Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Вступ Ринкові відносини та глобалізаційні процеси значно впливають на динаміку вітчизняної економіки, але найсуттєвішого впливу зазнає сільське господарство та його основні галузі – рослинництво і тваринництво. Без перебільшення можна сказати, що основним стрижнем, на якому формується сільське виробництво та його інфраструктура, є зернове господарство. Саме зерно і його продукти – це основні компоненти харчування, виробництва тваринницької продукції, яка споживається людиною, а також виробництво промислової продукції, лікарських препаратів і багато інших виробів в економічному комплексі країни. Якщо не будуть розв`язані основні теоретико-методологічні проблеми, то зернове господарство може зазнати великих втрат, а це потягне за собою руйнацію рослинництва і сільського господарства в цілому. Воно стане залежним від зовнішнього впливу, а країна перейде на використання харчових продуктів іноземного походження. Про що свідчить теория і практика світового виробництва зерна? Його динаміка тісно пов`язана з потребою, яка постійно зростає через невпинне збільшення населення. У нашій вітчизняній практиці щодо майбутнього вітчизняного зернового господарства слід дотримуватися тієї константи, що навіть при зменшенні населення в країні, потреба в зерні зростатиме і Україна буде змушена нарощувати його виробництво. Це зумовлено тим, що СОТ вимагали збільшення виробництва зерна у країнах, які входять у цю організацію, для задоволення потреб у зерні населення інших країн. Саме в цьому і проявляється глобалізаційний процес, тобто українське зерно споживатиметься іншими народами, хоча чисельність власного населення зменшуватиметься. В цьому буде зацікавлений як вітчизняний, так й іноземний бізнес, національні інтереси їх не приймають. Для розв`язання задач, які стоять перед рослинницькою галуззю та її основною складовою – зерновим клином, треба знайти причини появи складнощів. Менеджери світового ринку добре знають про потенційні можливості українського аграрного сектору, й готові, за певних умов, їх сприйняти, але залежно від того, як розвиватиметься аграрний сектор у цілому і зернове господарство зокрема. Тому ідеологія подальшого реформування аграрного сектору відповідно до вимог ринкових відносин має забезпечити розв`язання всіх завдань, які постали перед сільським господарством. Недосконалість чинного законодавства – один із основних факторів усіх перешкод ефективного ведення сільського господарства і виробництва зерна, зокрема. Я вибрав дану тему тому, що вважаю, що виробництво зерна являється чи не найактуальнішою темою в аграрному секторі сільського господарства, яке займає чи не найперше місце в економіці країни. При написанні курсової роботи було використано: Статут господарства. Форма №1 «Баланс». Форма № 50-СГ «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств». Форма № 2 «Звіт про фінансові результати». Обліковий лист тракториста-машиніста. Системи оплати праці по господарству. 1. Організаційно-економічна характеристика господарства Сільськогосподарське виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Світанок» знаходиться в місті Бобровиця, Бобровицького району Чернігівської області.

ТОВ «Світанок» було створене 15 серпня 2001 року на виконання Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки» №117 від 15.12.1999 року шляхом об`єднання майнових і земельних паїв засновників та оренди майна і землі колишніх членів КСП «Світанок». Дане господарство розташоване недалеко від залізничної станції, на відстані 105 км. від обласного центру міста Чернігів та столиці – міста Київ. Шляхова мережа на територію землекористування товариства розвинута добре, що забезпечує зручний під`їзд до двору на перевезення вантажів. Через територію господарства проходить автошлях районного значення Бобровиця-Кобижча, який покращує зв`язок між господарським двором і полями господарства. А з південної сторони товариства проходить автошлях Бобровиця-Свидовець з твердим покриттям. Крім цих вищезгаданих шляхів, по території господарства велику розгалуженість мають магістральні та польові шляхи, по яких перевозиться велика кількість внутрішньогосподарських вантажів. А істотного впливу на використання земель господарства автошляхи не мають. При складанні схеми чергування культур в сівозмінах враховується народногосподарське значення культури, її біологічні особливості, вимога грунтів та її агротехніка. Господарство розташоване в зоні Полісся, клімат помірно-континентальний. Середньорічна температура повітря 6-8°С, кількість опадів 660-690 мм. Тривалість зберігання снігового покриву 100-110 днів, що є задовільним для вирощування озимих культур, оскільки відсутність снігового покриву призводить до загибелі озимих на значних територіях. Безморозний період триває 160-170 днів, останні морози спостерігаються у кінці квітня, що не створює загрози вимирання ярих культур. Такий безморозний період дозволяє вирощувати культури довгих періодів вегетації. Поля розміщені на грунтах де вміст гумусу складає від 2,5% до 3,5%. Рельєф території полів являє собою хвилясту рівнину із значною кількістю блюдце подібних западин і має нахил 0-1° на південь. Для кращого використання земельних угідь в господарстві передбачається меліорація земель. В господарстві організовано одну польову сівозміну . Кількість полів у сівозмінах встановлюється в залежності від структури посівних площ, раціонального розміщення посівів у сівозмінному масиві. Також враховують грунти, шляхову мережу, рівно великість полів, та інші межі контурів угідь. А в центрі польової сівозміни знаходиться тракторний стан, на якому розміщується сільськогосподарська техніка. Він розташований на підвищеному місці. Розглянемо землекористування товариства. Аналізуючи дані таблиці 1 ми бачимо, що загальна земельна площа господарства на протязі останніх років майже не змінилася. Рослинництво і тваринництво основні галузі на сільськогосподарському підприємстві, від розвитку яких залежить фінансово господарська діяльність. Таблиця 1. Склад і структура сільськогосподарських угідь Види угідь Роки Відхилення( ,-)2008 від 2006р. 2007р. 2008р. га % га % га % 1 2 3 4 5 6 7 8 Сільськогосподарські угіддя, всього 2376,2 100 2376,5 100 2376 100 - 0,2 В т.ч. рілля 2332,7 98,2 2376,5 100 2376 100 43,3 Сіножаті - - - - - Пасовища 43,5 1,8 - - - -43,3 Багаторічні насадження - - - - - Отже, виробничий напрямок ТОВ «Світанок» можна визначити за структурою товарної продукції, яку будемо розглядати в таблиці 2.

Таблиця 2. Структура товарної продукції господарства Види продукції Вартість товарної продукції, тис. грн. Структура товарної продукції, % 1 2 3 4 5 6 7 Продукція рослинництва 2006р. 2007р. 2008р. У середньому за 3 роки Галузева По господарству Зернові і зернобобові 690,9 842,7 2153,4 1229 72,6 26,18 Цукрові буряки 514,5 765,3 58,3 446,0 26,3 9,50 Інша продукція рослинництва 9,2 25,4 21,1 18,5 1,1 0,40 Всього по рослинництву 1214,6 1633,4 2232,8 1693,6 100 36,08 Продукція тваринництва ВРХ 1060,1 1533,7 1498,1 1364 45,4 29,05 Свині 622,6 587,1 723,0 644,2 21,4 13,72 Молоко 877,0 840,5 1227,0 981,5 32,7 20,90 Мед 6,5 13,2 9,1 9,6 0,3 0,20 Інша продукція тваринництва 10,3 0,3 12,9 7,8 0,2 0,16 Всього по тваринництву 2570,0 2961,6 3470,1 3000,5 100 63,92 Всього по рослинництву і тваринництву 3784,6 4595 5702,9 4694,1 - 100 Аналізуючи наведені дані в таблиці 2, можемо відмітити, що у ТОВ «Світанок» найбільш питому вагу в структурі товарної продукції займає виробництво яловичини та зерна 45,4 та 72,6 відсотків. Коефіцієнти спеціалізації становить 0,25. Отже, в даному господарстві склалася м`ясо-зернова спеціалізація з розвиненим виробництвом молока 32,7% та свинини 21,4%. Слід відмітити, що у 2007 році відбулося різке зростання виробництва яловичини. Це свідчить про те, що в господарстві відбувається поглиблення спеціалізації з виробництва яловичини та зерна. Цьому сприяло підвищення цін на ринку зернових та вигідних цін на яловичину. Дана спеціалізація відповідає умовам зони лісостепу, де є сприятливі умови для виробництва зернових. Зернові є основою кормової бази для свинарства, виробництво якого здебільшого за останні роки почало зростати. Трудові ресурси є головною складовою частиною продуктивних сил сільського господарства, а їх праця – вирішальним фактором сільського виробництва. Розглянемо ефективність використання трудових ресурсів у ТОВ «Світанок» Таблиця 3. Показники використання трудових ресурсів Роки 2008р. % до 2006р. 2006р. 2007р. 2008р. 1 2 3 4 5 Середньооблікова чисельність працівників 160 144 125 78 В т.ч. рослинництві 83 75 70 84 тваринництві 77 69 55 71 Відпрацьовано працівниками тис. людино-годин 479 278 295 61 В т.ч. рослинництві 235 113 107 45 тваринництві 244 165 188 77 Відпрацьовано працівниками людино-годин за рік 2993,70 1930,56 2360,00 78 В т.ч. рослинництві 2831,30 1506,67 1528,57 53 тваринництві 3168,80 2391,30 3418,18 107 Коефіцієнт використання трудових ресурсів 1,50 0,96 1,18 В т.ч. рослинництві 1,41 0,75 0,77 78 тваринництві 1,58 1,19 1,71 108 Норми тривалості робочого часу 2002 2005 1995 99 Затрати праці на виробництво 1ц. зерна 1,63 0,83 0,87 53 цукрових буряків 3,50 0,90 1,48 42 молока 7,40 5,71 4,47 60 приросту ВРХ 39,76 28,68 37,75 94 приросту свиней 96,30 81,16 58,10 60 Дані таблиці свідчать про те, що в 2008 році середньооблікова чисельність працівників зменшилась на 35 чоловік порівняно з 2006 роком. Кількість працівників, зайнятих в рослинництві перевищує кількість зайнятих у тваринництві. Із зменшенням чисельності робітників в господарстві та коефіцієнта використання трудових ресурсів зменшилась і кількість відпрацьованих людино-годин в тваринництві, за останні роки набагато перевищує цей же показник у рослинництві.

За вдрядженими працвниками збергаються протягом усього часу вдрядження мсце роботи (посада)  середнй заробток. Стаття 122 Гарант для працвникв, що направляються для пдвищення квалфкац При направленн працвникв для пдвищення квалфкац з вдривом вд виробництва за ними збергаться мсце роботи (посада)  провадяться виплати, передбачен законодавством. Стаття 123 Гарант для працвникв, що направляються на обстеження до медичного закладу За час перебування в медичному заклад на обстеженн за працвниками, зобов'язаними проходити таке обстеження (статт 169, 191), збергаться середнй заробток за мсцем роботи. Стаття 124 Гарант для донорв За працвниками-донорами збергаться середнй заробток за дн обстеження в закладах охорони здоров'я  здавання кров для переливання. Цим працвникам безпосередньо псля кожного дня здавання кров для переливання надаться день вдпочинку з збереженням середнього заробтку. На бажання працвника цей день приднуться до щорчно вдпустки. Стаття 125 Компенсаця за зношування нструментв, належних працвникам Працвники, як використовують сво нструменти для потреб пдпримства, установи, органзац, мають право на одержання компенсац за х зношування (амортизацю)

1. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

2. Адам Сміт як економіст

3. Економічний аналіз підприємств

4. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

5. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

6. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
7. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
8. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

9. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

10. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

11. Економічне моделювання в економічному аналізі

12. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

13. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

14. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

15. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

16. Виробництво зерна, його економічна ефективність

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

18. Організація роботи користувача з АБД

19. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

20. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

21. Україна та міжнародні економічні організації

22. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
23. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці
24. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

25. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

26. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

27. Мурування зовнішніх стін з бетонних каменів з облицюванням цеглою

28. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

29. Економічна ефективність організації виробництва пальто

30. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

31. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

32. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

Каталка-трактор "Митя" №2.
Каталка-трактор станет прекрасным подарком для Вашего ребенка. Малыш может ездить на машинке сам, отталкиваясь от пола ножками и
1433 руб
Раздел: Каталки
Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

34. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

35. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

36. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

37. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

38. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту
39. Організація роботи Верховної Ради України
40. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

41. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

42. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

43. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

44. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

45. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

46. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

47. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

48. Аналіз середовища господарської організації

Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

49. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

50. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

51. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

52. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

53. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

54. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"
55. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання
56. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

57. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

58. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

59. Організаційні аспекти соціальної роботи

60. Організація роботи автостанції

61. Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем

62. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

63. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

64. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

65. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

66. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві

67. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

68. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

69. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

70. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області
71. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
72. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

73. Економічні і законодавчі питання охорони праці

74. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

75. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

76. Ревізія як елемент методу економічного контролю

77. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

78. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

79. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

80. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

82. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

83. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

84. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

85. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

86. Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи готельного комплексу "Братислава"
87. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
88. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

89. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

90. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

91. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

92. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області

93. Економічна теорія фізіократів

94. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів

95. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

96. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

98. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

99. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

100. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.