Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство культури і туризму України Київський національний університет культури і мистецтв Факультет менеджменту і економіки Кафедра економіки Реферат по дисципліні &quo ;Аудит за міжнародними стандартами&quo ; на тему: Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій Виконала: ст. 5-курсу гр. ОБА-86 сп Сопілко Т. С. Київ 2010 р. ЗмістВступ Регламентація та сутність відповідальності аудитора нормативно-правовою базою України та МС Класифікація аудиторської відповідальності Наслідки порушень аудиторської перевірки Висновки Використана література Додаток Вступ Відносини між аудиторською фірмою (аудитором) і клієнтом регулюються нормами цивільного законодавства. У відповідності до статті 35 Закону України &quo ;Про аудиторську діяльність&quo ; за неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор несе цивільну відповідальність, яка передбачає відшкодування завданих збитків з вини аудитора. Стандарти аудиту - це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов’язків. Вони формують єдині базові вимоги щодо організації і методики здійснення аудиту та забезпечують відповідний рівень гарантій результатів при їх дотриманні. У системі нормативного регулюванню аудиторської діяльності важлива роль належить внутрішнім стандартам аудиторських фірм (ВСАФ), під якими розуміють документи, що деталізують і регламентують єдині вимоги до здійснення і оформлення аудиту, прийняті і затверджені аудиторською фірмою. Застосування ВСАФ в діяльності аудиторських фірм є досить актуальною проблемою на сучасному етапі, оскільки їх застосування є основою подальшого професійного росту фірми, підвищення її рейтингу та конкурентноздатності на ринку аудиторських послуг. Процедури перевірки даних на відповідність - це тести, що складаються для отримання обґрунтованої гарантії щодо ефективності системи внутрішнього контролю. Проблеми якості аудиторських послуг повинні бути обумовлені в договорі або вимогами, визначеними для робіт відповідного виду. З метою запобігання недолікам у роботі аудитор може передбачити в договорі умови, за яких аудиторська перевірка розпочнеться. Це, наприклад, проведення замовником інвентаризації активів і розрахунків перед складанням бухгалтерського звіту. Доцільно обумовити також необхідність перевірки аудитором початкового сальдо балансу. 1 Регламентація відповідальності аудитора нормативно-правовою базою України та МС Правовою основою проведення аудиту в Україні є Закон “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 року, який визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації. Національні нормативи аудиту вимагають документального оформлення всіх питань, які аудитор вважає важливими з погляду доказовості факту виконання процедур аудиту, обґрунтованості прийнятих рішень та оцінок, а також того, що аудит проводився відповідно до вимог Національних нормативів аудиту або інших стандартів та правил.

Шляхом виконання незалежних процедур аудиторської перевірки аудиторові слід отримати таку кількість аудиторських доказів, яка дасть змогу зробити аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства. Незалежні процедури перевірки проводяться для отримання доказовості, повноти, точності й правдивості даних, що обробляються системою обліку. Вони бувають у вигляді: детальних тестів операцій і залишків на рахунках; аналізу важливих показників, включно з остаточним обстеженням незвичайних відхилень і статей. Міжнародні асоціації бухгалтерів і аудиторів узагальнили досвід організації і методики обліку та аудиту в країнах з різними формами власності і господарювання у вигляді міжнародних норм аудиту (МНА), які певною мірою виконують функції стандартів з обліку і аудиту. При проведенні аудиту керуються Міжнародними стандартами аудиту. Аудиторська палата України рішенням від 18 квітня 2003 року № 122 затвердила Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (Міжнародні стандарти аудиту) як Національні стандарти аудиту, тому вони підлягають обов'язковому застосуванню суб'єктами аудиторської діяльності до фінансової звітності за 2003 рік. Перелік і мету кожного із міжнародних стандартів аудиту (МСА) відображено в таблиці 1 (Додаток 1). Норматив № 20 &quo ;Події, що мають суттєвий вплив на аудиторський звіт і відбуваються після укладення фінансової звітності підприємства та аудиторського висновку&quo ; встановлює відповідальність аудитора за результати подій, що виникають після дати складення фінансової звітності клієнтом, але до підписання аудиторського висновку, або за результати подій, що виникли після підписання аудиторського висновку, але до дати оприлюднення фінансової звітності клієнта, та подій, які виникли після оприлюднення фінансової звітності підприємства (такі події нижче називатимуться &quo ;подальші події&quo ;). Аудитор повинен розглянути вплив подальших подій на фінансову звітність підприємства і на аудиторський висновок. Існує два основних види подальших подій, які сприятливо або несприятливо впливають на фінансову звітність підприємства: - події, що забезпечують подальше підтвердження умов, які існували на дату фінансової звітності; - події, що відображають нові умови, які настають після дати представлення фінансової звітності. Аудитор повинен виконати процедури перевірки для отримання свідчення того, що всі подальші події до дати підписання аудиторського висновку, які мали потрапити у звітність, своєчасно виявлені й проаналізовані. Аудитор має провести процедури розкриття подальших подій, які могли вплинути на бухгалтерський баланс. Такі процедури можуть включати ознайомлення з протоколами зборів акціонерів, засідань ради директорів тощо. Аудитор не несе відповідальності за виконання процедур перевірки або складення запиту стосовно фінансової звітності після дати підписання висновку. Але коли після дати підписання висновку і до офіційного оприлюднення фінансової звітності аудитору стає відомо про факт, який може суттєво вплинути на фінансову звітність клієнта, він повинен визначити для себе, чи треба внести поправку у фінансову звітність і аудиторський висновок, а також обговорити це питання з керівництвом клієнта і діяти відповідно до ситуації, що склалася.

Коли керівництво вносить зміни у фінансову звітність, аудитор повинен внести поправки в результати процедур аудиторської перевірки стосовно ситуації, що існує на той момент. Дата у висновку ставиться не раніше дня підписання керівництвом клієнта зміненої фінансової звітності. Якщо клієнт не вносить потрібні виправлення до фінансової звітності, то аудитор складає висновок, відмінний від позитивного, з яким аудитор знайомить керівництво клієнта, що відповідає за оприлюднення звітності, але аудитор попереджає про недопустимість публікації звітності без відповідного коригування. Новий аудиторський висновок має містити посилання на те, що стало причиною перегляду думки про фінансову звітність клієнта і що призвело до зміни в аудиторському висновку. Після проведення необхідних процедур і отримання необхідної інформації, аудитор складає висновок про ймовірність постійної діяльності підприємства і зміст висновку не змінюється. 2 Класифікація аудиторської відповідальності Для того, щоб уникнути судового переслідування, аудиторам рекомендується дотримуватись наступних правил: перед початком роботи аудитор повинен письмово повідомити клієнта про власне розуміння обов'язків і про те, які об'єкти будуть перевірені; встановити помилки в роботі клієнта в попередніх звітних періодах; неухильно дотримуватись вимог бухгалтерських і аудиторських стандартів; розуміти, що суди чекають від представників вільної професії поваги до норм права і справедливості, навіть якщо вони не співпадають із стандартами професійної етики; ставити якість своєї роботи вище за піклування про збільшення доходів своєї фірми; бути особливо обережним, перевіряючи фірми, що мають фінансові труднощі (такі фірми намагаються надати викривлену фінансову звітність). Аудитори повинні здійснювати заходи щодо мінімізації своєї відповідальності. До цих заходів можна віднести наступні: мати справу тільки з чесними клієнтами; наймати кваліфікований персонал, який слід адекватно підготувати і контролювати; дотримуватись професійних стандартів; зберігати незалежність; розуміти, який бізнес веде клієнт, тобто знати специфіку господарських операцій фірми; підтримувати високу якість аудиту; правильно документувати роботу; отримати документи, що визначають взаємні обов'язки аудитора і клієнта; зберігати конфіденційність відносин, тобто не розкривати інформацію про свого клієнта стороннім особам; забезпечити адекватний страховий захист; користуватись кваліфікованими юридичними консультаціями. Відповідальність аудиторів наступає у разі неякісного виконання своїх обов'язків, яке проявляється у наступному: неправомірне використання (невикористання) нормативної бази (законодавчих та інших актів з бухгалтерського обліку, оподаткування та офіційних пояснень до них); арифметичні помилки; втрата або псування документів, отриманих аудитором; навмисні дії або бездіяльність аудитора чи його працівників, спрямовані на завдання або заподіяння шкоди замовнику, а також будь-які дії (бездіяльність), в яких мали ознаки кримінального діяння, змови; дії працівників аудитора в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або їх наслідки; порушення (розголошення) або використання у власних цілях аудитором будь-якої конфіденційної інформації, що стала йому відома при наданні аудиторських послуг.

Т чи нш д держави у сфер мжнародних вдносин здйснюються фзичними особами й агентами держави. При виконанн цих дй особи можуть здйснювати найрзномантнш порушення як цивльно-правового, так  кримнально-правового характеру. За останн, тобто за т, як мстять у соб склад злочину, вони несуть у належних випадках кримнальну вдповдальнсть за законами  перед судом як сво, так  чужо держави, в залежност вд обставин. У даному випадку не лише гтлервська держава порушила норми мжнародного права, наслдком чого  заходи, вжит щодо держави, але й окрем фзичн особи, вчинюючи ц акти порушень, персонально здйснили кримнальн злочини, за як вони у вдповдност до Статуту Трибуналу пдлягають кримнальнй вдповдальност перед Мжнародним Вйськовим Трибуналом. Про поняття змови Захист одностайно  в рзних формах та варантах намагаться заперечити звинувачення пдсудних у злочиннй змов. Витягуючи з рзних джерел однобок й тенденцйно пдбран дефнц змови, захисники намагаються довести, що Гернг, Гесс, Рббентроп та нш не можуть розглядатися як учасники змови

1. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

2. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

3. Матераільна відповідальність працівників

4. Відповідальність бухгалтера

5. Адміністративна відповідальність

6. Адміністративна відповідальність в Україні
7. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства
8. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

9. Кримінальна відповідальність в Україні

10. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

11. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

12. Кримінальна відповідальність медичних працівників

13. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

14. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

15. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

16. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

17. Юридична відповідальність

18. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

19. Відповідальність в конституційному праві

20. Відповідальність за згвалтування

21. Відповідальність за податкові правопорушення

22. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
23. Відповідальність у міжнародному праві
24. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

25. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

26. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства

27. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

28. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

29. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

30. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

31. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

32. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

33. Принципи здійснення правосуддя в Україні

34. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування

35. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

36. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

37. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

38. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи
39. Здійснення релігійного культу в християнстві. Святе Письмо
40. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

41. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

42. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

43. Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

44. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

45. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

46. Бідність в України

47. Легка промисловість України i транспорт

48. Сільське господарство i харчова промисловість України

Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

49. Легка промисловість України укр

50. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

51. Правовая база анализа финансового состояния должника и установление размера требований кредиторов в ходе процедур банкротства

52. Хімічна промисловість України

53. Лучна рослинність України

54. Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України
55. Достатність доказів у кримінальному процесі України
56. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

57. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

58. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

59. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

60. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

61. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

62. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

63. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

64. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры

65. Дальний Восток

66. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

67. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

68. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

69. Первооткрыватели Дальнего Востока

70. Право на забастовку организация и процедура её проведения в РФ
71. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
72. Набор процедур манипулирования с целыми числами произвольной длины

73. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

74. Эффективность средств массовой информации и аудитория

75. Специфика количественных и качественных методов изучения аудитории

76. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

77. Банковская система в России и пути её дальнейшего развития

78. Отчеты аудиторов при проверке финансовой отчетности

79. Кодекс профессиональной этики аудиторов

80. Выявление потребительских ориентаций и предпочтений целевой аудитории при выборе названия электроустановочных изделий на базе компании ООО «ДЭК-Корпорация»

Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

82. Інвестиційна діяльність страхових компаній

83. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

84. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.

85. Железный век на Дальнем востоке

86. История Дальнего Востока России
87. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)
88. История Дальнего Востока (вторая половина XIX века)

89. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

90. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

91. О русской книге в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальний Восток

92. Оратор и аудитория, приёмы установления контактов

93. Життя і творчість Івана Франка

94. Маркетингова сутність реклами

95. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

96. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы

97. Поняття та сутність менеджменту

98. Восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства в Москве и Московской области

99. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.