Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ Shura19@ya dex.ru На тему: “Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні” Виконав: студент курсу, групи , факультету “Економіка підприємства” спеціальності “Облік і аудит” РІВНЕ - 2003 Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх форм і видів власності в Україні (організаційні форми і види підприємств). По- друге, дане поняття є загальногалузевим, тобто взагалі визначає промислові (фабрики, заводи, шахти), будівельні, транспортні, сільськогосподарські, торгові та інші підприємства. Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Сьогоднішні реалії життя в Україні вимагають радикального оновлення курсу реформ. Зміни можуть здійснюватися чи самими ринковими силами, які визначають обличчя країни, і тоді роль держави полягатиме в згладжуванні негативних наслідків чи докладатимуть (в межах ринкової парадигми розвитку) наполегливих зусиль з метою цілеспрямованого реформування економіки. Цивілізовані взаємовідносини між державою і підприємцями повинні мати взаємо доброзичливий, вимогливий та економічно й соціально вигідний характер. Звісно - ці відносини не були і не можуть бути рівними і безхмарними. Однак державне втручання мусить розглядатися господарчими суб'єктами всіх рівнів не просто як складова частина ринкового господарства, але насамперед як об'єкт власного економічного інтересу. Планування того, як отримати користь з державного регулювання, стає також компонентом діяльності менеджерів з вироблення стратегії менеджменту та маркетингу фірми. Більше того, можна стверджувати, що не існує такої сфери регулювання, де воно не відбувалося і його дії не були б спрямовані фірмами на дискредитацію конкурентів, применшення їхніх переваг для одержання високих прибутків. Можна впевнено стверджувати, що суб'єкти малого і середнього бізнесу не є пасивними об'єктами державного регулювання. Практика свідчить про активне пристосування підприємницького середовища до втручання держави в економіку. Підприємництво не лише намагається використати це втручання собі на користь, але й активно впливає на сам процес регулювання. Щоправда, питання полягає в тому, наскільки цей взаємозв'язок є результативним, суспільно-корисним. Державне регулювання намагаються використати в своїх інтересах ті, хто безпосередньо займається формуванням економічної політики, в тому числі, й у сфері розвитку підприємництва. Фахівці, причетні до цього процесу, раціональні у своїй поведінці та виборі рішень і діють відповідно до власних інтересів, що є складовими у накопиченні їхнього політичного капіталу. Уряд України з метою досягнення політичних цілей нерідко здійснює регулювання всупереч вектору економічного розвитку. А це знижує ефективність державного регулювання, робить його непослідовним, деструктивним, а подекуди просто згубним для розвитку окремих секторів національної економіки.

Саме державне регулювання підприємництва супроводжується великими фінансовими витратами. Хоча воно є не лише економічним феноменом, причому не тільки в їхній організаційній гармонізації, але й також у аспекті використання державних ресурсів та ініціатив на користь підприємницьких структур або їхніх груп. Не тільки господарчі суб'єкти є об'єктом впливу з боку держави, але, що головне, сама держава стає об'єктом впливу з боку малого і середнього бізнесу. Керуючись власними приватними інтересами, підприємницькі структури, як державні, так і недержавні, постійно конкурують між собою за вплив на державні структури, розподіл ресурсів, за можливість отримання державної підтримки. З цього випливає те, що держава, обираючи методи регулювання, використовує приватні засоби, а загальногосподарська заданість державного регулювання перетікає певною мірою в його приватну реалізаційність. З іншого боку, якщо зауважити, що держава - це немонолітне явище, де присутні різні інтереси, течії, тенденції та різні сили тиску, то державне регулювання являє собою складний суспільно-приватний інтерес, який не має достатньо певного ані суспільного, ані приватного розв'язання. Тобто можна впевнено говорити про конкуренцію, яка характерна не тільки для підприємницького (базисного) середовища, але й про її наявність у господарській надбудові, на рівні державного господарювання, саме в межах макрорегулювання. Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права належить такому суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах, послугах. Тому законодавчий інститут підприємства або господарюючого суб'єкта є центральною частиною системи господарського права України, його правовою основою. Порядок створення діяльності, реорганізації та ліквідації окремих організаційних форм підприємництва визначається відповідними законодавчими актами України. У разі, коли цей порядок спеціальним законодавством не встановлено, підприємець своїм статутом. Усі основні закони та інші нормативні акти господарського законодавства приймаються, виходячи з економічного та правового становища підприємства. Підприємство як соціально-економічний і правовий інститут має певну сукупність економічних, організаційних і юридичних ознак, за якими кваліфікується як господарюючий суб'єкт права. За допомогою цих о ознак, систематизованих статтею 1 Закону «Про підприємства в Україні», уніфіковано визначається правове становище підприємств усіх форм власності і галузей народного господарства. Закон визначає, що підприємство є основною організаційною ланкою народного господарства України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство) як організаційну форму господарської («бізнесової») організації, тобто організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили об'єднують свої виробничі ресурси для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку. Визначення основна ланка, з одного боку, відмежовує підприємство від інших організаційних форм економічної діяльності (типу домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення підприємств, так званих тіньових структур тощо), а з іншого, — від суб'єктів господарського права, які не належать до основної ланки: об'єднань підприємств, фінансових посередницьких інститутів, органів управління економікою.

Закон також визначає, що підприємство — це господарюючий суб'єкт. Суть визначення господарюючий суб'єкт полягає в тому, що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі (промисел) виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку. Як господарюючий суб'єкт підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність. Термін господарюючий говорить, що підприємства належать до комерційних, спрямованих на прибуток, організацій (на відміну від неприбуткових організацій — релігійних, об'єднань громадян тощо). Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом. Самостійність у прийнятті господарських рішень є однією з основних і необхідних умов діяльності підприємства як товаровиробника. Юридичний аспект даного визначення полягає в тому, що підприємство при здійсненні своєї господарської діяльності «має право власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України» (ст. 27 Закону «Про підприємства в Україні»). Нарешті, підприємство — це статутний господарюючий суб'єкт. Статут підприємства як локальний акт господарського законодавства нормативне визначає цілі і предмет діяльності окремого підприємства, відхилятися від яких без зміни статуту підприємству заборонено. Статут також визначає межі спеціальної правоздатності підприємства як юридичної особи. Це один з найважливіших правових актів підприємства, тому стаття 9 Закону «Про підприємства в Україні» спеціально зазначає обов'язкові і альтернативні пункти, які включаються до статуту підприємства. Підприємство має необхідне для господарюючого суб'єкта майно — основні і оборотні кошти, інші цінності, якими воно володіє, користується і розпоряджається на певному правовому титулі (на праві власності або повного господарського відання). Це майно юридичне відмежоване, як правило, від майна власника підприємства і закріплене за підприємством як суб'єктом права. Основні і оборотні кошти знаходяться на самостійному бухгалтерському балансі, гроші — на розрахунковому рахунку підприємства в банку. Підприємство є самостійним суб'єктом права. З одного боку, закон визначає його компетенцію (права та обов'язки) як господарюючого суб'єкта, з другого — зазначає, що підприємство є юридичною особою, яка не має у своєму складі інших юридичних осіб (стаття 1 Закону «Про підприємства в Україні»). Цим підприємство суттєво відрізняється від об'єднань підприємств (господарських об'єднань), до складу яких входять юридичні особи. Як господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи підприємство починає діяти від дня його державної реєстрації. Таким чином, підприємство — це самостійна господарська організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспільних потреб у товарі (продукції, роботах, послугах) і одержання прибутку, яка діє на підставі статуту, користується правами і виконує обов'язки щодо своєї діяльності, є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках. Законодавство України про підприємства оперує такими поняттями, як організаційні форми, види і категорії підприємств.

Псля поразки першо росйсько революц Мхновський зробив спробу прилучитися до пдпримництва. Разом з М. Бленьким купують вони маток, а спльно з промисловцем ¶льнком Мхновський взяв участь в органзац соляного промислу в Донбас. Пд впливом Мхновського обидва компаньйони включаються в укранський нацональний рух[545]. Але досягти успхв у пдпримництв йому не вдалося: занадто багатоплановою була його дяльнсть  занадто мало часу залишалося для пдпримництва. Характерно, що ця свтоглядна еволюця не залишилася поза увагою противникв укранського визвольного руху. С. Щоголв у свой книз циту одну з редакцйних статей «Снопа»: «Укранц повинн пам'ятати, що сучасна наця складаться з багатьох шарв суспльства. Коли ми хочемо, щоб укранц були нацю в новочасному розумнн слова, ми повинн мати нацональну, патротичну лберальну, багату буржуазю»[546]. Певно, еволюця свтогляду Мхновського спричинила його конфлкт з кервництвом Укрансько народно парт його дтища, що врештрешт призвело до розриву з УНП

1. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

2. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

3. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

4. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

5. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

6. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні
7. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні
8. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

9. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

10. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

11. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

12. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

13. Закон України "Про підприємництво"

14. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

15. Підприємництво

16. Походження людини та її поява на території України

Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

17. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

18. Правовий захист підприємництва

19. Державне регулювання ЗЕД

20. Формування прибутку промислового підприємництва

21. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

22. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
23. Державне регулювання страхової діяльності
24. Мале підприємництво

25. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

26. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

27. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

28. Правове регулювання орендних відносин в Україні

29. Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

30. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

31. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

32. Види державної служби та їх вдмінності

Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский

33. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

34. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

35. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

36. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

37. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

38. Форми і методи комунікацій у підприємництві
39. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
40. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

41. Водні шляхи та повітряний транспорт України

42. Державне регулювання соціальної політики

43. Становлення та розвиток податкової служби України

44. Валютне державне регулювання

45. Державне регулювання економіки

46. Державне регулювання економіки

47. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

48. Державне регулювання корпоративної діяльності

Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Державне регулювання ринку цінних паперів

50. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

51. Молодь у сфері підприємництва: перші кроки, проблеми (90-ті рр. ХХ ст.)

52. Неспроможність ринку і державне регулювання

53. Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"

54. Підприємництво як вид господарської діяльності
55. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці
56. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

57. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

58. Специфіка державного регулювання агропромислового комплексу

59. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

60. Фірма як організаційна форма підприємництва

61. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

62. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

63. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

64. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора

65. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

66. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

67. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

68. Принципи розробки та оцінки державної політики України

69. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

70. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")
71. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
72. Форми та методи державної підтримки експортерів

73. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

74. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

75. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

76. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

77. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

78. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

79. Виникнення та формування українського етносу

80. Постмодернізм та українська історична наука

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки

81. Історія держави та права України

82. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

83. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

84. Лекції з української та зарубіжної культури

85. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

86. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
87. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету
88. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

89. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

90. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

91. Поняття та форми державного устрою2

92. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

93. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

94. Державний бюджет України і бюджетне право

95. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

96. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

97. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

98. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

99. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.