Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Налогообложение доходов физ.лиц

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Таврійський Національний університет ім. В.І. Вернадського Кафедра «Облік і аудит» Курсова робота на тему: «Оподаткування доходів фізичних осіб на підприємствах залізничного транспорту» (на прикладі Кримської дирекції залізничних перевезень) Виконавець: студентка 4 курсу заочного відділення экономічного факультету, спеціальності «фінанси», Кравченко Н.Ю. Науковий керівник: Фатеєва Н.В. Сімферополь 2005р. ЗМІСТ: ВСТУП . 3 РОЗДІЛ 1. Загальні положення в питанні оподаткування доходів фізичних осіб 1.1. Фундаментальні терміни податку з доходів фізичних осіб 1.2. Платники податку 1.3. Загальний оподатковуваний дохід 1.4. Податкові соціальні пільги 1.5. Податковий кредит 1.6. Ставки податку 1.7. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету РОЗДІЛ 2. Бухгалтерський і податковий облік окремих операцій, пов'язаних з отриманням доходів на підприємствах залізничного транспорту на прикладі Кримської дирекції залізничних перевезень. Податок з доходів 2.1. Положення про відокремлений структурний підрозділ «Кримська дирекція залізничних перевезень» державного підприємства «Придніпровська залізниця» 2.2. Перелік операцій, пов’язаних з отриманням доходів 2.3. Забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням 2.4. Оподаткування допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною 2.5. Нарахування і утримання внесків до Пенсійного фонду 2.6. Внески на загальне обов'язкове державне соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, соціального забезпечення на випадок безробіття, страхування від нещасних випадків 2.7. Оподаткування допомоги по вагітності та пологах, допомоги при народженні дитини, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомоги на поховання 2.8. Добровільне медичне страхування 2.9. Оплата за проживання в гуртожитку 2.10. Оподаткування безоплатного харчування працівників 2.11. Оплата за навчання працівників 2.12. Благодійна і матеріальна допомога в податковому законодавстві 2.13. Одноразова допомога у зв'язку з виходом на пенсію 2.14. Вихідна допомога 2.15. Оподаткування відпусток. Податок на доходи із сум відпускних 2.16. Нарахування страхових внесків загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на суми відпускних 2.17. Путівки на лікування і відпочинок. Видача путівок профспілками 2.17.1. Путівки за рахунок коштів підприємства 2.17.2. Видача путівок непрацюючим пенсіонерам 2.18. Оподаткування виплати авторської винагороди та премій за сприяння винахідництву та впровадження раціоналізаторських пропозицій 2.19. Щодо доплати за роз'їзний характер робіт 2.20. Оподаткування сум невчасно повернутих коштів на відрядження або під звіт 2.21. Особливості заповнення податкового розрахунку - форма 1ДФ 2.22. Закон про податок з доходів громадян - актуальне питання не тільки для податківців ВИСНОВОК. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. ВСТУП Податки є невід'ємною частиною фінансового господарства держави як історичної форми задоволення колективних потреб.

Це найважливіше джерело формування доходів держави, які, в свою чергу, використовуються на витрати для державного управління, на вирішення економічних, соціальних, оборонних завдань, на розвиток освіти, науки, культури. Встановлення, розподіл, стягнення і використання податків становлять одну із функцій держави. Тому податкова система як елемент господарського механізму відповідає економічному ладу країни, рівню розвитку продуктивних сил, системі державного регулювання економічних процесів і основним завданням існування держави . Сьогодні Україна перебуває в стадії подальшого формування податкової системи. За весь час існування податкової системи України зараз ще гостріше встали проблеми податкового законодавства, ще наочніше стали для дозволу питання, зв'язані з виплатою податків. Усі розуміють, що при всім бажанні за декілька років не можна створити ідеальну податкову систему. Але зараз насамперед потрібно думати про фінансову систему перехідного періоду. Податкова система у відриві від економіки існувати не може. Зі зміцненням економіки України буде удосконалюватись і податкова система. Але при цьому податки повинні не стримувати розвиток економіки, а навпроти – стимулювати її. На мій погляд, побудова такої податкової системи, що б забезпечила створення сприятливого податкового клімату на Україні, неможлива без упровадження цілого комплексу мір, що у корені змінили б сам підхід до виплати податків, як необхідного атрибута держави . У проекті бюджету Києва на 2005 рік, який розглядала Київрада, було закладено прогнозовану суму податку з доходів фізичних осіб на рівні 2 мільярдів 562 мільйонів 367 тисяч гривень. За показниками цьогорічного бюджету, ця сума більша на 444 мільйони гривень. Зазначимо, що прогноз надходжень податку з доходів громадян визначено з тенденції, яка склалася за останній час, фіксованого податку на доходи фізичних осіб та виходячи з динаміки цих надходжень за останні роки . Закон №889 вперше запроваджує систему надання права платнику податку на використання додаткового кредиту та податкових соціальних пільг, що є безперечною особливістю цього закону. Вважається, що головною метою Закону є збільшення обсягів офіційних доходів фізичних осіб (на противагу від «тіньових» або як ще говорять «конвертових» доходів). Така блага мета буде досягатися не тільки зменшенням ставки оподатковування доходів, але і введенням єдиного соціального податку, розмір якого має відрізнятися в менший бік на відміну від існуючих розмірів пенсійних та інших зборів. Крім установлення єдиної ставки оподатковування, Закон приніс багато позитивних нововведень, але й у той же час розширив базу оподатковування і перелік видів доходів, що підлягають оподатковуванню. Згідно п.1.16 ст.1 Закону №889 податковий кредит - сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного опо­датковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених цим Законом.

Як бачимо, користатись правом нарахування податкового кредиту може лише громадянин, який є резидентом та має податковий ідентифікаційний номер. Законом встановлено обмеження щодо застосування права на нарахування податкового кредиту: загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата; у разі якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься; дозволено включати до податкового кредиту витрати, понесені платником податку тільки за конкретними видами операцій. За результатами 2004р. платник податку може скористатися податковим кредитом за витратами: на пожертвування або благодійні внески; навчання; страхові внески за договорами довгострокового страхування життя, сплачених за власний рахунок; на усиновлення дитини. Законом встановлено обмеження розмірів сум витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту. Так, дозволено включати до складу податкового кредиту кошти, сплачені платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, але не більше суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4. На 1.01.04 р. прожитковий мінімум для працездатної особи визначено Загоном України від 28.11.02 р. №247-ІV «Про прожитковий мінімум на 2003р.» у розмірі 365 грн., то помноживши його на коефіцієнт 1,4 та округливши до найближчих 10 гривень, отримаємо суму 510 грн. Сума витрат на навчання, що перевищує зазначений розмір, не включається до складу податко­вого кредиту як платника податку, так і членів його сім'ї. Тобто, якщо сума витрат на навчання у розрахунку на місяць становить, наприклад, 580 грн., то до складу податкового кредиту буде віднесено лише 510 грн. З початку податкового року, наступного за роком, в якому набере чинності Закон про загальнообов'язкове медичне страхування, дозволено буде включати до складу податкового кредиту суми власних коштів платників податків, сплачених на користь закладав охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов'язкового медичного страхування, крім витрат, визначених Законом. Суми податкового кредиту, нараховані громадянином, зазначаються у річній податковій декларації, яка в установленому порядку подається ним до податкового органу за податковою адресою такого платника податку. До складу податкового кредиту можуть включатися лише фактично понесені витрати, які мають підтверджуватися документально. Такими документами можуть бути фіскальний або товарний чек, касовий ордер, товарна накладна, інший розрахунковий документ або договір, що ідентифікує продавця товарів та визначає суму таких витрат. Інструкцію про порядок нарахування платником податку податкового кредиту щодо податку з доходів фізичних осіб, розроблену на підставі п.

При выполнении таких соглашений о разделе продукции освобождается от налогообложения реализация инвесторами и (или) операторами (или по их поручению третьими лицами) добываемых при выполнении таких соглашений подакцизных видов минерального сырья и продуктов их переработки, если такая переработка предусмотрена указанными соглашениями, если такие минеральное сырье и (или) товары являются в соответствии с условиями указанных соглашений собственностью инвесторов. 3. Освобождение налогоплательщика от уплаты акциза осуществляется при условии представления в налоговые и таможенные органы документов (по перечню, установленному статьей 178 настоящего Кодекса), подтверждающих, что подакцизные товары предназначены для выполнения работ по соглашению о разделе продукции. 4. При выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции», применяются условия исчисления и уплаты акциза, установленные указанными соглашениями. ГЛАВА 23. Налог на доходы физических лиц Статья 207

1. Налогообложение доходов физических лиц в РК

2. Современные тенденции в политике налогообложения юридических и физических лиц

3. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

4. Налогообложение физических лиц

5. Налогообложение физических лиц

6. Налогообложение физических лиц
7. Налогообложение физических лиц
8. Минимизация налогообложения физических лиц

9. Налогообложение имущества физических лиц

10. Налогообложение физических лиц

11. Порядок налогообложения физических лиц

12. Анализ расходов и доходов бюджета РФ

13. Налоги на доходы физических лиц

14. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

15. Налог на доходы физических лиц 2002г. по 23 гл. НК РФ. и новому плану счетов - продам за 100$

16. Как рассчитать налог на доходы физических лиц

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

17. Источники формирования совокупного дохода физических лиц

18. Исчисление налогов на прибыль организаций и на доходы физических лиц

19. Механизм взимания налога на доходы физических лиц

20. Налог на доходы физических лиц

21. Налог на доходы физических лиц

22. Налог на доходы физических лиц
23. Налог на доходы физических лиц
24. Налог на доходы физических лиц

25. Налог на доходы физических лиц

26. Налог на доходы физических лиц

27. Налог на доходы физических лиц: история возникновения, порядок уплаты, налоговые льготы

28. Налоговый контроль по налогу на доходы физических лиц

29. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц в ООО "Магнум"

30. Работа налоговых органов по проверке деклараций по налогу на доходы физических лиц

31. Анализ кредитного процесса с физическими лицами

32. Налогообложение прибыли и доходов иностранных представительств на территории РФ

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки

33. Налогообложение доходов иностранных юридических лиц

34. Налогообложение доходов по ГКО

35. Учет, анализ и аудит налогообложения промышленных предприятий налогом на добавленную стоимость

36. Налоговый учет доходов, не учитываемых для целей налогообложения

37. Налогообложение доходов иностранных турфирм

38. Анализ оптимизации налогообложения
39. Международный опыт реформ в сфере налогообложения доходов населения
40. Налогообложение доходов и операций с корпоративными облигациями

41. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для юридических лиц

42. Схема системы налогообложения

43. Налогообложение

44. Налогообложение в Российской Федерации

45. Налогообложение предприятий малого бизнеса

46. Налогообложение прибыли предприятия

47. Проблемы налогообложения в Российской экономике

48. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием

49. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

50. Правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах

51. Местное налогообложение в Украине

52. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения

53. Вопросы к госэкзамену по специальности "налоги и налогообложение"

54. Шпоры по налогам и налогообложению
55. Упрощенная система налогообложения
56. Шпоры по налогам и налогообложению

57. Формирование социальных репрезентаций практики налогообложения при участии СМК

58. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения

59. Организация учета и налогообложения расчетов по единому социальному налогу

60. Сущность прибыли, ее роль в деятельности предприятия и порядок налогообложения

61. Экономическая теория налогообложения и налоговая политика государства

62. Налогообложение в России, его влияние на цены и деловую активность. Налогообложение в других странах

63. Экономическая теория налогообложения. Налоговая политика

64. Финляндия - общие принципы налогообложения

Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры

65. Акцизное налогообложение в РФ

66. История налогообложения

67. История налогообложения РФ

68. Налогообложение НДС операций с ценными бумагами

69. Налогообложение в РФ

70. Налогообложение в России
71. Налогообложение малого бизнеса в России
72. Налогообложение операций с ценными бумагами (Украина)

73. Налогообложение предприятия

74. Налогообложение предприятия

75. Непрямое налогообложение в Украине

76. Основные цели налогообложения, их классификация. Эффективность налогообложения как степень достижения цели

77. Примеры налогообложения в Азербайджане

78. Проблемы налогообложения прибыли предприятий и организаций в современных условиях

79. Специалист по налогообложению

80. Характиристика налогообложения Казахстана

Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее

81. Налогообложение импортных операций

82. Косвенное налогообложение

83. Особенности налогообложения иностранных граждан

84. Налогообложение предпринимательской деятельности

85. Налогообложение финансово-кредитных организаций

86. Практика Конституционного Суда РФ по вопросам налогообложения
87. НДС-счета: нарушение конституционных основ налогообложения
88. Особенности налогообложения религиозных организаций

89. Индивидуальный предприниматель и упрощенная система налогообложения, учета и отчетности

90. О некоторых проблемах налогообложения интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса России

91. Единый социальный налог – опять двойное налогообложение индивидуального предпринимателя?

92. Швеция - общие принципы налогообложения

93. Избежание налогообложения

94. Налогообложение в развитых странах Запада

95. Упрощение налогообложения малого бизнеса

96. Определяем расходы по УСНО (упрощенная система налогообложения)

Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие

97. Особенности налогообложения рекламной акции

98. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере налогообложения

99. Мировой опыт налогообложения и его значимость для России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.