Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ Кафедра Фінансів КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу “Історія економічних вчень” Питання: №9, №18, №27 Виконав: Студент 4 курсуСпеціальності “Фінанси та кредит” Група 42 – Ф Заверюха А. М. Викладач: Сірко А. В. м. Вінниця 2002 рік ПЛАН Вступ 9. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера 18. Подальша вульгаризація буржуазної політекономії (30-50 р. XIX ст.). Економічні погляди Сеніора, Кері 27. Макроекономічна модель Кейнса. Трактування Кейнсом причин порушення рівноваги капіталістичної економіки Висновки Список джерел та використаної літератури Вступ Наука, яка закладає основи фаху будь-якого комерсанта-бізнесмена, приватного підприємця, бухгалтера-економіста і фінансиста, банківського працівника та ревізора-податківця, аудитора, спеціаліста страхової справи, менеджера та митника називається політичною економікою. Цю науку можна назвати базовою наукої для всіх інших економічних наук, які вивчають розиток суб(єктів господарської діяльності на мікрорівні (в рамках однієї неподільної господарської одиниці) або загалом – на макрорівні (в рамках діяльності всіх галузей народного господарства). Політична економія дуже тісно пов(язана з такими науками як статистика, економічна статистика, фінансова статистика, економетрія, науками податкової, митної, банківської, казначейської, фінансово-кредитної справи, фінансового та економічного аналізу, аідиту та бухгалтерського обліку. Економічні знання для вище названих наук являються базовими. Спеціалістам, які повинні працювати в різних областях української економіки, яка стала на рельси розвитку ринкових відносин потрібні глибокі економічні знання. Щоб вплинути на економічні процеси в країні нам потрібно мати цілий багаж знань в області фінансів, грошей, банківської та кредитної системи, розуміти та проникнути в таємницю походження, примноження, розподілу та використання національного багатства, досягнення належного економічного процвітання, зрозуміти складні та непередбачені ситуації в комерційній діяльності, механізми економічних явищ та процесів в масштабах свого підприємства і в маштабах всієї країни та світу. Тверді економічні знання додають впевненності у здійсненні комерційної підприємницької діяльності, допомагають правильно безпомислково прийняти необхідні рішення та визначають правильну поведінку суб(єкта господарської діяльності у вирі постійної зміни та недосконалого законодавства, надмірного податкового тиску інших економічних хвороб, які суттєво впливають на результати господарської діяльності. Як будь-яка наука економічна теорія (політична економія) пройшла свою еволюцію. Економіка – це основа життя людина та всьго суспільства. Вона поділяється , по-перше на галузеву (економіка промисловості, сільського господарства,транспорту, будівництва тощо), по-друге функціональну (економіку праці, фінанси, кредит, бухгалтерський облік, прогнозування, маркетинг тощо), по-третє, міжгалузеву (демографія, математичні методи економічних та фінансових досліджень, економічна кібернетика, теорія управління та менежмент, та інше, без якого повноцінна господарська діяльність неможлиа та недоцільна).

Політична економія, яка розвивається вже декілька століть постійно змінюється та корегується в залежності від умов розвитку суспільства, різних політичних, соціальних та інших чинників, які суттєво впливають на розвток економіки. Щодо величезного значення політичної економії з самих давніх часів говорять висловлювання різних філософів, мислителів, письменників, поетів, вчених та інших знаметих на весь світ людей. Так, давньогрецький філософ Ціцерон стверджував, що політична економія є величезним досягненням людського розуму. Письменник Марк Твен вважав, що “знання політекономії – першооснова вмілого керівництва державою. Наймудріші люди всіх часів прсвячували цьому предмету всю велич свого генія, життєвий досвід, пізнання”. Пророцтво Жоржа Сіменона також заслуговує на увагу: ”Я давно передбачав, що настане день, коли політична економія стане на чолі всіх наук”. Письменник Микола Гоголь порівнював вміння господарювання як розмову з Богом, а наш співвітчизник григорій Сковорода говорив про божественну економіку. Отже, політична економія по праву називається головною і на чолі всіх наук, синтезувавши те , що: - це наука, що вивчає, як люди здійснюють організацію виробництва; - наука про дії, що включають обмінні операції між людьми; - наука, що вивчає, як люди роблять вибір, щоб використати природні та інші ресурси для виробництва різних товарів та їх розподілу та споживання; - наука, яка вивчає людей у їх діловому та підприємницькому житті; - наука, що вивчає багатство: - наука, що вивчає, як можна вдосконалити суспільство; - наука про види економічних систем, їх моделі та ринкові відносини. Мабуть зайво говорити про політичну економію, її значення у житті суспільства та те, що вона допомагає не розгубитись суб(єктам господарювання у їхній господарській діяльності. Розглянемо кілька шкіл зородження класичної буржуазної політекономії, її вульгаризації у Франції, погляди знаменитих особистостей Франції, Німеччини, Англії, а також з(ясуємо причини порушення рівноваги капіталістичної економіки, яку допоміг встановити Кейнс. Для сьогоднішніх поколінь дуже важлво знати розвиток економічної думки, її корегування та вплив науки на господарську діяльнісь на основі вже пройдених етапів розвитку суспільства в феодальну, капіталістичну та посткапіталістичну епохи. На досвіді багатьох країн світу у минулому потрібно будувати та розвивати економіку сьогодні та враховувати їхні помилки, які були наслідком нехтування економічними теоріями та застереженнями. Питання 9: Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера Перша наукова школа впродовж 15-16 століть під назвою “меркантилізм”, основою якої були гроші і якомога більше. Солідарними у своїх поглядах були різні вчені багатьох країн світу. Заслуговують на увагу твкі вченні як Скаруффі (Італія), Стаффорд (Англія), Монкретьєн (Франція). Ці вчені вбачали суспільне багатство з кількості золота, а його джерело у зовнішній торгівлі. Тому у своїх працях рекомендували монархам вести активну зовнішньоекономічну діяльність. За золото можна було придбати все, що було необхідно державі, головне тільки те, щоб його було достатньо.

Другою науковою школою була “фізіократия” (влада природи), представниками якої були Буагільбер, Кене, Тюрго. Це були французькі вчені, лікарі 17-18 століття. Представники другої школи вбачали суспільне багатство не в кількості золота та грошей самих по собі, а в товарах та продукції, яку потрібно було отримати при виробництві. Але виробництвом вони вважали продукцію сільського господарства, а виробництво інших товарів вважалася другорядною сферою. Слід зазначити, що термін “політична економія” ужив французький вчений А. Монкретьєн у 1615 році і означав мистецтво державного управління господарством. Великої уваги заслуговує інший французький вчений, який залиший також помітний слід у своїй діяльності П'єр де Буагільбер (1646 - 1714) - засновник класичної політичної економії у Франції — народився в м. Руані в дворянській сім'ї, здобув юридичну освіту освіту, займався певний час літературною діяльністю, потім юриспруденцією. Але велика жага до економічних вчень та розвитку економічної теорії заставляли його працювати за сумісництвом. У свій вільний від основної роботи час, він займався економікою. З 1689 року і до останніх днів свого життя він займає посаду судді в Руані. Але впродовж 15 років свого життя він поряд з посадою судді він не покидав вивчення економічних процесів. Був людиною широкої доброзичливої справедливої душі, енергія та працьовитість не давала йому спокою, він постійно знаходив собі масу роботи, яка йому приносила задоволення. Особливості економічного розвитку Франції позначилися на формуванні економічних поглядів П(єра Буагільбера. У працях “Докладний опис становища Франції.” (1696), “Роздрібна торгівля Франції" (1699), “Міркування про природу багатства, грошей і податків” (1707) та інших Буагільбер виступає з гострою критикою меркантилізму. Всупереч останньому він джерелом багатства вважає не обіг грошей та золота, а виробництво, зокрема сільське господарство. Він оголошує себе “адвокатом сільського господарства” і вимагає від уряду всілякого сприяння аграріям. Виробництво засобів праці, інструментів, господарчого інвентаря, одежі, взуття, тощо він вважав справою другорядною. Це було його помилкою. Але в інших справах він зробив багато корисного. Буагільбер виступає за реформування податкової системи, проти державного регулювання цін на зерно. Свої економічні ідеї, спрямовані на реформування державної економічної політики, він викладає в досить різкій формі, не уникаючи політичних випадів проти уряду, що накликало на нього навіть репресії. Але великі зв(язки у судових та юридично-адвокатських органах робили його не таким вразливим. Кар(єра судді допомагала йому боротися з державними органами, які надмірно намагалися впливати на цінову політику. Теоретично обґрунтовуючи питання реформування економічної політики, Буагільбер, як і Вільям Петті, ставить кілька проблем: чим визначається економічне зростання країни, дією яких законів забезпечується зростання виробництва, що є джерелом багатства, що лежить в основі ціни. Він вбачав ціну головним чинником у збуті продукції. Буагільбер розуміє об'єктивну суть економічних законів, які діють як закони природи.

Память в Православной церкви 7 (20) июля. МАРКЕР (от франц. marquer - отмечать) - сельскохозяйственное орудие или приспособление, образующее на поле бороздки, по которым направляют посевной или посадочный агрегат для сохранения прямолинейности движения и заданной ширины стыкового междурядья. МАРКЕТИНГ (англ. marketing - от market - рынок), современная система управления производственно-сбытовой деятельностью капиталистических предприятий, основанная на комплексном анализе рынка. Включает изучение и прогнозирование спроса, цен, организацию по созданию новых видов продукции, рекламу, координацию внутрифирменного планирования и финансирования и др. МАРКЕТРИ (франц. marqueterie) - вид мозаики из фигурных пластинок фанеры (различных по цвету и текстуре), которые наклеиваются на основу (деревянная мебель, панно и др.). МАРКИЗ (франц. marquis) - дворянский титул в некоторых странах Зап. Европы. МАРКИЗЕТ (франц. marquisette) - легкая, тонкая, прозрачная хлопчатобумажная или шелковая ткань, вырабатываемая из очень тонкой крученой пряжи

1. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

2. Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

3. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

4. Економічні чинники регіональної політики в Україні

5. Зародження та розвиток політичної економії

6. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
7. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району
8. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

9. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

10. Економічні системи

11. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

12. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

13. Економічні і законодавчі питання охорони праці

14. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

15. Економіко- і політико-географічне положення України

16. Економічні злочини

Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки

17. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

18. Адміністративні і економічні реформи Петра I

19. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

20. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

21. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

22. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
23. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
24. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

27. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

28. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

29. Економічна та торгово-політична роль митного збору

30. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

31. Міжнародні економічні відносини

32. Міжнародні економічні відносини

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

33. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

34. Україна та міжнародні економічні організації

35. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

36. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

37. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

38. Роль полеміки в раціоналізації релігійного дискурсу в межах класичної ісламської релігійної філософії
39. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни
40. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

41. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

42. Еколого-економічні аспекти використання водних ресурсів

43. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

44. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

45. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

46. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

47. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

48. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные

49. Політекономія

50. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

51. Політична економія - теорія та практика

52. Соціально-економічні наслідки монополії

53. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

54. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція
55. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України
56. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

57. Циклічність економічного розвитку

58. Предмет і методи політичної економії

59. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

60. Готические соборы Франции

61. Влияние магнитного поля

62. Магнитные поля Галактики

63. Экономика Франции

64. Франция

Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек

65. Экономическая география Франции

66. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

67. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

68. Имущественные правоотношения Франции по кодексу Наполеона

69. Политическое развитие Франции 1945 -1998

70. Крушение Второй Империи и становление Третьей Республики во Франции
71. Доклад: Страны мира во второй половине XX века. Франция.
72. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

73. Парламент Франции

74. Интеллектуальная собственность во Франции

75. Русская эмиграция во Франции

76. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

77. Виноделие во Франции

78. Метаметафора в творчестве Франца Кафки

79. Исследование концептуальных метафор на примере новелл Франца Кафки

80. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее

81. Музыка Франции 18 века

82. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

83. Буржуазно-демократические революции

84. Франция в годы второй мировой войны

85. Абсолютная монархия во Франции

86. Миграция сельского населения XVIII - I пол. XIX вв.: исторические и психологические аспекты
87. Становление феодального государства во Франции
88. Франция - 19 век

89. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

90. Использование полей и закладок для редактирования и обработки информации в документах Word

91. Методы расчета электрических полей

92. Влияние электромагнитных полей (ЭМП) на живые организмы

93. Влияние электромагнитного поля на живые организмы и защита от вредного воздействия электромагнитного поля

94. Особенности преодоления социально-экономических противоречий в Англии и Франции

95. США, Франция и европейская безопасность

96. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

97. Пол и характер

98. Безопасность взаимоотношения с противоположным полом с точки зрения мужчин

99. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.