Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Походження українського народу

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ» Виконав: Студент групи Е-21 Зеленчук Володимир Вікторович ОСТРОГ 2007 План. 1. Проблеми походження українського народу. 2. Трипільська культура. 3. Праслов’яни. 4. Кіммерійці. 5. Скіфи. 6. Зарубинецька культура. 7. Анти і склавини. Складні і багатогранні процеси походження народів і їх культур постійно привертають до себе увагу. За свою багатовікову історію український народ створив велику культуру, зробив значний внесок у світову культуру. Питання про те, хто таку українці, звідки ішов український народ, питання його прабатьківщини та часу його виникнення хвилюють багатьох людей. Витоки українського народу сягають первісного суспільства. На нинішній українській землі люди з’явилися близько 300 тис років тому. Вся територія України вже була заселена в пізньому палеоліті (40-35 тис. років тому). 8 тисяч років тому почався неоліт, який тривав до ІІІ тисячол. до н.е. Найбільш ранніми землеробськими племенами на території України вважаються племена трипільської культури. Трипільська культура склалася на Правобережжі, а розвивалася протягом ІV-ІІІ тисячоліть до н.е. Місцем перших знахідок стало село Трипілля на Київщині. Трипільську культуру ще називають культурою мальованої кераміки. На території України виявлено понад 1000 поселень трипільської культури. Пам’ятки трипільської культури виявлені в трьох районах: найбільше – на Середній Наддністрянщині, Надпрутті, Надбужжі. Меншою мірою трипільці були зосереджені в Наддніпрянщині. Досить цікавими були трипільські селища. Вони розташовувалися поблизу рік на рівних місцях. Селища мали чітке планування – всі будови були розташовані кількома рядами або концентричними колами навколо великого майдану, на якому стояли одна або декілька споруд-святилищ. Від майдану радіально розходилися вулиці. Житла трипільців були наземними і різними за площею. Часто житла мали піддашшя. Вінка були невеликими та округлими. В кожній хаті містилися піч, лежанка, сімейний вівтар-жертовник. Вівтар мав вигляд великого хрестоподібного в плані глиняного підвищення, розписаного різнобарвними фарбами, де стояв культовий посуд та глиняні жіночі фігурки. Зовні стіни розмальовувалися вертикальними смугами червоного, жовтого, білого кольорів. Розмальовувалися карнизи вікон та дверей, стіни всередині. Таким чином, житло трипільської культури дуже нагадує українську сільську хату минулого століття. В такому житлі мешкала одна сім’я. Виявлені також і величезні поселення, в яких налічували понад 2000 жител, розташованих концентричними колами. Тут вже існувала квартальна забудова, багато будинків споруджували двоповерховими. Це були найбільші на той час міста в Європі, а, можливо, у світі. Це – перші справжні протоміста, в кожному з яких проживало до 25 тисяч людей. Археологи також виявили унікальний в історії культури звичай – періодичне спалювання своїх поселень. Відбувалося це раз у покоління, приблизно через 50 років, коли виснажувалися навколишні поля.

Про те, що носіїв трипільської культури зараховують до праукраїнців, говорять залишки матеріальної культури. Трипільці займалися основними видами господарської діяльності, що ними зараз займаються українці. Провідними були землеробство, садівництво, виноградарство. Дуже високого технічного та художнього рівня розвитку досягло гончарство. До того ж гончарі володіли досконалою технологією виготовлення керамічного посуду. Трипільських малярів, а це були, очевидно, окремі майстри, можна вважати основоположниками українського народного мистецтва. Багато провідних мотивів трипільського орнаменту, зокрема, подвійні спіралі, що нагадують латинську літеру S, спіральний меандр довкола посудин, схематичні зображення рослин і тварин, різноманітні хрести в колі – збереглися в українських народних вишивках, килимах, писанках, народній кераміці. Орієнтація трипільського посуду є ілюстрацією фольклору, космогонії та міфології перших землеробів та скотарів. Наприклад, спіральний меандр – «безконечник» є символом безупинного руху, самого життя, стилізовані зображення змія-дракона символізували чоловіче начало. Орнаментальні сюжети та композиції мають магічний зміст і пов’язані з культом родючості. Так само з культом богині родючості, Великою Матір’ю всього сущого пов’язані знахідки жіночих глиняних фігурок. Серед сотень скульптурних жіночих скульптурок особливою є виявлена на Черкащині фігурка жінки-матері, яка нахилила голову над грудною дитиною на руках. Ця трипільська мадонна є найкращим зображенням материнства з європейського правіку. За підрахунками вчених, мінімальна кількість жителів, які відносилися до трипільської культури, нараховувала не менше одного мільйона. Археологи та палеоантропологи встановили, що носії трипільської культури належали до середземноморської раси, поширеної у Південно-Східній Європі. Це були невисокі люди з гарно профільованими рисами обличчя. Трипільське суспільство було конфедерацією племінних союзів, а гігантські на той час міста – їхніми столицями. В основі суспільного устрою трипільців лежали матріархальні племена, а згодом – і патріархальні родові відносини. Основною ланкою трипільського суспільства була сім’я. Сім’ї об’єднувалися в роди, кілька родів становило плем’я, група племен утворювала міжплемінні об’єднання, що мали свої етнографічні особливості. Найбільш високого культурного рівня розвитку досягли трипільські племена, котрі жили на Покутті, Наддністрянщині, Буковині. Якою ж є роль трипільської протоцивілізації в походженні української нації? Зокрема, дослідник П. Штепа у своїй праці «Московство», досліджуючи походження українського народу, також говорив, що « 5 тисяч років тому в Праукраїні існувала якась величезна – від Волги до Дунай – держава. Проте в цій державі було перенаселення. Тоді в Європі жило багато людей, серед них було багато нащадків тих українців, які переселились туди за попередні століття. Відтак трипільці заселили значну частину Східної Європи, Подунав’я, Балкани, Грецію. Історичні джерела вказують, що трипільці далі Волги не йшли.

До далеких країв переселялися лише ті племена, чиїм заняттям було скотарство». Очевидно, що прямими предками українського народу трипільські племена не були – багато ще племен і союзів портиком тисячоліть прилучилися до етногенезу. Але основи українського родоводу вони заклали вже в той час. Імовірно також, що вже з 4 тисячоліття до н.е. можна говорити про автохтонність частини населення на території України. Незважаючи на численні етнічні вторгнення, культурні та етнічні зміни, зберегло основні особливості українського народу – любов до рідної землі, психологію творця і працівника, а не руйнача. Як би там не було, доля трипільських племен остаточно не з’ясована. Феномен зникнення трипільської культури ще і сьогодні залишається нерозгаданим. Є припущення, що трипільська культура поступово під ударами кочівників трансформувалася. Коли вона зникла (в к. ІІІ – на початку ІІ тис до н.е.) в межах цієї території ще довго не було такого самобутнього населення. Також остаточно не з’ясовано проблему походження трипільської культури. Одні вчені вважають що вона замінила неолітичні племена буго-дністровської археологічної культури. Нині ж доводять, що культура прийшла разом з її творцями з балканського регіону. Автохтонним населенням України можна вважати трипільську культуру 4 – з тисячоліття до н.е., а також кіммерійсько-скіфо-сарматський симбіоз ІІ-І тисячол. до н.е. Автохтонні чинники української культури збереглися навіть до ХХ століття, особливо у способі життя, ментальності, зокрема, сільського українця. Землі, відмежовані Сяном на Заході та Дніпром на Сході, Прип’яттю на півночі та Карпатами на півдні, мають виняткове значення у давній історії України. Археологічні та інші дослідження стверджують, що якраз тут знаходилася прабатьківщина слов’ян. Приблизно із ХVІ століття до н.е. землі, розташовані на північ від Карпат, були заселені спорідненими між собою племенами, яких уже можна назвати праслов’янами – предками східних та західних слов’ян. Праслов’яни розмовляли однією або кількома спорідненими мовами. Якраз протягом періоду, коли праслов’яни об’єднувалися між собою, не було великих воєн. Тоді територію України населяли племена тшинецької, комарівської та білогрудівської археологічних культур. Жителі цих культур займалися землеробством і скотарством. До речі, ці заняття були збалансованими, що характерно і для пізнішого періоду. Велике значення мали культи та вірування праслов’ян. Вони, на думку дослідників, вже почали формувати дуже складну світоглядну систему – язичництво. Існували, зокрема виразні культи сонця та вогню, предків, землі, домашніх тварин, священного вогнища. Знаходячись на західному кінці Великого Степу, Україна часто ставала жертвою войовничих кочівників. Найдавнішим народом на українській території, ім’я якого зберегла історія – були кіммерійці. Межі життя кіммерійців – між Дністром і Бугом. Остаточно ж походження кіммерійців досі не з’ясовано. Раннім кіммерійцям були відомі постійні оселі та землеробство, але вже в Х ст. вони стають кочовим народом.

Очевидно, цей подл  поклав в основу сво класифкац О.¶. Дей, який залежно вд змсту  походження подлив легенди на: 1) мфологчн; 2) антропоморфчн; 3) апокрифчн; 4) топонмчн; 5) сторико-герочн; 6) соцально-побутов та н. У найповншому на сьогодн виданн «Легенди та перекази» (К.: Наукова думка, 1985) видлен в окрем тематичн групи також 7) космологчн; 8) гдронмчн; 9) зоологчн; 10) етологчн та нш легенди та перекази. ¶сторико-герочн легенди, що найширше представлен у цьому виданн, у свою чергу подляються на клька груп вдносно сторичного пероду, представленого в них (староруськ часи  Кивська Русь; боротьба з хансько-татарськими та османсько-турецькими завойовниками; визвольна вйна укранського народу 16481654 pp. та н.) Групуючи легенди тематично, О. Дей принагдно зазначав, що «нердко одна  та ж легенда мстить у соб подвйну чи потрйну нформацю». Так, наприклад, антропоморфчн сюжети завжди бувають чи мфологчними чи апокрифчними, чи топонмчними, залежно вд характеру викладу можуть належати до будь-якого з основних видв та н

1. Застосування слів иноземного походження в українській діловій мові

2. Стан української мови

3. Розвиток української мови

4. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

5. Основи ділової української мови

6. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови
7. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові
8. Архаїчне значення слів у словнику української мови

9. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

10. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

11. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

12. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

13. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

14. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

15. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

16. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Теория химического строения органических соединений. Электронная природа химических связей. Предпосылки теории строения. Теория химического строения. Изомерия

18. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

19. Походження людини та її поява на території України

20. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

21. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

22. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу
23. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.
24. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

25. Етнічна культура українського народу

26. Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г. Шевченка

27. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

28. Українські легенди про походження та характеристичні особливості деяких народностей

29. Весілля в духовній культурі українського народу

30. Виникнення та формування українського етносу

31. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

32. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия

33. Особливості українського комп`ютерного жаргону

34. Экономическая теория /Укр./

35. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

36. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

37. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

38. Основні теорії походження місцевого самоврядування
39. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика
40. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

41. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

42. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

43. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

44. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

45. Ідеологи українського націоналізму

46. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

47. Основні етапи українського національного відродження

48. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

49. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

50. Аналіз розвитку українського авангарду

51. Культура козацької доби та українського бароко

52. Традиційність українського писанкарства

53. Марко Кропивницький - видатний діяч українського театру

54. Аналіз українського ринку побутових насосів
55. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)
56. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

57. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

58. Урок українського народознавства

59. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

60. Податкова система України: теорія і практика становлення

61. Відображення традиційного українського світогляду в загадках

62. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

63. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

64. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

66. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

67. Громадянство України

68. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

69. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

70. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)
71. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
72. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

73. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

74. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

75. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

76. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

77. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

78. Історія України

79. Історія соборності України

80. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы
Копилка-гиря "Стопудовй хит".
Стопудовый хит! Копилка в форме пудовой гири, действительно, один из хитов продаж. Отлитая из гипса по старинной форме, она повторяет
418 руб
Раздел: Копилки

81. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

82. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

83. Постмодернізм та українська історична наука

84. Современные народы в свете теории Л.Н. Гумилева

85. Україна після смерті Богдана Хмельницького

86. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
87. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст
88. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

89. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

90. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

91. Історія розвитку криміналістики в Україні

92. Звичаї та обряди на Україні

93. Культура України в 30-х рока

94. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

95. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

96. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

98. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

99. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

100. Олігополія. Антимонопольне законодавство України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.