Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Контрольна робота Виконав студ. гр. М-1100З Чобан . М. С. Інститут управління природними ресурсами Коломия – 2001 Вступ. 1. Характеристика і склад біосфери. У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914). Однак задовго до цього під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи", "живаючи оболонка Землі" і т.п., його зміст розглядався багатьма іншими натуралістами. Спочатку під усіма цими термінами малася на увазі тільки сукупність живих організмів, що живуть на нашій планеті, хоча іноді і вказувався їхній зв'язок з географічними, геологічними і космічними процесами, але при цьому скоріше зверталася увага на залежність живої природи від сил і речовин неорганічної природи. Навіть автор самого терміна "біосфера" Э.Зюсс у своїй книзі "Лик Землі", опублікованої майже тридцять років після введення терміна (1909 р.), не зауважував зворотного впливу біосфери і визначав її як "сукупність організмів, обмежену в просторі і в часі й на поверхні Землі". Першим з біологів, що ясно вказав на величезну роль живих організмів в утворенні земної кори, був Ж.Б.Ламарк (1744 – 1829). Він підкреслював, що всі речовини, що знаходяться на поверхні земної кулі й утворюючі його кору, сформувалися завдяки діяльності живих організмів. Факти і положення про біосферу накопичувалися поступово в зв'язку з розвитком ботаніки, ґрунтознавства, географії рослин і інших переважно біологічних наук, а також геологічних дисциплін. Ті елементи знання, що стали необхідними для розуміння біосфери в цілому, виявилися зв'язаними з виникненням екології, науки, що вивчає взаємини організмів і навколишнього середовища. Біосфера є визначеною природною системою, а її існування в першу чергу виражається в круговороті енергії і речовин при участі живих організмів. Дуже важливим для розуміння біосфери було встановлення німецьким фізіологом Пфефером (1845 – 1920) трьох способів харчування живих організмів: автотрофне – побудова організму за рахунок використання речовин неорганічної природи; гетеротрофне – будівля організму за рахунок використання низькомолекулярних органічних сполук; Біосфера (у сучасному розумінні) – своєрідна оболонка Землі, що містить усю сукупність живих організмів і ту частину речовини планети, що знаходиться в безупинному обміні з цими організмами. Біосфера охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. Атмосфера – найбільш легка оболонка Землі, що граничить з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом. Атмосфера має кілька шарів: тропосфера – нижній шар, що примикає до поверхні Землі (висота 9–17 км). У ньому близько 80% газового складу атмосфери і уся водяна пара; стратосфера; ноносфера – там “жива речовина” відсутня. Переважні елементи хімічного складу атмосфери: 2 (78%), O2 (21%), CO2 (0,03%). Гідросфера – водяна оболонка Землі. У наслідок високої рухливості вода проникає повсюдно в різні природні утворення, навіть найбільш чисті атмосферні води містять від 10 до 50 мгр/л розчинних речовин.

Переважні елементи хімічного складу гідросфери: a , Mg2 , Ca2 , Cl–, S, C.  Концентрація того чи іншого елемента у воді ще нічого не говорить про тім, наскільки він важливий для рослинних і тваринних організмів, що живуть у ній. У цьому відношенні ведуча роль належить , P, Si, що засвоюються живими організмами. Головною особливістю океанічної води є те, що основні іони характеризуються постійним співвідношенням у всьому обсязі світового океану. Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, що складає з осадових і магматичних порід. В даний час земною корою прийнято вважати верхній шар твердого тіла планети, розташований вище сейсмічної границі Мохоровичича. Поверхневий шар літосфери, у якому здійснюється взаємодія живої матерії з мінеральної (неорганічної), являє собою ґрунт. Залишки організмів після розкладання переходять у гумус (родючу частину ґрунту). Складовими частинами ґрунту служать мінерали, органічні речовини, живі організми, вода, гази. Переважні елементи хімічного складу літосфери: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, a, K.  Поступово ідея про тісний взаємозв'язок між живою і неживою природою, про зворотний вплив живих організмів і їхніх систем на навколишні їх фізичні, хімічні і геологічні фактори усе наполегливіше проникала у свідомість вчених і знаходила реалізацію в їхніх конкретних дослідженнях. Цьому сприяли і зміни, що відбулися в загальному підході натуралістів до вивчення природи. Вони усе більше переконувалися в тім, що відособлене дослідження явищ і процесів природи з позицій окремих наукових дисциплін виявляється неадекватним. Тому на рубежі ХІХ – ХХ ст. у науку усе ширше проникають ідеї цілісного, підходу до вивчення природи, що у наш час сформувалися в системний метод її вивчення. Результати такого підходу негайно позначилися при дослідженні загальних проблем впливу біотичних, чи живих, факторів на абіотичні, чи фізичні, умови. Так, виявилося, наприклад, що склад морської води багато в чому визначається активністю морських організмів. Рослини, що живуть на піщаному ґрунті, значно змінюють її структуру. Живі організми контролюють навіть склад нашої атмосфери. Число подібних прикладів легко збільшити, і усі вони свідчать про наявність зворотного зв'язку між живою і неживою природою, у результаті якої жива речовина значною мірою змінює лик нашої Землі. Таким чином, біосферу не можна розглядати у відриві від неживої природи, від якої вона, з однієї сторони залежить, а з іншого боку – сама впливає на неї. Тому перед натуралістами виникає задача – конкретно досліджувати, яким образом і якою мірою жива речовина впливає на фізико-хімічні і геологічні процеси, що відбуваються на поверхні Землі й у земній корі. Тільки подібний підхід може дати ясне і глибоке представлення про концепцію біосфери. Таку задачу саме і поставив перед собою видатний російський учений Володимир Іванович Вернадський (1863 – 1945). 2. В. І. Вернадський про біосферу і “живій речовині”. Центральним у цій концепції є поняття про живу речовину, що В. І. Вернадський визначає як сукупність живих організмів. Крім рослин і тварин, В. І. Вернадський включає сюди і людство, вплив якого на геохімічні процеси відрізняється від впливу інших живих істот, по-перше, своєю інтенсивністю, що збільшується з ходом геологічного часу; по-друге, тим впливом, яке діяльність людей робить на іншу живу речовину.

Цей вплив позначається насамперед у створенні численних нових видів культурних рослин і домашніх тварин. Такі види не існували раніш і без допомоги людини або гинуть, або перетворюються в дикі породи. Тому Вернадський розглядає геохімічну роботу живої речовини в нерозривному зв'язку тварини, рослинного царства і культурного людства як роботу єдиного цілого. На думку В.І.Вернадського, у минулому не додавали значення двом важливим факторам, що характеризують живі тіла і продукти їхньої життєдіяльності: відкриттю Пастера про перевагу оптично активних з'єднань, зв'язаних з дисиметричністтю просторової структури молекул, як відмінної риси живих тіл; явно недооцінювався внесок живих організмів в енергетику біосфери і їхній вплив на неживі тіла. Адже до складу біосфери входить не тільки жива речовина, але і різноманітні неживі тіла, що В. І. Вернадський називає відсталими (атмосфера, гірські породи, мінерали і т.д.), а також і біокосні тіла, утворені з різнорідних живих і відсталих тіл (ґрунти, поверхневі води і т.п.). Хоча жива речовина по обсязі і вазі складає незначну частину біосфери, але воно відіграє основну роль у геологічних процесах, зв'язаних зі зміною вигляду нашої планети. Оскільки жива речовина є визначальним компонентом біосфери, остільки можна затверджувати, що воно може існувати і розвиватися тільки в рамках цілісної системи біосфери. Не випадково тому В. І. Вернадський вважає, що живі організми є функцією біосфери і найтіснішим образом матеріально й енергетично з нею зв'язані, є величезною геологічною силою, її визначальної. Вихідною основою існування біосфери і біогеохімічних процесів, що відбуваються в ній, є астрономічне положення нашої планети й у першу чергу її відстань від Сонця і нахил земної осі до екліптики, чи до площини земної орбіти. Це просторове розташування Землі визначає в основному клімат на планеті, а останній у свою чергу – життєві цикли всіх існуючих на ній організмів. Сонце є основним джерелом енергії біосфери і регулятором усіх геологічних, хімічних і біологічних процесів на нашій планеті. Цю її роль образно виразив один з авторів закону збереження і перетворення енергії Юліус Майер (1814 – 1878), що відзначив, що життя є створення сонячного променя. Вирішальне відмінність живої речовини від відсталого полягає в наступному: зміни і процеси в живій речовині відбуваються значно швидше, ніж у відсталих тілах. Тому для характеристики змін у живій речовині використовується поняття історичного, а у відсталих тілах – геологічного часу. Для порівняння відзначимо, що секунда геологічного часу відповідає приблизно ста тисячам років історичного; у ході геологічного часу зростають міць живої речовини і його вплив на відсталу речовину біосфери. Це вплив, указує В.І. Вернадський, виявляється насамперед "у безупинному біогенному струмі атомів з живої речовини у відсталу речовину біосфери і назад"; тільки в живій речовині відбуваються якісні зміни організмів у ході геологічного часу. Процес і механізми цих змін уперше знайшли пояснення в теорії походження видів шляхом природного добору Ч.Дарвіна (1859 р.)

Россия на рубеже XV-XVI столетий (Очерки социально-политической истории).- М.: Мысль, 1982.- С. 31. [449] Дашкевич Я. Перегук вкв: три погляди на минуле  сучасне Украни // Украна. Наука  культура.- К., 1966.- Вип. 26/27.- С. 51. [450] Цвибак М. М. Марксизм-ленинизм о возникновении восточноевропейских многонациональных государств // Проблемы истории докапиталистических обществ.- 1934.- 1.- С. 66. [451] Костомаров Н. И. Собрание сочинений.- СПб., 1903.- Кн. 1.- С. 209. [452] Новгородский погром 1570 года // Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен.- М.: Издание Т-ва Мир.- Т. 2. Приложение.- С. 7-8. [453] Костомаров Н. И. Собрание сочинений.- СПб., 1903.- Кн. 1.- С. 202. [454] Зеленин Д. К. Об исторической общности культуры русского и украинского народов // Советская этнография.- 1940.- Вып. 3.- С. 32. [455] Дмитриева С. И. Географическое распространение русских былин // Советская этнография.- 1969.- 4.- С. 31. [456] Дмитриева С. И. Географическое распространение русских былин // Советская этнография.- 1969.- 4.- С. 38. [457] Литовская метрика.- СПб., 1903.- Т. I.- С. 149. [458] Владимиров П. Франциск Скорина.- СПб., 1888.- С. 30. [459] Андрусяк М

1. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

2. Освоєння космосу: історія та сучасність

3. Біосфера та еволюція

4. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

5. Цивілізації середньовіччя та сучасності

6. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі
7. Раман К. Чорнага "Трэцяе пакаленне": вобразы, спецыфіка вырашэння канфлікту, сучасны погляд на твор
8. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

9. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

10. Православ’я: історія та основні погляди

11. Розвиток та сучасний стан соціології

12. Соціологія: становлення та сучасність

13. Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху

14. Взаємозв’язок біосфери та агросфери як її складової

15. Погляди Фрейда на релігію та деякі проблеми сучасності

16. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные

17. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

18. Сучасні форми та системи оплати праці

19. Сутність та зміст сучасного менеджменту

20. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

21. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

22. Проблеми та перспективи малого бізнесу
23. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
24. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

25. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

26. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

27. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

28. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

29. Банківська система України та проблеми її реформування

30. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

31. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

32. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки

33. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

34. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

35. Глобальні проблеми сучасності

36. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

37. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

38. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні
39. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології
40. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

41. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

42. Расизм та його прояви на сучасному етапі

43. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

44. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

45. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

46. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

47. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

48. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы
Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее

49. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

50. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

51. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

52. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

53. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

54. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні
55. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід
56. Перспективи та недоліки сучасної системи контролю навчальних досягнень учнів

57. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

58. Сучасний вчитель як педагог та психолог

59. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

60. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")

61. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

62. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

63. Проблеми, порушені у книзі М. Бурно "Складний характер та пияцтво"

64. Проблеми виникнення та становлення феномену релігії

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

66. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

67. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

68. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

69. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

70. Біографія та політичні погляди Арістотеля
71. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього
72. Проблема свободи та необхідності в німецькій класичній філософії

73. Філософські погляди Григорія Сковороди та ідея чистої ("сродної") праці

74. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

75. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

76. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

77. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

78. Глобальні проблеми сучасності

79. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

80. Проблеми екології та шляхи їх вирішення

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

82. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

83. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

84. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

85. Проблема бідних та багатих

86. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні
87. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні
88. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

89. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

90. Проблема внеземных цивилизаций

91. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

92. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

93. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

94. Проблема происхождения и эволюции человека

95. Полная история танков мира

96. Глобальна продовольча проблема

Пластины для стирки белого и цветного белья FeedBack, 30 штук.
Пластины для стирки белого и цветного белья это настоящая революция среди средств для стирки. Не содержит фосфатов! Пластины необходимо
640 руб
Раздел: Стиральные порошки
Стиральный порошок-концентрат для цветного белья BioMio "Bio-color" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, сохраняя структуру ткани и первозданный цвет. Концентрированная формула обеспечивает экономичный
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

97. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

98. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

99. Проблемы Аральского моря


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.