Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Лабораторна робота №1 За курсом «Інструментальні засоби комп’ютерного моделювання» «Робота з пакетом Grapher 2.0 for Wi dows (варіант№8)» Черкаси 2009 Зміст Зміст 1. Мета роботи 2. Завдання 3. Теоретична відомості 4. Практична (розрахункова) частина 5. Висновки за результатами виконання роботи 1. Мета роботи Виробити навички обробки експериментальних даних різними методами апроксимації, використання отриманого графічного представлення результатів обчислень в оформленні майбутніх наукових робіт. 2. Завдання 1. На мові програмування Pascal підготувати файл даних у вигляді двох колонок даних розділених пробілом для заданої функціональної залежності. 2. Користуючись меню Li e Symbol побудувати графік. 3. Вміти по вимозі викладача змінювати масштаб осей, вигляд підписів, міток, легенди, осей, сітки. 4. Побудувати дану функціональну залежність користуючись меню Fu c io . Порівняти результат з попереднім. 5. Користуючись вбудованою електронною таблицею підготувати пари чисел для побудови залежності. Побудувати її. 6. Апроксимувати дану залежність різними методами. Визначити найвідповідніший стосовно даного випадку. 7. Вміти по вимозі викладача змінювати, вигляд апроксимаційних кривих та експериментальних дискретних точок. 3. Теоретичні відомості До вашої уваги представлено короткий опис програми Grapher, призначеної для математичної і графічної обробки даних, що описуються одновимірною функцією ( ) x f y = . Подібні можливості є в багатьох пакетах, пов’язаних з обробкою числової інформації (електронні таблиці, програми статистичного аналізу), але на практиці їх можливостей часто виявляється недостатньо для розв’язку спеціалізованих задач (обмеження на складність графіків, типи зображень і т.п.).Оглядаючи функціональні можливості Grapher 2.0, треба передусім сказати, що в ньому немає обмежень ні на число графіків на одному малюнку, ні на число кривих на одному графіку, причому кожна крива може містити до 32 тис. точок (X, Y). На одному графіку дозволяється розміщувати декілька осей з різними масштабами і одиницями вимірювання даних. Дуже зручний режим представлення даних можна реалізувати у вигляді зображення декількох осей Y з однією загальною віссю X (рис. 1). Самі графіки виводяться як з горизонтальним положенням осі X, так і з вертикальним. Рис. 1. Використання декількох осей Y з однією віссю X. На графіку дозволяється використовувати не тільки лінійні і логарифмічні, але і осі вірогідностей в різних комбінаціях. При цьому розмітка осей, виведення і легенди виконуються автоматично або задаються користувачем. Для виводу застосовується декілька типів графіків: лінійні, символьні,діаграми. Рис. 2. Меню управління властивостями графіка (стає доступним після виділення області побудови та вибору властивостей графіка: меню Edi , команди Selec All та Proper ies): група Add відповідає за додавання додаткових осей, графіків, легенд; пункт Proper ies – за властивості вище пе- Для всіх типів графіків реалізовано управління товщиною, кольором і стилем будь-яких ліній, використання готових стилів і створення своїх власних (рис.

2). Набір вбудованих інструментів малювання дозволяє наносити на графік спеціальні елементи малюнка (кола, прямокутники, лінії та інше). За допомогою стандартних маніпуляцій мишею можна легко змінювати розмір і положення зображення; масштабувати його для більш детального вивчення; додавати текстові пояснення, легенду і додаткові графічні зображення, в тому числі імпортовані з інших програмних продуктів. Графіки можуть будуватися на основі наборів точкових (дискретних) значень X, Y (меню Graph: ew Graph/Li e Symbol) і функцій типу, ( ) x f y = що задаються користувачем або параметричних рівнянь вигляду, ( ) x y= , ( ) x x = (меню Graph: ew Graph/Fu c io ). Пакет дозволяє імпортувати набори вихідних даних з файлів форматів DA і SLK, а також з файлів електронних таблиць Excel. Відкоре-ктовані значення запам’ятовуються в форматах DA і SLK. Для апроксимації експериментальних даних кривими є дев’ять методів апроксимації (лінійної, логарифмічної, степеневої, Результати експоненціальної, поліноміальної, і т.п). Для вибору методу апроксимації необхідно скористатися пунктом Proper ies та вибрати закладку Fi s (Рис. 3). Рис. 3. Меню апроксимації експериментальних точок заданими кривими. Рис. 4. Можливості редагування даних в електронній таблиці. Результати корекції даних відразу відтворюються на графіку. Дані для різних кривих одного графіка дозволяється брати як з одного файла (наприклад, з його різних рядків або стовпців), так і з декількох. Останній варіант дуже зручний при обробці результатів серії експериментів, кожна з яких характеризується своїм набором даних. Обробка таких комбінацій даних в багатьох пакетах утруднена - там потрібний вигляд X, Y1, Y2,., тобто коли всі значення по осі Y приведені до єдиного набору значень по осі X. Пакет має вбудовану електронну таблицю, що дозволяє коректувати, сортувати, перетворювати дані і обчислювати їх статистичні характеристики. Також на основі декіькох колонок даних можна заповнювати інші користуючись вбудованими функціями. Багатовіконний інтерфейс пакету забезпечує ефективну настройку робочого середовища. Наприклад, на екран можна одночасно вивести два вікна, в одному з яких буде електронна таблиця, а в іншому - графік, і при редагуванні даних графік буде автоматично оновлюватися. Для переходу від графіка до електронної таблиці треба тільки натиснути кнопку миші (Рис. 4). Окрім цього, вбудовані функції можна використовувати при побудові заданих функціональних залежностей ( ) x f y = ,про які говорилося вище. У пакет вбудовано текстовий редактор для створення текстових блоків, що включає спеціальні засоби введення математичних формул. Сформовані зображення зберігаються в файлах формату GRF. Розглянемо детально процес побудови графіка з використанням даних занесених попередньо в файл даних. Для запису файлу даних можна скористатися, наприклад, мовою програмування Pascal (формат файлу текстовий, дані записані попарно через пробіл в дві колонки, наприклад: y x ). Для побудови вибираємо в меню Graph пункт ew Graph/Li e Symbol. У вікні яке відкрилося знаходимо потрібний нам файл і натискаємо Ok.

Потім у наступному вікні (рис. 2) у пункті Workshee Colum s вказуємо з яких колонок брати інформацію для графіка, у закладці Fi s – вибираємо, за необхідності, метод апроксимації (рис. 7). По натискуванні відповідних закладок (рис. 2) відкриваються меню управління виглядом символів та ліній. Після виконання даних операцій маємо зображення шуканого графіка. Після отримання зображення часто виникає необхідність перенести його в текстовий редактор. Для цього в меню Edi вибираємо пункт Selec All, потім копіюємо інформацію у буфер обміну і вставляємо у потрібний документ. 4. Практична (розрахункова) частина 1. За допомогою мови програмування Pascal , Я написав програму яка за даною функціональною залежністю записує в текстовий файл значення Х і Y через пробіл. 2.Відкрив текстовий документ в програмі Grapher. Користуючись меню Li e Symbol побудувано графік. 3. Побудував дану функціональну залежність користуючись меню Fu c io . Графік 1 Графік 2 5. Висновок Я навчився працювати з програмним продуктом Grapher 4. Підготувавши файл даних на мові програмування Pascal побудував графік .Навчився його редагувати.Будувати графік використовуючи меню Fu c io .

Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов. Тип: REGDWORD; Значение: (по умолчанию параметра нет; 0 7) Групповая политика. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Psched\UserPriorityMapping\\ServiceTypeControlledLoad Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов типа службы «Controlled Load» (ServiceTypeControlledLoad). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов. Тип: REGDWORD; Значение: (по умолчанию параметра нет; 0 7) Групповая политика. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Psched\UserPriorityMapping\\ServiceTypeGuaranteed Задает альтернативное значение приоритета второго уровня (уровня связи) для пакетов тип службы «Guaranteed» (ServiceTypeGuaranteed). Диспетчер пакетов вставляет соответствующее значение приоритета в заголовок второго уровня этих пакетов. Тип: REGDWORD; Значение: (по умолчанию параметра нет; 0 7) Групповая политика

1. Отчет по практической работе "Изучение MS Windows & MS Word 4 Windows 2.0"

2. Paradox for Windows

3. Текстовой редактор “Word for Windows 6

4. Текстовой редактор Word for Windows 6

5. Использование пакета Cold Fusion для MS Windows при построении WWW - интерфейсов к базам данных

6. Разработка модели анализа и объектно-ориентированного компонента для игры Terrarium 2.0
7. Windows XP Service Pack 2: пакет обновлений или новая ОС?
8. Коммуникационные функции в Windows for workgroups

9. Компьютер (Интенет, Windows, пакет программ Micrsoft Office)

10. Робота з пакетом MathCAD 2000 Pro

11. ЭВМ с использованием математического пакета MathCad в среде Windows 98 для решения дифференциального уравнения n-го порядка

12. ЭВМ с использованием математического пакета MathCad в среде Windows 98 для решения системы дифференциальных уравнений

13. Проект цеху з виробництва ряжанки з масовою часткою жиру 2,5…4,0%

14. Валидационная оценка методики анализа лекарственной формы состава: натрия хлорида 0,5; натрия ацетата 0,2; воды очищенной до 1 л

15. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

16. Missile Defense System - Buren for the United States

Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий района строительства /Пояснительная записка к геологическому разрезу 2 по карте №5/

18. Адвокатура во 2 половине XIX в

19. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

20. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

21. Латинский язык (Контрольна робота)

22. Water World as Another Home for English Nation Reflected in the English Folklore
Water World as Another Home for English Nation Reflected in the English Folklore
23. Поиск культурных корней Американцев (Looking for cultural roots of Americans)
24. "О культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)

25. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

26. Шпоры по зарубежной литературе 2-й половины 20 в.

27. Японо-Советско-Германские отношения перед 2 мировой войной

28. Немецкие парашютисты: создание, формирование, подготовка, оснащение и участие в боевых действиях (немецкие ВДВ во 2-й мировой войне)

29. Приход фашистов к власти в Германии, как предпосылка к началу 2-ой мировой Войны

30. Отечественные статистические пакеты

31. Определение подозрительных пакетов, анализ протоколов сети

32. Развитие сетевых операционных систем. Windows 2000

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

33. Семейство компьютеров PS/2

34. Процессор для ограниченного набора команд /часть 2 (7)

35. Реализация языкового процессора оператора FOR языка BASIC

36. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности ([Курсовая])

37. Анализ пакетов обработки экспериментальных данных SABR и BOOTSTRAP

38. Билеты по Windows и Word
39. Visual J++ 6.0
Visual J++ 6.0
40. Сравнение операционных систем /DOS, Windows 3.*, Windows 95, Windows NT/

41. Операционная система Windows

42. Организация файловых систем в OS (2 (WinWord)

43. Текстовый редактор Word для Windows

44. Компьютерной программе Visio v.4.0

45. PGP для Персональной Приватности /на основе PGP v5.0/

46. Инсталляция Windows XP. Конфигурирование оболочки Windows XP, оптимизация работы

47. Модули и объекты в языке Турбо Паскаль 7.0

48. Архиваторы для Windows 9x

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000

50. Windows 2000

51. Вопросы на тему "Windows, Excel & Word" с тестами, иллюстрациями и пояснениями

52. Полный обзор Windows 98

53. Borland C++ Builder 5.0

54. Неполадки при загрузке Windows и их устранение. Загрузочная дискета
55. Зарубежные Статистические Пакеты: описание, возможности, недостатки, перспективы развития
56. Средства мультимедиа в Windows Millenium Edition

57. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

58. Использование численных методов для решения дифуpов (2-го порядка) (, демонстрация применения интерполяции в среде MATHCAD-а)

59. Ампутация ушной раковины у собак 2- 4 месячного возраста, Amputatio auriculue

60. Развитие речи у детей от 0 до 7 лет

61. Инфильтративный туберкулез легких S1-2,6 справа

62. Внешняя политика СССР накануне 2-й мировой

63. Проект трехкорпусной выпарной установки для концентрирования Gн=4,2 кг/с цельного молока

64. Проект термического отделения для обезуглероживающего и рекристаллизационного отжига изотропной электротехнической стали третьей группы легирования в толщине 0.5 мм в условиях ЛПЦ-5 АО НЛМК

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

65. Надежность машин: станки, промышленные роботы

66. Шагающие роботы

67. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (2) (4))

68. Зарождение современных компьютерных роботов

69. Автоматизация фильтровального отделения установки 39/2 (Депарафинизации масел)

70. Системы адаптивного управления роботами
71. 2. Особенности свойств резин как конструкционного материала
72. Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

73. Разработка технологического процесса ТО-2 автобуса ЛиАЗ-677

74. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

75. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

76. Ремонт и регулировка СМРК-2

77. Теоретическая социология (часть 2)

78. Шпаргалки по физике за 2 курс, 2 сесестр (УГТУ-УПИ)

79. Синтез метил сульфона /2-аминофенил/

80. Особенности развития японской экономики после 2-ой мировой войны

Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

81. Пакет документов по курсу "Делопроизводство"

82. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

83. Экономика (2 задания)

84. Лекции по политэкономии 2 семестр 1 курс

85. Моделирование 2-х канальной системы массового обслуживания с отказами

86. Общественно-политическое движение 2-ой половины ХIХ в.
87. Япония после 2-й мировой войны
88. Анархизм в Европе в 1/2 XX века

89. Внешняя политика России во 2 половине 19 века

90. Воспоминания Ветеранов 2

91. Политический гений Екатерины 2

92. Александр 2 и его реформы

93. Аэровокзальные комплексы "Пулково-1" и "Пулково-2"

94. архиватор WinRAR 8.0

95. Толстой: Война и мир. Том 2

96. Искусство Римской империи 2 в. н.э.

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

97. Искусство второй половины Нового царства (14 - 2 вв. до н.э.)

98. Проблема "Отцов и детей"-2

99. Женские образы и судьбы в русской классической литературе (1 и 2 половина XIX века)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.