Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Технічний прогрес та охорона навколишнього середовища

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Завдання 1. Технічний прогрес на залізничному транспорті та транспортному будівництві у справі охорони навколишнього середовища. Для реалізації політики екологічної безпеки на транспорті проводиться комплекс природоохоронних заходів, направлених на підвищення екологічних характеристик рухомого складу і інфраструктури транспорту. Ці заходи по напрямах діяльності підрозділяються на чотири групи: організаційно-правові, архітектурно-планувальні, конструкторсько-технічні, і експлуатаційні. Конструкторсько-технічні заходи дозволяють упровадити технічні новини в конструкції рухомого складу, санітарно-технічні і технологічні засоби захисту навколишнього середовища на підприємствах і об'єктах транспорту. Міністерством транспорту ведеться підготовка законопроектів з питань державного регулювання діяльності окремих видів транспорту і загально транспортних проблем. Серед них Закон «Про транспортну діяльність». До нормативної документації відносяться стандарти, будівельні норми і правила (СНіП), санітарні правила і норми (СанПіН), методичні рекомендації, інструкції, керівництво і інші документи. Будівельні норми і правила, використовувані при проектуванні, будівництві і реконструкції об'єктів, включаючи транспортні, встановлюють екологічні вимоги, що забезпечують сприятливі умови для життя, праці і відпочинку населення. Вони визначають эколого-санітарний режим міст і інших населених пунктів, вимоги до розміщення і будівництва підприємств і споруд, що надають шкідливу дію на природу. СНіПи регламентують проектування залізничних тунелів і підприємств транспорту. Санітарні норми і правила визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до якості навколишнього природного середовища. У їх основу встановлені наступні принципи: екологічна безпека населення, збереження генетичного фонду рослин, тваринних і людину, забезпечення раціонального використовування і відтворення природних чинників для розвитку господарської діяльності. Санітарні норми і правила встановлюють санітарно-гігієнічні нормативи гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин (ГДК). Мета таких нормативів – визначити показники якості навколишнього середовища стосовно здоров'я людини. Щоб зменшити транспортне навантаження населених пунктів і упорядкувати транзитні транспортні потоки, важливим планувальним рішенням є створення об'їзних кільцевих залізниць. Зниження рівня екологічної небезпеки від дії транспорту можливе шляхом реалізації комплексної програми розвитку міста, включаючої архітектурно-планувальні заходи. До них відносяться: будівництво шляхопроводів, транспортних розв'язок на різних рівнях; упровадження автоматизованих систем управління дорожнім рухом; будівництво житлових будівель на віддалі від транспортних магістралей з дотриманням санітарно-захисних норм; прокладка дорогий мимо заповідних зон і історичних пам'ятників; облік в планувальних рішеннях міської забудови місць розміщення зелених насаджень, сприяючих зниженню забруднення атмосферного повітря. По рекомендації біологів добрі результати по зниженню рівня забруднень може дати посадка порід дерев, стійких до відпрацьованих газів транспортних засобів.

Найбільш відповідними для крупних міст є культурні форми хвойних дерев і тополя. Конструкторсько-технічні заходи щодо зменшення забруднення навколишнього середовища направлені на поліпшення екологічних показників транспортних засобів і скорочення викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел. Конструкторсько-технічні заходи, здійснювані на рухомому складі, групуються по напрямах: підвищення економічності двигунів, зниження маси конструкції, зменшення опору руху, зниження токсичності відпрацьованих газів, використовування екологічно чистіших видів палива, застосування комбінованих джерел енергії. На стаціонарних джерелах скорочення шкідливих викидів досягається упровадженням очисних споруд. Підвищення економічності двигунів досягається вдосконаленням їх конструкції і дозволяє скоротити споживання палива і відповідно понизити викид забруднюючих речовин. Одночасно забезпечується заощадження паливно-енергетичних ресурсів, що є ще однією важливою екологічною задачею. Основою скорочення витрати палива і викиду шкідливих речовин є поліпшення процесу згорання в двигунах транспортних засобів. Роботи по вдосконаленню конструкції інтенсивно ведуться як для карбюраторних, так і для дизельних двигунів. Паливна економічність двигунів внутрішнього згорання напряму пов'язана з дизелізацією транспортних засобів. Дизелі застосовують на тепловозах. Дизельний двигун економічніший за карбюраторний на 20-30% токсичність відпрацьованих газів дизель значно нижче. Поліпшенню екологічних характеристик дизельних двигунів сприяє застосуванню турбонаддува і рециркуляції відпрацьованих газів. Добрі результати по зниженню токсичності дизельних двигунів виходять при використовуванні трьох режимного регулятора паливного насоса високого тиску. Вдосконалення конструкції поршневих кілець сприяє зниженню витрати масла на чад і утворенню димного випуску. Зниження токсичності відпрацьованих газів досягається рядом технічних рішень. Які включають установку нейтралізаторів вихлопних газів, фільтрів, присадок до палива. Системи нейтралізації відпрацьованих газів застосовуються як додаткове устаткування, яке без значних змін в конструкції двигуна легко вбудовується у випускний тракт двигуна. При створенні нових типів рухомого складу вже в процесі проектування закладається зниження власної маси, коли передбачають нові компонувальні схеми і полегшені конструкційні матеріали, що дає економію енергоресурсів на 8-10%. Застосування електричної енергії і комбінованих джерел енергії на транспортних засобах дозволяє поліпшити їх екологічні показники і сприяє збереженню паливно-енергетичних природних ресурсів. З цією метою ведуться розробки конструкцій на базі існуючих транспортних засобів. На залізничному транспорті успішно використовується переклад локомотивного парку на електричну тягу. електровози працюють на постійному і змінному струмі і практично не забруднюють атмосферне повітря. У пасажирських вагонах електроопалювання використовується для обігріву замість пічного, що використовує кам'яне вугілля як паливо. Необхідність проведення експлуатаційних заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря і ґрунтів викликається зміною технічного стану і регулювальних параметрів ДВЗ при тривалій експлуатації транспортних засобів.

Токсичні атмосферні викиди рухомого складу ростуть швидше за їх фізичний знос і старіння. Сучасне технічне обслуговування і ремонт рухомого складу за наявності відповідної матеріально-технічної бази і кваліфікованих кадрів ремонтних служб сприятимуть забезпеченню нормативного рівня викидів. Разом із заходами зниження токсичності транспортних засобів на практиці надається увага зниженню викидів від стаціонарних джерел, упровадженню захисних пристроїв, очисних установок і засобів контролю на експлуатаційних і ремонтних підприємствах транспорту, розосередженню екологічно небезпечних виробництв по території підприємства, ліквідації джерел забруднення і ін. проводиться робота по захисту земель в смузі відведення транспортних магістралей. На землях смуги відведення залізниць здійснюються лісонасадження, рекультивація земель з підсипачкою родючого шару ґрунту. Завдання 2. Стандартизація в середовищі охорони водних басейнів, методи та засоби контролю. Проблема забезпечення належної кількості та якості води є однією з найбільш важливих і має глобальне значення. Ще до нашої ери Аристотель вказував на необхідність раціонального використання чистої води та відділення її від тієї, котра використовується для господарських потреб. Стан 2/3 водних джерел за якістю води не відповідає нормативним вимогам. Через використання неякісної води в 4 – 5 разів зросла захворюваність людей. Вода використовується для охолодження машин і механізмів, функціонування технологічних процесів та входить до складу продукції, що виробляється. Охорона вод – це система заходів, спрямованих на запобігання та усунення наслідків забруднення, засмічування і виснаження вод. Охорона води передбачає встановлення видів та значень показників водоспоживання та водовідведення, а також якості води. Вона передбачає розробку методів і засобів очищення стоків, контроль якості води та стоків. В процесі кругообігу вода транспортує тепло. Розчиняє та переносить природні елементи, руйнує та перетворює літосферу, бере участь у метеорологічних та гідрологічних процесах, є середовищем існування водних організмів та рослин, котрі забезпечують виробництво значної частини кисню. Кількість та якість води відновлюються, якщо забезпечуються необхідні для цього умови. Однак розвиток промисловості, транспорту, сільського господарства, урбанізація призвели до того, що природні водойми вже не можуть самоочищатися, тому потрібні штучні споруди для очищення води. В залежності від ступеня забруднення водні об’єкти бувають допустимого, помірного, високого та надзвичайно високого ступенів забруднення. Це слід враховувати при організації водоспоживання. В залежності від цілей водовикористання джерела водопостачання поділяються на дві категорії. До першої категорії відносяться водні об’єкти, що використовуються в якості джерел централізованого або нецентралізованого господарсько-питного водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової промисловості. До другої категорії відносяться водні об’єкти для культурно-побутових цілей і ті, що знаходяться в межах населених пунктів.

Хто вклада грош у виробництво, хоче заробити бльше, отже, мусить виробити  продати бльше. Машини вдосконалювалися  вимагали машинств, механкв, розвинених робтникв бльше постала пекуча потреба загально й технчно освти робтництва. Оскльки сво здбност людина розвива тод, коли примушена життям давати соб раду сама, власними силами, ншими словами коли людина В¶ЛЬНА, то крпацтво стало величезним гальмом технчного прогресу. Господарська конкуренця знищила також  розумове рабство, допомогла людин боротися за свободу. Боротьба за вльну людину, за вльний народ найтрагчнш  найвеличнш сторнки в стор вропейського суспльства. З багатьох  виявв подивимося лише на одну, що стосуться нашо теми. Прагнення свободи  невдмна властивсть кожного живого створння. «Не хлбом диним живе людина» побачили навть москвини. Людина вдчува голод не лише в шлунку, а й у серц, в душ. Прагне любов  духовно насолоди в псн, музиц, у крас, прагне жити повним життям не лише у свт матеральнм, а й у нематеральнм

1. Екологія та охорона навколишнього середовища

2. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

3. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

4. Глобалізація, научно-технічний прогрес і приватна сфера

5. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

6. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів
7. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
8. Охорона праці і навколишнього середовища

9. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

10. Атмосфера та охорона повітряного середовища від забруднення

11. Здоров’я людини та навколишнє середовище

12. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах

13. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

14. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

15. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

16. Моніторинг навколишнього середовища

Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

17. Вплив техносфери на навколишнє середовище

18. Вплив факторів навколишнього середовища на популяції гідробіонтів

19. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

20. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

21. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

22. Науково-технічний потенціал України
23. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства
24. Технічний контроль на машинобудівних підприємствах

25. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

26. Технічний аналіз ринку форексних операцій

27. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

28. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

29. Захист навколишнього середовища, підвищення конкурентноздатності продукції

30. Людина і навколишнє середовище

31. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

32. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

33. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

34. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

35. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

36. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

37. Планування та фінансування заходів з охорони праці

38. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
39. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів
40. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

41. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

42. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

43. Правове регулювання охорони та використання надр

44. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

45. Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.

46. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

47. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

48. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

49. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

50. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

54. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
55. Електроніка та мікропроцесорна техніка
56. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

57. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

58. Бронхіальна астма. Хронічний гастрит, гастродуоденіт. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

59. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

60. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

61. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

62. Тканини внутрішнього середовища: кров та лімфа

63. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

64. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

65. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

66. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

67. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

68. Значення води, її охорона та економне використання

69. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

70. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації
71. Енергохолодильні системи вагонів та їх технічне обслуговування
72. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

73. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

74. Державний моніторинг навколишнього природного середовища

75. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

76. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

77. Збори за забруднення навколишнього природного середовища

78. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

79. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

80. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые

81. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

82. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

83. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

84. Конституцiя США та реальнi права громадян

85. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

86. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни
87. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
88. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

89. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

90. Полная история танков мира

91. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

92. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

93. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

94. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

95. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

96. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

97. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

98. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

99. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.