Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Образна типологія країн світу

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти та науки України РЕФЕРАТ на тему Образна типологія країн світу Чернігів 2010 В сучасну інформаційно-насичену епоху образи активно використовуються для ощадливої, ефективної, а часто й агресивної передачі інформації. Що таке реклама, як не нав’язування інформації через образи, причому далеко не завжди адекватні рекламованому продукту чи послузі? Що таке «імідж політичного діяча», як не штучно і дуже продумано створений образ, мета якого завоювати максимальну популярність у виборців? У сфері реклами і торгівлі все більше поширюються бренди – фірмові образи товарів (торгових марок). Для їхнього створення трудяться тисячі фахівців дуже популярних нині PR-техно­логій. Високо оплачуються професії, пов’язані із створенням образів: іміджмейкери, брендмейкери та ін. Безсумнівно, у найближчому майбутньому роль образних засобів передачі інформації буде весь час зростати, а вимоги до створення (формування) образів безупинно підвищуватися. Це стосується і географічних образів ландшафтів, регіонів, країн. Що ж таке образ в географії? Чи всякий опис території або, наприклад, пейзаж, можна розглядати як географічний образ? Очевидно, ні. Оскільки визначити це поняття так само важко, як і дати визначення мистецтва, можна, підсумовуючи висловлене різними авторами, спробувати передати сутність географічного образу через його основні властивості: 1. Максимальний ступінь узагальненості (генералізації) інформації про територію; передача суттєвих особливостей географічних об’єктів. Образи завжди конструюються (формуються) і цим принципово відрізняються від таких форм передачі інформації як фотографія, відеозапис, формалізований географічний опис з точною фіксацією всіх якісних і кількісних характеристик досліджуваного об’єкта. 2. Цілісність (зв’язність, комплексність, синтетичність) географічного образу: його не можна без втрати образності розчленувати на складові частини (характеристики окремих галузей, компонентів, елементів та ін.). В образах ландшафтів, зокрема, нерозривні природні особливості і риси, привнесені людиною. Цілісність і узагальненість географічних образів часто досягаються застосуванням виразних засобів мистецтва. У словесних описах – це порівняння, метафори тощо. 3. Вірогідність (адекватність, реальність) географічного образу: він обов’язково повинен мати свій прообраз – реальну територію (ландшафт) чи інший географічний об’єкт. Цим географічні образи відрізняються від «художніх образів простору» (у широкому значенні): останні можуть бути плодом чистої вигадки або бути довільними комбінаціями своїх окремих рис. Крім того, географічні образи треба відрізняти від символів території (регіонів, міст, країн). Образ синтетичний і нерідко динамічний, як і сама відображувана реальність. Символ же за своєю сутністю аналітичний і може надовго «закріплювати» окремі особливості, які колись характеризували дану територію, але тепер їй не властиві або взагалі не мають прямого відношення до цієї території (наприклад, леви в гербах багатьох європейських країн). 4. З вірогідністю географічного образу тісно пов’язана його репрезентативність (типовість): образ несе інформацію про деяку територію (об’єкт), однорідну за сукупністю ознак.

При цьому, як правило, несуттєва ідентифікація образу з прообразом (зовсім не важливо, з чого саме Архип Куїнджі писав свою знамениту «Українську ніч», яка передає типові особливості української природи та архітектури). 5. Неповторність географічного образу – властивість додаткова стосовно його репрезентативності. Чим яскравіше відбиті особливості якої-небудь території, тим сильніше її образ має відрізнятися від образів інших територій (типів країн, типів ландшафтів). Ідею використання образів у навчанні блискуче сформулював М.В. Гоголь у вже цитованих «Думках про географію»: «Слово викладача має бути захопливим, мальовничим; усі вражаючі місця розташування, величні явища природи повинні бути змальовані яскравими фарбами. Те, що сильно діє на уяву, не швидко вилетить з голови. Слово його має більше бути схожим на слово мандрівника. Сувора аналітична систематика не може втриматися в голові дитини, особливо якщо вона дуже детальна. Дитина тільки тоді утримує систему, коли не бачить її очима, коли вона мистецьки схована від неї. Її система – інтерес, нитка подій чи нитка описів». Образне навчання географії можна застосувати не тільки в пасивній (у монолозі викладача), а й у різних активних формах. Наприклад, можливі різноманітні експерименти із самостійним аналізом вербальних чи зорових образів (пейзажів, фотографій та ін.). Ще ефективніше «конструювання» школярами або студентами образів країн, регіонів, ландшафтних зон та інших географічних об’єктів на основі інформації, що є в підручниках та іншій літературі. Інформаційно-прикладне значення географічних образів величезне у зв’язку з тією роллю, яку образи географічних об’єктів відіграють у повсякденному житті й діяльності людини. У суспільстві завжди існують образи-стереотипи сприйняття й уявлення конкретних територій (регіонів, країн), стійкі для великих груп людей протягом певних періодів часу. Немає потреби доводити, що подібні масові (домінантні) образи можуть мати настільки ж мало спільного з географічними реаліями, як, наприклад, яскрава газетна стаття – з текстом академічної монографії. Можливість спрямованого формування образів-стереотипів регіонів і країн вже давно використовується в різних (у тому числі не найблагородніших) цілях. Наприклад, схильністю людей до стереотипного сприйняття світу користуються організатори туристського бізнесу. Особливості психології «масового туриста», широко використовувані при створенні рекламних образів, блискуче охарактеризував П.П. Муратов: «Туристи шукають природу, яка говорила б мовою виразною і впливала б навіть на дитячу уяву. Як у мистецтві, так і в природі вони люблять наочність, визначеність вираження і драматизм дії. Усі смаки їхні задоволені, коли половина пейзажу зайнята морем, а інша частина його замкнута горами, коли на першому плані вигадливо розташовані дикі скелі, що контрастують із приємною плямою зелені, і коли все це ще доповнено мальовничою рисою, яку вносить життя – хатиною на березі, човном, витягненим на пісок, чи далеким вітрилом». У багатьох країнах формування привабливих національних образів належить до найважливіших державних завдань.

У такій пропаганді використовуються всі засоби, включаючи нанесення зображень найбільш відомих «національних пейзажів» на грошові банкноти. Уміло подані образи типових та унікальних «національних ландшафтів» відіграють значну роль у формуванні національної самосвідомості. Ландшафт дійсно може стати національним символом, що втілює в собі стабільність і захищеність у сучасному світі, повному непередбачених змін. Роль панівних образів територій стає все більш значною при визначенні стратегій їхнього економічного розвитку і пріоритетів інвестиційної політики. Імідж регіону (країни) в майбутньому може стати таким самим важливим ресурсом, як в минулому і сьогодні ті чи інші види мінеральної сировини. Наприклад, у Японії, розміщуючи технополіси, вибирають за інших рівних умов стародавні містечка з приємним пейзажем. Формування образів країн (регіонів) пов’язано з установкою не стільки на їх пояснення, скільки на інтуїтивне розуміння. Цей факт робить гуманітарно-образну концепцію країнознавчого синтезу надзвичайно продуктивною у середній загальноосвітній школі. Найкращим механізмом створення образів країн в умовах лімітованого навчального часу є типологічний підхід. Багатоваріантність підходів до типології країн об’єктивно витікає із самого визначення вертикальної (ознакової) систематизації. Потреба суспільства в інтегрованому знанні про оточуючий нас світ підштовхує до спроби поєднати в одній схемі суворо формалізований науковий підхід стадійної соціально-економічної типології та емоційно-художній підхід образної типології. Виявляється, зробити це не так вже і складно. Нижче представлена така схема, хоча при її складанні довелося допустити декілька умовностей (наприклад, Канада відповідає образу країн «великої сімки», але при цьому за структурними параметрами національної економіки є індустріальною країною; Росія претендує на розширення «великої сімки» до «великої вісімки» і своє входження до цього елітного клубу країн, але за структурними особливостями економіки і особливо душовими показниками поки що йому не відповідає). 1. Постіндустріальні країни. 1.1. Країни «великої сімки»: США, ФРН, Японія, Великобританія, Франція, Італія, Канада. Це світова еліта, по відношенню до них інколи вживається термін «наддержава» (у вузькому розумінні). Високий рівень економічного розвитку в них поєднується з великим інтелектуальним та фінансовим потенціалом і комплексним багатогалузевим господарством. Певну роль відіграє і значний військово-стратегічний потенціал цих країн. 1.2. «Малі привілейовані нації»: Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург та інші виключно європейські країни. Високий рівень соціально-економічного розвитку в них співіснує з порівняно невисокими обсягами виробництва та його вузькою спеціалізацією (наприклад, Люксембург інколи називають «сталевим герцогством»; на цьому тлі дещо виділяється Бельгія, яку називають «маленькою майстернею світу»). 2. Індустріальні країни. 2.1. Країни середнього рівня розвитку капіталізму: Іспанія, Португалія, Ірландія, Греція, Туреччина. Фактично ці країни лише після Другої світової війни розпочали активно індустріалізуватися і на даний час за структурними параметрами економіки ще відстають від попередніх типів.

Образность, притчевость повествования, определили самобытность и богатство языка романа, колоритные и яркие описания природы и людей. Не безмятежна и не легка жизнь героев "Далекого края", пронизанная темными предрассудками, немыслимыми суевериями и жестокими обычаями родового строя. Она отражает суровый мир людей, беззащитных и перед грозной силой стихии, и перед беззастенчивым обманом торговцев, шаманов и маньчжурских колонизаторов. Мир, зажатый в тиски предрассудков и беззакония. На примере судеб двух братьев нанайцев - Удоги и Чумбоки изображается участь малых народов Приамурья, общность человеческой беды в условиях хищнической колониальной политики Китая и других стран в середине прошлого века. Социальное неравенство, социальная угнетенность прослеживаются также и внутри двух нанайских родов, враждующих друг с другом. Примитивные на первый взгляд отношения и первобытный уклад обнаруживают тем не менее великие человеческие взлеты и падения, достоинства и пороки, обнажают глубочайшие страсти и чувства. И если Удога и Чумбока - герои добра, то противостоящие им мелкий и трусливый Писотька, хитрый шаман Бичинга, коварный старик, торговец Гао Цзо олицетворяют силы, злобы и тьмы

1. Типологічна класифікація мов світу

2. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

3. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

4. Християнський храм як образна модель світу

5. Сім чудес світу

6. Облаштування післявоєнного світу
7. Сім чудес світу
8. Художня культура стародавнього світу

9. Наукова картина світу

10. Еволюція органічного світу по ерах

11. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

12. Історія соціально-економічної географії світу

13. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

14. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

15. Мовознавство стародавнього світу.

16. Мистецтво: вираження духовного буття світу

Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Культура Древнього світу

18. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

19. Поняття демократії "для незахідного світу". Ірак

20. Уявлення про людину і структуру світу у буддизмі

21. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

22. Традиції та культура харчування народів світу
23. Розуміння глобальних подій світу у модерній і постмодерній перспективі
24. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

25. Значення хімії для розуміння наукової картини світу

26. Екосистеми світу

27. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

28. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

29. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

30. Типологія країн як чинник конкурентоспроможності

31. Навигационное вычислительное устройство НВУ-БЗ Ту-154Б

32. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

33. Приморский край

34. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

35. Ставропольский край

36. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

37. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

38. Тамбовский край в первой русской революции
39. Липецкий край в годы Великой Отчественной Войны
40. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны

41. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

42. Понятие права, и современный подход к типологии права

43. Лингвистическая типология (шпаргалка)

44. Типология образа слуги в русской литературе XIX века на материале произведений А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова

45. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

46. Сюжетно-композиционные особенности и образная система поэм Гомера "Одиссей" и "Илиада"

47. Тверской край в 1917 году

48. Криминологическая классификация (типология) преступников, ее основания и практическое значение.

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки

49. Развитие образной речи старших дошкольников на основе произведений и фольклорного жанра

50. Авторитаризм и его типология

51. Типология техники. Современные тенденции развития техники

52. Типология К.Г. Юнга и модель информационного метаболизма аушры аугистинавичюте

53. Характер. Типология характера по Фромму

54. Приёмник переносной радиовещательный ДВ/СВ диапазон
55. Символ и таинство в богословии св. Максима исповедника (symbol and mystery in st.Maximus the confessor)
56. Двойственность Познания по Учению Св. Григория Паламы (Double Knowledge According to Gregory Palamas)

57. История получения цинка, его химические св-ва и применение цинка в промышленности

58. Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

59. Типология управленческого персонала

60. Состояние малого предпринимательства в Российской Федерации /г.Арсеньев, Приморский край/

61. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края

62. Статистистический анализ туризма и отдыха в Краснодарском крае

63. Анторопово- одно из старейших сел Назаровского Района Красноярского края

64. Донецкий край в древности

Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки
Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Народное образование Сибирского края

66. Перша світова війна. Причини та характер

67. Соціальне становище Запорізького краю

68. Два подвига св. Александра Невского

69. Самолеты "ТУ"

70. Пассажирский самолет Ту-334
71. Образ Ивана Грозного в народной поэзии Арзамасского края
72. Типология общественных зданий и сооружений

73. Типология цивилизаций

74. Песенно-поэтическое творчество иеромонаха Романа (Матюшина): духовное содержание и образный строй

75. Типология костюма

76. Исследование образной характеристики Екатеринбурга

77. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

78. Два фольклорных сюжета о св. Николае-чудотворце

79. Cравнительный анализ сюжетной и образной структуры в "Пейзаже, нарисованном чаем" Милорада Павича и произведениях Н. В. Гоголя

80. Сочный, яркий, образный язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие

81. Край родной, навек любимый

82. Значення і світова слава Тараса Шевченка

83. По ту сторону строки

84. Интерпретация стихотворения С. Есенина «Край любимый! Сердцу снятся».

85. Образный анализ ритма ЭКГ

86. Глобалізація світогосподарських звязків
87. Світова продовольча проблема
88. Типология (классификация) управленческих решений

89. Місцеві податки в розвинених країнах

90. Слово учителя – особое, аудиовизуальное (словестно-образное) средство реализации принципа динамического баланса

91. Типология политических систем

92. Типология правовых систем

93. Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края

94. Типология семьи

95. Світогляд сучасного юнака

96. Типология карьеристов

Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

97. Типологии индивидуальности

98. Средневековая память и формирование образности

99. "Философия отчего края" - интегральная парадигма современного образования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.