Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Страхування відповідальності

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ 1. Поняття страхування відповідальності 2. Історія страхування відповідальності 3. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів 4. Страхування цивільної відповідальності перевізника 5. Страхування цивільної відповідальності підприємств — джерел підвищеної небезпеки6. Страхування професійної відповідальності Висновок Вступ Страхування відповідальності — галузь страхування, де об'єктом виступає відповідальність перед третіми (фізичними і юридичними) особами, яким може бути заподіяний збиток (шкода) унаслідок якої-небудь дії або бездіяльності страхувальника. Через страхування відповідальності реалізується захист страховки економічних інтересів можливих джерел шкоди, які в кожному даному випадку страховки знаходять свій конкретний грошовий вираз. Галузева характеристика страхування вирішує загальні задачі оцінки діяльності страховки, але не виявляє конкретні інтереси страховок підприємств, організацій, громадян, які дають можливість проводити страхування. Для деталізації конкретних інтересів з метою обгрунтовування методів захисту страховки виділяються напрями і види страхування. Мета даної роботи – розказати про особливості страхування відповідальності, а так само розглянути домінуючі напрями в області, такі як ОСАГО, страхування відповідальності перевізника, страхування відповідальності підприємств – джерел екологічної небезпеки, страхування професійної відповідальності. 1. Поняття страхування відповідальності Страхування відповідальності є самостійною сферою діяльності страховки. Об'єктом страхування тут виступає відповідальність страхувальника перед третіми особами за спричинення ним шкоди. Через виникаючі правовідносини страховок страхувальник приймає на себе ризик відповідальності за зобов'язаннями, що виникають унаслідок спричинення шкоди з боку страхувальника (фізичної або юридичної особи) життя, здоров'ям або майном третіх осіб. Прийнято розрізняти страхування цивільної відповідальності, страхування професійної відповідальності якості продукції, екологічне і ін. В першому випадку йдеться про правовідносини страховок, де об'єктом страхування є цивільна відповідальність. Це передбачена законом або договором міра державного примушення, вживана для відновлення порушених прав потерпілого (третіх осіб), задоволення його за рахунок порушника. Цивільна відповідальність носить майновий характер: особа, що заподіяла збиток, зобов'язано повністю відшкодувати збитки потерпілому, тобто третій особі. Через укладення договору страхування цивільної відповідальності даний обов'язок перекладається на страхувальника. Страхування професійної відповідальності пов'язано з можливістю пред'явлення майнових претензій до фізичних або юридичних осіб, які зайняті виконанням своїх професійних обов'язків або наданням відповідних послуг. Майнові претензії, що пред'являються до фізичних або юридичних осіб, обумовлені недбалістю, халатністю, помилками і упущеннями в професійній діяльності або послугах. Через страхування питаннями задоволення даних майнових претензій з приводу допущення халатності і недбалості починає займатися страхувальник.

Призначення страхування професійної відповідальності полягає в захисті страховки осіб певного круга професій (частнопрактикующие лікарі, нотаріуси, адвокати і ін.) проти юридичних претензій до них з боку клієнтів. За умов ліцензування діяльності страховки на території РФ до блоку страхування відповідальності відносяться наступні види: • страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; • страхування цивільної відповідальності перевізника; • страхування цивільної відповідальності підприємств — джерел підвищеної небезпеки; • страхування професійної відповідальності; • страхування відповідальності за невиконання зобов'язань; • страхування інших видів відповідальності (при якому об'єктом страхування є майнові інтереси особи, про страхування якої укладений договір (застрахована особа), пов'язане з обов'язком останнього в порядку, встановленому цивільним законодавством, відшкодувати збиток, нанесений їм третім особам) Страхування відповідальності відрізняється від майнового страхування тим, що при майновому страхуванні страхується наперед певна річ або власність на наперед певну суму, а при страхуванні відповідальності об'єктом захисту є не наперед певні які-небудь майнові блага, а добробут в цілому. Страхування відповідальності відрізняється і від особистого страхування, яке проводиться на випадок настання певних подій, пов'язаних з життям і працездатністю. Особисте страхування — це страхування суми, а страхування відповідальності — страхування збитку. Під відповідальністю розуміється зобов'язання відшкодування збитку, заподіяного однією особою іншій особі. Це зобов'язання виникає тільки за наявності певних дій (бездіяльності) або упущень, при яких будуть порушені які-небудь блага іншої особи. Необхідно проводити чітку відмінність між цивільною і кримінальною відповідальністю. Мета цивільної відповідальності — відшкодування заподіяного збитку, а кримінальної — покарання особи, що вчинила свідомо злочин або правопорушення, що потрапляє під кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність не може бути об'єктом страхування. Страхувати можна тільки цивільну відповідальність. Розрізняють позадоговірну (делікатну) і договірну цивільну відповідальність. Позадоговірна відповідальність визначається статтею 931 Цивільного кодексу РФ, де вказано: «За договором страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, що виникають унаслідок спричинення шкоди життя, здоров'ям або майном інших осіб, може бути застрахований ризик відповідальності самого страхувальника або іншої особи, на яку така відповідальність може бути покладений». Ця відповідальність наступає у разі нанесення шкоди третім особам, не пов'язаним з договірними зобов'язаннями. Договірна відповідальність наступає унаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань і регламентується статтею 932 Цивільного кодексу РФ, де відзначено: «Страхування ризику відповідальності за порушення договору допускається у випадках, передбачених законом». Потерпілою в цьому виді страхування є третя особа, з якою до моменту настання збитку взагалі не існувало жодних договірних стосунків.

Потерпілий — це також партнер по договірних відносинах, який вступив з збитківцем в які-небудь договірні відносини і в їх рамках зазнав збиток. Але крім прямого потерпілого існують ще і непрямі потерпілі, тобто особи, збитку яким завданий не безпосередньо, а через збиток третій особі. Як правило, непрямі потерпілі не мають права на висунення претензій. Виняток становлять, наприклад, в німецькому законодавстві, домагання дітей на отримання аліментів у разі смерті батьків. Страхування відповідальності — це страхування збитку, і воно переслідує мету оберегти страхувальника від можливого збитку. Для страхувальника як юридичної особи страхування відповідальності можна позначити як страхування від зростання пасивів. Якщо страхування від вогню служить для збереження активів компанії, то страхування відповідальності служить проти збільшення пасивів у разі пред'явлення претензій третіми особами. Страхування відповідальності для застрахованих осіб означає: захист практично від всіх домагань по відповідальності; можливість перекласти на страхувальника ризик відповідальності, який, завдяки преміям страховок, стає калькульованим; перекладення витрат по веденню судових справ на компанію страховки, оскільки людина без спеціальних юридичних знань самостійно не може боротися проти домагань по компенсації збитку; можливість мати страхувальника як третьої особи при виникненні розбіжностей між страхувальником і потерпілим. Відносини між страхувальником і страхувальником можна позначити як відносини покриття. Покриття не ідентично відповідальності, яку може зустріти страхувальник, воно охоплює не всі домагання відповідальності. Страхувальник відповідає в необмеженому розмірі, а покриття пропонується лише в межах суми страховки. Страхування відповідальності призначено для компенсації будь-якого збитку, нанесеного застрахованим третій особі. Щоб пред'явити позов по цивільній відповідальності, необхідна наявність збитку, а також вини і протиправної дії (бездіяльності) порушника, існування зв'язку між ними. Збиток може бути фізичним, моральним, фінансовим, матеріальним. До фізичного збитку відносяться смерть, інвалідність фізична і розумова, тимчасова непрацездатність, витрати по відходу, моральний збиток. Матеріальним збитком вважається повне пошкодження або часткове знищення, псування, незаконне витрачання майна або речей. Фінансовий збиток — це позбавлення майбутніх доходів, можливого прибутку, права користування чим-небудь. Моральна шкода може полягати в порушенні ділової репутації, авторських прав, розголошуванні таємниці приватного життя, лікарської таємниці, тимчасовому обмеженні яких-небудь прав. В більшості типових випадків сьогодні немає необхідності доводити вину, якщо вона очевидна. Проте із спірних питань залишається в силі необхідність доказу вини потерпілим. Потерпілий повинен самостійно доводити, що саме в результаті дії або бездіяльності якоїсь особи він поніс збиток. При врегулюванні випадку страховки при страхуванні відповідальності важливою особливістю є відношення трикутника між страхувальником, страхувальником і потерпілим.

Кожнй нац  за що посипати соб голову попелом. Тльки не треба тим попелом запорошувати оч наступних поколнь. Нхто з нас, нин живущих, не може нести вдповдальност за давн неспокутуван грхи. Але кожен з нас зобов'язаний х не повторити  не примножити. Коефцнт некорисно д всх цих закликв - пдводитися з колн, прокидатися, читати сторю з бромом  т. п. просто вже катастрофчний. Що це, психоз нав'язливих станв, постколональний синдром чи просто елементарна неосвченсть? У нас  прекрасн вчен, фахвц з рзних галузей знань, але чомусь прислухаються не до них, хн постат вдсутн у головному дзеркал нац, зате безперестанку мигтять фальшив зрки шоу-бзнесу або полтики всх мастей  калбрв, як вистрлюють у маси сумнвн гасла й сентенц, типу "нацональна дея не спрацювала", "так сторично склалося", "наш народ не готовий", "друга державна мова"  т. п. Враження таке, що того дзеркала взагал нема. На його мсц нуль. Дрка, заткана павутиною. Навть не дефект головного дзеркала, а його вдсутнсть

1. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

2. Страхування відповідальності

3. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

4. Звільнення від кримінальної відповідальності

5. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

6. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові
7. Види юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства
8. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

9. Фазовый и частотный методы измерения дальности

10. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

11. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

12. Страхування (контрольна)

13. Фінансово-правові основи страхування

14. Матераільна відповідальність працівників

15. Ядерные ракеты средней и межконтинентальной дальности

16. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры

17. Зависимость дальности перелета объекта от угла бросания

18. Медичне страхування

19. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

20. Особисте страхування

21. Оцінка майна з метою страхування

22. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні
23. Страховий ринок. Галузі, форми і види страхування
24. Страхування в туризмі

25. Страхування інвестицій

26. Страхування майна

27. Страхування майна громадян

28. Сутність і значення соціального страхування

29. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

30. Державна політика соціального страхування

31. Відповідальність аудитора

32. Відповідальність бухгалтера

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья

33. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

34. Адміністративна відповідальність

35. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

36. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

37. Кримінальна відповідальність

38. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці
39. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством
40. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

41. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

42. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

43. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

44. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

45. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

46. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

47. Юридична відповідальність

48. Юридична відповідальність у підприємництві

Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники

49. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

50. Відповідальність за податкове правопорушення

51. Відповідальність за порушення законодавства про надра

52. Відповідальність у житловому праві

53. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники

54. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя
55. Касетні автовідповідачі
56. Вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді

57. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

58. Соціальне страхування по тимчасовій втрати працездатності

59. Валютні ризики і їх страхування

60. Страхування будівельних ризиків

61. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

62. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

63. Екологічне страхування

64. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.