Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

 Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття . Розв`язанняцих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства .Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішу-ютсья певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підроз-ділах,регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єднань ,економіка окремих країн - державними та іншими установа- ми ,науково-дослідними інституціями . За такого великого розмаїття неабиякого значення набувають наукове узагальнення , синтез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація до потреб і реалій економіки України .  Об`єктивна необхідність вимагає поступового , але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних процесів,треба враховувати усі вихідні , визначальні умови , що складаються у світовій економічній системі. по-перше ,вона дедалі більша стає глобальною цілісністю , в якій посилюєть ся взаємозалежність національних економік на основі поглиблення транснаціоналізації виробництва та обігу , всього господарського життя . по-друге , зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів , що веде , з одного боку , до виникнення великих економічних просторів та вилучення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва , а з іншого - до сегментації світового ринку , до секторизації єдиного світового господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних  блоків та інтеграційних угрупувань . по-третє , глобальна економіка як міжнародна господарська система характе- ризується циклічністю розвитку , яка впливає на динаміку , темпи та пропор ції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок . по-четверте , домінуючими факторами і світового , і національного економіч ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові , які отримують  могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції . по-п`яте , поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації . Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань , людського капіталу , формування «економіки розуму» , «економіки думки» . Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входження України до ЄС .  Важливими етапамина шляху повернення України в Європу були підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво між Україною та ЄС і ратіфікація цієї Угоди Верховною Радою в листопаді 1995 року , підписання Тимчасової Угоди про торгівлю та питання , пов`язані з торгівлею - першої такої угоди з однією з Нових Незалежних Держав , а також підписання Президентом України Л.Д.Кучмою та Головою Єв-ропейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви по результатам переговорів , що стало першим прецедентом по відношенню до держави не члена ЄС , в червні 1995 року . Особливого значення для поглиблення довіри до України та  закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти  до нашої держави набуває вирішення питання про вступ Ук- раїни до Ради Європи , що вже відбулося .

 Інтеграція у західноєвропейські структури та розвиток співробітництва з ЄС є не самоціллю , а засобом досягнен- ня , в першу чергу , конкретних економічних цілей .Обсяг  торгівлі між Україню та ЄС у 7 разів перевищує обсяг торгівлі України з США .Українські товаровиробники , у першу чергу з найбільш конкурентноздатних сфер української економіки : металургійної і текстильної промисловості , сільського господарства , певних сфер науковомістких та енергетичних технологій ,мають отримати більше можливості  для експорту своїх товарів у Західну Європу .Підготовка нової угоди з ЄС по текстилю , угоди щодо науково-техніч- ного співробітництва , зменьшення митних , нетарифних та інших обмежень у взаємній торгівлі сприяння скорішому набуттю чинності Угоди про Партнерство та Співробітництво та практичній реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю між Україною та ЄС , - цим та багатьом іншим невідкладним завданням буде присвячена головна увага Постійного предс- тавництва України при ЄС.  Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні завдання економічних відносин з ЄС . Консультації з цього приводу з представниками кількох країн-членів ЄС свідчать , зокрема , про їх принципову готовність у межах політичних та економічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів на продукцїю , що експортується з України до ЄС та розширення існуючих квот по групі так званих «чутливих товарів» : сталі , текстилю , ядерних товарів та сільгосппродукції.Ці країни підтримують раціональне і прагматичне ставлення України до її інтеграції у західноєвропейські структури .  Під час останніх зустрічей і переговорів в Європейський Комісії розглядалися хід підготовки до запланового на 1995 р. в м.Києві засідання Спільного комітету України та Європейської Комісії , процес ратифікації Угоди про Парт-нерство та Співробітництво і набуття чинності Угодою про торгівлю між Україноюта ЄС , проблеми узгодження підходів сторін до чорнобильського питання ,підвищення ефективнос- ті програм технічної допомоги по лінії Тасіс , які мають розглядатись не як самодостатня категорія , а як засіб для досягнення конкретних , в першу чергу - економічних - цілей .  Багато зусиль Україна доклала , щоб стати повноправним  членом РЄ -впливової міжнародної регіональної інституції. Історична для нашої держави подія відбулася 9 листопада 1995 р., коли Комітет Міністрів Ради Європи юридично затвердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієї авторитетної міжнародної організації.Ця подія стала актом юридичного визнання авторитету України, її права на входження в усі європейські структури , що створює на континенті нову політичну ситуацію ,дає Украї- ні шанс на поглиблення демократичних перетворень .

Все западники: из ЦК КПСС и из НТС, из Союза писателей СССР и из диссидентствующей "другой литературы", - вместе дружно ликвидировали Третий Рим. Парадоксально, но защитниками имперского государства стали вечно подпольные защитники Святой Руси. Что им до Николая Второго и Брежнева? Какое им дело до мирового пространства и великодержавной геополитики? Им не нужна была ни Прибалтика, ни Афганистан, они презирали петербургскую знать и московскую цекашно-гэбэшную челядь. Но именно они из своих вологодских коровников и иркутских леспромхозов оказались нынче последними государственниками России. Сакральными государственниками. Оказалось, что "недаром мерещится Мекка / Олонецкой серой избе" (Николай Клюев). Оказалось, что истинная подпольная Русь, столетиями живущая параллельно в своем граде Китеже, в экстремальные моменты каждый раз становится на пути западного Молоха и по-матерински мягко, но решительно выдвигает свою национальную альтернативу пришествию разрушителей... Эта подлинная, подземная Русь незримо и решительно перестроила петровскую космополитическую схему на свой национальный лад

1. Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия.

2. Интеграция Украины в мировое хозяйство

3. Глобализация и пути интеграции России в мировое сообщество

4. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

5. "Американское чудо" - путь США к мировому лидерству

6. Осуществление интеграции Украины в ЕС
7. Валютное законодательство: правоприменительная практика и интеграция России в мировое экономическое пространство
8. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

9. Мировой кризис и пути выхода из него

10. Украина во время первой мировой войны

11. Украина в годы Второй Мировой войны

12. Интеграция России в мировую экономику

13. На пути к глобальному интеллекту: о перспективах интеграции социально-исторических наук, философии и практики

14. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство

15. Мировая интеграция на примере ЕС и МЕРКОСУР

16. Интеграция банковской системы России в мировое банковское сообщество и проблемы налогообложения деятельности банков

Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

17. Оценка современного состояния медицинского страхования в Украине и пути его улучшения

18. Украина после Второй мировой войны

19. Европейская интеграция в контексте международной экономической деятельности Украины

20. Интеграция России в мировое хозяйство

21. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство

22. Место таможенных союзов в мировой интеграции государств
23. Организация и пути совершенствования коммерческих связей предприятий с поставщиками товаров на примере "Агриматко – Украина"
24. Проблемы и пути развития гражданского общества в Украине

25. Экология Украины: проблемы, география, пути решения

26. Пути совершенствования финансового состояния предприятия на примере ООО "Макрокап Девелопмент Украина"

27. Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

28. Пути повышения экономической эффективности в коммерческой эксплуатации международных авиалиний

29. Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

30. Солнечный ветер, особенности межпланетного пространства (Солнце – Планеты)

31. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

32. Заболевания, передающиеся половым путем

Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные

33. Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА

34. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

35. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

36. Китай в мировой экономике

37. Мировой океан

38. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития
39. Транспортная система Украины
40. Экономика, география, политическое устройство и место в современной мировой экономике Южной Кореи

41. Южная Корея в мировой экономике

42. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

43. Гидроакустика — инструмент изучения Мирового Океана

44. Мировое машиностроение

45. Роль транспорта в организации экономического пространства России

46. Япония в мировом хозяйстве.

47. Реформирование электроэнергетики России в контексте мировой энергетики

48. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

49. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

50. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

51. Мировые водные ресурсы

52. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

53. Бюджет Украины на 1997 г.

54. Государственное регулирование доходов населения на Украине
55. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины
56. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

57. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

58. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

59. Финансы /Украина/

60. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

61. Адвокатура на Украине

62. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

63. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

64. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки

65. Украина

66. Экономические преобразования в Италии после второй мировой войны

67. Формирование многопартийности в Украине

68. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

69. Россия на пути экономических реформ

70. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта
71. Одесса в годы Первой Мировой Войны
72. Россия в первой мировой войне

73. Первая мировая война

74. Банки и их роль в экономике Украины

75. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

76. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

77. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

78. Регламент Верховного Совета Украины

79. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

80. Право собственности граждан на жилье на Украине

Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Развитие лизинга на Украине

82. Охрана труда (лекции, Украина)

83. Закон Украины «О гражданстве»

84. Как организовываются выборы Президента Украины (2004)

85. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

86. Местное налогообложение в Украине
87. Местное самоуправление в Украине (историко-правовой анализ)
88. Современная законодательная база Украины в области страхования

89. Судебная система РФ и пути ее реформирования

90. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

91. Криминально-процессуальное право Украины (Контрольная)

92. Народные депутаты Украины

93. Право коллективной собственности на Украине

94. Преступление против государства. Бандитизм ст. 69 УК Украины

95. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

96. Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/

Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные

97. Развитие малого бизнеса на Украине

98. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)

99. Апелляционный суд в судебной системе Украины


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.