Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экскурсии и туризм Экскурсии и туризм

Назви передвесільних і передшлюбних обрядів в українських східнослобожанських говірках

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

& bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; НАЗВИ ПЕРЕДВЕСІЛЬНИХ І ПЕРЕДШЛЮБНИХ ОБРЯДІВ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРКАХ & bsp; Введення & bsp; Цією роботою ми даємо аналіз лексики, пов’язаної з акціональним планом східнослобожанського весілля. При дослідженні послуговуватимемося власними матеріалами, зібраними в україномовних селах Луганської області в середині 90-х рр. минулого століття, а також відомими сучасними й давнішими записами з теренів Сходу України. У попередній статті ми розглянули назви обрядів, які передують власне весільному циклу, як-от: передвесільних гулянь молоді, вивідування старостів, сватання, заручин, “виторговування” дівчини-нареченої тощо. Далі зосередимо увагу спочатку на ще не розглянутих назвах передвесільних обрядів та обрядових дій весільних персонажів, а потім – на лексемах на позначення передшлюбних дійств, які разом з обрядами шлюбного дня складають власне весільний етап ритуалу одруження. 1 Назви передвесільних обрядів Традиційно після сватання батьки та родичі нареченої приходять у дім парубка – для того, щоб ознайомитися з його матеріальним станом, побутовими умовами, господарством, щоб знати, де буде жити їхня дочка, ближче познайомитися з ріднею. Якщо ж батьків дівчини під час оглядин щось не задовольняло, вони могли відмовитися від одруження, незважаючи на успішно завершене сватання. На позначення обряду оглядин у східнослобожанських говірках уживаються такі назви: оглядини, оглядина, оглядення, розгляди, розглядини, обзорини, іти оглядати(ся), оглядини пить. Інші місцеві джерела подають у цьому значенні лексему оглядини , розглядини і фразеологізм гризти піч (у давньому записі – грызты пичъ) . Деривати від -гляд- як найменування названого обряду відомі в багатьох українських діалектах [Ващенко, 66, 85; Горбач, I, 485, III, 85, IV, 213; Корзонюк, 243; Лисенко, 43, 158, 187; Романюк, 228], а також у говорах російської та білоруської мов . Утворення типу обзорини оглядини мають широкий український ареал [Горбач, II, 608, III, 84; Грицак; ДЛАЗ, к. 14; МСБГ, VI, 76; Онишкевич, II, 5; 2, с. 47]. За нашими даними, весільний фразеологізм гризти піч має аналог печі грізті лише в середньо-поліських говірках , що засвідчує очевидний зв’язок мешканців с.Микольське Міловського району (саме там зафіксований цей вислів понад 100 років тому) із Поліссям. Більшість зафіксованих у говірках Луганщини назв обряду оглядин виявляє спільність на рівні синонімічних мотиваційних дієслівних основ оглядати, озирати уважно розглядати що-небудь з усіх боків з метою обстеження, ознайомлення, виявлення чого-небудь із міждіалектними відповідниками, в окремих випадках відрізняючись лише дериваційно. Білексема оглядини пить містить у собі подвійну мотивацію – основною і супровідною обрядовими діями. Слово пить у складі найменування має образну семантику – доходити згоди, позитивно завершувати обряд. У зв’язку з відсутністю тлумачення змісту обряду, позначеного фразеологізмом грызты пичъ, ужитим як дублет до оглядыны, припускаємо, що первісно ним міг називатися обряд, описаний Пелагеєю Литвиновою-Бартош .

Ритуальні дії учасниць обряду, які “беруть ся оглядати і колупати піч руками, трісками, навіть зубами, гладять руками, де подряпано”, дослідниця пояснює як звичай влаштовувати собі домашнє вогнище. Якщо виходити з того, що піч – утілення жіночого начала , а пічний куток – хатнє місце, належне жінкам , то стає зрозумілим і зміст ритуальної дії колупання печі дівчиною-нареченою під час сватання, що виявляє давні язичницькі корені. Обряд святкування сватання одруженими учасниками весілля позначений у говірках Луганщини такими номенами: сватання (він покриває весь досліджуваний ареал), сватовство, гуляння, другий могорич, запойки, дружбини, іти у свати (ці назви мають поодинокі фіксації). Лексему дружбини у цьому ж значенні засвідчують також західнополіські говірки . У давніших реґіональних джерелах зустрічаємо такі назви обряду: сватаньє , у сваты . Віднесення назв запойки, могорич до різних лексико-семантичних груп (вони функціонують у говірках також із семантикою сватання і закріплення сватання) пояснюємо близьким змістом позначуваних обрядів: на знак обопільної згоди родин наречених відбувається частування горілкою. Денотативній диференціації сприяє наявність аналітичних найменувань – первий (другий) могорич. Полісемантична лексема сватання та її словотвірний варіант у цьому номінативному ряду є закономірною з позаобрядових обставин: гостина для дорослих учасників весілля є ніби розв’язкою передвесільних подій, що знімає напруження, очікування можливої відмови батьків нареченої від одруження дочки. Не зовсім зрозумілою є назва підсватання, оскільки обряд відбувається не до, а після власне сватання. Не виключаємо впливу на її формування внутрішньомовного чинника (типової для східнослобожанських говірок моделі творення весільних найменувань із префіксом під-: підвесілок, підвечірок, підбоярин, піддружий, підсвашка, підстароста тощо). Прозорими є найменування у свати, гуляння. Залучені з позаобрядової сфери, вони відбивають локативний та акціональний план обряду. Святкування сватання неодруженими учасниками весілля окреслене в говірках такими мовними знаками: сватання, гуляти сватання, підсватання, вареники, гуляти вареники, гуляння, гульки, вечір, вечеря, вечоринки. А свідченням Валентини Борисенко, лексема вареники як назва цього обряду є власне слобожанською ; вона ж відзначена й у праці Василя Іванова у 12 населених пунктах колишнього Старобільського повіту Харківської губернії. Її мотиваційною ознакою є назва страви, яку виготовляють і споживають під час обряду. Святкуючи сватання, молодь збиралась у домі нареченої або в сусідській хаті. Дівчата варили маленькі вареники, для сміху клали в них перець, горох, насіння. Сідали попарно з хлопцями, пригощалися принесеною женихом горілкою, підносили один одному вареники, співали веселих пісень. Супровідна дія в’язання снопів під час цього обряду (дівчата і парубки таким чином дякували господарям за гостинність) позначена первинним номеном в’язати снопи (зафіксовано в с. Євсуг Біловодського р-ну). Назви передвесільного обряду домовлення батьків наречених про майбутнє весілля репрезентовані лексемами договір, договори, договорини, переговори, зговор, одговор, договореность, договорятись, рада, нарада, порада, змови, змовини, домовини, беседа, собісєдування, зазови, ладити, іти на мир.

Давні реґіональні джерела фіксують у цьому значенні назви договоръ , порада , змовини . СУМ подає назву домовини тс. як нормативну . Наведені мовні одиниці утворені словотвірним шляхом від синонімічних дієслів, співвіднесених із досягненням домовленості між батьками наречених шляхом переговорів. Досить багато в цій групі слів, залучених із позаобрядової сфери. Аналітичне найменування іти на мир, на наш погляд, виявляє зв’язок з історизмом мир громада, народ, яке у свою чергу є результатом семантичного розвитку праслов’янського mirъ мир, згода . Таке припущення обґрунтовуємо тим, що так само, як “мирський” сход, батьки наречених під час обряду вирішують важливі організаційні питання. Наступні обряди, що тривали до самої неділі, коли розпочиналося головне весільне дійство, відносимо до передшлюбних обрядів власне весільного циклу. Щоб уявити структуру цього весільного етапу, подаємо його схему. 2 Назви на позначення передшлюбних обрядів & bsp; За два-три дні до весілля відбувався обряд випікання весільного хліба (коровайний обряд). Для його називання мешканці реґіону вживають назву шишки, реалізовану в складі словосполучення іти на шишки іти випікати весільний хліб. Таку ж семантику має ця лексема у словнику Бориса Грінченка: “От, перед весіллям, так увечері, кличуть на шишки молодиць” . У ній чітко проступає мотиваційний зв’язок із назвою різновиду весільного печива. Лексема зазови як назва обряду запрошення гостей на весілля є в говірках рідкофіксованою. Вона пов’язана з дієсловом зазивати кликати кого-небудь. У деяких населених пунктах відзначено назву іти кланятись, пов’язану з акціональним планом обряду: запрошуючи родичів на весілля, молода кланялась їм у пояс, цілувала й казала: “Просили батько-мати, і я просю до мене на весілля!”. У решті говірок інформатори подають вербальні описи такого запрошення, наприклад: “А в суботу молодий із старшим боярином їздили на коніх приглашати родичів на свайбу і на підвесілок”. У давнину на більшій території Східної Слобожанщини відбувалося окреме та спільне прощання молоді села з молодим і молодою. Весь обряд у цілому в минулому мав такі назви: пі(о)двесілокъ [6, с. 14, 55, 106, 126, 128, 217, 623, 630, 638, 743, 825, 838, 872, 999; 8, с. 427], вечерыны , вечорина, вечорини, вечоринка , дљвичникъ . У сучасних говірках обрядове прощання молодої з дівуванням репрезентують численні найменування: весілля, підвесілля, підвесілок, весільний (прощальний, свадібний, дівічий, дівчачий) вечір, вечеря, вечі(е,о)рка, вечерок, вечо(е)рниці, вечо(е)рини, вечеринка(и), девіч-вечір, підвечірок, діви(о,і)ш(ч)ник, дружби, дружбини, дружбиники, гуляння, гладити дорогу молодій. Лексему підвесілок тс. відзначає також реґіональний словник . Нами зафіксовано такі назви прощання молодого з парубкуванням: підвесілок, вечір, вечо(е)рини, вечеринка, вечо(і)рка, дружбини, гульки, мальчішник. Сему вечірнє зібрання молоді, що влаштовує передвесільне гуляння сьогодні репрезентують лексеми: підвесі(е)лок, підвесілля, весілля, вечір, вечеря, вечо(е)рини, вечо(е)рниці, вечо(е)ринка, підвечірок, вечерок, вечерушки, вечірка, дружби, дружбини, дружбиники, проводи, гульки, сватання, а також аналітичні назви: весільній вечір, гладити дорогу молодим.

Навть нацонально свдом укранц записувалися москвинами, бо не забули 1918 1922 рр., коли в Укран розстрлювали людей лише за те, що хн прзвища кнчалися на «енко». Москвини навмисно надають свой самоназв «русский» двох змств: нацональний  державний («Мама турок, папа грек, а я русский человек»). ¶ таких «русских человеков» в мпер було   бльше, нж самих москвинв. У СРСР 10 мльйонв немосквинв зазначили в перепис московську мову за свою рдну, отже, визнали себе за москвинв. Московщина завжди вперто накида поняттям «Украна», «укранець», «укранський» лише ГЕОГРАФ¶ЧНЕ значення, а не нацональне. Московщина назвала НЕ Укранська Академя Наук, але Академя Наук УРСР, НЕ Сплка укранських письменникв, чи митцв, чи музикантв, але Сплка письменникв (композиторв, художникв тощо) Украни. НЕ Укранська комунстична партя, але КПУ, навть не укранська сторя, але сторя УРСР. Навть мов укранськй Московщина нада змсту географчного, а не нацонального. А Украною вона визна лише УРСР

1. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

2. П’ять родів військ українських військово-повітряних сил

3. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

4. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

5. Текстовий потенціал українських прийменників

6. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)
7. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях
8. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

9. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

10. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

11. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

12. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

13. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

14. Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані

15. Образ козака в українських народних думах

16. Творчість українських поетів

Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей

17. Маркетингові війни мобільних операторів України

18. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

19. Еволюція форм грошей на українських землях

20. Звичаї та обряди на Україні

21. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

22. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
23. Розвиток недільних шкіл в Україні
24. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

25. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

26. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

27. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

28. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

29. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

30. Політичні права і свободи громадян України

31. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

32. Львівський музей українського мистецтва

Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

33. Свадебный обряд в Тамбовской области

34. Почему Пьера и князя Андрея можно назвать лучшими людьми их времени

35. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

36. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

37. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

38. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)
39. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)
40. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

41. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

42. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

43. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

44. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

45. Історія України

46. Виникнення та формування українського етносу

47. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

48. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

50. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

51. Постмодернізм та українська історична наука

52. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

53. Створення залізниць в Україні

54. Центральна Рада і пролетаріат України
55. Декабристський рух та його поширення на Україні
56. Історія держави та права України

57. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

58. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

59. Українська національна революція 1649-1657рр

60. История новогодней елки и некоторых праздничных обрядов

61. Свадебные обряды Китая

62. Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге

63. Жизнь древнего Рима: погребальные обряды

64. Портрет доби українського бароко

Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики

65. Лекції з української та зарубіжної культури

66. Обряд харакири у японцев

67. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

68. Почему Н.А.Добролюбов назвал Катерину "сильным русским характером"?

69. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

70. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
71. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
72. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

73. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

74. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

75. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

76. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

77. Загальна характеристика конституції України

78. Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

79. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

80. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Поняття, форма та функції Конституції України

82. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

83. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

84. Католики восточного обряда в Санкт-Петербурге

85. О половых обрядах мужчин

86. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)
87. Страхування в Україні
88. Суверенітет України

89. Шляхи формування правової держави в Україні

90. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

91. Правове регулювання зайнятості на україні

92. Проект кримінального кодекса України

93. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

94. Бюджет України: актуальні проблеми

95. Державній бюджет України

96. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Сбалансованість бюджета України

98. Фінансова система України

99. Екологія в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.