Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім. Ів. Франка Педагогічний коледжКУРСОВА РОБОТА з педагогіки Творчість Григорія Ващенка - скарб українського народуВиконала: студентка групи ФКА-42 Відділення „Філологія&quo ; Ключник Є.І. Викладач: Мачинська Н.І.Львів - 2005 ЗмістВступ Розділ 1. Педагогічна спадщина ващенка - скарб українського народу 1.1 Духовність у Педагогічному Світогляді Г. Ващенка 1.2 Система цінностей і зміст виховання за Ващенком 1.3 Ващенко у пошуках методичного інструментарію Розділ 2. Всеукраїнське педагогічне товариство імені григорія ващенка Висновки Список літератури ВступЦією роботою відкриваю для себе Григорія Ващенка (23.04.1878 - 02.05.1967) - видатного українського педагога, психолога і письменника - широко відомого в діаспорі, але малознаного на Батьківщині. Був він людиною не легкої долі, але ніколи не зраджував ні вірі в Бога, ні Україні, ні тій справі, якій присвятив життя. Тихо, але дбайливо засівав свою ниву і залишив нам свої праці для роздумів і свою віру в щасливе прийдешнє нашого народу. Зрештою, сьогодні звертаємося до нього не лише з почуття обов’язку та історичної справедливості. Робимо це власне з практичної потреби, яку відчуваємо. Бо його творчість є сьогодні для нас чинником порятунку, як чиста криниця для втомленого мандрівника. Шукаємо нового педагогічного світогляду, і в його спадщині Україна може знайти шанс порятунку для себе. Тема курсової роботи є надзвичайно актуальною для сьогодення. Сьогодні натрапляємо на безліч прогалин і помилок у педагогічній практиці, вчитель просто не знає де шукати порятунку. Саме спадщина Ващенка має зацікавити педагогів, стати корисною у їх праці і допомогти виховати гідних громадян України, її майбутнього, будівничих держави у третьому тисячолітті. Об'єктом дослідження є педагогічна спадщина Григорія Ващенка. Предмет дослідження - доцільність використання педагогічної спадщини в умовах сучасної школи. Завдання курсової роботи: проаналізувати науково - педагогічні джерела, які стосуються теми курсової роботи розкрити значущість духовності крізь призму сприйняття Ващенка описати систему цінностей і зміст виховання на основі аналізу творів педагога описати форми і методи навчання, спираючись на спадщину Ващенка. висвітити діяльність Всеукраїнського Педагогічного Товариства ім. Г. Ващенка метою якого є повернення українській педагогічній науці багатої і майже невідомої в Україні педагогічної спадщини Григорія Ващенка. Розділ 1. Педагогічна спадщина ващенка - скарб українського народу 1.1 Духовність у Педагогічному Світогляді Г. ВащенкаПедагогічний світогляд Г. Ващенка зорієнтований на християнську стратегію виховання, характерну для нашої традиції добільшовицького періоду та традиції європейських суспільств. У цьому він також послідовно йде за К. Ушинським. Звідси пріоритетною рисою його педагогічної творчості є орієнтація на духовне життя людини, а її виховання він трактує як розвиток душі. З традиційно-християнської точки зору духовність людини є для неї природовідповідною ознакою, нормою її існування.

Це випливає і з розуміння походження людини - істоти, створеної Богом. У процесі самореалізації людина відчуває природну необхідність підніматися над своїм біологічним началом, їй властиве прагнення висоти. Цим вона не тільки заявляє про свою людяність й окремішність у природі, про свою богоподібність, але і знаходить у цьому прагненні головний ресурс життєвих сил. А відтак на цьому шляху людина “творить вартості, що підносять її над світом матеріальним“, - пише Г. Ващенко, - і “творить тому, що має безсмертну душу, яка споріднює її з Вищим Світом&quo ;, . Весь поступ людства, на його думку, “ є перехід від стану напівтваринного, в якому домінує переважно фізична природа і її фізичні потреби, до стану, в якому все більшу роль посідає природа духовна та її інтереси&quo ;, . Прагнучи виразити свої духовні потреби, людина вдається до різних форм їх “опредмечування&quo ;: будує високі храми, творить мистецькі шедеври тощо. Духовність є джерелом і підґрунтям різних форм культури, в першу чергу гуманітарної. “Основне і найбільш характеристичне в культурі є піднесення людини над твариною&quo ;, - пише Г. Ващенко, . Головним джерелом духовності Г. Ващенко вважає віру в Бога. Віра - не ворог розуму, а його сумління. А відтак віра - це засіб пізнання світу, поруч з наукою. На його думку, людина потребує суцільного світогляду, але наука і саме лише раціональне мислення їй цього дати не можуть. Тому, людина, “прагнучи до суцільного світогляду, мусить поповнювати вірою те, чого не дає їй знання“, . У підсумку погляди Г. Ващенка в ділянці духовності зводяться до такого: потреба духовності є в людині вродженою і виражається відповідними природними прагненнями; у різних людей і народів, а навіть залежно від історичного етапу їх розвитку, прагнення духовності репрезентується по-різному - інтенсивно або розмито, ослаблено. духовність, ґрунтуючись на вірі, своїм орієнтиром може обирати і добро і зло, і Бога, і створені власною фантазією ідоли. різні люди і різні народи на відповідних етапах свого культурного розвитку вдаються до якнайрізноманітніших способів “опредмечення&quo ; своєї духовності - у формі релігійних організацій, храмів, писемних джерел, мистецьких витворів тощо. духовність не розвивається і не змінює свій зміст так само, як раціональний досвід людини. Вона - як світло: його може бути більше або менше, але воно завжди однакове. Велика роль ідеології і політичного світогляду у формуванні радянської освіти в 20-30-ті роки, а відтак у формуванні педагогічної концепції А. Макаренка висвітлюється у ряді праць Г. Ващенка, що включені до тому “Педагогічна наука “, “Психологія в СССР&quo ;. Тим часом духовність, що зорієнтована на ідеали християнства, спирається на релігійну свідомість, втілену в культурі і традиціях народу. Ця фундаментальна роль релігії у житті людини та її вихованні розкрита Г. Ващенком з особливою увагою і глибиною. До фундаментальних рис християнського світосприймання Г. Ващенко відносить: а) визнання Бога як Абсолютної Істини, Добра, Краси, як Творця Всесвіту; б) віру у безсмертність душі людини і перевагу духу над тілом, вічного над тимчасовим; в) визнання абсолютної вартості людини як образу і подоби Божої; г) визнання любові до Бога і до ближнього та до своєї батьківщини як основи моралі.

У контексті завдань нашої сучасної педагогіки на окрему увагу заслуговують дві останні риси християнського світогляду. Найперше - це ставлення до людини. Християнство орієнтується на окремо взяту людину, в ділянці суспільних стосунків воно визнає не так званий “колективізм“, а міжособистісну єдність людей, яка досягається спільною орієнтацією їх на один і той же ідеал. Звідси поняття християнського персоналізму: лише окрема людина є істотою самовідповідальною і Богові підзвітною. А в термінах сучасної педагогіки це - особистісно орієнтовані освіта і виховання. Особливістю поглядів християнства є також те, що воно оголошує людину вільною і лише завдяки цьому трактує її як особу. “Рабство - це втрата своєї особистості, коли людина беззастережно приймає життя таким, яким воно є, і не намагається його покращити. Цим вона бере на себе і спільний гріх рабства”, . У цій ділянці Г. Ващенко також виходить з тези, що “людина є з природи вільна істота, що сама людська гідність засновується на свідомості своєї свободи“, . Зрозуміло, що свобода волі людини, стверджує далі Г. Ващенко, обмежується, але рівень цієї обмеженості залежить від її характеру. “Одні люди, - пише він, - це переважно ті, що мають міцний, витриманий характер, тим чи іншим способом переборюють пута, що зв’язують їх; другі, навпаки, опускають руки і віддаються на волю стихії. Про таких людей можна сказати, що вони втратили волю і стали рабами&quo ;, Очевидно, що саме християнський погляд на людину і веде до педагогіки партнерства, характерної для сучасної європейської освіти та виховання. Нижче ми окремо зупинимось ще і на іншій з названих Г. Ващенком рис християнства, яка стосується моралі. Тут відзначимо тільки головне: воно виходить з того, що мораль стає для людини імперативом лише тоді, коли за джерело моральних приписів ми обираємо шанований нами Авторитет Бога. За інших обставин мораль - безсила. Віра, втілена в релігії, трактується Г. Ващенком як містичний чинник, що має великий вплив на поведінку людини, а відтак слугує каталізатором засвоєння морально-етичних і навіть соціальних цінностей. І якщо відповідне “місце віри“ у свідомості людини не заповнити нормальним релігійним досвідом, якщо своїм головним авторитетом вона не обирає Бога, то її духовний орієнтир все одно утворюється, але вже поза нашою волею, поза увагою виховника - у темних під’їздах, на ґрунті антирелігії та ідеології, що пливе сьогодні з телеекрана, філософії антропоцентризму чи одвертого сатанізму. Святе місце пустим не буває, - каже давня мудрість; прагнення духовності на основі віри - природна потреба людини. Виходячи з таких міркувань, Г. Ващенко радить “здійснювати релігійне виховання в родині - на основі прикладу батьків і широко спираючись на морально-релігійну родинну традицію добільшовицького періоду&quo ;, . Він виступає також як прихильник системного навчання релігії у школі, як це робиться в Німеччині, а сьогодні і в Польщі. На його думку, “релігія задовольняє емоційно-чуттєві потреби людини, розвитку яким сьогодні надаємо надто мало уваги&quo ;, .

Треба, насамперед, дослдити хн походження, закладен в них хн властивост, взамоповязансть, взамодю тих сил; творчий чи руйнвний вплив х на весь народ. Коротко кажучи потрбен глибокий соцологчний аналз ДУХОВНОСТ¶ певного народу. ¶ лише пзнавши ДУХ  ДУШУ народну, зможемо зрозумти д того народу. Д ж бо особи чи спльноти  лише зовншнм виявом х духовност. Наука про народну вдачу (етнологя) тепер лише в пелюшках,  тому мусимо звертатися також  до суспльствознавства (соцолог), народознавства (етнограф), до науки про походження народу (етноген) та науки про спадковсть (генетики), взагал до стор людсько культури. Стара сторософя майже не брала до уваги цих наук, не зважала на дух  душу народв. Тим-то багато сторичних подй впало на вчен голови сторикв несподвано. А саме сторики мали дати полтикам ключ до передбачення сторичного розвитку, дянь окремих народв. Але саме найбльший укранський сторик М. Грушевський, ставши 1917 р. на чол укранського народу, завв його до жахливого пекла на мя СРСР

1. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

2. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

3. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

4. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

5. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

6. Духовна культура українського народу
7. Безсмертний подвиг українського народу
8. Релігія в житті українського народу

9. Весілля в духовній культурі українського народу

10. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

11. Творчість українських поетів

12. Львівський музей українського мистецтва

13. Виникнення та формування українського етносу

14. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

15. Творчість Рембрандта

16. Життя і творчість Івана Франка

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Активність і творчість учнів на уроках історії

18. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

19. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

20. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

21. Особливості українського конституціоналізму

22. Соціальна захищеність дітей в Україні
23. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису
24. Життя і творчість Майкла Фарадея

25. Ідеологи українського націоналізму

26. Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид"

27. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

28. Формування українського національного руху

29. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

30. Життя і творчість С.П. Галябарди

31. Культура козацької доби та українського бароко

32. Творчість композитора Кристофа Глюка

Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Життя і творчість Михайла Коцюбинського

34. Життя та творчість Г. Сковороди

35. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

36. Роль українського міста в літературі

37. Творчість Василя Барка

38. Творчість Гофмана
39. Творчість М. Старицького
40. Творчість Пантелеймона Олександровича Куліша

41. Творчість Франсуа Війона

42. Казка - жанр усної народної творчості. Творчість А. Барто

43. Марко Кропивницький - видатний діяч українського театру

44. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

45. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

46. Музична творчість Степового

47. Фредерік Шопен - життя та творчість

48. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

50. Урок українського народознавства

51. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

52. Життя і філософська творчість Г.С. Сковороди

53. Наукова творчість

54. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України
55. Традиції українського народного харчування
56. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

57. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

58. Сбалансованість бюджета України

59. Легка промисловість України i транспорт

60. Сільське господарство i харчова промисловість України

61. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

62. Творчістю Тютчева і Фета укр

63. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

64. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

65. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

66. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

67. Хімічна промисловість в України

68. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

69. Нафтова промисловість України

70. Адміністративна відповідальність в Україні
71. Достатність доказів у кримінальному процесі України
72. Кримінальна відповідальність в Україні

73. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

74. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

75. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

76. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

77. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

78. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

79. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

80. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические

81. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

82. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

83. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

84. Українська народна пісенність

85. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

86. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках
87. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті
88. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

89. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні

90. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

91. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

92. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

93. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

94. Українські народні оповіді та перекази про легендарних людей і народи

95. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

96. Нганасаны - малые народы России

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

97. Народы Сибири и современная геополитика

98. Народ Германии

99. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.