Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Видатні постаті французького та німецького менеджменту

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Дюпін Шарль Шарль Дюпін (1784-1873) – французький інженер, який створив власні навчальні плани і протягом 12 років за ними провадив навчання з геометрії, механіки, прикладних мистецтв. Крім того, в програму навчання входили питання добробуту, освіти, етики робітників, прогресу вітчизняної промисловості. Ш. Дюпін не був розробником нових принципів менеджменту, його внесок – організація курсу індустріальної освіти як основних засад навчання менеджменту. Він зазначав, що робітників необхідно як навчати геометрії та механіки, так і давати спеціальні знання щодо шляхів економії їхніх зусиль. Для людини, яка управляє іншими, ручна праця має другорядне значення. Її високий стан досягається завдяки інтелектуальним здібностям і знанням, які дають змогу розвинути ці здібності. Ш. Дюпін визнавав роль чітких та коротких інструкцій робітникам, наголошував на необхідності створення бажаного рівня праці із найменшими витратами енергії робітника. Він визначив потребу у вивченні кожної галузі промисловості з метою пошуку та використання кращої індустріальної практики. Намагався знайти компроміс між робітниками та менеджментом щодо проблем впровадження механізації на підприємствах, закликаючи знайти позитив у цьому процесі як для себе особисто, так і для суспільства в цілому. Ш. Дюпін писав, що той, хто удосконалює машини, намагається дати їм переваги перед робітниками, вдосконалює і робітників, дає їм шанс примусити машину служити їх добробуту замість того, щоб страждати від змагання з нею. Сей Жан-Батіст Жан-Батіст Сей (1767-1832) – французький економіст, популяризатор ідей А. Сміта. Народився в сім’ї ліонського купця. Освіту здобув у Великобританії. Був службовцем у конторі страхового товариства у Парижі. Брав участь у Великій французькій революції до приходу влади якобінців. У 1794-1799 рр.- головний редактор паризького журналу &quo ;Decade philosophique, li eraire e poli ique&quo ;, в 1799 р. – чиновник департаменту фінансів. У 1803 р. опублікував свою головну працю &quo ;Трактат політичної економії&quo ;. З 1805 по 1813 р. здійснював підприємницьку діяльність. У 1817 р. побачив світ &quo ;Катехізис політекономії&quo ; – короткий виклад &quo ;Трактату політичної економії&quo ;. З 1819 р. – професор політичної економії Паризького університету та інших навчальних закладів Франції. У період 1828-1830 рр. написав шеститомний &quo ;Курс політичної економії&quo ;. В останні роки життя очолював спеціально створену для нього кафедру політичної економії в Колеж де Франс, став засновником власної школи економічної думки. У працях Ж.-Б. Сея політична економія поділена на три самостійні частини: 1) виробництво багатства; 2) його розподіл; 3) споживання вироблених благ. Він наголошував, що предметом вивчення політичної економії є передусім проблематика матеріального добробуту суспільства, а джерело багатства вбачав у виробничому потенціалі нації. &quo ;Курс політичної економії&quo ; Сея починається з аналізу виробництва, яке, на його думку, є натуральним процесом впливу людини на природу, в результаті якого створюється багатство. Багатством вчений називав вартість або &quo ;цінність&quo ; товарів і тому ототожнював товарну форму багатства з сумою корисних речей.

Змішуючи вартість зі споживчою вартістю, він, як і його вчитель А. Сміт, вважав, що будь-який товар має дві властивості: мінову вартість і споживчу вартість. Акцентував увагу на взаємозв’язку корисності та цінності предметів (товарів), зазначаючи, що цінність є мірилом їх корисності, отже, допускав можливість вимірювання вартості не лише кількістю затраченої праці, а й ступенем корисності продукту праці. Водночас набагато більшого значення у створенні вартості товару Сей надавав запропонованій ним теорії трьох факторів виробництва, з якою нерозривно пов’язана його теорія розподілу. Праця, земля, капітал, на його думку, беручи участь у процесі виробництва, надають послугу щодо створення вартості. Триєдина формула, що випливає з теорії трьох факторів Сея, відповідно до якої фактор праці забезпечує заробітну плату як дохід робітників, фактор капіталу – прибуток як дохід капіталістів, а фактор землі – ренту як дохід землевласників, за своєю сутністю є своєрідною інтерпретацією поглядів А Сміта і хибною у науковому сенсі. Ж.-Б. Сей зазначав, що робітники не можуть претендувати на весь продукт праці через те, що у виробництві вони беруть участь не одні. Їхній дохід має бути обмежений заробітною платою. Він намагався довести, що низька заробітна плата вигідна всім – і робітникам, і суспільству. Прибуток розглядав як підприємницький дохід і відсоток. Якщо відсоток – це оплата послуг капіталу, то підприємницький дохід визначається як винагорода за ризик, талант, висококваліфіковану працю (фактично трактується як своєрідна заробітна плата підприємця). Відмінність між підприємцем і робітником зводив до лише до рівня заробітної плати: більший дохід підприємця пояснював вищим рівнем його відповідальності, складнішою діяльністю щодо управління виробництвом. З оптимізмом дивися у майбутнє, стверджуючи, що зі зростанням капіталів становище &quo ;нижчих класів&quo ; поліпшиться, вони дедалі більшою мірою поповнюватимуть &quo ;вищі класи&quo ;. Рух до &quo ;світлого&quo ; майбутнього, за Сеєм, забезпечується гармонійністю та безкризовим економічним зростанням суспільства. Вчений зробив спробу пояснити це положення теорією ринків, відомою в економічній літературі як закон Сея. Файоль Анрі Анрі Файоль (1841-1925) – відомий французький дослідник і фахівець у галузі менеджменту, засновник так званої класичної, чи адміністративної, школи менеджменту. Народився у м. Константинополі 29 липня 1841 р. Після закінчення ліцею і Національної вищої школи гірничої справи в м.Сент-Етьен з 1860 р. по 1918 р. працював у гірничодобувній і металургійній компанії &quo ;Комментрі-Фуршамболь-Деказвіль&quo ; (&quo ;Комамболь&quo ;). Будучи керівником середнього рівня, набув певної відомості завдяки публікаціям результатів досліджень геологічних проблем, а працюючи генеральним менеджером, допоміг врятувати свою компанію від банкрутства і перетворив її на одне з провідних підприємств Франції. Після 1918 р. А.Файоль був радником французького уряду з питань управління промисловістю; викладав у Національному військовому інституті Франції і заснував Центр адміністративних досліджень.

А.Файоль вважається одним з найвидатніших першої половини 20 ст., який зробив значний внесок у розвиток теорії наукового менеджменту. В книзі &quo ;Загальне і промислове управління&quo ; (1916) всі операції, які виконуються в організаціях, він розподілив на шість груп: технічні (виробництво, виділка, обробка); комерційні (купівля, продаж, обмін); страхові (страхування та охорона майна і осіб); фінансові (залученні фінансових коштів і розпорядження ними); облікові (бухгалтерія, калькуляція, облік, статистика); адміністративні (передбачення, організування, розпорядництво, координування, контроль). Незалежно від складності виробництва та розмірів підприємства ці шість груп операцій виконуються в них завжди і перебувають у тісному взаємозв’язку. Із всіх операцій він виділяє адміністративні. А.Файоль сформулював 14 принципів управління, від застосування яких залежить успіх управління організацією, використовував їх у своїй практиці: розподіл праці, мета якого – підвищити кількість і якість виробництва за постійних витрат зусиль; поєднання влади як права віддавати розпорядження і відповідальності в управлінні; дисципліна як дотримання правил, вимог, угод працівниками і роботодавцями; єдиноначальність (підпорядкованість тільки одному безпосередньому керівнику, виконання його розпоряджень і звітність перед ним); єдність керівника (один керівник і єдиний план для групи людей, що діють в межах єдиної мети); підпорядкування індивідуальних інтересів загальним (інтереси працівника, службовця чи групи працівників не повинні ставитися вище від інтересів підприємства); винагорода персоналу (повинна бути справедливою і задовольняти інтереси працівників та роботодавців); оптимальне співвідношення централізації та децентралізації в управлінні; ієрархія (керівні посади в організації від нижчої до вищої); документи, звіти, розпорядження повинні проходити шляхом ієрархії керівних посад; порядок (матеріальний порядок – кожна річ повинна знаходитися на відведеному для неї місці; соціальний порядок – кожен працівник має бути на своєму місці); справедливість (вимогливе, але справедливе ставлення адміністрації до підлеглих забезпечує лояльність персоналу до підприємства); стабільність складу персоналу (надмірна плинність працівників негативно впливає на ефективність розвитку підприємства; водночас є причиною і наслідком неефективного управління); ініціатива (менеджери повинні заохочувати підлеглих висувати ідеї); корпоративний дух (необхідно створювати дух єдності та спільних дій, розвивати колективні форми праці). Вчений підкреслював, що застосування принципів управління у практичній діяльності повинно мати гнучкий характер і завжди залежати від ситуації. Основними елементами управління вважав: планування - &quo ;погляд вперед&quo ;, передбачення, яке ґрунтується на ресурсах, методах роботи в конкретній ситуації, майбутніх тенденціях діяльності підприємства; організацію – забезпечення підприємства всім необхідним для функціонування (сировиною, устаткуванням, капіталом, персоналом, будівлями); розроблення структури організації для забезпечення єдності персоналу при досягненні цілей підприємства; розпорядження, метою якого є залучення підлеглих до дій в інтересах підприємства (менеджер, який виконує обов’язки з розпорядження, повинен: добре знати власних підлеглих і усувати некомпетентних; знати особливості трудових угод між підприємством і працівниками; бути прикладом для підлеглих; здійснювати періодичні перевірки організації та використовувати їх результати в подальшій діяльності; проводити наради з підлеглими для досягнення єдності керівництва і узгодження зусиль; не перевантажувати свою увагу деталями; домагатися, щоб серед підлеглих домінував дух результативності, ініціативи, усвідомлення обов’язку); координування – забезпечення досягнення узгодженості в роботі всіх ланок системи шляхом встановлення раціональних зв’язків між ними); контроль – перевірка виконання роботи відповідно до затвердженого плану, оголошених наказів і встановлених принципів з метою виявлення, усунення і подальшого недопущення відхилень і помилок.

Пов'язування його з діалектним мазепа — «грубувата й проста людина», «замазура»(РВЗ,550), аж ніяк не може вважатися задовільним. І насамперед з огляду на соціальний статус предків українського гетьмана, які походили з родовитої і старовинної української шляхти, професійним та спадкоємним заняттям якої була військова справа. Сам Іван Мазепа володів польською, італійською, німецькою, французькою та «досить міцно», за Пилипом Орликом, татарською мовами. За тим же Орликом, Іван Мазепа, відвідуючи київську Академію, любив промовляти «мовою Тита Лівія і Цицерона», себто латиною. Він чудово володів пером, мав неабиякий ораторський хист і був завзятим книголюбом, зібрав рідкісну бібліотеку. Йому присвятили свої твори Байрон і Гюго, Словацький, Рилєєв і Пушкін, Шевченко, Руданський, Лепкий і Сосюра, що засвідчує непересічність постаті Івана Мазепи як історичного діяча й українського гетьмана, єдиного з усіх гетьманів після Богдана Хмельницького, котрий найдовше тримав гетьманську булаву (цілих 20 років!) і позбувся її сам, а не через старшинську змову чи московську волю

1. Видатні постаті радянського менеджменту

2. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

3. Поняття та сутність менеджменту

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

5. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

6. Розвиток німецьких антропонімів в історичному та мовно-географічному аспектах
7. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
8. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

9. Менеджмент та конкуренція

10. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

11. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

12. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

13. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

14. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

15. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

16. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

17. Цивільний та арбітражний процес

18. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

19. Конституцiя США та реальнi права громадян

20. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

21. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

22. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
23. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту
24. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

25. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

26. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

27. Человек в системе менеджмента

28. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

29. Шпоры по финансовому менеджменту

30. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

31. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

32. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный
Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

33. Кроссворд по банковскому менеджменту

34. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

35. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

36. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

37. Менеджмент

38. Сущность менеджмента
39. Менеджмент
40. Менеджмент на производстве

41. Менеджмент в АО "КШЗ" /г. Киров/

42. Феномен российского менеджмента в лице Владимира Довганя и его компании "Довгань"

43. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

44. Менеджмент (Шпаргалка)

45. Развитие теории и практики менеджмента (Контрольная)

46. Менеджмент

47. Планирование в менеджменте

48. Банковский менеджмент

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Менеджмент (Шпаргалка)

50. Японская модель менеджмента

51. Менеджмент и его основные задачи

52. Основы отраслевого менеджмента

53. Экономический менеджмент

54. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации
55. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
56. Финансовый менеджмент

57. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического планирования

58. Инновационный менеджмент (учебник)

59. Лекции по менеджменту

60. Организация производства и менеджмент в машиностроении

61. Американская и японская модели менеджмента

62. Отчет по производственной практике по менеджменту в ВОКЛДЦ

63. Рекламный менеджмент

64. Отражение человека как объекта профессионального менеджмента в доктринах "Х", "Y", "Z"

Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки
Шторка антимоскитная "Кружево" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Организационные структуры менеджмента

66. Тейлор Ф.У. – основоположник научного менеджмента

67. Стратегический менеджмент

68. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

69. Сущность менеджмента

70. Менеджмент. Лекции
71. Контрольная работа по финансовому менеджменту
72. Риск в менеджменте

73. Кадровый менеджмент и его задачи на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

74. Финансовый менеджмент. Основа обеспечения устойчивой позиции на рынке

75. Менеджмент в страховых организациях

76. Особенности японского менеджмента

77. Управление персоналом в системе эффективного менеджмента

78. Природа и сущность функций менеджмента

79. Шпоры к ГОСу по менеджменту

80. Мотивации в менеджменте

Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры

81. Мотивация деятельности в менеджменте (мотивационное управление). Механизм и методы управления

82. Человек в системе менеджмента

83. Ответы на вопросы ГОС экзамена по Президентской программе 2004г. (менеджмент, экономика, финансы, маркетинг)

84. Практика по менеджменту (оптовая торговля)

85. Эффективность менеджмента

86. Шпаргалки по менеджменту
87. Управленческие решения в аспектах современного менеджмента
88. Особенности менеджмента в шоу-бизнесе

89. Финансовый менеджмент организации

90. Риск в системе менеджмента

91. Основы менеджмента (справочно-информационные материалы)

92. Выработка конкурентоспособных стратегических решений на основе подходов к менеджменту

93. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

94. Сучасні форми та системи оплати праці

95. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

96. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

На золотом крыльце...Карточки с заданиями к палочкам Кюизенера.
Набор игр с цветными счетными палочками Кюизенера. В состав набора входят два блока иллюстративного материала к играм и упражнениям. 1
373 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные

97. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

98. Виникнення та формування українського етносу

99. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.