Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

План Якісні зміни антропогенезу на сучасному етапі Поняття антропогенного фактору. Особливості антропогенних екосистем Процеси урбанізації. Особливості мікроклімату урбоекосистем Забруднення довкілля і вплив на здоров’я людини Створення штучних геохімічних провінцій та їх вплив на здоров’я людини Закон „шагреневої шкіри” і закон неможливості усунення відходів. Формула Небела П’ять „залізних законів” П.Р. Ерліха Економіко-екологічне сприймання глобальної екологічної кризи. Чотири закони Б. Коммонера Література 1. Якісні зміни антропогенезу на сучасному етапі Завдяки соціальній еволюції людини її екологічною нішею стала вся Земля. Соціальні і технічні можливості дозволили людині використовувати майже всі продукти, будь – яку їжу, що може дати природа. Людина постійно розширює обсяг та спектр продуктів, отримуваних штучно. Залежність від природи зведено до мінімуму. Надзвичайна екологічна валентність (людина є по суті гіпереврибіонтним видом) дозволила людині підкорювати своїм інтересам інші біологічні види. На сучасному етапі людина активно створює штучне середовище з метою задоволення власних потреб. Такі можливості досягнуті переважно за рахунок технічних засобів, тобто, людина в значній мірі вичерпала потенціал своїх біологічних адаптацій. Однак це не виключає повного припинення дії природного добору в популяціях людей. В певних регіонах Світу в деяких людських популяціях утворилась підвищена стійкість до ендемічних захворювань. Так,африканці-аборигени не хворіють на 3-добову малярію, у європейців набагато легше протікає захворювання на кір. В Центральній Азії низька частота 1-ї групи крові, що пов’язано з минулими епідеміями чуми, оскільки ця група крові має понижену стійкість до чумної палички. Не зупинився і мутаційний процес в популяціях людей. У новонароджених частота спадкових захворювань виявляється з частотою 1 : 40000. Внаслідок цього, та завдяки досягненням медицини, які дозволяють виживати дітям з вродженими аномаліями, в генофонді людства відбувається накопичення негативного генетичного вантажу. У людських популяціях за останні 100-150 років зросла міграція населення, поширення кола потенційних партнерів при шлюбах внаслідок подолання культурно-релігійних та соціально-економічних перешкод. Це призвело до змішування населення, а тому гени в поколіннях дітей набувають все більшого гетерозиготного стану. В багатьох країнах середній ріст людини підвищився на 5-15 см., настання статевої зрілості змінилося з юнацького віку (16-18 років) на підлітковий вік (13-14 років). Все це підвищує частоту комбінативної мінливості, що сприяє більшій пристосованості до мінливих умов середовища, підвищує виживання людини як біологічного виду. 2. Поняття антропогенного фактору. Особливості антропогенних екосистем Завдяки діяльності людини більшість біологічних видів живуть в середовищі, що постійно зазнає впливу антропогенних факторів. Антропогенні фактори – це фактори людської діяльності. Серед них розрізняють фактори, що безпосередньо впливають на довкілля і ті, що опосередковано здійснюють такий тиск.

Виділяють кілька специфічних особливостей дії антропогенних факторів. А саме: - нерегулярність дії, і в зв’язку з цим, непередбачуваність для організмів, а також інтенсивність змін, більша за адаптаційні можливості організмів; - практично необмежені можливості впливу на організми, навіть до їх повного знищення; - модифікуючий вплив на довкілля за рахунок активної зміни абіотичних факторів (клімат, температура і ін.), або привнесення в середовище чужорідних агентів – ксенобіотиків; - зміна середовища переважно в несприятливих, шкідливих напрямках для життєдіяльності організмів, і самої людини; Антропогенні фактори включають соціальні, дія яких на людину не менш важлива ніж природних чинників. Середовище існування людини складається з 3-х компонентів: природного середовища, штучного (антропогенного) і соціального. В сучасних умовах абсолютно незміненої людиною природи не існує. Людина вимушена адаптуватися до штучного, створеного нею середовища. Особливо інтенсивно збільшується залежність людини від соціально-психологічної та соціально-економічної складових цього середовища. Основною властивістю природних екосистем є здатність до розвитку та відновлення і саморегуляції, в яких живі й неживі компоненти поєднані між собою причинно-наслідковими зв’язками, обміном речовин та розподілом потоку енергії. В штучних, антропогенних екосистемах обмін речовин та енергії відбувається за участю людини, тому вони не здатні до самовідновлення та саморегулювання. Залежно від роду діяльності людини антропогенні екосистеми поділяються на промислові, сільськогосподарські, міські. Раніше від інших були створені людиною сільськогосподарські екосистеми з метою забезпечення потреб людини у продуктах харчування - агроценози. 3. Процеси урбанізації. Особливості мікроклімату урбоекосистем Однією з найбільш характерних особливостей розвитку сучасного суспільства є швидкій ріст міст. Перші міста з’явились більше 5000 років назад і впродовж всього історичного розвитку людства зростали дуже повільно. Так, на початку ХХ ст. в містах проживало приблизно 14% населення Землі. Демографічний вибух в ХХ ст. супроводжувався інтенсивним збільшенням чисельності міського населення. За оцінкою вчених на сьогодні в містах проживає приблизно 50% людства. Спостерігається процес урбанізації – процес підвищення ролі міст у розвитку суспільства. Для урбанізації характерний приплив у міста сільського населення і зростаючий рух людей у мегаполіси. Особливі міські відносини охоплюють соціально-професійну і демографічну структуру населення, його спосіб життя, розміщення виробництва і розселення. Причинами урбанізації є в першу чергу індустріалізація та поглиблення територіального поділу праці. Міське життя має ряд переваг: краща система забезпечення продуктами харчування і іншими товарами, комунальні послуги, медична допомога, можливості отримати освіту, працевлаштування. Одночасно сучасна система життєзабезпечення міст не вирішує багатьох проблем: збільшення щільності населення на незначних територіях, забруднення довкілля, значний шумовий фон, проблема відходів провокують підвищення рівня стресу в міських популяціях людей, погіршення стану здоров’я.

Однією з особливостей створення штучного міського середовища є формування особливого мікроклімату. Кліматичні умови місцевості визначають інтенсивність сонячної радіації, температуру та вологість повітря, атмосферний тиск та склад повітря, напрямок і швидкість вітрів, хмарність, кількість опадів. Велике поглинання радіації в містах призводить до істотного нагрівання повітря. Середньорічна температура в містах на 0,5-3,0 градуси за Цельсієм вище, ніж в природному навколишньому середовищі. Надлишкове тепло продукується багатьма компонентами міської інфраструктури. Над містами тепле повітря створює купол висотою 200-300 метрів, який обмежений інверсією температури. Особливості температурного режиму призводять до зменшення вологості повітря (на 6% - 8%) збільшення безвітряних днів, зміну складу атмосферного повітря за рахунок забруднювачів. Окреме місце в житті сучасної людини займає її житло. В міських домах житло характеризується можливістю підтримування сталої температури на протязі всього року, внаслідок отоплювання - значною сухістю повітря, за рахунок штучного освітлення можливе продовження світлового дня при сезонних змінах на протязі року. Одночасно створюються сприятливі умови для багатьох інфекційних збудників, а скупчення значної кількості людей часто призводить до виникнення епідемій (періодичні спалахи епідемій грипу). Людина в містах майже не відчуває впливу зовнішніх абіотичних факторів, або захищена від них за допомогою технічних досягнень людства. Це призводить до того, що адаптаційні механізми організму, вироблені на протязі довготривалої еволюції до дії абіотичних факторів середовища не працюють, і захисні системи організму послаблюються. Лікарів все більше хвилює погіршення імунітету серед міського населення . 4. Забруднення довкілля і вплив на здоров’я людини В основі існування людини лежить необхідність задоволення власних потреб. Надзвичайно велика чисельність людських популяцій призводить до необхідності нарощування виробничих потужностей для задоволення цих потреб. Завдяки інтенсифікації людської діяльності та досягненням науково-технічного прогресу антропогенний тиск на довкілля збільшується. Це супроводжується забрудненням навколишнього середовища внаслідок господарської діяльності людини. Забруднення – це внесення у навколишнє середовище або виникнення в ньому нових, зазвичай не характерних хімічних і біологічних речовин, або внесення в надлишковій кількості уже відомих речовин, які чинять шкідливий вплив на природні екосистеми й людину. Надлишок одних речовин у природному середовищі або наявність інших призводить до зміни екологічних факторів. Зміна хімічного складу довкілля, внаслідок внесення забруднювачів, призводить до зміни фізико-хімічних параметрів навколишнього середовища, до збільшення тиску на адаптаційні системи організму людини. Компенсаторні можливості організму не безмежні, і обмежуються спадковими властивостями організму. Людині властива широка норма реакції–діапазон адаптивної мінливості організму в середовищному градієнті, але й вона не безмежна. Коли концентрація, або рівень забруднювачів переважає межі пристосування організму людини, або має ефект поступового накопичення (кумуляції) полютантів в організмі, спостерігається порушення сталості внутрішнього середовища організму, послаблюються його захисні механізми, на фоні чого розвиваються різноманітні патологічні стани.

Його впливи були так сильн, що, доки вн був у Кив адвокатським концпнтом (помчником. Авт.), до злуки обох частин "громади" не дйшло»[169]. Оце й усе. На бльше у С. Шемета, В. Андрвського та нших емгрантських авторв, позбавлених доступу до радянських архвосховищ, не вистачило матералв. Сучасн втчизнян автори перебувають у значно вигдншому становищ. Автор дано роботи, використовуючи вс доступн йому джерела як опублкован (особливо листи Миколи Мхновського до рзних осб  згадки про нього у листуванн сучасникв  активних учасникв подй, опублкован у рзн роки), так  архвн, зробив спробу розширити спектр нформац про М. Мхновського у Кив псля закнчення ним унверситету. Почнемо з вдносин Мхновського з кивською студентською громадою, яка у другй половин 1890х рр. виявилася розколотою на соцалстичне  нацоналстичне крило по сут на окрем громади. Соцалстична громада, яку В. Дорошенко назива «самостйною укранською соцалдемократичною дружиною», а Ю. Лаврненко «полтичною органзацю пд назвою Укранська соцалдемократя (УСД, або група УСД

1. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини

2. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

3. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

4. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

5. Зовнішній та внутрішній аудит

6. Спряження зовнішніх пристроїв з ПК за допомогою шин та ISA та PCI
7. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти
8. Стратегії виходу на зовнішній ринок

9. Вихід компанії на зовнішній ринок

10. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

11. Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

12. Зовнішні каналізаційні системи

13. Струмові захисти трансформатора від зовнішніх коротких замикань

14. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

15. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

16. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Туризм та його вплив на світову економіку

18. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

19. Вплив мобільного телефону на організм людини

20. Шкідливий вплив алкоголю на організм людини

21. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

22. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини
23. Біологічна роль кальцію в організмі людини і тварин
24. Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

25. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

26. Вплив самоточних захворювань на психіку людини

27. Органи внутрішніх справ України

28. Шкідливий вплив паління на травну систему людини

29. Рівні організації організму людини

30. Життєві форми організмів

31. Внутрішній аудит організації

32. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

34. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

35. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

36. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування

37. Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій сітківці

38. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини
39. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами
40. Регенерація тканин людини. Алергічні реакції організму

41. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

42. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

43. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

44. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

45. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

46. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

47. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

48. Оптимізм як чинник психологічного здоров’я особистості

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

50. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

51. Обмін енергії в організмі

52. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

53. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

54. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні
55. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
56. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

57. Орган зрения

58. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

59. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

60. Социальная защищенность таможенных органов

61. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

62. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

63. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

64. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Реферат о Пугачеве

66. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

67. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

68. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

69. Разделение властей в системе государственных органов

70. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
71. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)
72. Правительство РФ - высший орган государственной власти

73. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

74. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

75. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

76. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

77. Правоохранительная деятельность таможенных органов

78. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов

79. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

80. Взаимодействие органов государственного и муниципального управления

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

81. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

82. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

83. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

84. Орган

85. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

86. Эволюция центральных представительных органов власти в России
87. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация
88. Злокачественные опухоли ЛОР-органов

89. Селезенка - орган иммунной системы

90. Патология органов средостения

91. Общая характеристика и классификация органов чувств

92. Доброкачественные опухули женских половых органов

93. Пропедевтика: перкуторные границы органов

94. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи

95. Система нотариальных органов РФ

96. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

98. История развития полицейских органов в России с древнейших времен и до наших дней

99. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

100. Профилактика самоубийств среди сотрудников органов внутренних дел


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.