Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Контрольна по трудовому праву. ВАРІАНТ 3 Задача 1 Лаборант Пархоменко була прийнята на роботу в науково-дослідний інститут з строком випробування три місяці. У зв’язку з тим, що вона систематично запізнювалася, на роботу на 20-30 хвилин через три тижні вона була звільнена з роботи як така, що не витримала випробування. Пархоменко не погодилася з цим і звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, вказавши в ньому, що на роботі ніяких зауважень не мала, дисциплінарне стягнення на неї ніхто не накладав, згоди на її звільнення профспілковий комітет не давав. Крім того на момент розгляду справи в суді вона стяла вагітного. Як повинен вирішити справу суд? Відповідно статті 26.КЗпП при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Таким чином, на Пархоменко повністю поширюється законодавство про працю, оскільки вона з керівництвом заключили трудовий договір, який передбачає випробувальний термін. Відповідно до статті 28 КЗпП, якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення. Керівництво науково-дослідницького інституту звільнило Пархоменко саме з формулюванням «така, що не витримала випробування» керуючись статтею 28 КЗпП, таким чином таке рішення відповідає закону. Пархоменко звернулась до суду, бо хоче реалізувати своє право на оскарження рішення керівництва інституту, але суд з огляду на обставини що причинили звільнення та формулювання звільнення повинен відхилити позов Пархоменко. Задача 2 Методист автошляхового технікуму Гавриков, перебуваючи в туристичній подорожі у Польщі, знаходячись в нетверезому стані вчинив бійку, за що був притягнутий до відповідальності. Про цей випадок стало відомо адміністрації технікуму. На засіданні (строчка пропущена но ее смысл понятен на решение задачи она не влияет) за межами України і на нього не поширюється дія п. 3 ст.41 КЗпП. Не зважаючи на це, профспілковий комітет дав згоду на звільнення Гаврикова за п. 3 ст.41 КЗпП України. Гавриков звернувся з позовом до суду про поновлення на роботі. Як повинен вирішити справу суд? П. 3 ст. 41 КЗпП Встановлює підставу розірвання договору з ініціативи власника за вчинення працівником, який виконує виховні функції аморального проступку несумісного з продовженням даної роботи. Відповідно до п. 3 ст. 41 КЗпП України трудовий договір може бути розірвано лише з тими працівниками, які виконують виховні функції, тобто коли виконання таких функцій є основним змістом їхньої роботи. До таких працівників належать насамперед вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги, майстри виробничого навчання, методисти, педагогічні працівники позашкільних закладів та ін.

Не можна за цією підставою звільнити працівника, для якого здійснення виховних функцій є лише частиною повноважень. Розірвання трудового договору за підставою, передбаченою п. 3 ст. 41 КЗпП України, допускається за вчинення аморального проступку як при виконанні трудових обов'язків, так і за аморальну поведінку в громадських місцях чи в побуті. Аморальним проступком вважаються такі випадки порушення суспільної моралі, які негативно впливають на виконання працівником своїх виховних функцій. Це може бути: поява працівника, що виконує виховні функції, в нетверезому стані у громадському місці, втягнення неповнолітніх у пияцтво, негідна поведінка в побуті тощо. Факт вчинення аморального проступку має бути зафіксований належним чином. Звільнення за вчинення аморального проступку не може вважатися законним, якщо воно проведене лише в результаті оцінки загальної негативної поведінки працівника, що не підтверджена конкретними фактами. Для звільнення достатньо вчинення працівником одного проступку, який несумісний з виконанням виховної роботи. Таким чином, робимо висновок про вчинення Гавриковим аморального проступку, затвердженого фактично. Але відповідно до загального правила притягнення до відповідальності особа за один і той самий вчинок може притягуватися до відповідальності лише 1 раз. Оскільки Гавриков вже був притягнутий до відповідальності за цей вчинок, адміністрація не може притягнути його ще раз за теж саме правопорушення. Таким чином суд повинен задовольнити позов Гаврикова. Задача 3 Умовами трудового договору, укладеного між Жалінським і заводом «Система» було передбачено, що він приймається на посаду економіста відділу збуту. Поряд з іншими умовами встановлювалось, що оплата його праці буде здійснюватись щомісячно в розмірі трьох відсотків від реалізованої ним продукції. Після закінчення місяця головний бухгалтер відмовився підписати документ про оплату праці в такому розмірі, мотивуючи це тим, що тарифною угодою, що діє на заводі, передбачена почасова оплата праці службовців за місячними окладами у відповідних розмірах. Оплата праці економісту відділу збуту встановлена у розмірі 400 тис. - 480 тис. карб. Нарахована Жалінському сума 2 500 000 карб, значно перевищує цей розмір, Жалінский звернувся до КТС з заявою про стягнення обумовленої договором суми. 1. Які. форми і системи праці передбачені законодавством? 2. Як встановлюється розмір оплати праці конкретному працівнику? 3. Яке рішення повинна винести КТС? 1. Які. форми і системи праці передбачені законодавством? Під системою оплати праці розуміється спосіб обчислення розмірів винагороди, належної виплати працівникам відповідно до витрат праці, а в ряді випадків і до її результатів. На підприємстві системи оплати праці встановлюються в колективному договорі. Переведення працівників на іншу систему оплати праці є зміною істотних умов праці й вимагає попередження працівників за 2 місяці. Практика виробила дві основні системи, які застосовуються як в &quo ;чистому&quo ; вигляді, так і з різними модифікаціями - почасову і відрядну системи оплати праці. При почасовій системі розмір заробітної плати визначається залежно від тривалості відпрацьованого часу і кваліфікації працівника.

Відрядна система передбачає визначення заробітку залежно від фактичного виробітку продукції належної якості. Почасова система може мати три підвиди: погодинна, поденна, помісячна. Праця оплачується за фактично відпрацьований час: години, дні, місяць. При щомісячній оплаті розмір окладу не залежить від кількості робочих днів у місяці. Відрядна система також має декілька різновидів. Пряма відрядна - заробіток підраховується шляхом множення відрядної розцінки на кількість придатної продукції. Непряма відрядна застосовується для допоміжних робітників (наприклад ремонтників), розмір зарплати залежить від результатів праці працівників основного виробництва, яке обслуговують допоміжні працівники. Відрядно-прогресивна - оплата за продукцію у межах норми проводиться за незмінними розцінками, а за продукцію понад норму - за прогресивно зростаючими розцінками. Відрядна система може бути індивідуальною або колективною, залежно від способу організації праці. Індивідуальна відрядна система застосовується на виробничій дільниці, де забезпечений чіткий облік праці окремих працівників. Колективна відрядна встановлюється за загальними результатами праці бригади. При цьому розподіл заробітку провадиться із застосуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ). На підприємствах приймаються локальні положення про (КТУ), встановлюються конкретні показники, порядок обчислення заробітку Враховується також і кваліфікація працівника. Розмір заробітної плати не може бути нижчим встановленого розміру мінімальної зарплати. Застосовується також і така система як акордна оплата праці - винагорода за виконання комплексу робіт (об’єкт будівництва). Остаточний розрахунок провадиться за акордним нарядом після прийняття всього обсягу робіт, про що складається акт. Зарубіжний досвід свідчить про переважне застосування почасової оплати праці в різних її модифікаціях: погодинна (чиста), погодинна з колективним преміюванням, погодинна з індивідуальним преміюванням. Головною умовою виплати зарплати є виконання повного обсягу робіт, розрахованого на основі прогресивних нормативів витрат праці. Форми виплати заробітної плати. Заробітна плата працівників підприємств на території України І виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на терп торії України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або у будь-якій іншій формі забороняється Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України. Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. 2. Як встановлюється розмір оплати праці конкретному працівнику? Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система.

При этом в условиях формирования новой структуры экономики и установления различных форм собственности цивилизованный подход к заключению срочных трудовых договоров применялся не всегда. Более того, на практике это приводило к необоснованному расширению сферы применения срочных трудовых договоров, к ущемлению трудовых прав работников, с которыми заключался такой вид договора. На практике работники, заключившие срочный трудовой договор, серьезно ограничивались в праве его расторжения по своей инициативе, а следовательно, и в реализации своего права на труд, который они свободно выбирают или на который свободно соглашаются. К тому же такая ситуация не всегда выгодна экономически, так как работник, не имеющий четких и надежных перспектив в трудовых отношениях, не будет работать максимально эффективно. ТК РФ устанавливает почти исчерпывающий перечень случаев заключения срочного трудового договора. Важной гарантией для работников является положение ст. 58 ТК РФ, в соответствии с которым трудовой договор, заключенный на определенный срок, при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных органом, осуществляющим государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, или судом, считается заключенным на неопределенный срок

1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

2. Сучасні форми та системи оплати праці

3. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

4. Поняття, функції та система трудового права України

5. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

6. Формы и системы заработной платы
7. Поняття, форма та функції Конституції України
8. Трудовой договорсистеме трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях)

9. Основные формы и системы заработной платы

10. Формы и системы оплаты труда

11. Форма розподілу праці в цеху

12. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

13. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

14. Порядок начисления заработной платы при разных формах и системах оплаты труда

15. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

16. Поняття та система господарського законодавства

Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

17. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

18. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

19. Електронні словники та системи перекладу в Інтернеті

20. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

21. Форми та прояви слабоумства

22. Менеджмент та система управління
23. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав
24. Форми та методи державної підтримки експортерів

25. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

26. Основные формы и системы оплаты труда

27. Система образования в России. Управление трудовыми ресурсами

28. Сущность, форма и система заработной платы

29. Теории, формы и системы заработной платы

30. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

31. Трудовой договор (контракт)

32. Виды трудовых договоров

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

33. Трудовой договор (по действующему КЗоТ)

34. Трудовой договор

35. Прекращение трудового договора

36. Содержание трудового договора

37. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)

38. Трудовой договор с совместителями, временными и сезонными работниками
39. Виды трудовых договоров
40. Гражданско-правовые сделки, расторжение трудового договора по инициативе работодателя

41. Расторжение трудового договора по инициативе работника

42. Трудовой договор, договор купли-продажи

43. Обоснование и порядок прекращения трудовых договоров в РБ

44. Расторжение трудового договора

45. Трудовой договор

46. Трудовой договор

47. Трудовой договор (контракт) с государственными служащими

48. Трудовой договор в трудовом праве

Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки

49. Трудовой договор - контракт

50. Трудовое право - Трудовой договор и его заключение

51. Коллективный трудовой договор

52. Понятие трудового договора

53. Трудовой договор

54. Гарантии и компенсации работникам связанные с расторжением трудового договора
55. Заключение и расторжение трудового договора
56. Значение и общая характеристика трудового договора: понятие, стороны, содержание, порядок заключения

57. Материальная ответственность сторон трудового договора

58. Материальные взаимоотношения в трудовом договоре

59. Общая характеристика трудового договора, их виды, содержание и порядок заключения

60. Основание прекращения трудового договора

61. Основания и условия прекращения трудового договора

62. Основания расторжения трудового договора

63. Особенности контракта как вида трудового договора по законодательству Республики Беларусь

64. Особенности трудового договора (контракта) в сфере физической культуры и спорта

Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Особенности трудового договора педагогических работников с учителями общеобразовательных школ

66. Понятие и содержание трудового договора

67. Понятие трудового договора, его стороны и содержание

68. Порядок заключения трудового договора. Испытательный срок. Трудовая книжка

69. Правовая характеристика заключения трудового договора (контракта)

70. Правовое регулирование трудового договора
71. Правоотношения по материальной ответственности сторон трудового договора
72. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон и вследствие нарушения обязательных правил при заключении трудового договора

73. Расторжение трудового договора по инициативе работника, по инициативе работодателя

74. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

75. Регулирование прекращения трудового договора

76. Роль трудового договора в регулировании трудовых отношений

77. Содержание трудового договора

78. Сравнение трудового договора и гражданско-правового

79. Субъекты гражданского права. Трудовой договор (контракт)

80. Трудовой договор

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

81. Трудовой договор

82. Трудовой договор

83. Трудовой договор

84. Трудовой договор

85. Трудовой договор

86. Трудовой договор
87. Трудовой договор
88. Трудовой договор в законодательстве России

89. Трудовой договор и его юридическое значение

90. Трудовой договор и трудовая дисциплина

91. Трудовой договор с руководителем организации

92. Трудовой договор: основания прекращения

93. Трудовой договор: традиции и новации

94. Юридичні гарантії при укладенні трудового договору

95. Виды трудового договора. Изменение трудового договора

96. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Трудовой договор: его понятие, виды, значение, содержание

98. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

99. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.