Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА ТА МАРКЕТИНГУ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Організація торгівлі” на тему: Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності Роботу виконано за матеріалами МПП „ФермерСервіс” Вінниця 2007 ЗМІСТ Вступ 1. Принципи та завдання торговельних підприємств щодо здійснення комерційної роботи 2. Коротка організаційно-економічна характеристика малого приватного підприємства „ФермерСервіс” 3. Організація вивчення попиту та формування товарного асортименту в магазині 4. Комерційні зв’язки підприємства та порядок укладання договорів 5. Оцінка ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства Висновки та пропозиції Література Додатки ВСТУП Становлення ринкової економіки, посилення конкуренції передбачає перехід до активної комерційної діяльності юридичних та фізичних осіб. Суттєвою особливістю комерційної діяльності у сучасних умовах є спрямованість на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсів з мінімальними витратами, подолання малої ефективності регулювання торгівлі адміністративними методами, прискорення переходу до інтенсивного характеру розвитку тощо. Найбільший вплив на підприємства має економічне середовище, зокрема спад виробництва, інфляційні процеси, рівень безробіття тощо. Все це негативно позначається на успішному функціонуванні роздрібних підприємств торгівлі. Важливим аспектом комерційної діяльності торговельних підприємств є дотримання принципів, які виражають вимоги законів ринку збуту, вони є визначальними в організації взаємодії і побудови взаємовідносин суб’єктів ринку. Одним із елементів концепції комерції є намагання досягти цілі - торговці ставлять перед собою цілі, а потім застосовують певну стратегію для їх досягнення. Щоб посилити свої комерційні позиції на ринку, торговельні фірми проводять різні стратегічні заходи. У процесі комерційної діяльності торговельні організації та підприємства, а також індивідуальні підприємці вивчають попит населення і ринок збуту товарів, визначають потребу в них, виявляють джерела надходження і постачальників товарів, встановлюють господарські зв’язки, здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, займаються рекламно-інформаційною діяльністю. Крім цього, проводять роботу щодо формування асортименту товарів і управління товарними запасами, надання торгових послуг. Предметом особливої уваги є питання підвищення якості продукції. Підприємства, які не дотримуються комерційних та технологічних вимог, санітарних правил та норм, поступово втрачають свої позиції на споживчому ринку. Фірми повинні орієнтуватись не на товари, а на споживачів, якщо бажають сформувати такий процес торгівлі, який приносив би задоволення покупцям та спонукав би їх у подальшому користуватись послугами цих роздрібних підприємств. Підприємствам дуже важливо досліджувати та звертати особливу увагу на кінцевого споживача, оскільки їх „виживання”, функціонування на ринку залежить від спроможності знаходити споживачів і задовольняти їхні запити та потреби.

Узагальнюючи все вище сказане можна зробити висновок про те, що комерційна діяльність торговельного підприємства забезпечує переміщення та накопичення продукції у просторі та часі, доводить товари від виробника до споживача, а також виконує ще ряд інших важливих функцій, що й зумовлює актуальність обраної теми. Метою роботи є ознайомлення та аналіз комерційної діяльності торговельного підприємства та визначення шляхів підвищення її ефективності. Предметом дослідження є комерційна діяльність торговельного підприємства та шляхи її підвищення. Об’єктом дослідження даної теми є мале приватне підприємство „ФермерСервіс”, що є юридичною особою та займається оптовою та роздрібною реалізацією товарів народного споживання. В роботі будуть розглянуті наступні питання: принципи та завдання торговельних підприємств щодо здійснення комерційної роботи; коротка організаційно-економічна характеристика малого приватного підприємства „ФермерСервіс”; організація вивчення попиту та формування товарного асортименту в магазині; комерційні зв’язки підприємства та порядок укладання договорів; оцінка ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства. Курсова робота висвітлюється на 48 сторінках комп’ютерного тексту і складається з вступу, п’яти питань, висновків та пропозицій, складається із 8 таблиць, 6 додатків, перелік літератури містить 15 джерел. 1.ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ Суттєвою особливістю комерційної діяльності у сучасних умовах є спрямованість на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсів з мінімальними витратами, подолання малої ефективності регулювання торгівлі адміністративними методами, прискорення переходу до інтенсивного характеру розвитку тощо. Концепція комерції складається із чотирьох елементів: орієнтація на покупця, скоординовані дії, орієнтація на цінність, намагання досягти цілі. Орієнтація на покупця означає те, що оптові та роздрібні торговці визначають характеристики та потреби своїх клієнтів і намагаються найбільш повно задовольнити ці потреби. Під скоординованими діями розуміють усі плани та дії торговців, об’єднаних у єдине ціле для досягнення максимальної ефективності роботи. Орієнтація на цінність полягає у наступному. Торговельне підприємство намагається забезпечити високу цінність для клієнтів. Під цінністю розуміють: створення магазину, що має високий статус (бутик, торговельний центр, супермаркет), де пропонуються відомі товарні марки, новинки; відповідність цін якості товарів; високий рівень сервісу та приваблива атмосфера для відвідування магазину; зручність та швидкість здійснення покупок; наявність широкого асортименту. Одним із елементів концепції комерції є намагання досягти цілі. Суть даного елементу полягає у тому, що торговці ставлять перед собою цілі, а потім застосовують певну стратегію для їх досягнення. Щоб посилити свої комерційні позиції на ринку, торговельні фірми проводять різні стратегічні заходи, зокрема: беруть на озброєння стратегію постійного підвищення якості обслуговування покупців; намагаються зробити процес купівлі найбільш приємним для покупців, вкладаючи значні кошти у сервісну інфраструктуру, розважальні заходи; інвестують у нові технології, докладаючи зусиль щодо скорочення витрат та зекономлені кошти прагнуть витратити на підвищення якості обслуговування; розширюють асортимент товарів або роблять власні (магазинні) торгові марки, як це властиво відомим корпоративним торговельним мережам; об’єднуються з іншими компаніями для отримання конкурентних переваг, забезпечення чіткої організації комерційної роботи та ритмічного товаропостачання завдяки створенню розподільчого центру у структурі об’єднання.

Важливим аспектом комерційної діяльності торговельних підприємств є дотримання принципів, які виражають вимоги законів ринку збуту, вони є визначальними в організації взаємодії і побудови взаємовідносин суб’єктів ринку. Основними принципами комерційної діяльності є: суворе дотримання чинного законодавства; забезпечення високої культури обслуговування покупців; прийняття ефективних комерційних рішень; економічна свобода та рівноправність торгових партнерів; сувора матеріальна та фінансова відповідальність сторін за виконання прийнятих зобов’язань; спроможність вміло управляти фінансами; максимально повне врахування інтересів і дій інших суб’єктів ринку, що необхідно з точки зору етики поведінки комерсантів для досягнення поставлених ними стратегічних цілей комерції; вміння передбачати комерційні ризики та враховувати їх наслідки; націленість на досягнення кінцевого результату – прибутку; виявлення особистої ініціативи, що необхідно для формування ділових якостей комерсанта; виокремлення комерційних пріоритетів, що передбачає постійне вивчення та знання усіх деталей комерційної діяльності; активне використання маркетингових підходів у прийнятті комерційних рішень; мобільність комерції, що виявляється у своєчасному врахуванні вимог ринку. Це обумовлює необхідність вивчення та прогнозування товарних ринків, розвиток і удосконалення реклами, залучення до комерційної діяльності інноваційних елементів, у разі потреби – зміну профілю діяльності, внесення змін в організації структури управління підприємств. У процесі комерційної діяльності торговельні організації та підприємства, а також індивідуальні підприємці вивчають попит населення і ринок збуту товарів, визначають потребу в них, виявляють джерела надходження і постачальників товарів, встановлюють господарські зв’язки, здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, займаються рекламно-інформаційною діяльністю. Крім цього, проводять роботу щодо формування асортименту товарів і управління товарними запасами, надання торгових послуг. За характером функцій, що виконуються, процеси, які здійснюються у торгівлі, можна поділити на два основних види: комерційні (суто торгові); технологічні (виробничі). Комерційні процеси – це процеси, пов’язані зі зміною вартості, тобто з купівлею та продажем товарів. До них належать організаційно-господарські процеси, безпосередньо не пов’язані з процесами купівлі-продажу, але які забезпечують безперервність їх здійснення і не є виробничими (технологічними) – вивчення потреб, укладання договорів купівлі-продажу, реклама та ін. Основні процеси у торгівлі можна поділити на такі види: вивчення та прогнозування споживчого попиту, вивчення та виявлення потреб населення у товарах та послугах; виявлення та вивчення джерел постачання та постачальників товарів; організація раціональних господарських зв’язків з постачальниками товарів, у тому числі укладання договорів (контрактів) на постачання товарів, розробку та представлення замовлень на товари; організація обліку та контролю за виконанням договірних зобов’язань, різні форми комерційних розрахунків; організація та технологія проведення оптових закупівель товарів у різних постачальників; організація та технологія оптового та роздрібного продажу товарів, у тому числі форм продажу товарів, умов їх застосування, якість обслуговування; рекламно-інформаційна діяльність щодо збуту товарів; формування товарного асортименту на складах та у магазинах, управління товарними запасами.

Проте падння гетьманського режиму перешкодило налагодженню роботи цього пдпримства. Досить значну увагу, незважаючи на важке загальне фнансово-економчне становище, гетьманський уряд звертав на питання матерального забезпечення вйськовослужбовцв-аваторв, намагаючись гарантувати м пристойний життвий рвень. Наприклад, влтку 1918 р. розмр грошового утримання командира авадивзону становив 800 карбованцв на мсяць, а пдпорядкован йому старшини одержували на 1025P% менше. Щоб скласти уявлення про спввдношення грошового утримання  цн, наведемо тогочасн цни на деяк товари повсякденного попиту: пуд пшеничного хлба коштував 11 крб., пуд сала 133 крб., пуд мила 60 крб., вдро вина 16 крб. 34Pкоп. Однак, незважаючи на досить пристойн заробтки, становище з забезпеченням квалфкованими кадрами, як льотними, так  технчними, було далеко не безхмарним. Наприклад, влтку 1918 р. в Катеринославському авацйному дивзон з належних за штатом двох гарматних авазагонв, особовим складом був укомплектований лише один, а нший снував лише на папер

1. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

2. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

3. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

5. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

6. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності
7. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
8. Світова організація торгівлі: цілі та функції

9. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

10. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

11. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

12. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

13. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

14. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

15. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

16. Фірма як організаційна форма підприємництва

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

18. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

19. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

20. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

21. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

22. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
23. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
24. Організація облікової політики підприємства

25. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

26. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

27. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

28. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

29. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

30. Організаційна структура управління персоналу підприємства

31. Організація управління персоналом підприємства

32. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

33. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

34. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

35. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

36. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

37. Організаційна і виробнича структура підприємства

38. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні
39. Організація оплати праці на підприємстві
40. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

41. Рельєф та ландшафтна організація

42. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

43. Організація кредитної роботи в комерційному банку

44. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

45. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

46. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

47. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

48. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

50. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

51. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

52. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

53. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

57. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

58. Організація обліку в магазині "Світанок"

59. Організація обліку на підприємстві

60. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

61. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

62. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

63. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

64. Ревізійні комісії підприємств і організацій

Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры

65. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

66. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

67. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

68. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

69. Організація роботи Верховної Ради України

70. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
71. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
72. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

73. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

74. Організація роботи користувача з АБД

75. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

76. Організація роботи шкільної їдальні

77. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

78. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

79. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

80. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

82. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

83. Ціноутворення та цінова політика підприємства

84. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

85. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

86. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
87. Міжнародні фінансові організації та їх роль
88. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

89. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

90. Економічні та правові основи управління організацією

91. Кризове явище функціонування та розвитку організації

92. Організаційна структура управління підприємством

93. Організація виробництва на металургійному підприємстві

94. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

95. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

96. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

98. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

99. Формування організаційних структур управління підприємством


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.