Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетинг фінансових послуг

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Кафедра менеджментуКонтрольна робота з дисципліни “Маркетинг&quo ; Тема: Маркетинг фінансових послуг Зміст1. Питання №29. Маркетинг фінансових послуг 2. Задача Список літератури 1. Питання №29. Маркетинг фінансових послугФінансову послугу можна віднести і до виробничої, і до соціальної інфраструктури. Але ця сфера ринку послуг досить широка і різноманітна, тому фінансові послуги займають окреме місце у класифікації послуг. Фінансові послуги, в основному, надаються банками та різними фінансовими установами (ощадкасами, кредитними спілками, лізинговими компаніями, довірчими товариствами, інвестиційними фондами, страховими і пенсійними установами, ломбардами, брокерськими та дилерськими конторами, підприємствами, які спеціалізуються на наданні консалтингових, аудиторських послуг тощо). Ф. Котлер пропонує класифікацію послуг за таким ознаками: тип власності постачальника послуги; вид ринку, на якому надається послуга; ступінь контактності з людиною, якій надається послуга; характер виконавця послуги. Більш детальний аналіз цієї класифікації наведено у табл. 1. На підставі вищезазначеного логічним є з'ясування сутності поняття &quo ;фінансова послуга&quo ; та видів фінансових послуг. У законодавстві України фінансова послуга трактується як операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Фінансовими вважаються послуги: випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; довірче управління фінансовими активами; діяльність з обміну валют; залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств; переказ грошей; послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; торгівля цінними паперами; факторинг; інвестиційні послуги.Таблиця 1. Класифікація послуги за певними ознаками Ознака Специфічні особливості надання послуги Приклад послуги 1. Тип власності постачальника послуги 1. Приватні підприємства Складування, дистрибуція, банківські, готельні послуги, послуги харчування та ін. 2. Державні підприємства Охорона, захищеність, безпека, здоров'я, аудит тощо 2. Вид ринку, на якому пропонується послуга 1. Споживчий ринок Страхування, роздрібна торгівля та ін. 2. Промисловий ринок чи ринок (підприємств) Обслуговування комп'ютерних відділів, послуги рекламних агенцій тощо 3. Ступінь контактності з людиною, якій надається послуга 1. Висока контактність Послуги перукарень, медичні та ін. 2. Низька контактність Хімчистка, автоматизовані мийки машин, грошові перекази тощо 4. Характер виконавця послуги 1. Постачальник послуги - людина Консультації, освітні послуги та ін. 2. Постачальник послуги - автомат Торгові автомати, банкомати тощо Ці види послуг дають змогу класифікувати їх за видом діяльності та охарактеризувати (табл.

2). Таблиця 2. Класифікація фінансових послуг за видами діяльності Вид діяльності Сутність та різновиди послуг Факторингова Банк купує дебіторські рахунки, пов'язані з постачанням товарів або наданням послуг (стягнення боргу та інше) Інвестиційна Довгострокове вкладення капіталу у будь-яке підприємство (бізнес) з метою отримання прибутку Цінні папери Грошові документи, що засвідчують право власності, визначають взаємини між особою, що випустила ці папери, й особою, що їх придбала. Передбачається виплата доходу власнику цінного паперу у вигляді дивідентів чи процентів. Цінні папери можуть бути іменними чи на пред'явника. Різновиди цінних паперів: акції, облігації, скарбничі зобов'язання держави, ощадні сертифікати, векселі Страхова Система заходів щодо створення страхових грошових фондів, призначених для повного або часткового відшкодування витрат суб'єктам господарювання від непередбачених обставин (стихійних лих, аварій, нещасних випадків, невиконання зобов'язань контрагентами, що збанкрутували та ін). Страхування може бути майнове, особисте, відповідальності, підприємницьких ризиків, добровільне, обов'язкове, групове, довічне, подвійне, морське, тощо Пенсійне забезпечення Полягає у формуванні пенсійного фонду за рахунок обов'язкових страхових внесків (у відсотках до фонду оплати праці) підприємств, громадян-підприємців, працюючих громадян. Кошти фонду використовують на виплату пенсій за віком, інвалідністю та інші випадки Грошовий переказ Спосіб перерахування грошей юридичними або фізичними особами один одному через кредитні установи чи підприємства зв'язку. Здійснюється двома способами: 1) безпосереднє внесення готівки переказовідправником для подальшого вручення грошей переказоодержувачу; 2) кошти перераховуються з банківського рахунку платника на банківський рахунок одержувача Надання гарантій та поручительств Поручитель бере на себе зобов'язання перед кредитором іншої особи повністю або частково відповідати за виконання цією особою її зобов'язань. Поручитель має право вимагати від боржника повернення сплаченої кредитової суми. Гарантія - передбачене законом чи окремою угодою зобов'язання, згідно з яким юридична або фізична особа відповідає повністю або частково перед кредиторами у разі невиконання боржником своїх зобов'язань. Гарантії можуть надаватись банком. Різновиди гарантій: банківські, кредитні, ризику експорту, ризику інвестицій тощо Надання позик Видаються фінансовими установами та іншими юридичними особами. Регулюється угодою позики і буває разовою чи періодичною. Позика може бути державною, дисконтною, дуальною, опційною, компенсаційною, місцевою, облігаційною, натуральною, незабезпеченою, додатковою, субординаційною, фундованою, цільовою, рентною тощо Надання кредитів Позика в грошовій або товарних формах на умовах повернення. Надається банком чи юридичною (або фізичною) особою, кредитором, іншій особі - позичальнику. Кредит може бути авальним, акцептний, банківським, безпроцентним, бланковим, брокерським, буферним, валютним, вексельним, відкличним, гарантованим, державним, дилерським, експортним, за відкритим рахунком, забезпеченим, змішаним, іпотечним, комерційним, лізинговим, ломбардним тощо Фінансовий лізинг Лізинг - довготермінова оренда машин, обладнання, споруд виробничого призначення зі збереженням прав власності на товар за орендодавцем.

Об'єктом фінансового лізингу переважно виступають виробничі будівлі, споруди. Під час дії лізингової фінансової угоди орендар виплачує орендодавцю всю величину амортизації орендованого майна Клірингова Безготівкові розрахунки за товари, цінні папери та послуги. Кліринг може бути міжбанківським, міжнародним з лімітованим сальдо У табл. 2 здійснено класифікацію послуг за видами діяльності та наведено їх характеристику. Як було зазначено вище, фінансові послуги надаються переважно банками, а також іншими фінансовими підприємствами. За офіційними даними на 01.01.2006 в Україні зареєстровано 182 банки, з них мають ліцензію на здійснення своєї діяльності 160 банків,20 банків перебуває у стадії ліквідації. Серед найбільш поширених послуг, які надаються представникам споживчого ринку, можна назвати: грошові перекази по Україні; депозити (короткотривалі - до 1 року); депозити (довготривалі - більш 1 року); зарплатні картки; грошові перекази за кордон (Wes er U io ); пенсійні рахунки; споживацькі кредити на купівлю товарів тривалого використання; пластикові картки міжнародних платіжних систем; кредит на купівлю нерухомості; депозитарні ячейки; кредит на купівлю автомобіля; комунальні платежі. Характеризуючи послугу як різновид товару (продукту), можна зазначити таке: 1) послуга у більшості випадків не матеріальна; 2) кінцева якість послуги може змінюватись з часом (деякі послуги ми використовуємо регулярно протягом усього життя); 3) послугу майже не можливо заощадити; 4) іноді послуга може матеріалізуватись, що додає їй цінності; 5) послугу не можна передати як власність; 6) послуга не може бути відокремленою від її постачальника. Вказані ознаки послуги можуть впливати на її просування та розповсюдження. Наприклад, нематеріальність послуги шкодить її активному продажу. Психологічно споживач надає перевагу тому, що він може отримати і реально відчути зараз же. Така послуга, як страхування може бути відчутною лише через певний час. Цей факт пояснює пасивність споживачів щодо страхового продукту. Мінливість кінцевої якості послуги у часі також впливає на її реалізацію. Тут відчувається суттєва відмінність традиційного товару від послуги. Письмовий стіл купується на декілька років. При дбайливому ставленні до цього продукту він тривалий час може зберігати свої якість та властивості. Використання такої послуги, як пластикова картка вимагає від споживача постійного поповнення свого рахунку. Накопичення послуг також майже неможливе, за виключенням заощаджень коштів, за які нараховуються певні проценти. Нарешті, набуття послугою матеріальних рис, надає більше можливостей для її ефективного просування та реалізації. Наприклад, страхові послуги можуть бути втілені в офіційний реальний документ - страховий поліс. У будь-якому разі постачальник послуг повинен пам'ятати характерні ознаки послуги та розуміти психологію споживача, який буде їх купувати. Ці знання дадуть змогу більш ефективно організувати діяльність підприємства, що надає послуги. Для забезпечення достатнього рівня ефективності фінансово-кредитних інститутів в умовах динамічного та конкурентного ринку банківських послуг необхідним є використання сучасних принципів управління та ефективних підходів до вирішення стратегічних і оперативних завдань.

Остальные - готовы куда угодно: в бизнес, производство, маркетинг. Но... Им выдают дипломы, и они идут лечить. Пациентов я обязательно прошу знакомить меня и врачей нашего центра с родственниками или друзьями и обучаю их приемам лечебной терапии, чтобы они стали союзниками в борьбе против болезни. Но - необходимо одно условие: все должно делаться с любовью, даже лечебная ванна для больного, иначе польза будет минимальная. Я верю в закон духовного маятника в жизни: на столько, на сколько я его отклонил в ту или иную сторону, столько мне и будет добра и зла. Я вам улыбнулся, и вы мне улыбнулись в ответ". Замечательный народный целитель Анатолий Павлович Бабич внешне ведет себя иначе, чем врач Юрий Яковлевич: ответы на все свои вопросы о состоянии человека он получает не от пациента, а из информационного поля посредством отвеса. Я горжусь тем, что когда-то ввел его в обширную сферу энергоинформационного восприятия мира (о чем он пишет в своей книге "Чудеса исцеления", Харьков, 1993 г.), но, думается, в тонкостях обретения через ноосферу диагностических сведений о состоянии функций и конкретных органов ученик уже превзошел своего учителя! И после длительной диагностики по принципу вопрос небу - ответ, едва ли не вдоль всей шкалы возможных внутренних отклонений от идеальной гармонии, Анатолий Павлович обращается с жаркой искренней молитвой к Создателю, Божьей матери, Святым апостолам о помощи своему пациенту и являет собой некий канал, по которому течет животворная сила, исцеляющая человека

1. Ринок фінансових послуг

2. Правове регулювання ринків фінансових послуг

3. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

4. Ринок фінансових послуг

5. Особливості маркетингу послуг

6. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)
7. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/
8. Социальный маркетинг

9. Банковский маркетинг

10. Маркетинг

11. Организация маркетинга на предприятии "ОАО Аэрофлот - Российские Международные Линии

12. Сущность рекламы в маркетинге

13. Маркетинг, Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта

14. Маркетинг

15. Создание отдела маркетинга на АО "ДСК"

16. Постановка маркетинга в АО "Вятский торговый дом"

Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные

17. Применение маркетинга на микро уровне

18. Маркетинг в управлении

19. Реклама и маркетинг

20. Система ценообразования и политика цен в системе маркетинга

21. Маркетинг Омского Государственного Технического Университета

22. Маркетинг
23. Маркетинг как система рыночной ориентации деятельности фирмы
24. Роль маркетинга в повышении эффективности предприятия

25. Информационные системы маркетинга

26. Роль маркетинга в повышении эффективности работы предприятия в условиях рыночной экономики

27. Сущность маркетинга

28. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

29. Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики

30. Маркетинг

31. Котлер "Основы маркетинга" (JW)

32. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

33. Управление рисками и маркетинг на рынках интеллектуального продукта

34. Основы международного маркетинга

35. Специфика маркетинга консалтинговых услуг

36. Организация маркетинга на предприятии ОАО "Аэрофлот — Российские Международные Авиалинии"

37. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

38. Проблемы маркетинга
39. Маркетинг в туризме на примере туристической фирмы
40. Маркетинг

41. Конспект лекций по маркетингу (Пермский государственный университет)

42. Маркетинг. Компьютерное моделирование

43. Поведенческий маркетинг

44. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

45. Маркетинг нового продукта

46. Формирование службы маркетинга на предприятии

47. Экспортный маркетинг

48. Роль и место маркетинга в экономической деятельности компании "Адидас"

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

49. Директ-маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций

50. Интернет - Маркетинг

51. Лекции по маркетингу

52. Информационные технологии в маркетинге

53. Задачи и проблемы внедрения маркетинга в экономику России

54. Стратегический маркетинг в организации
55. Личностные и профессиональные требования к специалисту службы маркетинга
56. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

57. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

58. Маркетинг как ведение боевых действий

59. Маркетинг персонала

60. Личности в истории маркетинга

61. Оковы стереотипов в маркетинге

62. Четыре источника и четыре составных части интернет-маркетинга

63. Нужно ли передавать функции маркетинга на аутсорсинг?

64. Opt-in маркетинг - новый инструмент продвижения

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Маркетинг: необходимость и проблема анализа конкурентного положения предприятия на рынке (российская специфика)

66. Принципы маркетинга

67. Планирование маркетинга на примере «25ГосНИИ МО РФ»

68. План маркетинга

69. Сегментация потребителей в системе маркетинга

70. Задачи маркетинга в условиях российского рынка
71. Возникновение маркетинга. Принципы маркетинга
72. Банковский маркетинг и эффективность работы обменного пункта

73. В центре внимания - маркетинг

74. Выставки в туристском маркетинге

75. Задачи маркетинга

76. Классификация маркетинга

77. Конспект по маркетингу

78. Контрольная работа по маркетингу

79. Маркетинг

80. Маркетинг

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Маркетинг

82. Маркетинг (шпоры)

83. Маркетинг в питание

84. Маркетинг в туризме

85. Маркетинг и стратегия фирмы

86. Маркетинг как концепция управления
87. Маркетинг на химическом предприятии
88. Маркетинг потребительских товаров

89. Маркетинг социальный

90. Маркетинг услуг

91. Маркетинг услуг ресторана

92. Международный маркетинг

93. Организация завода по производству пива на принципах маркетинга

94. Основы маркетинга

95. Планирование маркетинга

96. Понятие товара и его роль в книжном маркетинге

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Практические задания по маркетингу

98. Промышленный маркетинг

99. Прямая реклама и система Public Relations как элементы маркетинга


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.