Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Курсовий проект Виконав: студент групи 4-ІС-59 Фатєєв Андрій Олександрович. Український державний хіміко-технологічний університет. Кафедра інформаційних технологій та кібернетики. Дніпропетровськ 2002 р. Вступ. Перед тим, як ми поглибимося у вивчення автоматизованого робочого місця менеджера давайте з'ясуємо перше відразу ж виникле питання - хто ж такий менеджер?. Управління з'явилося разом із людьми. Там де хоча б дві людини об'єднувалися в прагненні досягти якоїсь спільної мети, виникало завдання координації їхніх спільних дій, розв'язання якого хтось із них повинний був брати на себе. У цих умовах він ставав керівником, що управляє, а інший - його підлеглим, виконавцем. На всіх етапах становлення суспільства проблема управління стояла досить гостро і багато людей намагалися вирішити її, але їхні труди носили розрізнений характер і не укладали узагальненої теорії. І тільки в другій половині минулого століття після перемоги промислової революції на Заході ситуація різко змінилася. Ринкові відносини володіли всіма сферами життя суспільства. Як гриби після дощу зростали крупні фірми, що потребували великого числа керівників вищого і середнього рівнів, спроможних приймати грамотні раціональні рішення, що вміли працювати з великими масами людей , що були б вільні у своїх учинках. Тому від керуючих був потрібний високий професіоналізм, компетентність, уміння порівнювати свою діяльність з існуючими законами. У результаті з'являється група людей, що спеціально займаються управлінською діяльністю. Цим керівникам вже не потрібно тримати своїх підлеглих у покірності владною рукою. Головним завданням стає щоденне управління виробництвом із метою забезпечення найбільшого прибутку власникам фірми. Ці люди стали називатися менеджерами. В теорії менеджменту менеджерами називають спеціалістів, що, використовуючи різноманітні методи і тактику управління, сприяють досягненню організацією або підприємством певних цілей. Отож, менеджером є тип науково-практичного управління, тобто керівництва людьми і виробництвом, що дозволяє виконувати поставлені завдання найбільш гуманним і економічним шляхом. Оскільки завданням менеджменту є досягнення мети, важливо правильно її визначити. Якщо ми ставимо перед собою завдання удосконалювання організації, не уточнивши її цілей, то ризикуємо запропонувати кращі засоби виконання непотрібних функцій або кращі шляхи досягнення незадовільних кінцевих результатів. Без перебільшення можна сказати, що заподіяний при цьому збиток вимірюється мільярдами. Мистецтво вибору і формулювання правильної мети, управління процесом її реалізації, включаючи оцінку досягнутого ступеня реалізації, відрізняють дійсно вмілого менеджера-керівника. Неможливо прагнути управляти людьми, якщо і керівникам, і підлеглим цілі цілком не ясні. Управляти - значить спонукати інших до досягнення ясної мети, а не змушувати інших робити те, що вважаєш правильним. Варто зауважити, що відповідно до простого американського визначення процесу управління “менеджер робить будь-що руками інших”. Одне з основних завдань менеджера - створити спонукальні стимули для людини, при яких у неї виникає бажання працювати так, щоб сприяти досягненню цілей організації.

Звідси випливає ще один принцип менеджера: управляти - значить вести до успіхів інших. Відомий український економіст Валерій Терещенко підкреслював, що завдання керівника - диригувати, підібрати гарний персонал, розробити організаційну структуру підприємства, вибрати загальний напрям його діяльності, координувати всю роботу, боротися з непродуктивними витратами часу. Слід виділити ще одне з найважливіших завдань - вчитись інтенсивно працювати, поліпшувати якість роботи. Отже, центральною фігурою в системі менеджменту будь-якої організації є менеджер-керівник, який керує власне організацією (підприємством), якимсь конкретним видом діяльності, функцією, підрозділом, службою, групою людей тощо. Американські дослідники Роберт Блейк та Джейн Моутон підкреслюють, що сильне та ефективне керівництво сприяє створенню атмосфери участі та колективної підтримки цілей діяльності організації, у якій її члени отримують стимул в усуненні перепон і досягненні максимальних результатів. У своїй роботі я хочу розглянути автоматизоване робоче місце менеджера як комплексне поняття, що включає в себе такий компонент як: - програмне забезпечення для більш ефективної роботи менеджера. Детальний розгляд цього компонента допомагає глибше розкрити і зрозуміти самий процес організації роботи менеджера. Висококваліфікований менеджер, що володіє відповідними особистими і діловими якостями може ефективно управляти організацією, оперувати вміло такими категоріями менеджменту, як лідерство, вплив і влада для досягнення поставлених цілей. Це сприяє правильній, збалансованій організації роботи менеджера, тим самим відкриваючи йому шлях до успіху в його діловій кар'єрі. 1. Проектування програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем (АІС). 1.1 Мови проектування. Ефективність технологій проектування багато в чому визначається мовами проектування, що забезпечують спілкування фахівців-розроблювачів із засобами автоматизації їхньої праці. Уніфікація мов проектування дозволяє обмінюватися програмними чи засобами, скорочує витрати на освоєння мов і на технологічні засоби автоматизації їхнього використання. У зв'язку з різноплановістю задач, розв'язуваних на різних технологічних етапах розробки, доцільна взаємозалежна система мов, що включає (у порядку спрощення проблемного орієнтування й ускладнення машинного орієнтування): Мова керування задачами Мова підготовки технологічних засобів Мова специфікацій вимог Алгоритмічна мова програмування Макромова програмування Автокоди (асемблери) Мови налагодження: у статиці, у реальному часі Головними вимогами, пропонованими до системи мов проектування, є: технологічність розробки ПС методом модального спадного проектування; одержання надійного ПС; мобільність ПС, тобто витривалість програмних компонентів як для різних об'єктних, так і технологічних ЕОМ; супроводжує ПС протягом усього життєвого циклу. Вимоги містять у собі також простоту написання програм, пізнаванність їх, зручність спілкування користувача з технологічної ЕОМ у всіх режимах. Раціонально розмежовувати використання засобів мови на різних етапах проектування ПС між різними групами розроблювачів: системними програмістами, настроювачами кросів-систем на конкретні ЕОМ, розроблювачами функціональних програм.

Характеристика мов проектування: Мовою керування завданнями забезпечуються всі етапи технології. Технологічні системи оснащуються монітором з мовою керування завданнями, у т.ч. керування базою даних у різних режимах. Цім досягаються витривалість технологічної системи й уніфікація керування її роботою. Мова керування завданнями, являє собою набір директив, що мають фіксований синтаксис. Для таких дій, як керування БД, набір директив стандартизований; для інших функціональних підсистем, набір директив визначається їхніми функціями. Елементами є діагностичні повідомлення про виявлені помилки. Мова підготовки технологічних засобів доступний настроювачам ПС на середовище функціонування. У нього включається розділ, що представляє собою пакет опису загальних типів даних, їхніх атрибутів і машинно-залежних процедур. Мова визначає правила послідовності команд при реалізації операторів алгоритмічної мови чи макромови. Для алгоритмічної мови це можуть бути семантичні проблемно-орієнтовані мови, у яких використовуються деякі конструкції алгоритмічної базової мови, процедури й оператори розгалуження. Мова завдання форм вихідних документів і машинних носіїв визначає розташування інформації на текстових документах (лістінг програми, розподіл пам'яті й ін.) і машинних носіях. Мова специфікації вимог призначений для оформлення рішень, прийнятих при структурному проектуванні ПС. На ньому специфікуються весь комплекс програм, групи програм і частки програми (процедури), а також пакети даних. У специфікаціях відбиваються основні характеристики програм, зв'язок їх між собою по керуванню й інформації, а також схема функціонування. Мови програмування підтримують етап розробки програм. До програм ЕОМ пред'являються високі вимоги по ефективному використанню обчислювальних ресурсів. До цієї групи відносяться: алгоритмічні мови, макромови й автокоди. Алгоритмічні мови при конкретному застосуванні є підмножиною базової мови. Основними властивостями алгоритмічних мов є: типізація мови, можливість визначення нових типів даних, у т.ч. індексованих, комбінованих і посилальних типів із вказівкою обмежень на область значень, можливість семантичного контролю застосування даних різних типів; структурованість програмних компонентів і даних, строге визначення структурних операторів; наявність пакетів, що містять описи глобальних даних, типів і процедур; наявність задач, що забезпечують опис рівнобіжного виконання програм; забезпечення роздільної компіляції приватних програм і пакетів даних. Наявність елементів мови, що набудовуються, (процедур, операцій) прив'язки до конкретного ЕОМ і т.д. Макромови (машинно-залежні алгоритмічні мови) використовуються для запису програм із застосуванням операторів, що найбільше адекватно відбивають дії груп команд конкретної ЕОМ (арифметики з присвоюванням, порівняння з переходом, організації циклу і перемикача й ін.). До складу макромови входять оператори, що відповідають структурним операторам алгоритмічної мови. Автокоди (асемблери), у які включаються макрозасоби (системні і структурні макрокоманди), що забезпечують інтерфейс між програмами, записаними на мовах більш високих рівнів, а також структуризацію програм.

Ну а когда програмно вызываешь редактирование или вставку, то курсор принимает обычный вид и все Ok. Лучше использовать конструкцию «State in dsEditModes».  Обновление TDBGrid после редактирования отдельной записи на отдельной форме Delphi 1  А вы постите запись, прежде чем закрыть форму? При закрытии, форма самостоятельно данных не постит. Вы должны постить изменения или с помощью компонента dbnavigator, или c помощью кода, который при закрытии формы постит данные в основную таблицу. На странице 95 Database Application Developers Guide (руководство разработчиков приложений баз данных), поставляемое с Delphi, приведен демонстрационный проект с двумя формами, демонстрирующий хорошую технику при использовании ttable на мастер-форме в качестве набора данных для детали. Одним из решений вашей проблемы может служить связывание компонента DataSource на Form2 с набором данных DataSet на Form1. Это может быть достигнуто путем добавления следующей строки в обработчик события OnActivate для Form2: MyDataSource.DataSet := Form1.MyTable; Данный метод имеет 3 преимущества: 1. сделанные вами изменения немедленно отображаются, поскольку вы используете одну и ту же логическую таблицу; 2. если вам нужно определить установки для ваших полей таблицы, например, DisplayFormat или EditMask, вам нужно сделать это только один раз в таблице на Form1, вам не нужно это делать на каждой форме, которая использует таблицу; 3. это сохраняет ресурсы и повышает производительность, поскольку ваше приложение при работе с таблицей использует только одну сессию

1. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

2. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

3. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

4. Апаратне і програмне забезпечення

5. Верифікація програмного забезпечення

6. Програмне забезпечення аудиторської діяльності
7. Програмне забезпечення ПК
8. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

9. Захист програмного забезпечення

10. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

11. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

12. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

13. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

14. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

15. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

16. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

18. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

19. Газифікація с. Козіївка Харківської області природним газом одноступеневою системою, з розробкою газифікації житлового будинку та рекомендацій по забезпеченню водопостачання, водовідведення та опалення будинку

20. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

21. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

22. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
23. Облік зносу та амортизації основних засобів
24. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

25. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

26. Вимірювальні прилади та засоби захисту

27. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

28. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

29. Контроль та ревізія використання основних засобів

30. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

31. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

32. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

34. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

35. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

36. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

37. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

38. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації
39. Принципи розробки та оцінки державної політики України
40. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

41. Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

42. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

43. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

44. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

45. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

46. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

47. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

48. Розробка дизайну та друкування оригінал-макету брошюри спеціальності "Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок"

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

50. Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура

51. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

52. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування

53. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

54. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування
55. Засоби творення гумору та сатири у творах Остапа Вишні
56. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

57. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

58. Технологія продажу пральних, миючих та дезінфікуючих засобів

59. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

60. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

61. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

62. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

63. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

64. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

66. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування. Проектування офісу математики

67. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

68. Суть процесу навчання та засоби його активізації

69. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

70. Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"
71. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності
72. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

73. Методи та засоби діагностування

74. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

75. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

76. Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

77. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки

78. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

79. Зміст поточних планів та організація їх розробки

80. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Полная история танков мира

82. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий района строительства /Пояснительная записка к геологическому разрезу 2 по карте №5/

83. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

84. Засоби захисту права власностi

85. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

86. Конституцiя США та реальнi права громадян
87. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi
88. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

89. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

90. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

91. Социально-политическая борьба в Афинах в конце 5 века до н.э.

92. Процессор для ограниченного набора команд /часть 5 (7)

93. Пример базы данных на Delphi 2.0

94. Разработка базы данных `ДЕКАНАТ` в среде программирования "Delphi"

95. Работа с Базами данных в Delphi

96. Программирование на Object Pascal в среде Delphi

Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

97. Программирование на Delphi

98. Записная книжка на Delphi 7

99. Учебник по Delphi 7 для начинающих


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.