Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Структура уроків при застосуванні інтерактивних методик

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Реферат з теми: Структура уроків при застосуванні інтерактивних методик Застосування інтерактивних методик висуває певні вимоги до структури уроку. Пропонуємо як зразок структуру, що подається в посібнику для вчителів права . 1. Мотивація Мета цього етапу — сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до теми. Прийомами навчання можуть бути питання, цитата, коротка історія, невеличке завдання і т. ін. Займає не більш 5 % часу заняття. 2. Оголошення, представлення теми та очікування результатів Мета — забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку і чого від них очікує вчитель. Часом буває доцільно залучити до визначення очікуваних результатів усіх учасників заняття (5 % часу). 3. Надання необхідної інформації Мета — дати учням достатньо Інформації, для того щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, читання роздаткового матеріалу, виконання домашнього завдання. З метою економії часу можлива інформація в письмовому вигляді для попереднього (домашнього) вивчення. Наприклад, деякі уроки побудовані таким чином, що в книзі учня є інформація, достатня для виконання завдань: з нею ознайомлюються до початку уроку. На самому уроці вчитель може ще раз звернути на неї увагу, особливо на практичні поради, якщо необхідно - прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування (10% часу заняття). 4. Інтерактивна вправа — центральна частина заняття Мета — практичне освоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей уроку. Послідовність проведення цього етапу така: 1. Інструктування — вчитель розповідає учасникам про цілі вправи, про правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло учасникам. 2. Об'єднання в групи, розподіл ролей. 3. Виконання завдання, під час якого вчитель виступає як організатор, помічник, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи і навчання один з одним.4. Презентація результатів виконання вправи. Інтерактивна частина заняття займає близько 60 % його часу. 5. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку Мета — усвідомлення того, що було зроблено на уроці, чи досягнуто поставлених цілей, як можна застосувати отримане на уроці в майбутньому. Підбиття підсумків бажано проводити у формі питань: що нового дізналися? яких навичок набули? наскільки це може бути корисно вжитті? Крім того, можна задати питання із проведення самого уроку: що було найбільш вдале, що ще сподобалося, що слід змінити в майбутньому. Важливо, щоб самі учні змогли сформулювати відповіді на всі питання. Для опрацювання результатів бажано лишити до 20 % часу уроку. Оцінювання навчальних досягнень учнів і самих занять має велике значення, бо дає можливість: Спонукати педагога й учнів замислюватися над підвищенням якості своєї роботи. Визначити рівень можливостей учнів. Показати учням і педагогу ступінь досягнення результатів занять. Надати учням можливість продемонструвати свої знання Й навички. Визначити» хто з учнів має одержати заохочення. Дати учням мотивацію до навчання й отримання знань.

Визначити, чи є необхідність у перенавчанні або додаткових заняттях. Оцінювання на інтерактивних заняттях — завдання досить складне. Повинні бути нові стратегії навчання. Як правило, педагог відводить особливий час для оцінювання знань (якості засвоєння інформації), даючи контрольні роботи, проводячи контрольні вправи, або пропонує спеціальне домашнє завдання, що підлягає оцінюванню (складання документа, написання доповіді, повідомлення, есе, стислий виступ для виступу в малій групі тощо). Прикладами прийомів оцінювання можуть бути: Тест. Завдання тесту може полягати втому, щоб учні вибрали правильну відповідь із декількох запропонованих варіантів. Експрес-опитування. Це можуть бути стислі усні або письмові відповіді, завдання типу «продовжте речення», «заповніть таблицю», «намалюйте діаграму», «складіть схему» тощо. Розширене опитування. Педагог пропонує учневі усно або письмово відповісти на поставлене запитання, яке є поясненням окремих положень, з наведенням аргументів і прикладів. При усній відповіді вчитель та учні можуть задавати додаткові питання. Варіантами цього методу є усний екзамен з квитками, письмова контрольна робота, домашнє есе. Контрольна вправа. Контрольною може бути оголошена будь-яка (втому числі й інтерактивна) вправа. Наприклад, це може бути виступ під час рольової гри, підготовка аргументів, упорядкування документів, написання доповіді, есе, реферату, упорядкування проекту тощо. Спостереження. Спостереження є одним із головних методів оцінювання при інтерактивних методах викладання; педагог вибирає для себе показники, що буде їх відслідковувати протягом заняття, а також учнів, яких треба оцінити. Самооцінка. Оцінка учнями своєї роботи, своїх товаришів, а також заняття в цілому є цінним методом оцінювання. Застосувавши цей метод, педагог може багато дізнатися про себе та учнів, про якість навчального процесу. Вчитель може запропонувати метод питань-відповідей для самооцінки учнями своєї роботи. Для проведення загальної дискусії з оцінювання заняття автори посібника з практичного права пропонують методику «Дельта-плюс». «Дельта-плюс». За цією методикою спочатку говорять про позитивні сторони заняття (що сподобалося — «плюс»), а потім обговорюються ті моменти, що їх можна було змінити. Методика «Дельта» радить не критикувати прямо хиби своїх товаришів або педагога. Одним з ефектів застосування цього методу є те, що всі учні можуть отримати оцінку, а також те, що починають розуміти труднощі оцінювання Й учаться дивитися іншими очима на свою роботу. Ігрові методи оцінювання. Оцінювання досягає своєї мети, коли проводиться у формі схвалення щонайменших успіхів та зусиль учнів. Коментарі щодо учнівських дій, навіть такі, що містять критику, повинні починатися з позитивних зауважень. Коригування неточних, неправильних відповідей та дій можливе лише у формі пропозицій діяти Інакше: «Можлива Інша відповідь», «Існує інша точка зору», «Можна сказати (зробити) інакше» — тобто потрібно надати самому учневі можливість переглянути свій початковий варіант дій. Завдання вчителя — надати учням можливість виявляти та захищати власну думку в будь-яких «навчальних ситуаціях» у класі та поза школою.

Оцінку навчальних занять можна перетворити на гру за допомогою установленої педагогом шкали оцінювання (детальніше due. /1IJ). Незважаючи нате що інтерактивні методи мають багато переваг, їх застосування все ж не вирішує багатьох труднощів навчання й виховання. Зверніть, наприклад» увагу на винесену аксіому. Ця аксіома, якій більше двох тисяч років, сьогодні не сприймається беззаперечно. А тому проблем в освіті не меншає. Як доказ пропоную для обговорення декілька. Проблема 1 - «Безнадійні» уроки В. Загорський, доцент хімічного факультету Московського університету у статті «Школа XXI ст. візьме на роботу хорошого вчителя. Дорого» (див. газету «Управління освітою» за березня 2003року) пише, що, на жаль все частіше доводиться мати справу з «безнадійними» уроками, коли клас навіть не намагається робити вигляд, що вчиться. «В останні роки,— продовжує далі автор,— не завжди можна «завести» деякі класи на уроці хімії своїми улюбленими піротехнічними експериментами». А знайомий доцента, який також практикує в школі (що буває, мабуть, не часто), скаржився, що в одній «суперелітній» гімназії учні не хочуть навіть грати на суперсучасних комп'ютерах, не те що програмувати. Чому так сталося? Адже для вихованців, здається, створений психологічний комфорт, як того вимагають сучасні тенденції гуманізації освіти. «Можна в усьому звинувачувати «перебудову» й моду на гуманне і «особистісно-орієнтоване» навчання,— продовжує далі автор,— однак комедія Арістофана «Хмари», написана в 420 р. до н. є., ґрунтується на тій самій проблемі: «як навчати й виховувати — по-старому, в суворій важкій праці, чи по-новому, потураючи бажанням і слабостям дитини. Отже, цій суперечливості не менше 24 століть. Говорять, потрібні гарні вчителі. Де взяти таких учителів, які б могли зацікавити учнів? Зацікавити в переповнених класах, у нескінченній низці уроків і купі зошитів, батьківських зборів, при низькій зарплаті? Проблема 2. Навчання без мук навчальної праці Це вічне прагнення педагогів: заохотити учнів до навчання, вчити так, щоб вони не відчували труднощів навчальної праці. Але раціональна педагогічна думка говорить, що довести процес навчання до такого стану, щоб учні засвоювали знання без особливих зусиль, без серйозної&quo ; праці. Так вважав, зокрема, І К. Ушинський, який сформулював класичну точку зору про навчання як нелегку розумову працю. Коротко вона звучить так: «Мріяти — легко і приємно, думати — важко». Проблема 3. Навчання у грі К. Ушинський радив починати навчання з більш пізнього віку, але зразу ж відділити його віл гри та зробити серйозним обов'язком для дитини, бо у навчанні не все може бути цікавим, в ньому є й нудні речі. Якщо до 10 років вчити дитя граючись, то можна довести його до страшної муки, коли воно потім зіткнеться з серйозними навчальними проблемами та обов'язками, які не завжди будуть йому цікаві. К.Д. Ушинський прекрасно розумів, що, навчаючи дитину, необхідно її зацікавити. Але й тут треба знати міру Й не захоплюватися цим, бо навчання є нелегкою розумовою працею. Дитина буде відчувати її тягар, буде уникати її, атому знадобляться, крім усвідомлення обов'язку, й чинники, серед яких можна назвати «збудження» інтересу, й зацікавленість, і примус.

Он становится соучастником международного разбоя, уничтожения ни в чем не повинных людей, фактически выступив как продолжатель дела Муссолини. При самом воспаленном воображении об этом не могли даже помыслить итальянские коммунисты конца 40-х годов. И вот итог применения методов А. Даллеса в Европе: коммунистические партии прекратили играть сколько-нибудь заметную роль, а бывшие лидеры видят теперь свое высшее предназначение в выполнении указаний США, какими бы преступными они ни были. Таким образом, «братские партии» за четыре десятилетия прошли путь от поддержки СССР к осуждению советской модели социализма с принятием модели либерального гражданского общества, соответствующей взглядам европейского и американского истеблишмента. Это было осуществлено благодаря постепенному изменению высших управляющих структур. Важнейший момент новых технологий – методика целенаправленного, точечного воздействия. Ее идея заключается в нанесении удара не на весь объект управления, а на его определяющую центральную часть. Она использовалась США в военной области при нанесении ракетных и бомбовых ударов по узловым объектам экономической и военной инфраструктуры

1. Система действий ученика и учителя на уроке с использованием телекоммуникационных технологий

2. Уроки с использованием информационных компьютерных технологий

3. Использование информационных технологий на уроках математики

4. Использование информационных технологий в туризме

5. Использование компьютерных технологий в деятельности ОВД

6. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения
7. Использование информационных технологий в туризме
8. Анализ и совершенствование процесса управления финансовой деятельностью предприятий с использованием информационных технологи

9. Опыт использования информационых технологий

10. Комплексный подход к использованию информационных технологий в школе

11. Направления использования информационных технологий в олимпийском движении

12. Использование информационных технологий в изучении английского языка в школе

13. Основы использования WWW - технологий для доступа к существующим базам данных

14. Особенности использования сетевых технологий для обработки данных

15. Использование информационных технологий в деятельности органов государственной и муниципальной службы (на примере Администрации городского поселения Игрим)

16. Использование цифровых технологий при исследовании следов ладони в расследовании преступлений

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки

17. Использование JAVA-технологий для разработки графических приложений

18. Использование информационных технологий при проектировании электронных средств

19. Разработка программы продвижения с использованием BTL технологий

20. Использование рекламных технологий в продвижении бренда

21. Экономическая сущность и эффективные пути использования франчайзинга в современной России

22. Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-педагогическом процессе
23. Использование эвристической технологии в образовательном процессе начальной школы
24. Обучение иностранному языку с использованием компьютерных технологий: мультимедиа комплекс "Linguist"

25. Развитие музыкально-творческих способностей учащихся начальной школы путем использования музыкально-игровой драматизации

26. Технологии качественного обучения в рамках нестандартного урока

27. Особенности использования компьютерных технологий в коррекции нарушения чтения у детей младшего школьного возраста

28. Использование информационных технологий в сфере соцзащиты

29. Социальные предпосылки и последствия использования информационных технологий в социальной сфере

30. Формирование физической культуры личности курсантов высших учебных заведений МВД России с использованием компьютерных технологий

31. Использование информационных технологий для диагностики и улучшения состояния окружающей среды и здоровья человека

32. Резервы и пути использования производственных мощностей промышленного предприятия

Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

33. Снижение себестоимости продукции путем использования организационно-экономических методов (на примере ПТ ЧУП "Вланик")

34. План-конспект урока Математическое моделирование при решении экологических задач

35. Конспект урока по биологии - белки

36. Конспект урока по биологии - гликолиз

37. План-конспект урока Розмітка тонкого листового металу

38. Конспект урока по биологии-биосинтез белков
39. Розробка технології нових видів загартованого морозива
40. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

41. Конспект-урок по теме "Блины, оладьи, блинчики"

42. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю

43. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

44. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

45. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках математики

46. Использование современных информационных технологий на уроках литературы

47. Использование электронных средств обучения на уроках технологии

48. Использование видео на уроках английского языка

Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы

49. Использование лазеров в информационных технологиях

50. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

51. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

52. Использование видео на уроках английского языка

53. Развитие творческих способностей на уроках технологии

54. Экономическая оценка использования новых информационных технологий в бухгалтерском учете
55. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования
56. Возможности использования детских фортепиальных сочинений К.Дебюсси и М.Равеля на уроках музыки

57. Использование Веб-служб для индивидуализированного обучения, основанного на Веб-технологиях

58. Использование занимательных материалов для развития познавательных интересов учащихся на уроках физики

59. Активизация познавательной деятельности у подростков на уроках технологии

60. Использование новых информационных технологий в обучении языку и культуре

61. Методика использования электронного учебника на уроках физики

62. Активизация познавательной деятельности у подростков на уроках технологии

63. Возможности использования элементов теории вероятностей и статистики на уроках математики в начальной школе

64. Использование информационных компьютерных технологий в учебном процессе и проблемы его методического обеспечения

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Технология использования социокультурного потенциала телерекламы

66. Использование медико-биологических и компьютерных технологий в оценке состояния здоровья лиц старшего возраста

67. Технология очистки сточных вод с использованием проточной установки

68. Пути повышения эффективности использования оборотных средств торгового предприятия

69. Пути улучшения учета затрат и анализ использования грузового автотранспорта

70. Использование на уроке сюжетно-наглядных материалов
71. Разработка технологии получения пористых керамических материалов с использованием отходов переработки бурых углей
72. Богатства недр Казахстана и пути их рационального использования

73. Использование CGI при создании интерактивных интерфейсов

74. Использование ИКТ в образовательной деятельности на уроках по предмету «Музыка»

75. Пути повышения экономической эффективности использования земельных угодий на примере ОАО совхоз "Червишевский" Тюменского района

76. Пути совершенствования технологии возделывания столовой свеклы

77. Организация финансов предприятия дорожного хозяйства, выявление резервов и путей повышения эффективности использования финансовых ресурсов

78. Использование альтернативных источников энергии и энергосберегающих технологий

79. Использование проектной методики на уроках иностранного языка

80. Использование MS Project для определения критического пути проекта

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

81. Использование технологии Microsoft Office Excel для анализа производства молока в районе

82. Компьютерные технологии обработки экономической информации на основе использования систем управления базами данных

83. Разработка прикладной программы тестового контроля с использованием технологий JSP и сервлетов

84. Технология извлечения знаний из нейронных сетей: апробация, проектирование ПО, использование в психолингвистике

85. Техника и технология обработки продуктов с использованием ВЧ

86. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій
87. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и пути ее повышения (на примере ОАО "Продсервис")
88. Пути улучшения использования персонала

89. Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

90. Внедрение интерактивных методов обучения на уроке истории

91. Использование занимательных игр в развитии познавательного интереса младших школьников на уроках математики

92. Использование информационных компьютерных технологий в коррекционно-развивающем обучении детей с общим недоразвитием речи

93. Использование мультимедиа на уроках математики при изучении положительных и отрицательных чисел в 6 классе как средство активизации деятельности учащихся

94. Использование проблемных ситуаций на уроках природоведения как средство повышения качества учебной деятельности младших школьников

95. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе на примере изучения раздела "Технология обработки ткани 5 класс"

96. Использование средств наглядности на уроках математики в начальных классах

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

97. Использование учебного проекта на уроках английского языка в средней школе

98. Інформаційні технології на уроках хімії

99. Контроль знаний и умений в национально-региональном компоненте на уроках технологии 8 кл. девочки

100. Личностно-ориентированный подход в организации уроков по "Технологии" для 8 класса


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.