Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Перелік графічного матеріалу. 9 Вступ. 10 Розділ 1. Науково-теоретичне обгрунтування проблеми удосконалення виробничо-торговельної діяльності підприемства. 11 1.1. Наукові підходи до розв'язання проблем, що стоять перед підприємством. 11 1.2. Стратегічні напрямки удосконалення торгово-виробничої діяльності підприемства громадського харчування. 16 1.3. Етапи планування асортименту продукції. 21 Розділ 2. Дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища. 23 2.1. Загальна характеристика підприємства. 24 2.1.1. Характеристика об'єкту. 24 2.1.2. Організаційно-правові основи функціонування підприємства. 26 2.2. Аналіз виробничо-технічного рівня підприємства. 29 2.2.1. Асортиментна структура продукції та послуг. 29 2.2.2. Аналіз організації виробничого процесу та технічного рівня підприємства. 36 2.2.3. Аналіз організації обслуговування. 42 2.3. Аналіз ефективності використання виробничої потужності. 44 2.3.1. Аналіз показників по праці в ПГХ "Енергетик". 44 2.3.2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. 46 2.4. Аналіз та оцінка економічних показників ПГХ "Енергетик". 50 2.4.1. Аналіз структури та складу товарообігу. 50 2.4.2. Аналіз витрат виробництва ПГХ "Енергетик". 54 2.4.3. Аналіз валового доходу та прибутку ПГХ "Енергетик". 56 2.4.4. Аналіз та оцінка економічних показників їдальні ПГХ "Енергетик". 60 2.5. Вивчення платоспроможного попиту. 62 2.6. Аналіз постачальників. 70 2.7. Аналіз конкурентів. 74 Розділ 3. Пропозиції щодо удосконалення виробничо-торгової діяльності досліджуваного підприємства 78 3.1. Удосконалення асортименту продукції за рахунок використання нових видів сировини. 80 3.2. Організація дієтичного харчування. 90 3.3. Перепрофілювання буфету на бар. 93 3.4. Максимізація зручностей при проведенні бенкетних обслуговувань. 97 Розділ 4. Визначення соціально-економічної ефективності роботи їдальні "Енергетик" після впровадження заходів удосконалення її торгово-виробничої діяльності. 100 4.1. Прогнозування обсягу виробництва їдальні "Енергетик" 100 4.2. Прогнозування витрат виробництва та обігу їдальні 104 4.3. Визначення валового доходу та прибутку їдальні 107 4.4. Соціально-економічна ефективність заходів по удосконаленню торгово-виробничої діяльності їдальні 109 Висновки та пропозиції 115 Список літератури. 117 Додатки. 118 Перелік графічного матеріалу Аркуш План підприемства з розстановкою обладнання до удосконалення. 1План підприемства з розстановкою обладнання після удосконалення. 2 Вступ Громадське харчування сформувалося як підгалузь торгівлі, воно охоплює підприємства громадського харчування державної та приватної торгівлі. Головна мета цих підприємств - надання платних послуг населенню в формі громадсько організованого харчування. В умовах тривалої економічної кризи в Україні підприємство громадського харчування при підприємствах виконує скоріше соціальну функцію - забезпечує продуктами харчування свій контингент споживачів. Своєчасне надання споживачам збалансованого по своєму складу харчування сприяє збереженню здоров'я людей, росту продуктивності праці, підвищенню якості навчання, раціонального використання вільного часу.

Дослідження проводилось на діючому підприємстві. Підприємство громадського харчування "Енергетик" є підрозділом Державного підприємства Національної Енергетичної компанії "Укренерго". Підприємство здійснює такі напрямки діяльності: - організація громадського харчування; - виробництво та реалізація власної кулінарної продукції; - надання платних послуг населенню; - виконання святкових та ритуальних замовлень співробітників НЕК "Укренерго" та інших замовників. В даній роботі ми маємо за мету проаналізувати виробничо-технічний рівень їдальні ПГХ "Енергетик", використання виробничої потужності, економічний стан досліджуваного підприємства, а також розробити пропозиції щодо удосконалення виробничо-торговельної діяльності, яка б дозволила йому перейти до упевненого розвитку в майбутньому. Розділ 1. Науково-теоретичне обгрунтування проблеми удосконалення виробничо-торговельної діяльності підприемства 1.1. Наукові підходи до розв’язання проблем, що стоять перед підприємством В умовах тривалої економічної кризи в Україні перед підприємством громадського харчування постають багато економічних, соціальних, науково- технічних та інших проблем. В сучасних умовах смаки споживачів становляться більш різноманітними, підвищуються вимоги до якості та асортименту продукції та послуг, знижується платоспроможність населення. Ринковий механізм господарювання передбачає конкуренцію, боротьбу за ринки між підприємствами. Вирішення цих проблем можливо за рахунок проведення маркетингових досліджень мікро- і макросередовища підприємства, які дозволять визначити: - місце підприємства на ринку продукції та послуг громадського харчування; - слабкі і сильні сторони в діяльності; - розмір платоспроможного попиту на продукцію їдальні; - вимоги споживачів до асортименту та якості продукції та послуг; - шляхи максимізації зручностей для споживачів під час перебування у їдальні. Досліджуване підприємство є нерентабельним. За останні роки спостерігається значне збільшення збитків. Для того, щоб знайти шляхи підвищення економічної ефективності використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів, необхідно систематично проводити комплексний аналіз господарської діяльності їдальні. Для вирішення будь-яких проблем підприємства необхідно перш за все значно підвищити рівень управління. Метою управління є забезпечення прибутковості в діяльності підприємства шляхом раціональної організації виробничого процесу, в т.ч. управління виробництвом і розвиток техніко-технологічної бази, а також ефективне використання кадрового потенціалу при одночасному підвищенні кваліфікації, творчої активності і лояльності кожного виробника. Прибутковість підприємства свідчить про ефективність управління її виробничо-збутовою діяльністю, яка досягається шляхом мінімізації витрат (витрат на сировину, матеріали, енергію, оплату праці, фінансування) і максимізація прибутків від результатів виробництва - випуску продукції і послуг. Найважливішим завданням управління є організація виробництва продукції і послуг з урахуванням вимог споживачів на підставі наявних матеріальних і людських ресурсів та забезпечення рентабельності діяльності підпримства та його стабільного стану на ринку.

У зв’язку з цим в задачі управління входить: - забезпечення автоматизації виробництва і перехід до використання працівників високої кваліфікації; - стимулювання праці співробітників підприємства шляхом створення для них кращих умов праці і встановлення більш високої заробітної плати; - постійний контроль за ефективністю діяльності підприємства, координація роботи всіх підрозділів підприємства; - постійний пошук нових ринків збуту; - визначення певних цілей розвитку підприємства; - визначення приоритетних цілей, їх черговості і послідовності рішення; - розробка стратегії розвитку підприємства: господарчих задач і шляхів їх вирішення; - визначення системи заходів для рішення намічених проблем на різноманітні періоди часу; - раціональне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; - встановлення контролю за виконанням поставлених задач. Виконання задач управління по регулюванню, організації, координації і контролю за виробничим процесом і досягнення визначених цілей отримує оцінку на ринку. Під науковими основами управління розуміють систему наукових знань, яка складає теоретичну базу практики управління, забезпечення практики менеджменту науковими рекомендаціями. Першим етапом методології наукового управління був аналіз змісту роботи і визначення її основних компонентів. Потім була обгрунтована необхідність систематичного використання стимулювання з метою зацікавленості працівників у збільшенні продуктивності праці і збільшенні об’єму виробництва. Автори робіт по науковому управлінню висунули і обгрунтували такі наукові положення: - використання наукового аналізу для визначення найкращих засобів досягнення цілей і рішення конкретних задач; - необхідність забезпечення працівників ресурсами, які необхідні для ефективного виконання задач. Існують такі найважливіші концепції, які внесли суттєвий внесок в розвиток сучасної теорії і практики управління: - наукове управління; - адміністративне управління; - управління з позицій психології і людських відносин; - управління з позицій науки про поведінку. Крім цього, існують тринадцять наукових підходів до управління, які отримали свій розвиток в сучасних умовах - це системний, комплексний, інтеграційний, маркетинговий, функціональний, процесний, відтворювальний, нормативний, кількісний, адміністративний, ситуаційний, поведінковий підходи. На досліджуваному підприємстві використовуються: 1. Системний підхід. Від передбачає, що керівники підприємства повинні розглядати організацію як сукупність взаємозв’язаних елементів, таких як люди, структура, задачі та технологія, які орієнтовані на досягнення різноманітних цілей в умовах мінливого зовнішнього середовища. Найважливіші принципи системного підходу: - процес прийняття рішень повинен починатись з виявлення і чіткого формулювання певних цілей; - необхідно розглядати всю проблему як ціле, як єдину систему і виявляти всі наслідки і взаємозв’язки кожного рішення; - необхідні визначення і аналіз можливих альтернативних шляхів досягнення мети; - цілі окремих підсистем не повинні вступати в протиріччя з цілями всієї системи.

Матюкайтеся укранською! Теоретична розвдка в добряче пдзабуту й занедбану практиками царину укрансько брудно лайки, а також деяк настанови з  вживання Нацональне самоусвдомлення укранцв зроста. Це помтно у Кив укранську мову чути дедал частше. Багато людей, особливо з-помж нтелAенц, перейшло на укранську. ¶ зткнулося з виразними труднощами. Адже творчий процес немислимий без смачного матюка. Оте саме «бля» та нш вдшлфован щоденним ужитком перли так стимулюють нтелектуальну дяльнсть! А тут раптом виявляться, що матюки явище «стнно руско». Як же бути свдомому патротов? Наш народ, слава Богу, ма доробок  в цй царин. Хоч  не такий значний, як у братв, але дещо . Система укрансько лайки Aрунтуться геть на нших засадах, анж лайка московська. Кацапськ матюки сексоцентричн або ж вдгентальн. В основ х статевий акт, часто збочений, органи, що беруть у ньому участь, та особи, як мають т чи нш сексуальн характеристики. Матюки укранськ копроректального типу, вони повязан з актом дефекац з ефекторним органом та продуктом цього акту

1. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

2. Інвестиційна діяльність страхових компаній

3. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

4. Діяльність римських магімтратів

5. Інноваційна діяльність підприємства

6. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
7. Діяльність уряду України в галузі екології
8. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

9. Суспільно-політична діяльність Костомарова

10. Діяльність страхової компанії "Оранта"

11. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

12. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

13. Життєдіяльність організму

14. Аудиторська діяльність

15. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

16. Підприємницька діяльність

Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели

17. Приватна детективна і охоронна діяльність

18. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

19. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

20. Діяльність Євгена Коновальця

21. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

22. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги
23. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі
24. Політична діяльність Лазара Кагановича

25. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

26. Акторська діяльність І. Тобілевича

27. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

28. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

29. Комерційна діяльність підприємств

30. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

31. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

32. Товарна політика і комерційна діяльність

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

34. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

35. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

36. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

37. Економічна діяльність ООН

38. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"
39. Зовнішня економічна діяльність
40. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

41. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

42. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

43. Діяльність органів управління освітою

44. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

45. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

46. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

47. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

48. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей
Колокольчик декоративный "Узор", 8x13 см.
Цвет: белый. Материал: фарфор. Размер: 8x13 см.
355 руб
Раздел: Миниатюры

49. Діяльність дошкільника

50. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

51. Політична діяльність і політичні відносини

52. Професійна діяльність шкільних психологів

53. Теорія й практична діяльність психолога

54. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті
55. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму
56. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

57. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

58. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

59. Діяльність державної податкової інспекції

60. Діяльність фінансових фондів

61. Інвестиційна діяльність підприємства

62. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

63. Фінансова діяльність акціонерних товариств

64. Фінансова діяльність субєктів господарювання

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки
Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

66. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

67. Екологія і практична діяльність людини

68. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

69. Інноваційна діяльність

70. Інфляція та інвестиційна діяльність
71. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання
72. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

73. Економічна сутність виробничих запасів

74. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

75. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

76. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

77. Творчість Рембрандта

78. Маркетингова сутність реклами

79. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

80. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

81. Поняття та сутність менеджменту

82. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

83. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

84. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

85. Необережність як форма вини

86. Матераільна відповідальність працівників
87. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму
88. Філософська культура особи та її суспільна значущість

89. Сбалансованість бюджета України

90. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

91. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

92. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

93. Ринкова пропозиція та її еластичність

94. Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

95. Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині

96. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Підсудність і її види

98. Легка промисловість України i транспорт

99. Сільське господарство i харчова промисловість України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.