Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикаді методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Магістерська робота За спеціальністю 8.02207 „Музичне мистецтво” Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка Луганськ 2008 Вступ Розвиток вітчизняної вокальної школи триває вже майже два століття. За цей час виробився свій національний стиль співу, що визначається особливостями національної музики і традиціями виконавської культури. Українські і російські співаки мають у своєму арсеналі велику кількість технічних прийомів володіння голосом, передачі художнього образу, сценічної майстерності. Існує немало праць, вокальних посібників, у яких викладено погляди видатних майстрів вокалу, сумується їх методичний і методологічний досвід. Засновником вітчизняної вокальної школи цілком справедливо вважається М. Глінка. Його погляди на питання співацького дихання, використання регістрів, особливості вимови тощо до теперішнього часу залишаються фундаментальними, на які спираються і якими користуються більш пізні вокальні теоретики, педагоги-методисти. Неперевершену цінність мають праці з вокальної педагогіки таких відомих вчених-вокалістів, як Л. Дмитрієв, В. Морозов, Г. Стулова, А. Менабєні, Д. Люш, М. Павлов, О. Полякова. В них розглядаються усі центральні проблеми формування співацьких навичок. Відомі дослідження у галузі постановки голосу педагогів Н. Малишевої, М. Донец-Тессейер, Ф. Анікєєва і З. Анікєєвої, О. Агаркова, Ю. Ковнер, Б. Васильєва, І. Алієва та інших. В них розглядаються питання розвитку основних вокальних навичок: звукоутворення, співацьке дихання, артикуляція, слухові навички, навички емоційної виразності. Більшість авторів доходять висновку про те, що основним критерієм оволодіння будь-якою навичкою є якість співацького звучання. Однак, співацькі технології не можуть бути самоціллю, це лише засіб, який дозволяє передати голосом стан душі. Розвиток голосу – одна із сторін комплексного процесу, яким є співи. Про це говорять усі вокалісти-практики і виконавці: «спів як переживання» – єдиний ідеал у процесі, коли пісня сприймається як джерело радості й предмет духовного спілкування. Як будь-який інший вид виконавства співацька діяльність є творчістю. Відоме положення про те, що самому творчому акту навчити неможливо, але можливо створити певні педагогічні умови які будуть сприяти розвитку в учня творчого початку, творчого мислення й уяви, художнього смаку. Незважаючи на могутній потенціал, яким володіє вітчизняна школа співу, сучасний стан її розвитку, сучасні запроси вокального мистецтва висувають нові проблеми. Серед них: недостатнє вивчення й узагальнення історико-теоретичного матеріалу, недостатнє вивчення, відсутність узагальнення педагогічних поглядів, загальних умов виховання, методичних принципів багатьох педагогів-вокалістів минулого. Ті узагальнення, що існують, часто не мають відповідного оформлення для того, щоб повноцінно служити мистецтву сьогодення. Все це викликало бажання зробити власний внесок в узагальнення існуючого педагогічного досвіду педагогів-вокалістів (І. Прянішникова, В. Луканіна та В. Самарцева), чиї методи стали нашим надбанням під час навчання. Тому темою магістерського дослідження обрано: «Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття: на прикладі методичного досвіду І.

Прянішникова, В. Луконіна, В. Самарцева». Об'єкт дослідження: вокальні методики другої половини ХХ століття. Предмет дослідження: методичній досвід педагогів-вокалістів І. Прянішникова, В. Луканіна та В. Самарцева. Мета дослідження: узагальнення досвіду вокально- методичної роботи педагогів І. Прянішникова, В. Луканіна та В. Самарцева, виявлення типових закономірностей та розбіжностей. Завдання дослідження: Проаналізувати науково-методичну, мистецтвознавчу літературу за проблемою. Визначити особливості становлення вітчизняної вокальної школи та її розвитку у другій половині ХХ століття. Проаналізувати методичний досвід вокальної роботи І. Прянішникова, В. Луконіна, В. Самарцева. Узагальнити методичні прийоми постановки голосу трьох представників вітчизняної вокальної школи. Виявити не відомі раніше особливості методів роботи педагогів-вокалістів: І. Прянішникова, В. Луканіна та В. Самарцева. У дослідженні був використаний комплекс методів: Теоретико-методичний аналіз мистецтвознавчої, наукової, методичної літератури. Спостереження педагогічної діяльності В. Самарцева. Узагальнення методів і прийомів вокальної роботи. Наукова новизна та практичне значення дослідження: узагальнено досвід вокально-педагогічної роботи трьох представників вітчизняної вокальної школи: І. Прянішникова, В. Луконіна, В. Самарцева; проаналізовано особливості вокальної методики В. Самарцева у порівнянні з іншими методиками вітчизняних педагогів-вокалістів (І. Прянішникова та В. Луконіна). Апробація результатів дослідження відбулася шляхом публікацій статті „Аналіз вокальних методик другої половини ХХ століття на прикладі методичного досвіду І. Прянішникова, В. Луканіна, В. Самарцева” у зб. Студентських праць ЛДПУ „Науковий пошук майбутніх дослідників” (Луганськ: Альма-матер, 2007), виступу на конференції (інституту культури і мистецтв Луганського Національного педагогічного університету ім. Т. Шевченко). РОЗДІЛ 1 ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ. Становлення вітчизняної вокальної школи (М. Глінка та його послідовники) Між історією опери й історією оперного виконавства існує прямий зв'язок, що випливає з обумовленості образу співака. М. Глінка перший підняв російську оперну культуру не тільки до західноєвропейського рівня, але й значно вище. Він почав процес музично-драматургічних реформ, що послідовно відбувалися в оперному жанрі протягом усього XIX століття у творчості О. Даргомижського, П. Чайковського, М. Римського-Корсакова та М. Мусоргського. З появою опер М. Глінки потрібен був новий тип оперного співака, підготовленого не тільки для виконання опер, але й для засвоєння нових творчих завдань. Роль М. Глінки була виняткової тому, що композитор був чудовим співаком і педагогом-вокалістом. По суті, перший композитор-професіонал, М. Глінка був і першим педагогом-вихователем професійних російських оперних співаків. Композитор, працюючи з виконавцями, пред'являє звичайно до них свої художні вимоги. Але рідко хто з композиторів уміє, ставлячи перед виконавцем художні завдання, підказати вокально-технічні та художні рішення.

На досвіді особистого співу та розумінням співочого процесу, виробленого винятковою допитливістю вимог М. Глінка багато й довго вчився співу. Вивчаючи манеру співу оперних співаків, він вдумувався у вокальний процес, слухав, як викладають інші, вивчав не тільки як треба співати, але і як не треба співати. З величезною пристрастю М. Глінка любив спів, не - як дилетант, а з повним розумінням значення співу для нього як композитора. Він завжди прагнув зрозуміти людський голос і його можливості. „Виховання слуху, - каже Б. Асафьєв,- от основна та головна лінія поведінки М. Глінки, що є риса його творчої біографії. Тому й сам, як співак, він був зразковий, співак змісту й сенсу” . М. Глінка почав учитися співу на сімнадцятому році життя у домашнього вчителя Тоді, потім продовжив своє вокальну освіту в італійця Беллолі. М. Глінка, під час перебування в Італії, не брав уроки співу, неможливо припустити, щоб М. Глінка не згадав у своїх „Записках” про заняття, якби вони дійсно там були. Тим часом, про значення перебування в Італії він говорить багато: „Не зайвим вважаю вивести тут короткий підсумок придбаного мною в моє перебування в Італії. Частий обіг із другокласними, першокласними співаками та співачками, аматорами й аматорками співу практично познайомило мене з важким мистецтвом управляти голосом і спритно писати для нього. ozzari і Fodor у Неаполі, були для мене представниками мистецтва, доведеного до ес plus ul ra (вищого ступеня) досконалості; вони вміли сполучити неймовірну (для тих, хто не чув їх) виразність (fi i) з невимушеною природністю (grd.ce a urelle), які після їх навряд чи мені вдалося коли-небудь зустріти. Не кажу про Дж. Рубіні, навіть у співі Пасти було не без деякого роду претензії на ефект. Чималої праці коштувало мені підроблятися під італійське se ime o brilla e (блискуче вираз відчуття), як вони називають відчуття добробуту, що є наслідком організму, щасливо влаштованого під впливом благодійного південного сонця” . Про одного з вокальних педагогів Італії М. Глінка пише так: „Він був літня людина, важливої зовнішності, з нарочито обміркованим шарлатанством. Він був e or serio, співав навіть і в Лондоні. Тому що до Дж. Россіні італійські maes ro не писали рулад і прикрас, а просто вульгарні музичні безхарактерні фрази, які співак повинен був сам прикрашати й різноманітити за своїм розсудом, то Bia chi виставляв при кожному зручному випадку свою спритність у тім, що він називав ves i il ca o”. Зовсім інакше він висловлюється про педагогів, що зробили на нього найглибше враження й безсумнівно допомагали йому вивчити вокальне мистецтво італійських майстрів. Це були співак і педагог Нозарі й співачка Ж. Фодор. Про цих співаків Глінка висловлюється з величезною повагою й повідомляє цікаві методичні подробиці про їхню роботу. Про співачку Ж. Фодор-Мєйнвіель, що залишила вже сцену, він пише так: „.Вона ще чудово співала та виробляла важкі пасажі так спритно й вільно, як у Берліні німки в'яжуть панчохи під час різних подань, не зранивши ні однієї петлі. Вона дуже часто співала з Івановим і, поправляючи його, дотримувалася тіє ж методи, як і ozzari, що змусив Іванова співати речитативи Роrрога, жадаючи від його не примушеного, м'якого (не треба розуміти як розслабленого, зніженого) і виразного виконання”.

Кожна з них мала власн «сфери впливу» в науц, полтиц, на рвн побутово свдомост. Псля Друго свтово вйни, коли домнантною мовою свтового суспльствознавства стала англйська, змцнився вплив англосаксонського, полтичного , значною мрою, етатистського значення слова «наця», причому не лише в наукових сферах досить згадати, що нацональновизвольн рухи «третього свту» здебльшого ототожнювали «нацю» з «державою». Пднесення нацональних рухв у ґвроп у другй половин XIX столття сприяло тому, що змст поняття «наця» дедал бльше урзномантнювався. Зокрема, до нього додавалися соцальнопсихологчн «компоненти». У знаменитому есе 1882 p. «Questce quune nation?» («Що таке наця?») видатний французький сторик  лнгвст Ернест Ренан заявляв: «Наця це душа, це духовний принцип», пдкреслюючи тим самим моральноетичний змст поняття[20]. Загострення боротьби мж «передовими»  «вдсталими» нацями, як також прагнули стати «передовими», поширення «соцального дарвнзму»  расових теорй в ґвроп наприкнц XIX ст. сприяло тому, що, як  тисячолття тому, нацю почали ототожнювати з «расою», з «кровними звязками». (Можна, зокрема, згадати заклик Отто фон Бсмарка до нмцв «думати кровю».) Слово «наця» як синонм расовост, винятковост увйшло до арсеналу агресивно, шовнстично, расистсько риторики

1. Наукова культура у вітчизняній філософії другої половини ХХ століття

2. Польська шляхта другої половини XIX століття

3. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

4. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

5. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

6. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття
7. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
8. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

9. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

10. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

11. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

12. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

13. Чехословаччина у 30- х рр. ХХ століття

14. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

15. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

16. Розвиток реклами в Західній Європі і США до ХХ століття

Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Американська поетика кінця ХІХ – початку ХХ століття

18. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

19. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

20. Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття

21. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

22. Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття
23. Економіка України на початку ХХІ століття
24. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

25. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

26. Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

27. Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст.

28. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

29. Сполучені Штати Америки у другій половині ХХ ст

30. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст. – початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

31. Развитие США во второй половине ХХ века

32. Молодёжная субкультура во второй половине ХХ века

Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Болгария в первой половине ХХ века

34. Зарубежное искусство второй половины ХХ века

35. Немецкое прочтение англоязычной философии сознания во второй половине хх века

36. Русская живопись первой половины ХХ века

37. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

38. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналізметоди лінгвістичних досліджень
39. Внешняя политика КНР (вторая половина ХХ века)
40. Китай в первой половине ХХ в. Революция 1925-1927 гг.

41. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

42. Культура Японії на межі ХІХ-ХХ століть

43. Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.

44. Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)

45. Российская эмиграция в Югославию в первой половине ХХ века

46. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

47. Становище Чорногорії на початок XX століття

48. Турция во второй половине ХІХ в. – первой половине ХХ в. Национальная революция под руководством Кемаля Ататюрка

Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

50. Французьке просвітництво XVIII століття

51. Япония во второй половине ХХ века

52. Возникновение антидемократических альтернатив развития и социально-экономическое развитие цивилизации в первой половине ХХ века

53. Дизайн у Японії в ХІХ – ХХ століттях

54. Європа XIX століття
55. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття
56. Срібне століття

57. Культура Европы в XIX – 1-й половине ХХ века

58. Дитяча література Німеччини другої половини XIX – XX ст

59. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

60. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

61. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

62. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

63. Контрапункт в условиях хроматической тональности (на материале белорусской музыки ІІ половины ХХ века)

64. Політичні кризи другої половини XX сторіччя

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

65. Развитие отечественной психологии в первой половине ХХ века

66. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

67. Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття

68. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

69. Розвиток науки на Харківщині у ХХ столітті

70. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій
71. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання
72. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

73. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

74. Чем отличается папка Мой компьютер и программа Проводник? Как настроить рабочий стол?другие ответы на вопросы)

75. Геополитические аспекты изучения Сибири научными обществами во второй половине XIX — начале ХХ вв.

76. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

77. Приморский край во второй половине Х1Х - начале ХХ в.

78. РСДРП и другие партии начала ХХ века

79. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

80. Балканские народы друг о друге: явные пристрастия и тайные чувства в конце ХХ века

Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

82. Историография истории России в конце 60 – первой половине 80-х годов ХХ в.

83. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

84. Німеччина у другій половині ХІХ ст.

85. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

86. Статыстычная крыніцы другой паловы ХІХ-пачатку ХХ ст.
87. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.
88. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

89. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

90. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

91. Методика изучения темы "Социально-экономическое положение Ингушетии XVII - первой половины XVIII вв."

92. Методика преподавания русской литературы ХХ века в 5-7 классах

93. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

94. Архитектурные памятники первой половины XIX века

95. Промышленное производство в Республике Беларусь в 90-х годах ХХ-го века

96. Международное разделение труда и экономическое единство мира в ХХ веке

Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры

97. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

98. Общественно - политическое и социально - экономическое положение Китая в 20-х - 30-х годах ХХ века

99. Доклад: Страны мира во второй половине XX века. Франция.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.