Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Автоматизований облік надходження, зберігання і збуту продукції на товарній базі

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Вступ Обіг продукції – це дійова економіка. Для того щоб розвиватися економіка повинна рухатися, а як вона рухається завдяки обороту повару та грошей. Створити програму за допомогою якої можливо прослідкувати обіг на складі, за певний період Я вибрав мову програмування urbo Pascal, з метою закріплення своїх навиків з програмування, а також вважаю що ця мова є найбільш доцільною за даних обставин. 1. Основна частина 1.1 Неформальна постановка задачі Розробити програму – «товарна база» для збереження та перегляду, а також автоматизованої обробки інформації що надає користувач. Введення і збереження інформації в файлі: Назва товарної бази ПІБ власника товарної бази Надходження товару; Продаж товару Зберігання товару. Автоматизований аналіз по всім видам товару Сума по всім видам товару з надходження Сума по всім видам товару з продажу Сума по всім видам товару з зберігання Можливість редагування даної бази Можливість перегляду всіх існуючих документів Перегляд скороченого варіанту бази Перегляд повного варіанту даних, які занесені до бази Можливість видалення всієї бази. Зручний інтерфейс для користувача Швидкість та простота роботи в даній програмі 1.2 Формальна постановка задачі Вихідні дані: Позначимо сукупність всіх даних, які будуть заноситись до бази даних через множину А, таким чином А={А1,А2,А3}, Аі – множина всієї продукції що стосується складу, А1 – Надходження продукції на склад, А2 – продах продукції зі складу, А3 – продукція яка зберігається на складі Таким чином козле Аі = {B1, B2, , Bj}, де Bj – конкретний товар i=1. Результат: Множина Рi, яка формуються з вхідних даних а саме множини Аi Математична модель: Р1 = ∑ B1jР2 = ∑ B2j Р3 = ∑ B3j 1.3 Структура зберігаючих даних: Rec – запис для введення та зберігання даних FIO – ПІБ власника складу ame – Назва складу Impor – масив для вводу кількості продукції яка ввозиться на склад expor – масив для вводу кількості продукції яка продається зі складу sohr – масив для вводу кількості продукції яка зберігається на складі sa – введення та збереження даних в файл 4 – управляюча частина меню ie – статична частина меню a z – процедура яка проводить аналіз всіх даних та сумує по кожному продукту за певний період. 2. Вихідний код програми uses CR , dos; ype rec=record FIO:s ri g of i eger; e d; var a:char; b, i:by e; s, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9:s ri g; flag:boolea ; {s1, s2, s3, s4:s ri g;} l:by e; h:char; {–} procedure a aliz; var qw, as, zx:rec; f1: file of rec; f2: file of rec; f3: file of rec; i:i eger; mas: array of i eger; begi assig (f1,'c: imp.zoo'); assig (f2,'c: eks.zoo'); assig (f3,'c: sra.zoo'); if (FSearch ('imp.zoo', 'c: ')='') or (FSearch ('eks.zoo', 'c: ')='') or (FSearch('sra.zoo', 'c: ')='') he begi wi dow (1,1,40,25); ex backgrou d(1); clrscr; go oxy (2,10); ex color(4); wri e (' e pravel aya operaciya, e vse da ie'); e d else begi rese (f1); rese (f2); rese (f3); seek (f1,0); seek (f2,0); seek (f3,0); read (f1, qw); read (f2, as); read (f3, zx); wi dow (1,1,40,25); ex backgrou d(1); clrscr; {go oxy (5,2);} wri e ('Impor Ekspor Sohra e o'); for i:=1 o 10 do begi mas qw.i

mpor as.impor :=zx.impor ; e d; wi dow (1,3,8,12); for i:=1 o 10 do wri el (mas); wi dow (16,3,25,12); for i:=1 o 10 do wri el (mas); wi dow (32,3,40,12); for i:=1 o 10 do wri el (mas); e d; close(f1); close(f2); close(f3); e d; {================} {–} procedure Rama (x1, y1, x2, y2, a, b:by e); var i:i eger; begi ex backgrou d(a); ex color(b); wi dow (x1, y1, x2, y2); wri e(''); for i:=1 o (x2-x1) – 1 do begi wri e('Д'); e d; wri e('ї'); for i:=2 o (y2-y1) – 1 do begi go oxy (1, i); wri e('і'); go oxy (x2-x1 1, i); wri e('і'); e d; wri e('А'); for i:=1 o (x2-x1) – 1 do begi wri e('Д'); e d; wri e('Щ'); e d; {–} procedure save (x1, y1, x2, y2, a:by e; s1:s ri g); var qwer y:rec; f1: file of rec; x , y , i:by e; begi Wi dow (x1, y1, x2, y2); ex backgrou d(a); clrscr; x :=3; y :=2; rama (1,1,39,15,0,14); rama (1,1,15,15,0,14); wi dow (2,4,15,23); wri el (' Sahar'); wri el (' Muka'); wri el (' Sol'); wri el (' Gre4ka'); wri el (' Myaso'); wri el (' Kurici'); wri el (' Droji'); wri el (' Maslo'); wri el (' Sir'); wri el (' Hleb'); rama (1,1,39,4,0,14); go oxy (17,2); wri e (' 2006 2007 2008'); go oxy (1,3); wri e(#195); go oxy (39,3); wri e(#180); go oxy (15,3); wri e(#197); go oxy (15,1); wri e(#194); wi dow (1,1,40,25); go oxy (15,14); wri e(#193); go oxy (2,2); wri e(s1); wi dow (16,3,39,24); for i:=1 o 10 do begi go oxy (x , y ); readl (qwer y.impor ); go oxy (x 8, y ); readl (qwer y.impor ); go oxy (x 16, y ); readl (qwer y.impor ); y :=y 1; e d; wi dow (1,17,39,24); go oxy (5,2); wri el ('Vvedi e FIO – '); go oxy (21,2); readl (qwer y.fio); go oxy (5,4); wri el ('Vvedi e azva ie – '); go oxy (26,4); readl (qwer y. ame); assig (f1,'c: ' s1 '.zoo'); rewri e(f1); wri e (f1, qwer y); close(f1); e d; {–} procedure ewreadkey (var a:char; var b:by e); begi b:=0; a:=readkey; if a=#0 he b:=ord(readkey); e d; {–} procedure a4 (s :s ri g; l, p:by e); begi rama (15,11,35,14,0,14); go oxy (2,2); ex backgrou d(p); ex color(l); wri e(s ); e d; {–} procedure i le (s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9:s ri g); begi a4 (s5,4,0); ex backgrou d(1); ex color(14); wi dow (15,3,35,10); clrscr; wri el (s1); wri el ; wri el (s2); wri el ; wri el (s3); wri el ; wri e(s4); wri el ; wi dow (15,15,35,23); clrscr; wri el (s6); wri el ; wri el (s7); wri el ; wri el (s8); wri el ; wri e(s9); wri el ; e d; {–} procedure ramo4ka (x1, y1, x2, y2, a, b:by e); var i:i eger; begi ex backgrou d(a); ex color(b); wi dow (x1, y1, x2, y2); wri e ('.'); for i:=1 o (x2-x1) – 1 do begi wri e ('.'); e d; wri e ('.'); for i:=2 o (y2-y1) – 1 do begi go oxy (1, i); wri e (':'); go oxy (x2-x1 1, i); wri e (':'); e d; wri e (':'); for i:=1 o (x2-x1) – 1 do begi wri e ('.'); e d; wri e (':'); e d; {–} procedure me u 1 (s1, s2, s3, s4:s ri g); begi ex color(15); go oxy (8,10); wri e (s1); go oxy (8,13); wri e (s2); go oxy (8,16); wri e (s3); go oxy (8,19); wri e (s4); e d; procedure me u 2 (i:by e; s:s ri g); var a, b:by e; begi case i of 1: begi wi dow (4,9,18,11); ex backgrou d(2); ex color(0); clrscr; go oxy (4,2); wri e(s) e d; 2: begi wi dow (4,12,18,14); ex backgrou d(2); ex color(0); clrscr; go oxy (4,2); wri e(s); e d; 3: begi wi dow (4,15,18,17); ex backgrou d(2); ex color(0); clrscr; go oxy (4,2); wri e(s); e d; 4: begi wi dow (4,18,18,20); ex backgrou d(2); ex color(0); clrscr; go oxy (4,2); wri e(s); e d; e d; e d; {==================} begi ex mode(co40); wi dow (1,1,40,25); clrscr; s1:='Pos avka'; s2:='Vigruzka'; s3:=' a sohra '; s4:='Zako 4i '; me u 1 (s1, s2, s3, s4); i:=1; me u 2 (i, s1); repea ewreadkey (h, l); case l of 80:i:=i 1; 72:i:=i-1; e d; case i of 0:i:=4; 5:i:=1; e d; case i of 1:begi If h=#13 he save (1,1,40,25,0,'impor '); wi dow (1,1,40,25); ex backgrou d(0); clrscr; me u 1 (s1, s2, s3, s4); me u 2 (i, s1); e d; 2:begi If h=#13 he save (1,1,40,25,0,'ekspor '); wi dow (1,1,40,25); ex backgrou d(0); clrscr; me u 1 (s1, s2, s3, s4); me u 2 (i, s2); e d; 3:begi If h=#13 he save (1,1,40,25,0,'Sohra '); wi dow (1,1,40,25); ex backgrou d(0); clrscr; me u 1 (s1, s2, s3, s4); me u 2 (i, s3); e d; 4:begi If h=#13 he hal ; wi dow (1,1,40,25); ex backgrou d(0); clrscr; me u 1 (s1, s2, s3, s4); me u 2 (i, s4); e d; e d; u il h=#27; e d.

Висновок Даною курсовою роботою я показав свої практичні знання з програмування в середовищі urbo Pascal. Дана мова проста ы в той же час дає можливість створювати досить багатофункціональні програми. Актуальність теми полягає в тому що дана програмо може застосовуватися в сфері економіки в практиці. На початку були поставлені певні задачі, даною роботою я виконав всі вимоги. Мною були застосовані як вже готові процедури так і створені власні. Список використаної літератури Струков В.М. Основи алгоритмизации и програмирования. Часть 2. Учебное пособие. – Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр. дел, 2003. – 188 с. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові urbo Pascal. – X., 1995. Немнюгин С.А. urbo Pascal. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.: ил.

До цього унверсального антибольшевицького фронту укранський нацонально-визвольний рух мусить нав'язувати й свою боротьбу, а не золюватися вд нього через поставу невтральности. Де, як, в чому замаркован справжн позиц укранського визвольно-революцйного фронту вдносно релг? Чи вони справд так, як тут з'ясовано, а не так, як це пода заява ЗП УГВР? На це питання найвимовншу й найавторитетншу вдповдь да жива боротьба цього руху, виявлена в практичному житт й змаганн постава загалу його дйових кадрв. Цлсть того життя  боротьби та кожний х вирзок длом  жертвою документують релгйнсть загалу укранських нацоналств-революцонерв, збергання релгйних практик в органзованому побут укранського визвольного пдплля, його активну боротьбу в захист релг, воюючих укранських християнських Церков та щир взамини з ними на Рдних Землях. Якщо в. писаннях окремих публциств  провдних осб визвольного руху трапляються тези ншого змсту, як молена нтерпретувати в протилежному, то х треба вдвести на рахунок вдокремлено, абстрактно-теоретично дискус

1. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

2. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

3. Зниження харчової цінності нутрієнтів під час зберігання і перероблення

4. Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів

5. Договір зберігання за цивільним законодавством України

6. Зміни під час зберігання м’яса
7. Структура збуту продукції ЖКУВП "Біатрон-3"
8. Зберігання лікарських засобів в аптеках

9. Організація тимчасового зберігання документів, підготовка до передавання справ до архіву

10. Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

11. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

12. Облік готової продукції

13. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

14. Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості

15. Облік готової продукції та її реалізації

16. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские
Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Облік собівартості продукції рослинництва

18. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

19. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

20. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

21. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

22. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл
23. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
24. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.

25. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

26. Стандартизация товаров. Парфюмерная продукция

27. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

28. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

29. Облік грошових коштів

30. Облік нематеріальних активів

31. Організація обліку грошових коштів

32. Основи побудови обліку праці та її оплати

Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

33. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

34. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

35. Особенности признания, оценки и учета дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги

36. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

37. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

38. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
39. Бухгалтерський облік
40. Бухгалтерський облік

41. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

42. Бухгалтерський облік на підприємстві

43. Бухгалтерський облік у банку

44. Бюджетний облік

45. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

46. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

47. Виробничі запаси - облік та аналіз

48. Гудвіл та його облік

Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы

49. Етапи організації бухгалтерського обліку

50. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

51. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

52. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

53. Облік активів

54. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
55. Облік виробництва паперу
56. Облік виробничих запасів

57. Облік виробничих запасів на ВАТ "Криворіжхліб"

58. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

59. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

60. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

61. Облік загальновиробничих витрат

62. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

63. Облік зовнішньоекономічної діяльності

64. Облік і аудит кредитів банку

Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

65. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

66. Облік і контроль розрахунків з покупцями і замовниками

67. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу

68. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

69. Облік надзвичайних подій

70. Облік нематеріальних активів
71. Облік неопераційних витрат на підприємстві
72. Облік операцій з давальницькою сировиною

73. Облік основних засобів

74. Облік основних засобів

75. Облік основних засобів та руху грошових коштів

76. Облік поточних зобов’язань

77. Облік праці та її оплати

78. Облік розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття"

79. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

80. Облік створення підприємства

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Облік та аналіз виконання сільського (селищного) бюджету

82. Облік та аудит

83. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

84. Облік участі у виставках

85. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

86. Облікова політика як елемент культури бізнесу
87. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
88. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

89. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

90. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

91. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

92. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

93. Організація облікового процесу на підприємстві

94. Організація обліку

95. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

96. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

97. Організація обліку запасів на підприємствах

98. Організація обліку на підприємстві

99. Організація обліку орендних операцій

100. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.