительськими кадрами. Війна негативно вплинула на фізичний і морально-психологічний стан дітей, зробивши багатьох із них сиротами, переважна більшість були свідками руйнувань, насильства, загибелі людей. Із настанням миру якість життя залишалася надзвичайно низькою. Голод, що охопив Україну у 1946-1947 pp., призвів до нових людських жертв. У 1947 р. в дитячих будинках перебувало близько 110 тис. сиріт. Підлітки, здобувши тільки початкову освіту, внаслідок скрутних матеріальних умов часто змушені були думати не про навчання, а про шматок хліба й шли працювати в колгоспи, на фабрики й заводи. Зростала мережа ремісничих училищ і шкіл фабрично-заводського навчання, куди набиралася молодь із початковою й неповною середньою освітою. Держава була зацікавлена в навчальних закладах саме такого типу, оскільки в них швидко (впродовж півроку, максимум - двох років) готувалися кадри робітників. Вихованцям забезпечувалося проживання в інтернатах, безкоштовне харчування і спецодяг, що приваблювало певну частину позбавлених батьківського піклування підлітків із розорених війною міст і сіл України. Однак держава зобов'язувала випускників цих навчальних закладів працювати за призначенням на шахтах, фабриках і заводах, І розташованих назагал за межами України - на Уралі, в Сибіру й Далекому Сході.

Вузька фахова підготовка, яку давали ремісничі училища й школи ФЗУ, позбавляла їхніх випускників можливості здобути вищу освіту. Приплив добровільних вступників був незначним, тому держава здійснювала примусову мобілізацію молоді до цих навчальних закладів. Для навчання дорослих була створена широка мережа вечірніх шкіл, хоча освіту у них навряд чи можна було вважати повноцінною. У 1953 р. в Україні було впроваджено обов'язкову семирічну освіту. Відновилася діяльність усіх вищих навчальних закладів. У 1950 р. їх нараховувалося 160, в тому числі 7 університетів, 52 педагогічних, 45 технічних,19 сільськогосподарських, 14 медичних, 9 мистецьких, 6 правничо-економічних інститутів. Число студентів зросло з 99 тис. у 1946 р. до 325 тис. у 1956 p., правда, близько половини із них навчалися на заочних та вечірніх відділеннях, котрі ніколи не давали якісної освіти. Характерною рисою навчально-виховного процесу у загальноосвітніх і фахових школах та вузах була його заполітизованість і мілітаризація. Політичне виховання в дусі відданості партії більшовиків провадилося не тільки через піонерські та комсомольські організації, що охоплювали майже всю учнівську молодь, але й під час викладання всіх, в тому числі природничих і математичних дисциплін. Найбільше ідеологічне навантаження було покладене на курс історії СРСР, що після війни набув відверто великодержавницько-шовіністичного російського забарвлення. До того ж, викладання у переважній більшості вузів республіки здійснювалося мовою панівної нацменшини - російською. У вузах значну частину навчальних програм займало обов'язкове викладання марксизму-ленінізму на підставі сталінського &quo ;Короткого курсу історії ВКП (б)&quo ;. 2. Наука. Розгром генетики та &quo ;лисенківщина&quo ; в УкраїніУ 1950 р. кількість науково-дослідних установ в Україні становила 462, а чисельність працівників у них досягла 22,3 тис. чоловік. Головною науковою установою України залишалася Академія Наук УРСР, яку очолював біолог зі світовим іменем О. Палладій. У республіці в 1946р. було запущено перший в СРСР атомний реактор. Завдяки подвижницьким зусиллям видатного українського вченого С. Лебедева, якого власті підозрювали в &quo ;буржуазній лженауковості&quo ;, в Інституті електротехніки АН УРСР було створено лабораторію моделювання та обчислювальної техніки, що започаткувала дослідження в галузі кібернетики. У 1948-1951 pp. тут створюється перша в СРСР мала електронно-обчислювальна машина &quo ;МЕОМ&quo ;, що на той час відповідала рівню світових стандартів. Учені інституту електрозварювання АН УРСР удосконалили і запропонували для масового впровадження в практику автомати зварювання металу під флюсом. Цей метод, розроблений під керівництвом Є. Патона докорінно змінив технологію багатьох галузей виробництва, сприяв підвищенню продуктивності праці, збільшенню випуску металопродукції. Нова технологія була з успіхом застосована при спорудженні газопроводу Дашава-Київ, де 80% стиків труб було зварено автоматами під флюсом. Існуюча в УРСР система керівництва наукою створювала умови для засилля посередностей, людей споживацького гатунку, корисливців, авантюристів.

Унаслідок цього деякі перспективні напрями наукових досліджень, зокрема генетика, були оголошені ідеалістичними, &quo ;лженауковими&quo ;. Так, на серпневій (1948) сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук, підтриманий верхами, у тому числі й Сталіним, невіглас і шахрай Т. Лисенко після довгої боротьби, що почалася ще в 30-ті роки, здобув остаточну перемогу над своїми науковими опонентами. Почалися переслідування і розправи, жертвами яких стали також вчені, що працювали на Україні. У Харкові були звільнені з роботи завідуючий кафедрою генетики і дарвінізму університету професор І. Поляков і професор сільськогосподарського інституту С. Делоне. Розгром генетики, що отримав назву &quo ;лисенківщина&quo ;, став однією з ганебних сторінок в історії біологічної науки. Він спричинив відставання Радянського Союзу в цій галузі у наступні десятиліття. 3. Становище та розвиток літератури і мистецтва. &quo ;Жданівщина&quo ; та боротьба з космополітизмом в УкраїніПо закінченню війни окремі письменники, в умовах певного послаблення контролю з боку режиму, спробували дещо відійти від партійних настанов в галузі літератури. Відновлення ідеологічного тиску на суспільство було довірено Андрію Жданову - секретарю з ідеології, близькому помічникові Й. Сталіна. Ідеологічна кампанія, що в сучасній історичній науці отримала назву &quo ;жданівщина&quo ;, була спрямована насамперед проти тих, хто прагнув послаблення ідеологічного тиску з боку керівної комуністичної партії. Водночас ця кампанія мала на меті ще більше піднести значення російської культури і науки на противагу успіхам інших народів. Протягом 1945-1948 pp. було прийнято чотири постанови ЦК ВКП (б) про спрямування розвитку літератури і мистецтва. У липні 1946 р. ЦК ВКП (б) звинуватив українських комуністів у неправильному доборі кадрів та їхній недостатній політико-ідеологічній підготовці в галузі науки, літератури і мистецтва, де &quo ;існує ворожа буржуазно-націоналістична ідеологія&quo ; і &quo ;мають місце українські націоналістичні концепції&quo ;. Відповідно до рішень у Москві, ЦК КП (б) У ухвалив низку постанов, метою яких було &quo ;поставити на місце&quo ; українських радянських літераторів та митців: &quo ;Про перекручення і помилки у висвітленні історії української літератури&quo ;, Про журнал &quo ;Вітчизна&quo ;, &quo ;Про репертуар драматичних і оперних театрів УРСР і заходи до його поліпшення&quo ;, &quo ;Про стан і заходи поліпшення музичного мистецтва на Україні у зв'язку з постановою ЦК ВКП (б)&quo ;Про оперу &quo ;Велика дружба&quo ; В. Мураделі та ін. В критиці творів та їх авторів переважали обвинувачення у &quo ;буржуазному націоналізмі&quo ;, ставилися вимоги &quo ;викривати ворогів народу&quo ;. Наприклад, праця &quo ;Нарис історії української літератури&quo ;, на думку партійних керівників, мала суттєві &quo ;недоліки&quo ;, бо її автори &quo ;перекрутили&quo ; марксистсько-ленінське розуміння історії української літератури і подали її начебто в буржуазно-націоналістичному дусі. Редакція журналу &quo ;Вітчизна&quo ;, зокрема головний редактор Ю.

Спливе багато води, перш ніж культурне життя України знову зануртує з такою ж силою. Література й мистецтво. Багато бароккових рис позначилося на творах так званих «перелітних птахів», тобто українців, що навчалися в польських чи західноєвропейських університетах і повернулися до Києва, щоб викладати в Академії. Зважаючи на їхню європейську освіченість, Петро 1 покликав їх очолити в Росії церковні та освітні установи. Найвидатнішими серед них були Феофан Прокопович, Стефан Яворський, Дмитро Туптало та Симеон Полоцький. Але було й багато інших. Між 1700 і 1762 рр. понад 70 українців та білорусів обіймали найвищі церковні посади імперії, тоді як росіяни — лише 47. Хоч більша частина їхньої творчої кар'єри проходила на Півночі, деякі з цих мандрівних учених-священиків ще за свого перебування в Києві зробили значний вклад у культуру. Так, викладаючи поетику в Київській академії, Прокопович у 1705 р. написав свою знамениту історичну драму «Володимир», що оспівувала введення християнства на Русі. Присвячена Мазепі та Петру 1, п'єса містила яскраво виражені ознаки патріотизму, зокрема у трактуванні Прокоповичем Києва як «другого Єрусалиму»

1. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

2. Історія первісного суспільства на українських землях

3. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

4. Еволюція форм грошей на українських землях

5. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

6. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.
7. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років
8. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

9. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

10. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

11. Радянський режим на західноукраїнських землях

12. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

13. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

14. Бойовий шлях українських січових стрільців

15. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

16. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

18. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

19. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

20. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

21. Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків

22. Образ козака в українських народних думах
23. Творчість українських поетів
24. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

25. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

26. Назви передвесільних і передшлюбних обрядів в українських східнослобожанських говірках

27. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

28. Голодомор 1932-1933 років на Україні

29. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

30. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

31. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

32. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские

33. Архітектура України кінця ХVII століття

34. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

35. Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття

36. Вибори та їх роль у політичному житті України

37. Релігія в житті українського народу

38. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст
39. Боротьба царизму проти українофільства у другій половині ХІХ ст.
40. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

41. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

42. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

43. Скульптура України в другій половині XVII-XVIII ст.

44. Український театр другої половини ХІХ століття

45. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

46. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

47. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

48. Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Державний лад України в роки Другої світової війни

50. Правовая основа, полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны земли и других природных ресурсов.

51. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

52. Беларускія землі ў другой палове XVІІ–XVІІІ ст.

53. Дворянська історіографія в Росії у другій половині XVIII столітті

54. Друга світова війна на Украіні
55. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.
56. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

57. Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.

58. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

59. Німеччина у другій половині ХІХ ст.

60. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

61. Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)

62. Радянський Союз у другій половині ХХ ст.

63. Сполучені Штати Америки у другій половині ХХ ст

64. Україна в першій половині 1950-х років

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Україна у Другій світовій війні

66. Українська культура першої половини ХІХ століття

67. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

68. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

69. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

70. Дитяча література Німеччини другої половини XIX – XX ст
71. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття
72. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

73. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

74. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст. – початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

75. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

76. Происхождение Солнечной системы и Земли

77. Планета Земля

78. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

79. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

80. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

81. Абиогинез. Возникновение жизни на Земле

82. Распространение животных на Земле

83. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

84. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

85. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

86. Сан Марино –древняя земля свободы
87. Атомна енергетика України і РПС
88. Освоение человеком труднодоступных территорий Земли. Горы

89. Водные ресурсы Земли

90. Развитие жизни на Земле в протейскую эру

91. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

92. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

93. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

94. Гражданское законодательство России в 1 половине 19 века

95. Вещные права на землю

96. Плата за землю

Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Право собственности на землю

98. Апология рабовладения на Юге США в первой половине XIX века

99. Политическое развитие Италии во второй половине ХХ века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.