Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Організація видавничій справи

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління” Інститут журналістики і масової комунікації Кафедра видавничої справи і редагування ЗВІТ з навчальної практики студентки групи ДЩ-104 спеціальності 6.030200 - Видавнича справа та редагування Танцюри Юлії Олександрівни Місце проходження навчальної практики: ТОВ «Рекламно-видавниче агенство «Просвіта». Час проходження навчальної практики: 30.01.2006 р. – 13.02.2006 р. Керівники навчальної практики: від ВНЗ: Бессараб А.О. від бази навчальної практики: Калабухова С.Ю. Запоріжжя 2006 Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного та муніципального управління” Інститут журналістики і масової комунікації Кафедра видавничої справи і редагування ЗАТВЕРДЖУЮ завідувач кафедри видавничої справи і редагування проф. З.В. Партико “ ” 200 р. ЗАВДАННЯ на навчальну практику студенту групи ДЩ-104 Танцюрі Юлії Олександрівні 1. Місце проходження навчальної практики – ТОВ «Рекламно-видавниче агенство «Просвіта». 2. Час проходження навчальної практики з 30.01.2006 р. до 13.02.2006 р. 3. Захист звіту з навчальної практики з до 4. Керівник навчальної практики А.О. Бессараб 5. Індивідуальне завдання на проходження навчальної практики. Під час проходження навчальної практики студент Ю.О. Танцюра має виконати такі завдання: 1. Загальне знайомство з видавництвом (цехами, відділами, службами). 2. Ознайомлення з продукцією видавництва. 3. Ознайомлення з виробничими циклами, організацією роботи. 4. Вивчення характеру і способів зв’язків друкарні з видавництвами. 5. Вивчення характеру і способів зв’язків між цехами і службами видавництва. 6. Вироблення навичок спілкування з працівниками інших підрозділів видавництва. 7. Знайомство з функціональними обов’язками коректора. 8. Закріплення навичок практичної роботи коректора, читання всіх видів друкарської коректури (гранок, верстки, звірених шпальт, аркушів з машини). Практикант студентка Танцюра Юлія Олександрівна ( посада, прізвище, ім’я та по батькові, підпис) Керівник навчальної практики Бессараб Анастасія Олександрівна ( посада, прізвище, ім’я та по батькові, підпис) Реферат. Звіт складається з 17 сторінок, 3 додатків, 5 використаних джерел літератури. Об’єкт дослідження – ТОВ «Рекламно-видавниче агенство «Просвіта» Мета роботи – ознайомлення із загальною структурою видавництва, організацією роботи його видавничо-редакційного відділу, виконання функціональних обов’язків коректора видавництва. Методи дослідження: загальне ознайомлення з видавництвом «Просвіта» в ході екскурсії, робота з документацією, співробітництво з працівниками видавництва, безпосереднє виконання обов’язків коректора. В результаті навчальної практики ми ознайомились із продукцією видавництва, з виробничими циклами, організацією роботи, вивчили характер і способи зв’язків між відділами видавництва. Також ми ознайомилися з функіональнми обов’язками коректора, закріпили навички його практичної роботи (зчитування, вичитки, звірки, правки). Основним нашим завданням було виконання коректури навчально-методичного посібника для вчителів з історії рідного краю.

В ході роботи ми виконали зчитування, вичитку, набір матеріалу на комп’ютері, виправлення різних видів помилок. Вся робота здійснювалася за допомогою електрнонно-обчислювальної техніки. Результат нашою роботи буде використано для подальшої підготовки матеріалу навчального посібника до друку. Виконання обов’язків коректора дозволило нам на практиці використати всі теоретичні знання, засвоєні із курсів «Коректури», «Основ видавничої справи та редагування», «Редакторського фаху» та «Шрифтознавства». Ключові слова: коректура, видавництво, ознайомлення, практичні навички, комп’ютер, видавничо-редакційний відділ, функціональні обов’язки коректора. Зміст. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАВНИЦТВА «ПРОСВІТА».8 1. Структура видавництва 2. Організація роботи у видавничо-редакційному відділі «Просвіти».8 3. Використання технічних, електронних засобів у редакційному РОЗДІЛ 2 СПЕЦИФІКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА БАЗІ НАВЧАЛЬНОЇ РОЗДІЛ 3 ЗМІСТ РОБОТИ НА ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ Додаток Додаток Додаток Вступ. Мета проходження навчальної практики – опанування під безпосереднім керівництвом викладача практичними прийомами та навичками коректорської роботи в умовах традиційного видавництва; закріплення у виробничих умовах практичних навичок роботи коректора; отримання першого досвіду застосування одержаних теоретичних знань при виконанні функціональних обов’язків коректора. Завдання навчальної практики: 1. Поглиблення та закріплення набутих нами теоретичні знань з курсів «Основи видавничої справи та редагування», «Коректура», «Редакторський фах», «Шрифтознавство». 2. Розширення нашого професійного світогляду. 3. Сприяння вихованню у нас любові до майбутньої професії, інтересу до роботи редактора, журналіста, до книговидавничої, інформаційної та рекламної справи. 4. Загальне знайомство з видавництвом (цехами, відділами, службами). 5. Ознайомлення з продукцією видавництва. 6. Ознайомлення з виробничими циклами, організацією роботи. 7. Вивчення характеру і способів зв’язків друкарні з видавництвами. 8. Вивчення характеру і способів зв’язків між цехами і службами видавництва. 9. Вироблення навичок спілкування з працівниками інших підрозділів видавництва. 10. Знайомство з функціональними обов’язками коректора. 11. Закріплення навичок практичної роботи коректора, читання всіх видів друкарської коректури (гранок, верстки, звірених шпальт, аркушів з машини). База навчальної практики – ТОВ «Рекламно-видавниче агенство «Просвіта». Термін проходження навчальної практики – два тижні (з 30.01.2006 р. до 13.02.2006 р.). Розділ 1. Загальна характеристика видавництва «Просвіта». 1. Структура видавництва «Просвіта». Рекламно-видавниче агенство «Просвіта» складається з трьох підрозділів: видавничо-редакційного відділу, друкарського відділу та книжкового магазину, де експонується та продається абсолютно вся книжкова продукція видавництва. Всі підрозділи розташовані дуже компактно в одній будівлі, що дає змогу швидкої та продуктивної взаємодії між ними. «Просвіта» видає всі різновиди навчальної літератури для шкіл та вищих навчальних закладів: підручники, словники, довідники, географічні атласи, матеріали для підготовки до іспитів тощо.

У своїй праці це видавницвто досягло значних успіхів, які були відзначені багатьма винагородами на різноманітних конкурсах видавничої справи. 2. Організація роботи у видавничо-редакційному відділі «Просвіти». Наша навчальна практика проходила у видавничо-редакційному відділі, тож розглянемо його конкретніше. Цей відділ займає дві кімнати у приміщенні видавництва і забезпечує робочими місцями чотирьох працівників: директора видавництва, керівника з видавничої роботи, головного редактора та коректора. Ішні ж працівники наймаються на договірній основі за потребою. Організація видавничого процесу має такий вигляд. Рукопис від автора спершу надходить до головного редактора, який його вичитує та робить першу редакторську правку, результати якої повинні бути узгоджені з автором. Тож з рук головного редактора рукопис знову потрапляє до автора, який вносить вже остаточні зміни та уточнення у текст згідно із зауваженнями редактора. Потім рукопис знову надходить до редактора і, якщо не виникає питань, які потребужть узгодження з автором, – до коректора, який робить правку та віддає матеріал до набору. Після набору коректором або редактором робиться вичитка та звірка, після яких вже остаточно виправлений матеріал в останнє надходить до набору. На цьому завдання редакційного видділу завершуються, і матеріал проходить інші стадії видавничого процесу. 3. Використання технічних, електронних засобів у редакційному процесі. Якщо раніше всі вищезазначені процеси відбувалися без допомоги технічних та електронних засобів, використовуючи лише папір, ручки та олівці, то тепер, коли на видавництвах увійшли в ужиток комп’ютери, майже вся робота виконується на них за допомогою спеціальних програм, створених для роботи редактора та коректора. Комп’ютери дозволяють значно полегшити працю редакторів та коректорів та зробити її більш ефективною, порівняно із роботою на папері. Іншими технічними приладами, які застосовуються у редакційному відділі є сканери та принтери, які теж значно полегшують працю та дозволяють істотно заощаджувати час. Розділ 2. Специфіка роботи студента на базі навчальної практики. Оскільки це була наша перша навчальна практика, ми мали лише теоретичне уявлення про все, що стосується редакційно-видавничого процесу, структурного поділу, та організацїї роботи у видавництві. Тож спершу нам провели екскурсію, що була для нас дуже пізнавальною. В ході цієї екскурсії ми ознайомилися із загальним устроєм видавництва «Просвіта», його структурою. Побачили всі найменування продукції, ознайомилися з виробничими циклами, організацією роботи. Зважаючи на те, що ми проходили коректорську практику, найбільшої уваги було приділено саме організації та специфіці роботи коректора у книжковому видавництві. Коректура – це органічна складова редакційно-видавничого процесу, яка робить видання адекватним авторському тексту, задуму видавців, існуючому правопису та видавничим стандартам. Таким чином, коректура є умінням випускати видання без помилок. В ході практики ми ознайомилися з функціональними обов’язками коректора, виробили навички спілкування з працівниками інших підрозділів, закріпили навички практичної роботи коректора, читання декількох видів друкарської коректури (гранок, верстки, звірених сторінок, аркушів із машини).

Всі документи були друковані вільною рукою. Тож і мені доводилося вільною рукою теж друкувати. Я, правда, намагався змінювати характер кожної букви, інакше їх укладав, писав помалу й незугарно та все таки знавці характеру письма визнали перед судом, що організаційні доручення були писані моєю рукою. Я був би повірив експертам, що вони розуміються на справі, але коли вони обидва авторитетно ствердили, що письма підписані псевдом «Канґур» теж належать мені, тоді я дуже засумнівався у їхній фаховості. Та дуже можливо, що поліція хотіла мене більше обтяжити матеріялами. Безпосередніх доказів проти мене вона не мала. Єдине, що Дубенко під тортурами виявив моє прізвище як людини, з якою мав організаційні зустрічі, і що письма теж походили від мене. Хоч Дубенко перед слідчим суддею відкликав свої попередні зізнання і сказав, що їх зізнав неправдиво і що зі мною ніколи про організаційні справи не говорив, це нічого не помогло, бо поліція, спираючись на перші зізнання Дубенка, обвинуватила мене як повітового провідника Радехівщини й того трималася до кінця

1. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

2. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

3. Організація приймання товару в аптеці

4. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

5. Організація праці

6. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
7. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
8. Організаційна система управління природокористуванням України

9. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

10. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

11. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

12. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

13. Рельєф та ландшафтна організація

14. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

15. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

16. Організація біржової торгівлі

Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

17. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

18. Організація діяльності "ПриватБанку"

19. Організація кредитної роботи в комерційному банку

20. Організація та планування кредитування

21. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

22. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
23. Організація будівельного майданчика
24. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

25. Організація робочого місця бухгалтера

26. Рівні організації організму людини

27. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

28. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

29. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

30. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

31. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

32. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Внутрішній аудит організації

34. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

35. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

36. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

37. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

38. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії
39. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
40. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

42. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

43. Організація документування господарських операцій

44. Організація і методика аудиту грошових коштів

45. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

46. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

47. Організація облікової політики підприємства

48. Організація обліку в магазині "Світанок"

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

49. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

50. Організація обліку доходів

51. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

52. Організація обліку на підприємстві

53. Організація обліку орендних операцій

54. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
55. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
56. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

57. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

58. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

59. Організація управлінського обліку

60. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

61. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

62. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

63. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

64. Становлення професійних бухгалтерських організацій

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

65. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

66. Аудит в організації

67. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

68. Громадські організації як вид об’єднань громадян

69. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

70. Організації (органи) господарського керівництва
71. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
72. Організація захисту державної таємниці в Росії

73. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

74. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

75. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

76. Правова організація працевлаштування громадян

77. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

78. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

79. Організація баз даних

80. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна
Дождевик для велосипеда Bambola.
Дождевик надежно защитит от непогоды вашего малыша. Прост и удобен в использовании. Крой создан с учетом форм большинства современных
313 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

82. Військова організація Запорізької Січі

83. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

84. Поява робітничих організацій в Україні

85. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

86. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб
87. Організація роботи шкільної їдальні
88. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

89. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

90. Інформаційне забезпечення діяльності організації

91. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

92. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

93. Організація маркетингових досліджень в туризмі

94. Організація обслуговування бенкету у кафе

95. Організація реклами в Інтернеті

96. Організація роботи підприємства

Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

98. Організація торгівлі

99. Особливості організації реклами в Internet


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.