Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Планування аудиту: необхідність та основні стадії

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат На тему: «Планування аудиту: необхідність та основні стадії» 2010 Вступ Ефективна організація управління аудиторським процесом передбачає дотримання певних етапів проведення аудиторської перевірки. Першим етапом проведення аудиторської перевірки є планування. Процес планування досить громіздкий і може займати до 30% часу, витраченого на перевірку. Норми та рекомендації щодо планування аудиту визначені Міжнародним стандартом аудиту №300 «Планування», 310 «Знання бізнесу», 320 «Суттєвість в аудиті», 400 «Оцінка ризиків та системи внутрішнього контролю» та іншими нормативно-правовими актами. Аудитор повинен планувати свою роботу так, щоб мати можливість ефективно провести аудиторську перевірку. Планування має ґрунтуватися на попередньому вивченні особливостей бізнесу клієнта. Планування – це вироблення головної стратегії і конкретних підходів до характеру, періоду а також часу проведення аудиту. Аудиторський план розробляється з огляду на те, що в ньому визначається час проведення кожної конкретної аудиторської процедури. Аудитори і аудиторські фірми України під час розробки плану аудиту та на протязі тривалості аудиту мають право самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду. 1. Планування аудиту Метою планування аудиту є звернення уваги аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найретельніше. Планування допоможе аудиторові належним чином організувати свою роботу і здійснювати нагляд за роботою асистентів, які беруть участь у перевірці, а також координувати роботу, яка здійснюється іншими аудиторами і фахівцями інших професій. Характер планування залежить від організаційної форми, розміру і виду діяльності підприємства, виду аудиту, правильного уявлення аудитора про стан справ на підприємстві. Процес планування аудиту можна умовно поділити на два великі етапи: попереднє планування та розробка загального плану та програми аудиту. Попереднє планування здійснюється на початковій стадії аудиту і має ґрунтуватися на попередньому вивченні особливостей бізнесу клієнта. Отже, отримання аудитором уявлення про стан справ на підприємстві є найважливішою складовою планування аудиту. Згідно з МСА №310 «Знання бізнесу» під час проведення аудиторської перевірки фінансової звітності аудитор повинен мати або одержати інформацію про бізнес клієнта. Ці знання дають аудиторові можливість встановити та осягнути події, операції та практичні дії, які, на думку аудитора, можуть серйозно вплинути на фінансову звітність або на процес проведення аудиту чи на складання аудиторського висновку. Наприклад, такі знання використовуються аудитором при оцінці властивого ризику або ризику невідповідності внутрішнього контролю, а також для визначення характеру, термінів та масштабу аудиторських процедур перш ніж прийняти пропозицію від клієнта. Вважаються достатніми знання аудитора про бізнес підприємства, якщо вони охоплюють загальновідому інформацію про економіку та галузь, в межах якої здійснює діяльність підприємство, що підлягає аудиторській перевірці, а також більш докладну інформацію про те, як це підприємство працює.

Однак інформація, яка необхідна аудитору, як правило, за обсягом менша за дані, що є у розпорядженні керівництва. Тому перш ніж прийняти пропозицію від клієнта щодо проведення аудиту, аудиторові треба отримати попередню інформацію про галузь економічної діяльності, форму власності підприємства, систему управління і види здійснюваних операцій, а також оцінити економічну інформацію про діяльність клієнта, якою він володіє, що буде сприяти якісному і кваліфікованому проведенню аудиту. Отримання необхідних знань про бізнес клієнта – це безперервний процес накопичування та оцінювання даних, а також співвідношення набутої інформації з новими даними протягом усієї аудиторської перевірки. Наприклад, інформація про бізнес підприємства збирається на стадії планування, але, як правило, вона проходить обробку та доповнюється новими даними пізніше, коли аудитор та його асистенти отримають більше даних про діяльність клієнта. Для продовження аудиторської перевірки аудитору необхідно внести відповідні коригування до плану проведення перевірки та проаналізувати інформацію, зібрану раніше, в тому числі й дані з робочих документів попередніх років. Аудитор також повинен проаналізувати та виявити значні зміни, що мали місце після проведення останнього аудиту. Аудитор може отримувати інформацію про галузь економічної діяльності підприємства з різних джерел. Основними з них є: попередній досвід співпраці з підприємством та робота в економічній галузі, в межах якої воно працює; співбесіди із співробітниками підприємства (наприклад, з директорами та старшим персоналом); співбесіди зі спеціалістами служби внутрішнього аудиту та аналіз звітів про проведення процедур внутрішнього аудиту; співбесіди з іншими аудиторами, юрисконсультами та іншими радниками, які надавали послуги підприємству або працювали в цій сфері; співбесіди з обізнаними особами, які не входять до штату співробітників підприємства (наприклад, з економістами цієї галузі, її керівним персоналом, клієнтами, постачальниками, конкурентами); публікації та видання про конкретну галузь діяльності підприємств (наприклад, урядова статистика, опубліковані дані досліджень та оглядів, комерційні бюлетені, звіти, підготовлені банками або торгівцями цінними паперами, фахова фінансова преса); законодавчі акти та розпорядження, що значною мірою впливають на діяльність підприємства; результати відвідування офісів підприємства та виробничих приміщень; внутрішня документація підприємства (наприклад, протоколи засідань правління та ради директорів, річні та фінансові звіти за попередні роки, звіти внутрішнього керівництва, посадові інструкції тощо). Усвідомлення аудитором цього питання допоможе йому визначити події, операції та заходи, які можуть істотно вплинути на звітність підприємства і зменшити ризик аудиту (загальний ризик). Для досягнення ефективності та результативності аудиту, узгодження порядку проведення аудиторських процедур із внутрішнім регламентом роботи фахівців підприємства аудитор обговорює з керівництвом та співробітниками підприємства елементи загального аудиторського плану і аудиторські процедури.

Отже, планування – це процес, що дає можливість раціонально виконати аудит і одночасно зменшити ризик невиявлення найсуттєвіших моментів діяльності клієнта. Щоб планування було ефективним, аудитори повинні здійснювати контроль за виконанням робіт та підтвердити їх результати в своїх робочих документах. 2. Загальний план аудиту У Національному нормативі №06 «Документальне оформлення аудиторської перевірки» підкреслено, що робоча документація допомагає в плануванні та проведенні аудиту. Тобто підкреслюється доцільність і необхідність документального оформлення планування аудиту. Аудиторові слід розробити і документально оформити загальний план аудиту, визначити в ньому істотність помилок, а потім здійснити аудит за цим планом. Загальний план аудиту розробляється настільки детально, щоб аудитор мав можливість завдяки йому підготувати програму аудиту. В свою чергу програма аудиту, її зміст та розмір залежать від розміру, виду і специфіки підприємства, умов договору на проведення аудиту, а також особливостей методики і техніки, що їх використовує аудитор під час перевірки. Під час розробки загального плану аудитор здійснює аналіз наступних питань: 1. Розуміння аудитором бізнесу клієнта: головних факторів, які мають вплив на діяльність підприємства; найважливіших характеристик підприємницької діяльності підприємства, його організаційної структури, процесу виробництва, надання послуг, фінансового стану, а також порядку його звітування, включаючи зміни, які, можливо, мали місце після попереднього аудиту; розподілу обов'язків між керівництвом підприємства. 2. Розуміння обліку і системи внутрішнього контролю: методології і принципів бухгалтерського обліку, які застосовувались бухгалтерією підприємства; можливого ефекту від змін в обліковій політиці чи термінології аудиту; знання аудитора з питань бухгалтерського обліку і системи внутрішнього контролю, які можуть бути використані аудитором у тестах оцінки надійності внутрішнього контролю підприємства та в незалежних аудиторських процедурах. 3. Визначення ризиків і суттєвості: оцінка аудитором ризику внутрішнього контролю – ефективності системи внутрішньогосподарського контролю підприємства, тобто її спроможності попереджати і виявляти помилки на підприємстві, оцінка розміру особистого аудиторського ризику не виявлення суттєвих помилок у звітності підприємства, яка існує під час проведення аудитором аудиторських процедур, і визначення на підставі цього найважливіших напрямків аудиту; визначення порогу суттєвості помилок для цілей аудиту з кожного виду операцій; ймовірність існування суттєвих помилок в обліку, яка оцінюється аудитором з огляду на попередній період перевірки і знайдені ним раніш помилки; визначення складних бухгалтерських операцій, включаючи ті, які робилися з використанням суб'єктивної думки бухгалтера (нарахування резервів тощо). 4. Види, час і повнота процедур: існування можливості оперативного внесення змін в окремі напрямки аудиту; вплив інформаційних технологій на процес аудиту; робота внутрішніх аудиторів підприємства та можливий вплив її на аудиторські процедури зовнішніх аудиторів.

В цьому випадку вони обднуються в так зван бблотеки  ними можна користуватися так, як в реальному житт ми користумося справжнми бблотеками. Домашн завдання За пдручником Т.Каравановой прочитати сторнки 1416; Вивчити означення: базов структури алгоритмв, складен умови, типициклв; Придумати алгоритм на побутову тему (прибирання кмнати, виконання домашнього завдання  т.д.), видливши в ньому базову структуру. УРОК 5. Побудова алгоритмв Мета уроку: Дати поняття про основн де технолог структурного програмування, про сутнсть методу покроково деталзац та послдовного уточнення алгоритму. Теоретичний матерал Пд час побудови алгоритму часто виника необхднсть пояснити виконавцю деяк складн д, виконання яких не входить у систему команд виконавця. Наприклад, перший раз даючи дитин завдання пришити Aудзик до сорочки, й треба пояснити, як слд добирати нитки для шиття, як протягнути нитку в голку, як тримати голку та Aудзик пд час роботи, яка рзниця мж пришиванням Aудзика до тоненько сорочки та товсто куртки (в другому випадку беруть Aудзик на «нжц»)

1. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

2. Болота та необхідність їх збереження

3. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

4. Надпровідність та її використання в техніці

5. Іноземні інвестиції в українській економіці: необхідність і дійсність

6. Процес управління та його основні стадії
7. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері
8. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

9. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

10. Разнообразие видов мышления и основные стадии его развития

11. Суспільна свідомість та її структура

12. Ліквідність банку

13. Поняття сущність та ознаки держави

14. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

15. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

16. Портфель цінних паперів - сутність та функції

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

18. Харчова цінність та оцінка якості зерна

19. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

20. Законодательный процесс: понятие, сущность, основные стадии (на примере РФ)

21. Судебное разбирательство. Основные стадии судебного разбирательства

22. Характеристика основных стадий процедуры признания банкротства (экономической несостоятельности) субъектов хозяйствования
23. Походження та основні етапи розвитку письма
24. Основные стадии создания автоматической системы управления

25. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

26. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

27. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

28. Антраценпохідні сполуки та їхні глікозиди. Лікарські рослини та лікарська сировина, які містять антраценпохідні сполуки

29. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

30. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

31. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

32. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

33. Інтелектуальна власність та авторське право

34. Основные стадии процесса выработки организационной стратегии

35. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

36. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

37. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

38. Якість та контроль якості продукції
39. Бідність як соціальна проблема
40. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

41. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

42. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

43. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

44. Сутність та призначення фінансів

45. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

46. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

47. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

48. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок

49. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

50. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

51. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

52. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

53. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

54. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
55. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
56. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

57. Поняття та сутність менеджменту

58. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

59. Філософська культура особи та її суспільна значущість

60. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

61. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

62. Сутність витрат та методи їх зниження

63. Основные этапы проведения аудита

64. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

65. Дніпровський каскад: позитиви та негативи

66. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

67. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

68. Основные этапы проведения аудита

69. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

70. Організація та планування кредитування
71. Планування та фінансування заходів з охорони праці
72. Видовий склад та чисельність птахів лісу

73. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

74. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

75. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

76. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

77. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

78. Расчет основных технологических параметров работы специализированных свиноводческих хозяйств с законченным оборотом стада

79. Собівартість продукції стада великої рогатої худоби

80. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

82. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

83. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

84. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

85. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

86. Кошторис та собівартість продукції
87. Независимость и ответственность – основные принципы аудита
88. Облік основних засобів та руху грошових коштів

89. Облік та аудиту комерційних банках

90. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

91. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

92. Основні задачі аудиту

93. Основные положения аудита

94. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

95. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

96. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Теоретичні основи обліку та аудиту

98. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

99. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.