Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Оцінка природних ресурсів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ Багато видів природних ресурсів є не лише предметом праці, а й його результатом. До того ж як предмєт праці одні і ті ж ресурси мають багато корисних властивостей, ефект від використання яких неоднаковий. Тому існує постійна потреба в оцінці,і економічного змісту природних ресурсів. Природні ресурси є часткою природного середовища, яке сформувалось без участі людини і потім було залучене в господарський оборот. Елементи природного середовища стають для суспільства ресурсами лише на певній стадії розвитку продуктивних сил, коли з'являється потреба в них і можлнвість їх використання. Так, вода в природному стані є даром природи. Вона знаходиться поза всяким господарським обігом і не підлягає грошовій оцінці. Інша річ, коли вода, взята з джерел зрошення, набуває нової якості під впливом засобів і праці, вкладеної в процесі будівництва та експлуатації каналів і споруд. У цьому випадку вона має певну вартість і є ресурсом для суспільства. Перетворення ж води з продукту природи в зрошувальну означає перетворення її в засіб виробництва. Залучені в господарський обіг природні ресурси є важливим фактором виробництва і не можуть не враховуватись у національіному багатстві. Природні ресурси, залучені у виробництво, є носіями виробиичих відносин і втілюють у собі єдність споживної вартості та вартості. Все це викликає необхідність розглядати природні ресурси як економічну категорію. Як і будь-яка економічна категорія, природні ресурси історичні. Характер і ступінь використання природного середовища як однієі з умов виробництва визначається рівнем розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Ще 40—50 років тому уранові руди не мали ніякого практичного застосування, зapaз—це енергетичний ресурс. Постає потреба оцінки природних ресурсів, оскільки продукт господарської діяльності має вартісну форму. 3 позицій формальної логіки всі дії щодо якісної та кількісної характеристики ресурсів нязивають оцінюванням, сам же результат дії — оцінкою. Оцінювання вимагає встановлення певних відносин між суб'єктом (людиною) і об'єктом оцінки (природними ресурсами). Наприклад, не-обхідно знати і оцінювати не лише агрокліматичні умови території, а й ті вимоги, які до них висуває людина в певній галузі виробннчої діяльсті (в нашому випадку це сільське господарство). З цим пов'язана проблема добору критеріїв (конкретних показників, від найзагальніших до розгалуженої та складної системи показників), за допомогою яких відбувається оцінка компонентів природи. У логіці виділяють чотири компоненти оцінок: суб'ект, об'єкт, характер і основа оцінки. Суб'ект — це той кимпонент, через який «проводиться» ідея релятивізму (відносності) в оцінюванні, тобто ідея пеобхідності співвідношення кожної оцінки з вимогами суб'єкта. Сам пo собі природні умови і ресурси ні погані, ні хороші, питання про їх цінність постає лише, коли людина вступає у взаємодію з ними в процесі господарської діяльноісті. Отже, характер оцінки буде змінюватись залежно від мети, для якої вона здійснюється. He можна, наприклад, оцінити клімат чи природу певного регіону як сприятливі чи несприятливі.

При такому формулюванні залишається незрозумілим, для якого самє виду діяльності сприятливий чи несприятливий природний комплекс або який-небудь його компонент. Пра-вильними будуть такі формулювання: «природні умови несприятливі для розвитку хімічної промисловості» або «клімат сприятливий для вирошування озимої пшениці». Отже, предметом для оцінки є взаємодія «об'єкта» і «суб'екта» в кожній конкретній ситуації, а критерії оцінки формуються залежно від її мети. Оцінки історичні, вони змінюються не лише від суб'єкта до суб'єкта, але в одного і того ж суб'єкта з плином часу. Справа не лише в тому, що на різних етапах господарської діяльності може змінюватися значення, цінність того чи іншого ресурсу. Справа ще й в системі виробничих відносин. Річ, що оцінюється певним суб'єктом позитивно, може через деякий час стати для нього зовсім нецікавою, отже, і не цінною, або навпаки. Тому оцінка природних умов і ресурсів історично відносна і залежить від цілої низки умов — соціальних, економічних, природних, науковотехнічних, від етапу і ступеня використання самих при-родних ресурсів і ступеня рівноваги природного середовища. Підвищена увага в наш час приділяється економічним оцінкам природних ресурсів, хоча вони дотепер залишаються ще недостатньо обгрунтованими. Суспільству важливо знати, скільки потрібно докласти праці, щоб замістити ті чи інші ресурси, які були вилучені в природі. Отже, оцінка — це не лише елемент товарного виробництва, вона важлива для будь-якого суспільства, оскільки дає змогу зберігати працю або попереджувати її втрати в майбутньому. Оцінка повинна відображати не стільки фактичні витрати, пов'язані з використанням, скільки значущість природних ресурсів для народного господарства. В умовах товарно-грошових відносин економічна оцінка природних ресурсів повинна виражатись у вартісній формі. Без вартісної оцінки сьогодні ще неможливо визначати вклад відповідних галузей у сукупні результати виробництва і відповідно дощільні масштаби вкладень суспільних коштів у їх розвиток. Правильна ж оцінка ресурсів, у тому числі й природних, з одного боку, забезпечуе рівні економічні (госпрозрахункові) можливості для підприємств, що працюють в різчнх умовах, з другого — забезпечить створення ефективного матеріального стимулу до раціонального природовикористання. Поряд з грошовою оцінкою суспільство може розрахувати, скільки потрібно витратити праці для придбання (одержання) тих чи інших елементів навколишнього середовища (трудова оціпка ресурсів), який їх обсяг у нату- ральному вираженні (натуральна оцінка). Даючи вартісну оцінку елементів природного середовища, необхідно врахувати багато економічних, технічних, географічних, геологічних факторів. Можливе багатоцільове використання більшості елементів природного середовища, що також накладає відбиток на оцінку природних ресурсів. Вибір напряму використання або їх поєднання визначається, як правило, не природними, а соціально-економічними факторами. Майже загальноприйнятим критерієм економічної оцінки всіх видів природних ресурсів в більшості досліджень, що провадяться в цій області, є ди-ференційна рента.

Цей показник акумулює в собі оцінки таких факторів, як кількість і місце розташування ресурсів. Дослідження показника диференціальної ренти відкриває шлях для зіставлення різнорідних природних ресурсів і встановлення єдиних цін на природну сировину, за яких чистий дохід буде народногосподарським показником ефективності їх використання. Однак дискусія з цих проблем ще не завершена, продовжують висловлюватись точки зору про відсутність диференціальної ренти в наших умовах і тому безперспективність будь-яких концепцій встановлення цін на природні ресурси. Це помилкова точка зору, оскільки однакова за кількістю та якістю праця, вкладена, наприклад, у різні за якістю земельні ділянки, дає різні економічні результати і за будь-яких умов. Аналогічні результати одержуються і на земельних ділянках з різним географічним положенням відносно районів реалізації готової продукції. Основна ідея рентної оцінки ресурсу полягає в наступному. Рентна оцінка за своім значенням дорівнює народногосподарським (не галузевим і не їндивідуальним) додатковим витратам, які можуть виникнути через вибуття цього ресурсу з експлуатації (наприклад, вичерпання корисної копалнни, затоплення сільськогосподарських земель, заміна рекреаційного використання лісу на лісоексплуатаційне тощо). Звичайно ресурс, який вилучається або, навпаки, залучається замість того, що є, називається замикаючим. Ті ресурси, безповоротна втрата яких не супроводжується економічними втратами ні в даний момент, ні в перспективі, одержують нульову оцінку. Позитивну (не нульову) оцінку мають так звані обмежені ресурси, внаслідок прикладення суспільної праці до яких виникає дифе-ренціальна рента. Отже, обмежені ресурси — це такі ресурси, для забезпечення необхідної кількості яких потрібна трудоіва діяльність. Методика визначення рентної оцінки ще остаточно не розроблена, відсутні самі рентні оцінки і плата за ресурси з урахуванням ренти. Останнє часом призводить до того, що ресурси використовуються нераціонально, між відомствами недостатньо погоджено їх використання. Ще одним своєрідним підходом до оцінки природних ресурсів є розрахунок ціни природного ресурсу (землі) на підставі витрат на освоєння угідь. Однак на відміну від оцінки землі на підставі диференціальної ренти при такому підході недовраховуються природні, біологічні властивості грунту. При такому підході найвищу оцінку будуть мати угіддя, розташовані в несприятливих умовах, оскільки їх освоєння потребує капіталомісткої підготовки. Згідно з першнм підходом ОПР Д.Р. = (1) де 0ПРдр — оцінка природного ресурсу на основі диференціальної ренти; ДР—диференціальна рента; Ен — норматив ефективності. Відповідно другий підхід передбачає: ОПРВ2 = ?В0 (2) де ОПРв2 — оцінка природного ресурсу за витратами на його освоєння; ?В0 — витрати на освоєння даного природного ресурсу. Очевидно, найближче до істини буде стояти оцінка природного ресурсу за агрегатованим показником: (3) Нагромаджено широкий досвід грошового виражения економічної оцінки. За розрахунками академіка С.Г.Струміліна, середня оцінка сільськогосподарських угідь, виходячи із витрат на підготовку до використання 1 га, наприкинці 60-х років становила 135 крб.

Однако основными факторами, предопределившими на длительную историческую перспективу острое геополитическое противоборство на Балканском полуострове, явились стратегически выгодное положение региона, благоприятная природно-климатическая среда обитания для человека и значительные энергоресурсы. * По мнению авторов, Геополитика - политологическая концепция, согласно которой политика государства, в основном внешняя, предопределяется географическими факторами (положение страны, природные ресурсы, климат и др.). Термин "геополитика" употребляется также для обозначения определенного влияния географических факторов (территориального положения и др.) на военную политику государств (геополитическая стратегия). На уникальное расположение Балканского полуострова, позволяющее контролировать юго-восточное побережье Европы, важнейшие в стратегическом отношении проливы Босфор и Дарданеллы, ряд других районов и коммуникаций, в свое время обратил внимание известный русский публицист, социолог и идеолог панславизма Н.Я. Данилевский (1822 - 1885 гг.). "Нет на земле другого такого перекрестка всемирных путей, - писал он в своей книге "Россия и Европа". - На запад открывается непрерывный морской путь сначала между Европой и Азией, а потом между Европой и Африкой... К югу... канал, прерываемый лишь нешироким, теперь прорытым перешейком, ведет между Азией и Африкой до Южного океана

1. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

2. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

3. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

4. Економічна оцінка екологічних збитків

5. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

6. Екологічна криза та форми її прояву
7. Економічна оцінка активу балансу підприємства
8. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

9. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

10. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

11. Екологічна освіта на уроках біології

12. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

13. Екологічна адаптація флори і фауни пустель

14. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

15. Екологічна безпека мастильно-охолоджувальних рідин

16. Екологічна економіка та управління природокористуванням

Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

17. Екологічна експертиза агроландшафту Сумської області

18. Екологічна криза

19. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

20. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

21. Екологічна проблема міста Києва

22. Екологічна характеристика населеного пункту Мізоч
23. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
24. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

25. Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій в корозійних середовищах

26. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

27. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

28. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

29. Природные ресурсы

30. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

31. Основы рационального использования природных ресурсов в условиях научно-технического прогресса

32. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

33. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

34. Рынок природных ресурсов

35. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

36. Салічна правда

37. Економічна інтеграці в АТР

38. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)
39. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості
40. Право собственности на природные ресурсы

41. Роль природных ресурсов в социально-экономическом развитии страны

42. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

43. Екологія в Україні

44. Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов

45. Экономическая оценка природных ресурсов

46. Природные ресурсы Московского региона

47. Конкурентоспособность моторных топлив (в связи с уничтожением природных ресурсов)

48. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры

49. Оцінка фінансового стану підприємства

50. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

51. Комплексное исследование природных ресурсов Республики Бурятия на основе данных дистанционного зондирования

52. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

53. Природные ресурсы Иркутской области. Ресурсы озера Байкал

54. Економічна безпека Росії
55. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
56. Анатомічна будова: N.Trigeminus

57. Структура, основні поняття і закони екології

58. Соціальна екологія

59. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

60. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

61. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

62. Охрана природных ресурсов /Укр./

63. Рациональное использование природных ресурсов

64. Космічна погода

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

66. Оцінка майна з метою страхування

67. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

68. Оцінка фінансового стану комерційного банку

69. Валютні ризики: економічна природа та управління

70. Біологічна дія радіації
71. Гігієнічна характеристика трудового процесу
72. Хімічна біотехнологія

73. Концепція нескінченності й космологічна еволюція

74. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин

75. Біологія та екологія бактеріофагів

76. Екологічні завантаження

77. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

78. Агрохімічна характеристика солонцевих грунтів

79. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

80. Екологізація вирощування товарної риби при дворічному обороті в умовах Уланівського рибцеху

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

82. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

83. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

84. Економічна ефективність виробництва соняшника

85. Економічна ефективність рослинництва

86. Експертна оцінка земель
87. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області
88. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

89. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

90. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

91. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

92. Виробництво зерна, його економічна ефективність

93. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

94. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

95. Характеристика природных ресурсов Гродненской области

96. Хімічна промисловість в України

Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Экономическая оценка природных ресурсов и размещение производительных сил Монголии

98. Политическая карта мира и мировые природные ресурсы

99. Природно-рекреационные ресурсы России

100. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.