Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Економічний механізм природокористування

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст Система економічних платежів та внесків за використання природних ресурсів Витрати на охорону навколишнього середовища Державний природоохоронний контроль Література Система економічних платежів та внесків за використання природних ресурсів У відповідності до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” економічний механізм природокористування передбачає: взаємозв’язок господарської діяльності підприємств з раціональним використанням природних ресурсів та ефективністю заходів по охороні навколишнього природного середовища на основі економічних важелів; визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; встановлення лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів; встановлення нормативів і розмірів платежів за використовування природних ресурсів, викиди і скиди, забруднення навколишнього середовища та інший шкідливий вплив; надання суб’єктам господарської діяльності пільг при впровадженні ними маловідходних енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Одним із принципів охорони довкілля визнано безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів, а також принцип стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсації шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Економічний механізм природокористування складається з системи економічних платежів та внесків за використання природних ресурсів, а також витрат на охорону навколишнього середовища. Відповідно до ст. 14 Закону України “Про систему оподаткування” до податків і зборів екологічного призначення можна віднести: збір за спеціальне використання природних ресурсів; збір за забруднення навколишнього природного середовища; збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; плату (податок) за землю. До складу збору за спеціальне використання природних ресурсів, включені платежі за: спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду; використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту; користування надрами для видобування корисних копалин. Всі екологічні платежі мають подвійне навантаження: по-перше, кошти від їх справляння повинні спрямовуватися на фінансування комплексу заходів щодо збереження і відтворення довкілля; по-друге, внаслідок їх обчислення здійснюється контроль за обсягами використання природних ресурсів, дотримання встановлених лімітів на використання природних ресурсів, викидів та скидів забруднюючих речовин тощо. Особливості цих платежів полягають, насамперед, в тому, що нормативно-правові акти, які регламентують їх справляння, постійно балансують між сферами екологічного та податкового права.

Це пов’язано з тим, що справляння зазначених платежів відбувається відповідно до вимог податкового законодавства, а нормативи платежів розраховують відповідно до нормативних актів у сфері екологічного права. В податковій звітності можна одержати інформацію за видами платежів, об’єктами обчислення зборів та каналами розподілу платежів (табл. 1, 2). Таблиця 1. Об’єкти обчислення платежів за використання природних ресурсів та забруднення довкілля Вид платежів Об’єкти обчислення збору 1. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету Обсяг видобутих та погашених у надрах корисних копалин 2. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин Обсяг фактично погашених у надрах балансових та позабалансових запасів корисних копалин Обсяг фактично видобутих з надр корисних копалин Вартість мінеральної сировини чи продукції, її первинної переробки, віднесена до обсягу видобутку чи обсягу погашених в надрах запасів корисних копалин 3. Збір за використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту Фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання Обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій Тоннаж (місце) - доба експлуатації вантажних самохідних і несамохідних та пасажирських суден 4. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду Обсяг деревини, що відпускається на пні, живиця, другорядні лісові матеріали, продукція побічного користування та окремі земельні ділянки лісового фонду 5. Збір за забруднення навколишнього природного середовища Обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря Обсяги забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водний об’єкт Обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах Обсяги фактично використаних видів пального, при спаленні яких утворюються забруднюючі речовини 6. Плата (податок) за землю Земельна ділянка, яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди Таблиця 2. Розподіл платежів за використання природних ресурсів Вид платежів Розподіл платежів, % Державний бюджет України Обласний бюджет Місцеві бюджети 1. Збори за забруднення навколишнього природного середовища: міста Київ та Севастополь інші населенні пункти 30 30 – 50 70 20 2. Платежі за спеціальне водокористування та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту: забір води з водних об’єктів: загальнодержавного значення місцевого значення користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 80 –100 20 –– – 100– 3. Платежі за спеціальне використання лісових ресурсів: державного значення місцевого значення і користування земельними ділянками лісового фонду 80– 20– –100 4. Платежі за користування надрами: видобування корисних копалин: загальнодержавного значення місцевого значення та за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин пошук та розвідка родовищ корисних копалин користування надрами континентального шельфу 40– 80 100 60100 20 – –– – – 5.

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 100 – – 6. Плата (податок) за землю 30 10 60 Природоохоронні фонди області, які формуються за рахунок зборів за забруднення навколишнього середовища, грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, характеризуються такими даними (табл. 3, 4). Таблиця 3. Екологічні збори за забруднення навколишнього природного середовища тис.грн. Джерела формування зборів Пред’явлено Фактично сплачено 2007 2008 2009 2007 2008 2009 За викиди, скиди, розміщення відходів у межах встановлених лімітів: – кількість підприємств – сума у т.ч.: забруднення водних об’єктів забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами розміщення відходів 382 1462,6504,1875,3 83,2 387 1256,8491,3652,8 112,7 343 741,4226,3436,5 78,6 250 528,479,6426,1 22,7 248 734,7301,3392,7 40,7 225 361,5 37,6289,6 34,3 За викиди, скиди, розміщення відходів понад встановлені ліміти: – кількість підприємств – сума у т.ч.: забруднення водних об’єктів забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами розміщення відходів 7 7,93,44,4 0,1 7 51,821,030,8 – 25 74,863,97,6 3,3 2 0,30,30,0 0,0 4 2,11,90,2 – 13 8,83,1 2,63,1 За викиди в атмосферне повітря від пересувних джерел: – кількість підприємств – сума 148 21,0 137 14,8 259 115,0 82 10,8 79 11,3 161 79,0 За збитки, заподіяні природі, та штрафи за порушення природоохоронного законодавства – кількість підприємств – сума 6 10,3 6 20,4 3 1,5 5 9,3 3 3,8 3 1,4 Разом 1501,8 1343,8 932,7 548,8 751,9 450,7 Таблиця 4 Надходження коштів до фондів охорони навколишнього природного середовища тис.грн. Джерела надходження коштів Всього У т.ч. Державний бюджет Фонд обласного бюджету Місцеві фонди 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 1. За забруднення стаціонарними джерелами і розміщення відходів в межах лімітів 395,4 553,4 81,3 162,0 160,2 275,8 153,9 115,6 2. За забруднення стаціонарними джерелами і розміщення відходів понад ліміти 0,2 – – – – – 0,2 – 3. За забруднення пересувними джерелами 2,3 31,4 – – – – 2,3 31,4 4. Від накладання штрафів 3,2 2,2 – – 0,7 0,8 2,5 1,4 5. На відшкодування збитків 0,0 – – – – – 0,0 – 6. Інші надходження та погашення заборгованості 97,5 45,3 – – 1,5 – 96,0 45,3 Разом 498,6 632,3 81,3 162,0 162,4 276,6 254,9 193,7 Протягом 2009 р. суб’єктам господарської діяльності області за забруднення навколишнього природного середовища і порушення природоохоронного законодавства пред’явлено екологічних зборів на суму 932,7 тис. грн., з них понад 79,5 % (741,4 тис. грн.) – це збори за забруднення довкілля в межах встановлених лімітів. Серед видів забруднення навколишнього природного середовища у межах встановлених лімітів за якими пред’явлено найбільшу суму екологічних зборів, були: забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами (436,5 тис. грн.), забруднення водних об’єктів (226,3), розміщення відходів (78,6), а також за викиди в атмосферне повітря від пересувних джерел (115,0).

Якраз Гернг очолив дяльнсть фашистських змовникв з економчного пограбування окуповано теритир СРСР. Ще до вроломного нападу на СРСР, 29 квтня 1941 року, вдбулася нарада з розробки економчних заходв щодо плану «Барбаросса». У результат ц наради був створений економчний штаб особливого призначення «Ольденбург», пдпорядкований Гернгу. Було передбачено створення у великих мстах СРСР спецальних господарських нспекцй  команд, перед якими були поставлен широк завдання з використання  пограбування радянсько промисловост та сльського господарства. Повдомлення Надзвичайно Державно Комс СРСР про злодяння, здйснен гтлервцями в Кив та нших мстах, говорять про те, що ц злочинн плани пдсудного Гернга  його поплчникв були значною мрою реалзован. Для забезпечення нмецько вйськово промисловост та сльського господарства робочою силою  водночас з метою фзичного винищення  економчного послаблення поневолених народв пдсудний Гернг  його поплчники використовували рабську працю ноземних робтникв

1. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

2. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

3. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

4. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

5. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

6. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля
7. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
8. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

9. Господарський механізм

10. Подільский економічний район

11. Механізм кредитування банками України

12. Кредитний механізм в комерційних банках

13. Механізм реалізації форфейтингу

14. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

15. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

16. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

18. Північно-Кавказький економічний район Росії

19. Механізм правового регулювання

20. Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

21. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

22. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
23. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
24. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

27. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

28. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

29. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

30. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

31. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

32. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

33. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

34. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

35. Економічний спад і нові правила маркетологів

36. Механізм та біологічне значення запалення

37. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

38. Економічний розвиток нових індустріальних країн
39. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування
40. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

41. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

42. Механізм прийняття рішень в менеджменті

43. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

44. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

45. Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

46. Проект вузлів і механізмів зливковоза

47. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

48. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие

49. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

50. Фінансовий механізм підприємства

51. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування

52. Капітал і праця: механізм взаємодії

53. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

54. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації
55. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні
56. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

57. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

58. Значення природоємності в економіці природокористування

59. Економіко-географічний комплекс Харківської області

60. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

61. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

62. Символічний інтеракціонізм

63. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

64. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

66. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

67. Економічна теорія предмет і методи вивчення

68. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

69. Особливості економічного розвитку Київської Русі

70. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?
71. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
72. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

73. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

74. Міжнародна економіка

75. Зміст і еволюція поняття мотивації

76. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

77. Економічне районування України

78. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

79. Іудаїзм - релігія євреїв

80. Основні механізми кривошипних машин

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

81. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

82. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

83. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

84. Організаційна система управління природокористуванням України

85. Організаційна система управління природокористуванням України

86. Адам Сміт як економіст
87. Вплив російської кризи на економіку України
88. Економіка бджільництва

89. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

90. Економічны погляди І.Я. Франка

91. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

92. Міжнародна економічна система та її головні елементи

93. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

94. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

95. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

96. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

97. Історія економічних учень

98. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

99. Державне регулювання економіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.