Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Нормування праці на підприємсті

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

смотреть на рефераты похожие на "Нормування праці на підприємсті" ЗМІСТ. 1. Вступ 2. Принципи організації праці. Робочий час і його основні елементи. Діагностика робочого часу. Нормування часу робітників. Планування часу керівників і спеціалістів. 6.1. Способи підвищення ефективності використання робочого часу керівників. 7. Методика встановлення інших норм праці. Список використаної літератури. Вступ Праця являє собою доцільну діяльність людей, ціллю якої є створення матеріальних і духовних благ. Затрати праці на створення цих цінностей повинні мати кількісну оцінку, тому, що в масштабі суспільства дістають визнання тільки ті з них, що відповідають суспільно необхідному часу, тобто часу, необхідному на виготовлення даного виробу при суспільно нормальних умовах виробництва при середньому рівні цілісності й інтенсивності праці. Безпосередньо на рівні підприємств суспільно необхідний час виступає як необхідний час - робочий час що необхідний для виготовлення одиниці продукції в конкретних організаційно-технічних умовах даного підприємства робітниками відповідної кваліфікації при нормальній інтенсивності праці. Ці умови на підприємствах різноманітні, тому різняться і необхідні затрати часу, рівень яких може бути вище або нижче суспільно необхідних затрат. Відповідно будуть різноманітними і фактичні витрати. Нормування праці це визначення її необхідних затрат на виготовлення одиниці продукції в конкретних організаційно технічних умовах. Ціллю нормування праці є найбільш точне визначення необхідних затрат, а відповідно і результатів праці і їх відбиток у нормах праці. Ціллю даної курсової роботи є висвітлити суть нормування праці на підприємстві, показати методи і прийоми що використовуються для досягнення даної мети, а також вказати шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві. Принципи організації праці. Організація праці - система мір спрямованих на більш повне й ефективне використання трудових і матеріальних ресурсів. Головна ціль організації праці - створення умов для росту продуктивності праці. Тому правильна організація праці повинна враховувати такі завдання: - техніко-економічне завдання - створення умов праці для ефективного використання робочого часу, трудових навиків і досвіду робітників, а також створення умов для найбільш ефективного використання устаткування й інших матеріальних засобів, - соціальна - створення гігіїєнічних і безпечних умов праці. Охорона праці з метою зробити її привабливою і творчою. Охорона праці здійснюється по таких основних напрямках: - кооперація праці в професійно-кваліфікваному, технологічному і функціональному аспектах; нормування - праці як основа її організації; - матеріальне і моральне стимулювання робітників за поліпшення якісних і кількісних показників їхньої праці; - добір, підготування і підвищення кваліфікації кадрів, включаючи вивчання сучасних прийомів і методів праці; - організація робочих місць, включаючи поліпшення умов праці. У нашій країні не приділяється належної уваги виборові, підготуванню і підвищенню кваліфікації робітників. Деякою мірою це пов'язано зі складність переходу до ринкових відносин.

Постійні зміни попиту і пропозиції товарів і послуг і самої робочої сили потребують її великої рухливості, мобільності, у тому числі фахової і кваліфікаційної. Від якісного складу кадрів в організації багато в чому будуть залежати і результати їхньої роботи. Аналізуючи організацію праці на підприємствах, можна виділити основні принципи організації праці: - пропорційність - ритмічність - безперервність - узгодженість. Робочий час і його основні елементи. Під робочим часом розуміється тривалість участі людини в організованому трудовому процесі, протягом якого вона повинна виконувати свої виробничі або службові обов'язки. Він вимірюється тривалістю робочого дня, робочого тижня, робочого місяця, робочого року і звичайно регулюється національним законодавством, що визначає його граничний розмір за календарний період, яким частіше усього є тиждень. Час, витрачений понад нормальний розмір, рахується понаднормовим і повинен оплачуватися по підвищених розцінках. У залежності від віку й умов праці для окремих категорій робітників законодавчо встановлюється скорочений робочий час. У першу чергу це відноситься до осіб молодших 18 років, осіб, зайнятих на важкій і шкідливій роботі, і ін. Якщо характер виробничих процесів дозволяє, робочий час може бути неповним, гнучким або ковзним і реалізуватися у відповідному підході до організації робочого дня або тижні. Так, неповний день (тиждень) охоплює лише частину робочого дня (тижня) нормальної тривалості з відповідним зниженням їхньої оплати. Частину часу, що залишився, при цьому може бути зайнята іншою людиною. Гнучкий графік роботи замість точної фіксації моменту її початку і кінця передбачає визначені проміжки часу, протягом яких вона може починатися і закінчуватися, а також період, коли співробітники обов'язково повинні бути присутнім на робочому місці. Змінний графік припускає можливість зрушувати момент його початку і закінчення в порівнянні з прийнятими в організації стандартами, що звичайно має місце при повторазмінній роботі. Неповний день, гнучкий і змінний графік роботи, поділ її серед декількох співробітників, частковийе виконання ними обов'язків вдома й ін., тобто гнучкий режим праці, стають можливими в умовах появи новітніх засобів зв'язку: пейджинговой, факсимільної, підключенню до комп'ютерних мереж. Самий робочий час складається з часу роботи і часу перерв. У перше включається основний, допоміжний, підготовчо-заключний час і час обслуговування робочого місця. Друге складається з часу технологічних і часу організаційних перерв. Протягом основного часу досягається безпосередня ціль даного трудового процесу. Допоміжний час охоплює виконання дій, пов'язаних із забезпеченням основної роботи, і разом з основним складає оперативний час. Час обслуговування робочого місця витрачається на підтримку його в належному стані. Воно, у свою чергу, може ділитися, хоча далеко не завжди, на організаційне і технологічне. У його рамках здійснюється складання, наведення порядку, сортування матеріалів, підготування до роботи устаткування. Нарешті, деякі види трудових операцій потребують витрати підготовчо- заключного часу.

Наприклад, лікарю перед оглядом кожного хворого і після його завершення необхідно мити руки. Перерви також неоднорідні. Насамперед, необхідно говорити про технологічні перерви, коли основний процес або тимчасово припиняється по причинах, пов'язаних із специфікою роботи устаткування, або продовжується без участі людини. Організаційні перерви обумовлені природними чинниками (необхідність відпочинку, прийняття їжі), а також різноманітного роду збоями, неполадками, що відбуваються як із вини робітників, так і незалежно від них. Як показують обстеження, тільки 8% працівників думають, що в них немає проблем з часом, хоча насправді таких людей набереться не більш 1%. Але час не можна умножити, додати, нагромадити, купити, взяти в борг. Його можна тільки раціонально використовувати, заощаджувати. Від спроможності це робити залежить успіх будь-якого робітника. Щоб справитися з таким завданням, необхідно точно знати, на що час витрачається, і робити усе якнайшвидше. Діагностика робочого часу. Першим кроком на шляху до успіху в справі економії і раціонального використання робочого часу є його "інвентаризація", здійснювана за допомогою хронометражу і фотографування. Під хронометражем розуміється спостереження і вимір затрат робочого часу на здійснення окремих повторюваних елементів операції або її в цілому. Безпосереднім його об'єктом є оперативний або підготовчо-заключний час на машинно-ручних роботах. В результаті можна зробити розрахунок середньої тривалості тієї або іншої операції по формулі: Знання середньої тривалості операції і її окремих елементів допомагає удосконалювати їх зміст і структуру, раціоналізувати затрати часу на них і встановлювати оптимальні норми. Фотографування робочого дня відбувається за допомогою спостереження і виміру усіх без винятку корисних затрат і втрат часу протягом усього дня або якоїсь його частини два-три рази в рік протягом двох-трьох тижнів як у формі саме фотографування, так і при участі спеціальних людей - нормувальників, майстрів і т.п. У результаті проробленої роботи складаються дві таблиці, в однієї з який відбивається витрата часу в хвилинах на кожний вид робіт і терміни їхній проведення; у другий - утрати часу, їхні причини, конкретні винуватці, період, коли вони мали місце. Зрозуміло, що фотографування потребує дотримання точності, інакше воно не приносить ніякої користі. Адже отримані дані повинні допомогти відповісти на питання: на що витрачається час; скільки його потрібно для виконання тих або інших конкретних операцій; що допомагає, а що перешкоджає його ефективному використанню. У результаті аналізу даних фотографування можна одержати декілька корисних показників, зокрема: де: КД - коефіцієнт використання робочого дня; ТРД - тривалість робочого дня; КВР - коефіцієнт втрат робочого часу по вині робітника; КЗР - коефіцієнт втрат робочого часу по причинах не залежних від робітника ПЗ - підготовчо-заключний час; ОП - оперативний час; ОМ - час обслуговування робочого місця; ВОН - нормативний час на відпочинок і особисті потреби; ПР - перерви, що залежать від робітника; ВН - витрати робочого часу, що не залежать від робітників.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

2. Принципи та норми моральної поведінки керівника

3. Секретар керівника

4. Інженерний захист робітників та службовців промислового об’єкта

5. Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом

6. Культура спілкування в системі керівник - підлеглий
7. Стиль роботи керівника
8. Класний керівник у сучасній школі

9. Особливості психології сучасної жінки-керівника

10. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

11. Виробнича травма та критерії її оцінки

12. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

13. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

14. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

15. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

16. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

17. Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні

18. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

19. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

20. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

21. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

22. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва
23. Часовий аналіз праці
24. Динамічні процеси та теорія хаосу

25. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

26. Моделювання економічних та виробничих процесів

27. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

28. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

29. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

30. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

31. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

32. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

33. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

34. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

35. Керівництво та лідерство

36. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

37. Матераільна відповідальність працівників

38. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми
39. Облік робочого часу працівника
40. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

41. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

42. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

43. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

44. Навчання працівників з питань охорони праці

45. Охорона праці та техніка безпеки

46. Облік праці та її оплати

47. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

48. Обов’язки та права державних службовців

Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы
Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

49. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

50. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

51. Психологічна підготовка працівника МВС

52. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

53. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

54. Автоматизована система обліку праці та зарплати
55. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ
56. Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

57. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

58. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

59. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

60. Економіка праці та соціально-трудових відносин

61. Заохочення працівників як метод управління персоналом

62. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

63. Методи регулювання трудової діяльності працівників. Коучінг

64. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

65. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

66. Регламентація діяльності облікових працівників

67. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

68. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

69. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")

70. Допомога соціального працівника
71. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою
72. Етичні засади в професії соціального працівника

73. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

74. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

75. Нормування праці бухгалтерів

76. Продуктивність, мотивація та оплата праці

77. Ринок праці та капіталу

78. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

79. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

80. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее

81. Контрольная работа по физиологии

82. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

83. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

84. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

85. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

86. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
87. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"
88. Административное право (Контрольная)

89. Понятие административного правонарушения и состав административного проступка (Контрольная)

90. Банковское право (Контрольная)

91. Гражданское право (Контрольная)

92. Гражданское право (Контрольная)

93. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

94. Гражданский процесс (Контрольная)

95. Гражданский процесс (Контрольная)

96. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы

97. Контрольная по жилищному праву

98. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

99. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

100. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.