Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ Передумови виникнення моралі Походження термінів „мораль&quo ; і „моральність” та їх соціальне значення Співвідношення між мораллю та моральністю Висновок Використана література ВступЯк західні, так і східні культури проходять кілька стадій у своєму розвиткові у рамках традиційного суспільства, бо всі вони попри відмінності, своєрідність, пов'язані з релігійно-етнічними, економічними особливостями, мають досить яскраво виражені схожі риси, тобто стиль життя. Оскільки він задається схожими об'єктивними обставинами, то й поведінка людей, їх мотивація, обґрунтування намірів також типізуються, незалежно від того, на яких засадах базується теорія, що вивчає звичаї: пояснює вона закономірності економічним чи духовним розвитком. Риси, що визначають людську мораль, поступово виявляються у тій чи іншій формі, усе виразніше вимальовуються й переживають свою кризу, руйнуються, витісняються на задній план більш розвиненими формами. Старе, забуте, незрозуміле новим поколінням раптом відроджується, набуваючи зовсім нового змісту. Мораль - одна із форм духовного життя, один із найдавніших універсальних способів соціальної регуляції. Вона має загальнолюдський сенс і конкретно-історичний зміст. Моральний вимір дає нам уявлення про міру людяності суспільства і особистості. Мораль історична, вона, як чисто людська риса, безумовно, мінлива, як і сама людина. Тому, говорячи про виникнення моралі, необхідно з'ясувати найбільш загальні, принципові тенденції, які розвивалися протягом дуже довгої еволюції людства і спричинили виникнення того, що зараз ми називаємо мораллю. Передумови виникнення мораліУзагальнююче визначення передумов виникнення моралі включає, по-перше, формування у стародавньої людини абстрактного мислення, здатності утворювати загальні поняття, визначати зв'язки й закономірності, формулювати принципи - наскільки це взагалі можливо на тому рівні. З розвитком цієї риси людської свідомості пов'язують узагалі появу ідеології, що вміщує зародки багатьох сучасних форм свідомості: філософії, релігії, науки, моралі, мистецтва, політики, права тощо. Дані про можливий час виникнення цієї синкретичної (злитої, нерозчленованої) ідеології різні: першими ознаками володів, мабуть, уже неандерталець (200-30 тис. років тому), а явними, стійкими - кроманьйонець (40-10 тис. років тому). Навички абстрактного мислення дозволяли давній людині формулювати закони світу, природи і людського суспільства. По-друге, передумовою моральної свідомості можна вважати вироблення на початку людської історії соціального способу передачі інформації, соціальної спадковості, на відміну від генетичної програми поведінки - основи способу життєдіяльності всіх тварин. Якщо виходити з того, що людина є якоюсь мірою продовженням деяких тенденцій розвитку, випробуваних природою на тваринах, можна помітити, що у міру ускладнення живої істоти в її житті збільшується роль виховання через спілкування з собі подібними. Найважливіше це для близьких родичів людини - приматів, що мають дуже складну систему стосунків. З розвитком форм життя зростає ступінь індивідуалізації окремої істоти і ступінь її свободи.

Без цих понять неможливо визначити суть моралі. Принциповою характеристикою людського існування, на відміну від тваринного, є не стільки відповідність матриці - інформації про життєдіяльність, закладеній у коленому організмі, скільки розвиток способу життя. Якщо тварина зберігає своє існування завдяки тому, що знає, як слід діяти, то сутність людського буття - у змінений. Тільки людина сумнівається у своїй суті, суп свого буття, своєму призначенні. Тому вона й визначається як істота переважно моральна: постійний розвиток, крім свободи, потребує величезної відповідальності за прийняття рішення і наслідки цього вибору. Нарешті, ще одна обставина: на відміну від біологічної програми, мораль гнучкіше реагує на зміни середовища проживання. Людство переживає значні зміни у коротші строки порівняно з природою. Що далі людина від природи, ці зміни інтенсивніші, оскільки суспільство само змінює себе, свій світ і свою діяльність. Безумовно, це також накладає відбиток на всю систему культури, включаючи мораль. Як і все живе, людство не дуже любить різкі й значні зміни в умовах існування. Як і все живе, людина захищає своє життя і добробут. За досить значних змін засобів і шляхів досягнення мети з часу свого виникнення до наших днів призначення моралі можна вважати порівняним з інстинктивною програмою всього живого у нашому світі: мораль робить можливим збереження існування людини. У особливості діяльності закладена третя передумова виникнення моралі: людська здатність діяти без розрахунку на негайний очевидний результат. Тварина діє, маючи на меті те, що існує об'єктивно: плід манго чи мишу. Принципова відмінність людської діяльності полягає в тому, що її мета до початку дії ідеальна, уявна. Початок дії та досягнення мети можуть розділяти роки, отже з людською терплячістю не може рівнятися навіть котяча. Людина планує засоби та спосіб дії і, нарешті, діє, одержує бажане, співставляє із задуманим і, як правило, буває розчарованою: уявне здавалося привабливішим. У цій незадоволеності - запорука людського розвитку і, крім того, дуже важлива особливість ставлення до світу, на яку спирається також і мораль. Людський розвиток і, таким чином, людська мораль, починаються з того моменту історії, коли суспільство набуває можливості підтримувати існування слабких, позбавлених здатності приносити здобич, і цим кладе початок відокремленню ідеології від практичної діяльності, зближенню зв'язку поколінь (накопиченню соціального досвіду, соціальній спадковості). Принцип безкорисливого ставлення пом'якшував соціальне напруження, мабуть, урятував не одне життя у найжорстокіші часи і втілений у багатьох сучасних релігійних системах, наприклад, християнському милосерді без сподівань на винагороду, славу, вдячність людей. Походження термінів „мораль&quo ; і „моральність” та їх соціальне значенняЗа аналогією, у латинській мові від терміна &quo ;mos&quo ; (&quo ;moris&quo ;) - крій одягу й мода, звичай і порядок, вдача і характер людини - давньоримський філософ Цицерон (106 - 43 рр. до н. є) утворив прикметник &quo ;moralis&quo ; - &quo ;моральний&quo ;, тобто такий, що стосується характеру, норову, звичаю.

Від нього пізніше увійшов у вжиток термін &quo ;morali as&quo ; - &quo ;мораль&quo ; як наука про людські характери. Ці поняття виникли не у стихії народної свідомості, а були створені філософами для позначення певної сфери дослідження. Спочатку значення термінів &quo ;мораль&quo ; й &quo ;етика&quo ; в основному збігалися. Пізніше, у ході історико-культурного розвитку, зокрема розвитку науки і суспільної свідомості, мораль стали розуміти як реальні явища (звичаї суспільства, усталені норми поведінки, оціночні уявлення про добро, зло, справедливість тощо). Етику почали розглядати як науку що вивчає мораль. Хоча у повсякденному слововживанні цієї різниці у значенні не завжди дотримуються. Російським аналогом терміна &quo ;мораль&quo ; є поняття &quo ;нравственность&quo ; (&quo ;моральність&quo ;). Першоджерелом стало слово &quo ;нрав&quo ; (характер, тобто сукупність душевних якостей, які відрізняються від розуму, пристрасті, волі тощо), від якого утворився прикметник &quo ;нравственный&quo ;. Він і став основою слова &quo ;нравственность&quo ;. Вперше воно зустрічається у словнику російської мови кінця XVIII ст. Термін &quo ;мораль&quo ; використовують як у загальному, так і в особливому, вузькому значенні. У висловлюванні &quo ;етика - наука про мораль&quo ; він мислиться в загальному значенні, а в судженні &quo ;мораль є формою індивідуальної і суспільної свідомості&quo ; - у вузькому, оскільки з моралі в її широкому розумінні вилучено моральність - реальну поведінку людей і відповідну діяльність. Історія термінів дозволяє зробити висновок, що етика - це наука про мораль (моральність). Що ж являє собою мораль як соціальне явище? Відомо, що жодна людська спільнота не могла існувати і розвиватися без узгодження різноманітних суперечливих (часто протилежних) інтересів людей, дотримання певних взаємних обов'язків, правил поведінки, які поступово стали звичними, загальноприйнятими, перетворювались на звичаї, традиції, стійкі норми моральної поведінки. Отже, суспільство у процесі історичного розвитку виробило особливий соціальний інструмент для регулювання і спрямування поведінки кожної людини, щоб вона не тільки не руйнувала, а навіть зміцнювала суспільний організм. Цим інструментом (соціальним інститутом) суспільної самоорганізації і є мораль, Мораль існує у двох формах: особистісні моральні якості (милосердя, відповідальність, скромність, чесність тощо) і сукупність норм суспільної поведінки й оціночних уявлень (наприклад, &quo ;не вкради&quo ;, &quo ;не вбий&quo ; тощо і &quo ;справедливо&quo ;, &quo ;порядно&quo ;, &quo ;доброзичливо&quo ; тощо). Моральні якості характеризують особистість з точки зору її здатності до спілкування з собі подібними і співіснування з ними. Вони виступають як риси характеру і виявляються у взаємовідносинах з іншими людьми. Моральні норми та оціночні уявлення виражають інтереси тих чи інших соціальних груп, суспільства в цілому і стають основою поведінки людей. Це знаменник розмаїття індивідуальних дій, один із способів зведення індивідуального до соціального. Вони визначають тип поведінки, необхідний конкретно-історичному суспільству або його більшості.

В день повдомлення про смерть Гтлера сотн людей покнчили з собою (серед них були переважно есесвськ чини  екзальтован дами, закохан у фюрера)]. Якщо говорити про змстовнсть маг Третього рейху, то вона лише на перший погляд видаться оригнальною. А по сут це звичайнсньке мстичне вчення  дйство, що Aрунтуться на зверненнях до потойбчно реальност, на сплкуваннях з духами. В основ християнства, як вдомо, лежить вчення про вдповдальнсть людини за саму себе, за свт, у якому вона живе [Саме це й вдрзня християнство вд нших релгй. Так, в китайському даосизм людина може й не виявляти особливо життво активност, не боротися за зцлення сво душ, все одно спрацю Дао (духовне начало),  все буде добре]. За словами ¶суса Христа, людина повинна боротися за себе, за збереження, так би мовити, Божо скри, закладено в не, за пднесення власно душ. Тому й говорять: «Бути людиною, особливо в наш час, важко». «Я принс вам не мир, а меч»,P проголошу Христос. Меч це Його вчення, Його Церква, на як людина опираться у боротьб за себе, за свою моральнсть, опираться, «як на скелю»

1. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

2. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

3. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

4. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

5. Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії

6. Співвідношення факторів виробництва
7. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
8. Поняття та сутність менеджменту

9. Ринкова пропозиція та її еластичність

10. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

11. Освоєння космосу: історія та сучасність

12. Видовий склад та чисельність птахів лісу

13. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

14. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

15. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

16. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

17. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

18. Поняття "культура" та її сутність

19. Життя та творчість Олеся Гончара

20. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

21. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

22. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом
23. Поняття та сутність ефективності управління
24. Життя та творчість Миколи Лисенка

25. Виникнення та використання невербального спілкування

26. Соціальні ролі та особистість

27. Соціологія: становлення та сучасність

28. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

29. Антимонопольна політика держави та її сутність

30. Інфляція та зайнятість населення

31. Моральність у людському житті

32. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры

33. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

34. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

35. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

36. Форми співучасті та види співучасників у злочині

37. Філософська культура особи та її суспільна значущість

38. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
39. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
40. Життя та діяльність І.П.Котляревського

41. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

42. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

43. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

44. Моральна культура особистості та етикет

45. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

46. Портфель цінних паперів - сутність та функції

47. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

48. Духовная культура, мораль, моральные ценности и идеалы

Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни

49. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

50. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

51. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

52. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

53. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

54. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення
55. Кошторис та собівартість продукції
56. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

57. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

58. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

59. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

60. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

61. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

62. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

63. Законність та правопорядок

64. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры
Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски

65. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

66. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

67. Сутність та соціальне призначення держави

68. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

69. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

70. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
71. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів
72. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

73. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

74. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

75. Проблеми Батьківщини та походження слов’ян

76. Унікальна прив’язаність та незгасаюча пам’ять...

77. Харьков во второй половине ХVII та ХVIII вв.

78. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

79. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

80. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука

81. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

82. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

83. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

84. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

85. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

86. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну
87. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих
88. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

89. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

90. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

91. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

92. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

93. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

94. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

95. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

96. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

98. Економічна сутність та форми оплати праці

99. Інтелектуальна власність та авторське право


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.