Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Створення залізниць в Україні

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст 1.Вступ1)Економічна політика російського царизму в Україні в пореформлений період2)Особливості й перебіг промислового перевороту 3)Іноземний капітал та його роль 4)Формування українського індустріального району2.Історія створення залізниць 1)Південно західна залізниця 2)Львівська залізниця Вступ Економічна політика російського царизму в Україні в пореформлений період Після реформи 1861 р. Наддніпрянська Україна переживала добу бурхливого економічного зростання. Цей ріст визначався економічною політикою царизму. Російський уряд розвивав не Російські регіони імперії, у тому числі Україну, виходячи виключно з інтересів імперії. Внаслідок цього в Україні прогресували тільки ті галузі промисловості, які не мали відповідних природних умов в Росії (цукрова), або ті, що постачали сировину та напівфабрикати для російської індустрії (металургія, кам’яновугільна промисловість ). Натомість давня галузь української промисловості – текстильна була штучно затримана у своєму розвитку , а деякі види її (наприклад, бавовняна) і зовсім не могли існувати в Україні через різні митні й тарифні заходи російського уряду. З української сировини готові продукти вироблялись переважно за її межами, В Росії. Такий розподіл праці прив’язував Україну до центру і робив її економіку надзвичайно вразливою. Політикою цін, коли сировина коштувала дешево, а готові товари дорого, капітали викачувались з України. Тому, хоча господарство України швидко розвивалося, її економічна залежність від Росії не зменшувалась. Навіть лідер більшовиків Володимир Ленін визнавав, що Україна “стала для Росії тим, чим для Англії була Ірландія, яка нещадно експлотувалась, не отримуючи нічого натомість”. При цьому слід мати на увазі, що Україна не була колонією “азійського” типу бідною, без власної промисловості, ресурси якої імперія просто викачує, а “європейського” – промислово розвинутою, яку позбавляють не стільки ресурсів, скільки капіталу і потенційних прибутків. Особливості й перебіг промислового переворотуЗвільнення селян від кріпосної залежності усунуло одну з найголовніших перешкод на шляху прискореного промислового розвитку – дефіцит робочої сили. Тепер, навпаки, відчувався надлишок людей,які пропонували капіталістам свої послуги. Це означає, що сформувався ринок вільнонайманої праці. З початку 60-х рр. якісно нову фазу вступив промисловий переворот. Виробництво швидко машинізується. Парові машини стають «серцем» кожної фабрики чи заводу. Ручна техніка в усіх основних операціях замінюється системою верстатів. Істотні зрушення відбулися на старих мануфактурних виробництвах (суконна промисловість, цукроваріння). Дещо пізніше технічний прогрес прийшов у важку промисловість . Але в ній перехід від мануфактури до фабрики здійснюється не на базі старих, а на основі принципово нових технологій і відповідних механізмів, що забезпечило саме тут найбільшу ефективність нового виробництва.Остаточно промисловий переворот в економіці України завершився у 80-ті рр. ХХ ст. Іноземний капітал та його роль На економічній ситуації в Україні позначилась політика протекціонізму щодо відчизняних виробників, яку здійснював уряд.

Мито наіноземну продукцію весь час зростало. Іноземцям стало вигідніше завозити не товари, а капітали. Французькі, бельгійські, німецькі, англійські підприємці захопили протягом другої половини ХІХ ст. ключові позиції у провідних галузях промисловості України: вугледобувній, гірничорудний, металургійній та сільськогоспода- рському машинобудуванні. Приплив іноземних капіталів не можна оцінити однозначно. З одного боку, вони прискорювали розвиток окремих галузей промисловості, створювали нові робочі місця. Але з іншого – з України викачювалися великі кошти у вигляді промислових прибутків, процентів на вкладені або позичені гроші. Наприклад, англійський підприємець Юз (засновник Юзивкі, тепер – Донецьк) за 25 років діяльності в Україні вивіз до Англії 25 млн. крб. Золотом. Вітчизняне господарство стало залежним від іноземних банків та окремих капіталістів. Формуваняя українського індустріального району У 60-90-і рр. сформувався український індустріальний район, що включав такі промислові центри загальноімперського значення: Донецький вугільно- металургійний, Криворізький залізорудний, Нікопольський марганцевий. Разом за своєю потужністю, розміром і економічним значенням в історії ХІХ-ХХ ст. їх можна порівняти хіба що з найбільшим у світі Рейнсько-Вествальським промисловим районом Німеччини. Україна стала головною вугільно- металургійною базою Російської імперії. Видобуток вугілля в Донбасі зріс у 1860-1900 рр. більш ніж на 1000%. Замість дрібних шахт відкривалися великі. Але, якщо в розвинутих іноземних країнах у вугледобуванні почалась механізація, в Донбасі техніка залишалася відсталою. Механізація видобування вугілля тут і на початку ХХ ст. становила менш ніж 0,5%. З максимальною для себе користю власники шахт, переважно іноземці, використовували робочу силу. Розвиток промисловості, залізничне будівництво різко підвищили попит на метал. В кінці ХІХ ст. почалась розробка нових покладів залізної руди. На з Уралу пересувається імперський ценр її видобутку.За 30 років видобуток руди зріс в Україні- в 158 разів. У Кривому Розі- райони величезних покладів залізної руди – і в Донбасі будувалися металургійні заводи. На кінець 90-х рр. в Донбасі і Кривому Розі було вже 17 великих металургійних заводів. В цілому питома вага України в загальноімперському виробництві становила у 1900 році: вугілля- 70%, залізної руди-57%, чавуну –52%, рейок- 76%. І це за умов, коли територія підросійської України і її населення не перевищували 15% загальноімперського. Отже, в Україні найбільших успіхів, якщо оцінювати валові показники, досягли три сировинні галузі: вугледобувна, гірничорудна і металургійна. Інші ж стояли на місці. Певний виняток склали тільки сільськогосподарське і транспортне машинобудування.ценгтир сільськогосподарського машинобудування в пореформенні роки перемістився з підросійської Польші і прибалтійських губерній в Степову Україну.головними осередками сільськогосподарського машинобудування були Олександрівськ (тепер Запоріжжя), Харків, Одеса, Бердянськ, Херсон, Миколаїв, Київ.усі великі заводи належали іноземним власникам. Транспортне машинобудування було зосереджене в Харкові, Луганську.

Миколаєві тощо. Зокрема, у Харкові і Луганську виготовлялися паровози. Південно-Західна залізниця7 червня 2000р. виповнилося 130 років із дня підстави однієї з найстарших магістралей України – Південно-Західної залізниці. Необхідність будівництва залізниць на Україні виникла давно. Цьому сприяло географічні положення краю, природні багатства. Україні потрібні були залізниці для вивозу сільськогосподарської продукції з родючого Південно-Західного краю і продукції промисловості з районів Донбасу і Кривого Рогу. Першим у 1825р. порушив питання про необхідність будівництва залізних доріг на Україні винахідник і підприємець В.П.Гур’єв, що вважав необхідним зв’язати залізницями Одесу і Петербург через Київ, Одесу з Москвою через Київ Чернігів. Для України період 90-х років XX сторіччя характеризувався пожвавленням як у промисловості, так і в сільському господарстві. Її безкрайні степи швидко змінювали свій вигляд, будувалися фабрики і заводи, складалися нові промислові райони - Донецький вугільний, Криворізький залізничний і Придніпровський металургійний. У нових умовах не можна було обходитися без такого сучасного і досить розвитого виду транспорту як залізничний, який знаходиться в найтіснішому зв’язку з всією економікою країни. Почалося будівництво першої залізниці на Україні, що була побудована в 1865 року від Одеси до Балти довжиною 213 км . Залізниця. Одеса - Балта будувалася за казенний рахунок біля трьох років/1862- 1865р./.Це була перша лінія майбутніх Південно-Західних залізниць. У травні 1868 року приступили до будівництва Київо – Балтської залізниці. Для її спорудження зігнали з околишніх сіл селян, прибутку три дивізії солдата, багато штрафників. На роботах було зайнято близько 30 тисяч чоловік. Іноземні підрядчики, бачачи можливість розбагатіти за казенний рахунок, установили на будівництві твердий режим. Роботи велися на низькому технічному рівні, без дотримання елементарних умов охорони праці .Рух потягів на цій лінії було відкрито через 4 роки 7 червня (26 травня)1870 р.був покладений початок існуванню Південно-Західної залізниці. У 11годин 30 хвилин з Києва відправився перший потяг, що прибув у Бирзулу в 6ч.27 хв. ранком наступного дня. Від Курська до Броварів дорога була прокладена в 1868 році. А далі до Києва пасажирів і вантаж доставляли омнібусом. 30 серпня 1869 року було відкрито рух пасажирських і товарних потягів між станцією Курськ і тимчасовий станцією Дніпро/Кухмистерская слобода/. Далі пасажири і вантажі доставлялися пароплавами до Поштової площі. 13 лютого 1870 року відбулося відкриття руху по новому мосту через Дніпро, побудованому під керівництвом відомого інженера А.Струве. Напередодні міст пройшов іспиту. Іспитовий потяг складався із шести паровозів. На той час це був самий великий міст у Європі довжиною більш 1 версти. Пофарбований у білий колір, він являв собою красиве спорудження. Одночасно з відкриттям моста відбулося і відкриття залізничного вокзалу, про яке писали: “Київський вокзал гарний і місткий”. До відкриттю руху на Київській лінії в Україні вже було побудовано біля 3000 км і знаходилося в процесі будівництва близько 1000 км залізних доріг.

И тем не менее расчетам такого рода сбыться было не суждено: 17 сентября 1939 года начался реальный процесс воссоединения украинских земель в одном государстве. Это был новый этап в развитии Западной Украины. Суть его верно определил Ярослав Галан, выступая на пленуме СПУ 29 июня 1944 года: «Народ Галичины впервые за 700 лет своей истории перестал быть объектом, но стал субъектом истории, полным творцом своего настоящего и будущего». Источники: 1.PЦГАОО Украины, ф. 57, оп. 4, д. 338. С.P115117. 2.PЦентральный государственный архив высших органов власти и управления Украины (далее ЦГАВОВУ Украины, ф. 4628, оп. 1, д. 10, с.P15. 3.PТютюнник Ю. 3 поляками проти Украни.P К., 1924. 4.PКниш 3. Вйсько у цивльнй одеж // ЖИТТЯP смерть полковника Коновальця.P Льв1в, 1993. 5.PПроисхождение ОУН. Ее цели и задачи // Марксизм и современность.P 1995. P1. С. 78. 6.PКниш 3. Становлення ОУН.P К., 1994. 7.PСубтельний О. Украна. ¶сторя.P К., 1993. 8.PЦГАОО Украины, ф. 57, оп. 4, д. 338, л. 85. 9.PАрхив КГБ УССР. 10.PПетлюра: мфи i реал//ХтоP хто. Полтичн портрети.P К., 1991. 11.PЗа двадцать лет до Освенцима // За рубежом.P 1990. P28 (1565). 12.PКулич В. Дещо про залзниц. Л., 1927. 13.PМартинець В. Укранське пдплля. Вщ УВО до ОУН.P Мюнхен, 1949. 14.PКенлй А

1. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

2. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

3. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

4. Латинский язык (Контрольна робота)

5. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

6. Реферат по книге Фернана Броделя
7. Системы адаптивного управления роботами
8. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

9. Надежность машин: станки, промышленные роботы

10. Использование роботов в промышленных предприятиях

11. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

12. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

13. Несколько рефератов по Исламу

14. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

15. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

16. Управление финансовыми ресурсами предеприятия ООО "Авто Люкс Сервис"

Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные

17. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

18. реферат

19. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

20. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

21. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

22. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов
23. Реферат по менеджменту
24. Нано-роботы

25. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

26. Розробка підсилювача

27. Сборник рефератов о конфликтах

28. Техническое зрение роботов

29. Наши дети будут бессмертными, но, возможно, станут наполовину роботами

30. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

31. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

32. Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

33. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

34. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

35. Реферат для выпускных экзаменов

36. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

37. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

38. Реферат о США
39. Вказівки до оформлення дипломних робот
40. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

41. Проблеми використання роботів /Укр./

42. Організація кредитної роботи в комерційному банку

43. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

44. Небезпека роботи з електромережами

45. Сільськогосподарські роботи

46. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

47. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

48. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Бухгалтерский учет и аудит ОАО "Таврия-Авто"

50. Рятувальні роботи

51. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

52. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

53. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

54. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи
55. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"
56. Теоретичні аспекти роботи над переказом

57. UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

58. Керування процесами і роботами в Linux

59. Операційні системи та робота з ними

60. Основи роботи в системі символьної математики MATLAB 5.2

61. Программное обеспечение системы принятия решений адаптивного робота

62. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

63. Робота з "потоками" в середовищі Delphi

64. Робота з вікнами

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

65. Робота з записами мови ассемблера

66. Робота з пакетом MathCAD 2000 Pro

67. Робота з таблицями баз даних в MS Excel

68. Робота з шаблонами

69. Роботы в ближайшем будущем

70. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми
71. Графічні роботи на комп’ютері
72. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

73. Підсилювач вертикального відхилення осцилографа

74. Підсилювач потужності

75. Правила роботи на радіостанції Р-173

76. Разработка и проектирование робота для разминирования

77. Режими роботи й стандарти факс-апаратів

78. Розробка топології і конструкції гібридної інтегральної схеми типу "Підсилювач НЧ К2УС372"

79. Шуми у роботі приймачів та детекторів

80. Касетні автовідповідачі

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

81. Моделювання відеопідсилювача

82. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

83. Роль образу Мерліна в роботах Томаса Мелорі

84. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

85. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

86. Проект создания сервисного центра по обслуживанию и ремонту автомобилей "Авто-Тема"
87. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)
88. Особливості нейромедіаторів при роботі центральної нервової системи

89. Загальні підходи та методи роботи з якістю

90. Контрольна робота з Інвестиційного менеджменту

91. Передбачуваність роботи компаній

92. Робота кадрової служби підприємства

93. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

94. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

95. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

96. Гурткова робота з образотворчого мистецтва у школі

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

97. Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі

98. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

99. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

100. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.