Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Гражданское право Гражданское право

Благотворительные организации

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Вступ I. Благодійні організації: загальні засади 1. поняття благодійної організації 2. засади благодійництва та благодійницької діяльності 3. основні напрямки благодійницької діяльності 4. Законодавчі акти, що регулюють діяльність благодійних організацій IІ. Благодійні організації як юридичні особи 1.Порядок виникнення та припинення діяльності благодійних організацій а)порядок виникнення б)засновники в)статут благодійних організацій г) порядок припинення діяльності 2. Статус благодійних організацій 3. Правоздатність благодійних організацій а)Права б)Господарська і фінансова діяльність в)Обов’язки благодійних організацій 4. Органи управління благодійними організаціями ІІІ. Організаційно-правові форми благодійної орагнізації 1. членська благодійна орагнізація 2. благодійний фонд 3. благодійна установа 4. інші благодійні організації ІV. Благодійні організації в Україні 1. Благодійні організації і держава 2.Проблеми, що спіткають благодійні організації в сучасному суспільстві Висновок Список літератури Вступ : важливість існування та правильного правового регулювання благодійних організацій і неприбуткового сектора в Україні За часів Радянського Союзу стовідсоткове удержавлення всього суспільного життя зумовлювало неможливість існування громадянського суспільства, і, як наслідок, нерозвинутий недержавний сектор, до якого відносяться і благодійні організації. У колишньому Радянському Союзі існувало два види недержавних організацій: одні перебували під контролем держави, а інші стояли в незаконній опозиції до неї. Недержавні організації першого виду були офіційно визнаними громадськими об’єднаннями, переважно соціально-побутового або культурного характеру. І хоча формально вони вважалися “неурядовими”, проте перебували під контролем держави, яка контролювала вирішення більшості кадрових питань та розподіл фінансових ресурсів. Таким чином, серед громадян не існувало традиції об’єднання з власної ініціативи для праці на загальний добробут та захист спільних інтересів. З приходом незалежності ці організації дістали дозвіл утворюватись і діяти на законних підставах. Одночасно внаслідок розпаду старої системи відбувся значний економічний спад, була зруйнована державна інфраструктура соціальних служб. Здобувши свободу щодо створення і діяльності незалежних об’єднань, було створено величезну кількість недержавних, в тому числі і благодійних об’єднань, які намагалися, з одного боку, заповнити вакуум в громадській діяльності, а з другого- взяти на себе функції, які до цього виконувала держава. Однак формування недержавних організацій відбувалося несистемно і спонтанно. І до сих пір існує величезна кількість проблем у зв’язку з їх існуванням та діяльністю, в тому числі у сфері правового регулювання. Цілком очевидна необхідність дієвого неприбуткового сектора, який би заохотив громадян до участі в процесах управління громадським життям та поліпшення якості свого життя. Так званий «третій», неприбутковий сектор у взаємодії з державою та комерційним сектором складає основу будь-якого демократичного суспільства.

Ось чому питання правого регулювання існування та діяльності некомерційних організацій і благодійних утворень в тому числі є надзвичайно важливим для нашої держави. Благодійні організації : загальні засади Поняття благодійних організацій Відповідно до закону України “Про благодійництво та благодійні організації”, ми розуміємо поняття благодійні організації як: благодійна організація - це недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб. Благодійна діяльність - безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності. Благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство. Меценатство - добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної допомоги; Спонсорство - добровільна безприбуткова участь фізичних та юридичних осіб у матеріальній підтримці благодійної діяльності з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки. Засади благодійництва та благодійної діяльності Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність благодійників і благодійних організацій має суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки. Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом разом з відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку. Президент України, депутати, посадові і службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також члени їх сімей можуть займатися благодійництвом і благодійною діяльністю тільки в межах отриманих і задекларованих доходів. Основні напрямки діяльності благодійних організацій Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються у таких основних напрямах: - сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища. Це, зокрема, прийняття на себе частини турбот уряду, пов’язаних, наприклад, із будівництвом чи експлуатацією суспільних будов, доглядом за пам’ятниками чи здійснення будь-якої діяльності з приводу утримання парків, озер, прикрашення міста і т.д. - поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів. Спочатку така діяльність означала в основному розподіл грошей чи речей серед бідних. Зараз, особливо коли держава бере на себе деяку долю турботи про це, благодійність стала більше означати надання послуг (створення адвокатського центру, організація заочної освіти, надання допомоги в працевлаштуванні, будівництво житла для малозабезпечених, транспортні послуги і т.д

.). - подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям; - сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням. Це, наприклад, допомога студентам, заохочення досліджень, популяризація знань шляхом публікацій, семінарів, лекцій і т.д. Сприяння розвитку науки- це діяльність, спрямована на розвиток науки і поширення наукових знань: проведення наукових досліджень, публікація їх результатів і т.д. - сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості. Наприклад, це управління театром, заохочення талантів, виробництво фільмів, спонсорство фестивалів, виставок та інше. - подання допомоги талановитій творчій молоді; - сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання; - подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури; - сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи; - сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування. Створення та експлуатація таких установ та організацій, як лікарні, клініки, будинки престарілих та ін. Також це профілактичні установи, наркологічні центри, банки крові, притулки. - сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям. Благодійна організація може одночасно займатися декількома видами благодійної діяльності. Конкретні її напрями визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій. Законодавчі акти, що регулюють діяльність благодійних організацій Вперше передбачив можливість створення організацій, діяльність яких спрямована на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших загальних інтересів громадян закон України “Про об’єднання громадян”, прийнятий Верховною Радою 16 червня 1992 року. Однак цей законодавчій акт та підзаконні нормативно-правові акти, що були прийняті на його виконання, не ввели до правової термінології терміни “благодійництво” та “благодійна діяльність”. Такі терміни вперше було застосовано Постановою Президії Верховної Ради України від 26 жовтня 1992 року “Про благодійні фонди”, із змінами та доповненнями. Одночасно цими актами вперше було дозволено юридичним особам, в тому числі нерезидентам, брати участь у створенні та функціонуванні благодійних фондів, а отже в здійсненні безпосередньої благодійної діяльності в Україні.

Предназначалась она не мне: профессору Фриду по разнарядке выделили два пиджака разного размера, присланных из Америки какой-то благотворительной организацией. Пиджачки были б/у: обтрепанные рукава аккуратно подшиты, все пятна уничтожены без следа, на внутренней стороне лацкана заплата не того цвета. Но это внутри; а так очень даже нарядные пиджаки - клетчатые, один зеленый, другой бежевый. Мать прислала их мне. И конечно же, я должен был предложить один из них Старому Мушкетеру - но вот, не сообразил. А две девчонки, его землячки, сообразили: одна сшила кисет, другая набила его махоркой на дорогу... Американские пиджаки у меня не залежались. Один не помню куда делся, а в другом ушла на освобождение, отбыв свои пять лет, Шура Юрова по прозвищу Солнышко - круглолицая, бело-розовая, как пастила. Как такое могло сохраниться на лагерных харчах, на общих работах? У нее даже дыхание пахло парным молоком. Конечно, на 15-м с кормежкой было получше, чем на других лагпунктах. Во-первых, сельхоз; во-вторых, за воровство беспощадно карал поваров заключенный зав. кухней горбун Кикнадзе

1. Контрольная работа по гражданскому праву (общая часть) РФ

2. Сравнительный анализ "Основных правил работы ведомственных архивов" и "Основных правил работы архивов организаций"

3. Подготовка контрольных работ по дисциплине "Гражданское право"

4. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

5. Организация внешних файлов и работа с ними

6. Изучение основных правил работы с радиоизмерительными приборами (№23)
7. Некоммерческие организации как субъект гражданского права
8. Организация и проведение полевых работ в маркетинговых исследованиях

9. Организация и ведение спасательных работ при пожарах

10. Некоммерческие организации как субъекты гражданского права

11. Правила работы на компьютере

12. Техническое устройство банкоматов и правила работы с ним

13. Организация труда при многостаночной работе

14. Организация работы по подготовке к архивному хранению документов современных политических партий, организаций, движений на примере центра новейшей истории Тульской области

15. Гражданское право - сделки

16. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

17. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

18. Гражданское право (Контрольная)

19. Гражданское право (Контрольная)

20. Гражданское право (Шпаргалка)

21. Гражданское право РФ

22. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)
23. Гражданское право
24. Место обязательственного права в системе гражданского права

25. Объекты Гражданского права

26. Ответственность в гражданском праве

27. Понятие гражданского права как отрасли права

28. Пределы осуществления гражданских прав

29. Способы защиты гражданских прав

30. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

31. Юниты по Гражданскому праву

32. Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили

33. Гражданское право (лекции)

34. Стороны в гражданском праве

35. Гражданское право (шпоры для гос экз)

36. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

37. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

38. Гражданское право в системе права
39. Гражданское право РФ
40. Актуальные проблемы гражданского права

41. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

42. Недействительность сделок в Гражданском праве

43. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

44. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

45. Ценные бумаги КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

46. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

47. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

48. Рисковые договоры в гражданском праве - билеты за весенний семестр 2001 года

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Обязательства в гражданском праве

50. Понятие гражданского права

51. Гражданское право РСФСР в период НЭПа

52. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав

53. Признание договора незаключенным как способ защиты гражданских прав

54. Ответственность по гражданскому праву
55. Предмет и принципы гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г.
56. Интеллектуальная собственность как институт гражданского права англосаксонской и романской системы права

57. Основы римского гражданского права

58. Вещи как объекты гражданских прав

59. Общая часть Гражданского права

60. Гражданское право

61. Источники гражданского права

62. Личные неимущественные права в гражданском праве

63. Гражданское право как отрасль права /Украина/

64. Реклама как объект гражданских прав

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

65. Общественные объединения как форма социальной организации формирующегося гражданского общества в России

66. Гражданское право

67. Защита гражданских прав

68. Недвижимые вещи как объекты гражданских прав

69. Производственные и потребительские кооперативы как субъекты гражданского права

70. Государство Украина как субъект гражданского права
71. Общие изменения в гражданском праве с конца 19 в.
72. Cроки в гражданском праве

73. Билеты по гражданскому праву

74. Граждане как субъекты гражданского права

75. Гражданское право

76. Гражданское право

77. Гражданское право

78. Гражданское право (общая часть)

79. Гражданское право (шпора)

80. Доказательства и процесс доказывания в гражданском праве

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Институт собственности по гражданскому праву и его значение в становлении рыночной экономики в России

82. Контрольная по гражданскому праву

83. Правовое регулирование договора об ипотеке в гражданском праве

84. Проблемы недействительных сделок в гражданском праве

85. Сделки в гражданском праве

86. Сроки в гражданском праве
87. Товарищество на вере как субъект гражданского права
88. Шпоргалки Гражданское право

89. Шпоры по гражданскому праву

90. Гражданское право

91. Гражданское право

92. Шпоры по гражданскому праву и процессу

93. Объекты гражданских прав

94. Компенсационная функция и ее проявления в некоторых понятиях и институтах гражданского права

95. Вещи как объект гражданского права.

96. Самозащита гражданских прав

Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Расчеты в гражданском праве

98. Авторский договор в гражданском праве России

99. Акционерное общество как субъект гражданского права

100. Анализ источников гражданского права: тенденции развития и применение в гражданском праве РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.