Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ Вступ 1. Політична реклама як форма комунікації сучасного суспільства 1.1 Сутність та специфічні особливості політичної реклами 1.2 Види поліграфічної продукції політичної реклами 1.3 Вплив друкованої продукції на електоральна поведінка 2. Особливості друкованих жанрів політичної реклами 2.1 Політичний плакат як тип друкованої політичної реклами 2.2 Політична листівка 2.3 Буклет і політичний портрет як жанри політичної реклами 2.4 Жанри друкованої реклами, що використовуються в інших політичних культурах Висновок Практична частина - аналіз політичної поліграфії виборів 2010 Перелік використаних джерел Вступ Сьогодні неодмінною умовою розвитку і продуктивної дієздатності сучасного складно організованого суспільства стає інформаційний обмін між різними його елементами. Правильно організована і використана інформація може служити в сучасних, швидко і постійно змінюються умовах гарантом його здатності перебудовуватися, гнучко реагувати на різні збої, розвиватися й удосконалюватися. Тому сучасне суспільство зацікавлене у створенні єдиної розгалуженої інформаційної системи. Але для того щоб інформаційна система існувала й успішно функціонувала необхідно розвивати комунікативні процеси в усьому їх різноманітті. Політична реклама являє собою одну з форм комунікації сучасного суспільства. Вона стала одним з найбільш яскравих і неоднозначних феноменів бурхливому політичному житті останніх десятиліть. За своїм визначенням масова комунікація має на увазі взаємодію зі спільністю людей, якимсь цілим, навіть притому, що має місце деяка диференціація цієї взаємодії залежно від типу аудиторії. Індивідуальні контакти, робота індивідуальних механізмів спілкування тут виключаються. «Масова комунікація слабка тільки в одному - вона не така однозначна при впливі на конкретну людину. Але тоді вона виступає в якості тригера, що включає соціальні зв'язки, які і доводять спрямоване на людину повідомлення до кінця ».Будь-яка кампанія в засобах масової інформації повинна бути доповнена і підкріплена роботою з виборцями на рівні особистих контактів. «Побачити дано всім, але поторкати руками - трохи», - писав М. Макіавеллі в трактаті «Государ». Але саме надання людям цієї можливості - «помацати руками» - здатне дати остаточний поштовх до прийняття виборцями потрібного вам рішення. Метою даної роботи є дослідження застосування поліграфічної продукції у політичної рекламі Для досягнення мети можна визначити наступні завдання: Описати сутність і специфічні особливості політичної реклами. Розглянути види поліграфічної продукції політичної реклами Обгрунтувати політичну рекламу як форму комунікації сучасного суспільства; Виявити вплив друкованої продукції на електоральна поведінка;Виявити особливості друкованих жанрів політичної реклами; Розглянути на конкретних прикладах використаннядрукованої політичної реклами. Структура курсової роботи. Виходячи з мети і основних задач роботи, курсова робота складається з вступу, трьох розділів, в яких аналізується особливості використання поліграфічної продукції в політичній рекламі, практичної частини, укладання, ілюстративний додатків і списку вивченої літератури.

Загальний обсяг роботи становить 41 сторінок. 1. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 1.1 Сутність та специфічні особливості політичної реклами Розглянемо, що являє собою політична реклама. Сам термін припускає, що вивчення цього явища політичного життя можливе тільки на стику найрізноманітніших дисциплін. Політична реклама вбирає в себе знання зі сфери політичних наук (політології, політичної філософії), а також економічної сфери, представленої такими специфічними галуззю знання, як маркетинг. Крім того, оскільки політична реклама має на меті вплив на масову свідомість, то це вимагає, щоб в її предмет були включені знання, що стосуються соціології та теорії масової комунікації, загальної теорії реклами, а також психології, соціальної психології та інших наук. Таким чином, можна припустити, що політична реклама являє собою диференційовану, багатоцільову, багатофункціональну форму політичної комунікації в умовах здійснення політичного вибору. Вона передбачає в лаконічній, легко запам'ятовується і оригінальній формі адресний вплив на численні електоральні групи. Якось відомий американський спеціаліст з реклами Джордж Луїс зазначив: &quo ;Добре це чи погано, але факт у тому, що реклама - єдиний спосіб, за допомогою якої кандидат може повідати про свої чесноти. Без реклами будь-який кандидат, незважаючи на всі свої шляхетні якості, буде просто знищений, на нього просто ніхто не зверне уваги &quo ;. Дійсно, як підтверджують вчені та фахівці в даній області, політична реклама являє собою цілеспрямовану діяльність по розповсюдженню інформації політичного характеру з метою її впливу на громадську свідомість і поведінку виборців. Сутність та специфічні особливості політичної реклами добре проявляються в її основних функціях. Наприклад, її комунікативне призначення полягає в тому, що вона покликана встановлювати контакт між носіями влади або претендентами на місця у владних структурах і основною масою населення. Розглянемо, як відбувається даний комунікативний контакт. Політична реклама, відображаючи суть політичної платформи певних політичних сил, налаштовує виборців на їхню підтримку, формує і впроваджує в масову свідомість певне уявлення про характер цих політичних сил, створює бажану психологічну установку на голосування. Таким чином, вона здійснює певним чином спрямовану адресну зв'язок між ними, використовуючи гранично доступну для сприйняття і адекватну основною масою населення знакову систему. Тому політична реклама стає свого роду провідником ідей, ретранслятором образів, символів, міфів, які живуть і функціонують у масовій свідомості суспільства. Але крім комунікативної функції політична реклама виконує також і інформаційну функцію, оскільки одне із завдань, що стоять перед нею, полягає в ознайомленні масової аудиторії з політичними партіями та політичними рухами, що діють у політичному житті будь-якого суспільства. Політична реклама також знайомить електорат з різними кандидатами, їх поглядами, політичними акціями і пропозиціями, їх перевагами перед конкурентами, виконуючи тим самим інформаційну функцію персоніфіковано.

Слід відзначити виконання нею соціально-орієнтує, ідеологічної функції, оскільки політична реклама існує в умовах політичної конкуренції і покликана в даних умовах виділяти власний об'єкт комунікативної діяльності з числа інших. Можна також говорити, правда з деякою часткою умовності, і про культурну функції реклами. Політична реклама входить в комунікативний комплекс політичного маркетингу. Він являє собою систему дій політичних організацій та органів влади, які виходять з найдокладнішого і дуже уважного вивчення специфіки і структури настроїв виборців, визначення своїх політичних завдань і програм, готовності електорату підтримати ті або інші програми. Тому в процесі маркетингу проводяться соціологічні дослідження політичного ринку з метою подальшого інформаційного, програмного та особистісного впливу на виборців. Інформаційний вплив включає в себе організацію і проведення системи заходів у рамках зв'язку з громадськістю, де істотну роль буде грати процес створення та розповсюдження реклами. Програмне вплив означає діяльність щодо розробки програми кандидата, засобів і методів її організації та реалізації: Складання її календаря, створення груп підтримки, розробка досьє лідера, організацію мітингів, вибір мови передвиборної політичної пропаганди, виготовлення політичних плакатів, листівок та інших видів пропагандистської рекламної продукції. Особистісний вплив має на увазі створення образу кандидата і його висунення. У політичний маркетинг входить також виборчий маркетинг, що має більш обмежену мета - допомогти політичним партіям і кандидатам розробити і провести ефективну виборчу кампанію. Вони працюють разом з іншими елементами комунікативного комплексу політичного маркетингу на основі їх варіативної доповнюваності. Політичний маркетинг включає в себе також виконання низки таких специфічних функцій, як, наприклад, організацію громадської думки, «особисту продаж» кандидата, &quo ;стимулювання збуту&quo ;, пропаганду. Кінцевою метою практичної політичного маркетингу є вплив на поведінку громадян, перш за все, на їх електоральна поведінка. 1.2 Види поліграфічної продукції політичної реклами Поряд із дорогими видами політичної реклами (відео-та радіоролики, газетні та журнальні публікації) традиційно використовується різного роду поліграфічна продукція. Вона досить ефективна завдяки оперативній доставці виборцям і відносно недорога, в порівнянні з вартістю ефірного часу або газетної площі, і може поширюватися декількома способами, зокрема, за допомогою вуличної розклеювання, особистої роздачі, поштової розсилки.У поліграфічної продукції політичної реклами можна виділити один з самих затребуваних і дієвих жанрів - політичний плакат. Він являє собою рекламний твір великого формату, основним впливає засобом якого є зображувальні елементи (фото кандидата, графічні символи, малюнок, карикатура), і містить мінімум вербальної інформації у вигляді слогана або призову. Даний жанр орієнтований переважно на емоційний вплив, тому повинен відповідати цілому ряду вимог, серед яких центральне місце займає положення про те, що плакат повинен вражати, інтригувати, викликати цікавість.

Отже, нац це продукт свдомих дй елт, наслдок цлеспрямовано трансформац культурноетнчних спльнот у полтичн. «Наця це особливий вид етнчно спльноти, чи, скорше, полтизована етнчна спльнота, з полтичною системою, яка визна  групов права»[90]. Нац створюються шляхом трансформац етнчно групи у склад багатоетнчно держави в самосвдому полтичну спльноту або ж злиттям рзних груп  формуванням полетнчно чи однордно культури, якою опкуться модерна держава. Вдмнност мж двома школами модернств, зрозумло, суто умовн  визначаються, головним чином, бльшою увагою до економчних чи полтичних чинникв у формуванн нацй. Зрештою, в рамках модернстського пдходу снують верс, як неможливо вднести до т чи ншо школи: наприклад, теоретичн концепц найвдомших «модернств» Е. @елнера чи Б. Андерсона не пдпадають пд яксь стандарти. Загалом, з аргументами модернств важко не погодитися, якщо розглядати нац як полтичн спльноти, чи аналзувати процес формування нацональних держав, або ж звернутися до понять на зразок «нацонального характеру», що зявилися, лише у XVIII ст. пд впливом Романтизму. Проте, зауважу Е

1. Способи і заходи захисту від шуму в поліграфії

2. Книга як поліграфічне видання

3. Напівтони та колір у поліграфії

4. Відображення на екрані дисплея графічної інформації

5. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

6. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі
7. Політичні права і свободи громадян України
8. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

9. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

10. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

11. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

12. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

13. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

14. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

15. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

16. Утворення Скіфії та її політична історія

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

17. Політичний іслам

18. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

19. Суспільно-політична діяльність Костомарова

20. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

21. Політична географія як складова частина СЕГ

22. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу
23. Держава — головний інститут політичної системи суспільства
24. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

25. Політична система Великовританії

26. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

27. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

28. Роль політичних партій у розвитку демократії

29. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

30. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

31. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

32. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

34. Ідейно-політичне життя Полтавщини

35. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

36. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

37. Політична і судова система Київської Русі

38. Політична історія Київської Русі
39. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)
40. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

41. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

42. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

43. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

44. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

45. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

46. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

49. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

50. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

51. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

52. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

53. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

54. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).
55. Суспільно-політичне та культурне життя України
56. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

57. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

58. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

59. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

60. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

61. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

62. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

63. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

64. Етапи розвитку політичної думи в Україні

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Ідейно-політичні течії в Україні

66. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

67. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

68. Основні етапи становлення світової політичної думки

69. Партійна система України. Політичний маркетинг

70. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)
71. Політичні партії, організації и рухи
72. Політичні погляди Липинського

73. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

74. Політичні режими

75. Політичні технології

76. Політологія. Політичні системи в Україні

77. Розвиток політичної думки України

78. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

79. Становлення української політичної думки

80. Суспільна думка та політична філософія

Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

82. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

83. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

84. Формування етосфери в політичному житті суспільства

85. Центристські партії в політичній системі сучасної України

86. Політики і політичні лідери: особливості типологізації
87. Політична влада
88. Політична влада

89. Політична географія і геополітика

90. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

91. Політична еліта, лідерство і демократія

92. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

93. Політична культура

94. Політична наука

95. Політична система Аргентини

96. Політична теорія Макса Вебера

Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Політичне лідерство

98. Політичне лідерство в Україні

99. Політичне управління та його соціотехніка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.