Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Огляд існуючих конструкцій машин і обладнання для подрібнення і лому матеріалів та обґрунтування необхідності проведення модернізації. Розрахункова частина Кут захвату Хід списку Частота обертання ексцентрикового вала Об'єм призми подрібненого матеріалу Потужність електродвигуна Розрахунок навантажень в основних елементах щокової дробарки Максимальне зусилля подрібнення Станина Ексцентриковий вал Шатун Рухома щока Механізм регулювання вихідної щілини Розмірна плита Характеристика маховика Розрахунок редуктора сумісної дії ексцентрикових валів ІІІ. Технологічна частина 3.1. Свердлильна операція 3.2. Токарна операція 3.3. Фрезерна операція 3.4. Термічна обробка 3.5. Шліфувальна операція 3.6. Нормування часу проведеної обробки деталі IV. Експлуатаційна частина V. Техніка безпеки і охорона праці VI. Заключення Література Огляд існуючих конструкцій машин і обладнання для подрібнення і лому матеріалів та обґрунтування необхідності проведення модернізації В машині призначеній для подрібнення матеріалів, в залежності від її призначення і принципу дії можуть використовуватись наступні навантаження: роздушування, удар, розколювання, зломлення, стирання в більшості випадків різні навантаження діють одночасно, наприклад, роздушування та стирання, удар та стирання і т.д. Необхідність використання різних навантажень, а також різного принципу дії і габаритним розмірам машин пов’язана з різноманітністю властивостей і розмірів матеріалів, що подрібнюються, а також різними вимогами до крупності готового продукту. Так як, і процеси подрібнення, машини, що використовується для цих процесів, поділяються на дробарки та млини. По принципу дії розрізняють дробарки: Щокові, в яких матеріал подрібнюється під дією роздушування, розколення та часткового стирання в просторі між двома щоками при їх періодичному зближенні. Конусні, в яких матеріал подрібнюється роздушуванням, зломленням, частковим стиранням між двома конічними поверхнями, одна з яких рухається ексцентрично по відношенні до іншої, здійснюючи тим самим безперервне подрібнення матеріалу. Полкові, в яких матеріал роздушується між двома валками, що обертаються назустріч один одному. Нерідко валки обертаються з різною частотою і тоді роздушення матеріалу суміщається з його стиранням. Ударної дії, які в свою чергу поділяються на молоткові та роторні в молоткових дробарках матеріал подрібнюється в основному ударами шарнірно підвішених молотів, а також стиранням. В роторних дробарках подрібнення досягається ударами по матеріалу жорстко закріплених на роторі бивків, ударами матеріалу по відбивних плитах та співударами кусків матеріалу. Деякі машини для подрібнення (бігуни та дезінтегратори) модна віднести до дробарок і до млинів, так як їх застосовують і для грубого помолу, і для мілкого подрібнення. Млини по принципу дії поділяються на: Барабанні з подрібненням матеріалу в барабані, що обертається або вібрує за допомогою завантажених в барабан тіл, що перемелюються ударами та стиранням частинок матеріалу одна об другу та футеровку барабана. Середньохідні, в яких матеріал подрібнюється роздавлюванням та частковим стиранням між якою-небудь основою та робочою поверхнею шара, валка, ролика.

Ролик притискується відцентровою силою до борта чаши та подрібнює матеріал, що попадає між бортом та роликом. Струменеві, де матеріал подрібнюється тертям і співударами частинок матеріалу, а також по стінкам камери при русі частинок повітряним струменем великої швидкості. Ударні з подрібненням матеріалу ударами шарнірних (шахтні млини) або жорстко закріплених (аеробільні млини) молотків. Подрібнений матеріал з визначеною тонкістю помолу видаляється з зони дії молотків повітряним потоком. Подрібнення в дробарках та млинах відносять до механічного подрібнення при безпосередній дії робочого органу на матеріал, що подрібнюється або частинок матеріалу однієї на другу. Розроблюються методи подрібнення матеріалів з використанням електрогідравлічного ефекту (високовольтний розряд в рідині), ультразвукових коливань, швидкозмінюючих високих та низьких температур, променів лазера, енергії потоку води та ін. Не дивлячись на різноманітність видів машин для подрібнення матеріалів, існують загальні вимоги, яким повинні задовольняти ці машини: простота конструкції, небезпека її обслуговування, мінімальне число зношуваних деталей, а також можливість їх легкої заміни, наявність запобіжних пристроїв, які при перевищенні допустимих навантажень руйнувалися б (розмірні плити, болти чи ін.) або деформувались (пружини), дотримання санітарно-гігієнічних норм по шуму, вібрації та запилення повітря. Серед різних типів дробильного обладнання найбільше поширення отримали щокові дробарки. Принцип їх роботи заключається в наступному. В камеру подрібнення, що має форму клина і утворену двома щоками, з яких одна в більшості випадків нерухома, а інша рухома, подається матеріал, що підлягає подрібненню. В процесі роботи машини в результаті клиноподібної форми камери подрібнення куски матеріалу розміщуються по висоті камери в залежності від їх крупності: більш крупні зверху, менш крупні знизу. Рухома щока періодично наближається до нерухомої, причому при наближенні щок одна до одної (холостий хід) куски матеріалу просуваються вниз під дією сили тяжіння і виходять з камери подрібнення, якщо їх розміри стали менше найбільш вузької частини камери, що називається вихідною щілиною, або займають нове положення, що відповідає своєму новому розміру. Потім цикл повторюється. Конструкція щокових дробарок порівняно проста і надійна, але їх деякі специфічні особливості, про які мова буде йти нижче, змусили дослідників та конструкторів винаходити різні конструктивні рішення, що покращують процеси подрібнення. За більш ніж сторічний період промислового виготовлення щокових дробарок було запропоновано і здійснено багато різних кінематичних схем цих машин. В залежності від кінематичних особливостей механізму всі щокові дробарки поділяються на дві основі групи. Група І. Дробарки, в яких рух від кривошипа до рухомої щоки передається відповідною кінематичною ланкою. При цьому траєкторії руху рухомої щоки являють собою частини дуги кола. Ці машини називаються щоковими дробарками з простим рухом щоки. Група ІІ. Дробарки, в яких кривошип і рухома щока або кривошип і одна з рухомих щок утворюють одну кінематичну пару.

В цьому випадку траєкторії руху точок рухомої щоки являють собою замкнуті криві, в більшості випадків еліпси. Дробарки з такою кінематикою називаються щоковими дробарками із складним рухом рухомої щоки. Щокові дробарки по даним схемам виготовляють в великій кількості різних типорозмірів у багатьох країнах. Термін службі дробильних плит знаходиться в прямій залежності від вертикальної складової ходу (при інших рівних умовах), що підтверджується практикою експлуатації щокових дробарок. На дробарках з простим рухом при малій вертикальній складовій руху стиску дробильні плити служать в декілька разів довше, чим на дробарках із складним рухом, де цей хід набагато більший. В цьому заклечається перевага кінематичної схеми дробарки з простим рухом рухомої щоки. Іншою перевагою цієї схеми є забезпечення великого виграшу в силі в верхній частині камери подрібнення, що дуже важливо в подрібненні кусків гірської породи великих розмірів і високої міцності. Недоліком дробарок з простим рухом є малий хід стиску у верхній частині камери подрібнення. У верхню частину камери подрібнення подають крупні куски матеріалу, для надійного захвату і подрібнення яких необхідний великий хід, ніж він потрібний в нижній частині, де подрібнюються куски менших розмірів і формується готовий продукт. Тому в нижній частині камери подрібнення хід стиску повинен бути відповідно меншим. В подрібненні з простим рухом щоки має місце зворотне явище, тобто найбільший хід стиску має низ рухомої щоки, у верхній же частині цей хід значно менший. Таким чином в дробарці з простим рухом при вигідних умовах для забезпечення необхідних умов подрібнення створюються несприятливі умови для надійного захвату та подрібнення матеріалу у верхній частині подрібнення. В дробарках із складним рухом рухома щока шарнірно підвішена на ексцентричній частині привідного вала. Низ рухомої щоки шарнірно опирається на розмірну плиту. Другим кінцем розмірна плита опирається на регульований пристрій. Дробарка із складним рухом найбільш простіша по конструкції, компактна і найменш металоємка в порівняні з дробарками інших типів. В такої дробарки траєкторія руху рухомої щоки являє собою замкнуту криву. У верхній частині камери подрібнення ця крива – еліпс, що наближається до кола, в нижній частині – сильно витягнутий еліпс. Якщо прийняти горизонтальну складову хода в нижній точці рухомої щоки рівною «х», то горизонтальна складова у верхній точці буде рівна «1,5х», а вертикальні складові хода відповідно «3» і «2,5х». Інтенсивне стирання каменя в нижній частині камери дробарки при складному русі щоки відбувається внаслідок великої вертикальної складової ходу. При подрібненні щільного і абразивного матеріалу це приводить до швидкого зношення дробильних плит. Крім того, при стиранні утворюється велика кількість передрібненого матеріалу, на що непродуктивно витрачається деяка частина потужності, що споживається при подрібненні. В цих дробарках горизонтальний хід щоки у верхній частині камери подрібнення достатній для інтенсивного подрібнення, а напрямок руху верхніх точок рухомої щоки в сторону розвантаження сприяє кращому захвачуванню кусків породи.

Це перелк осб, народжених вд змшаних шлюбв, тобто вд земно матер  космчно генопрограми (Духа Святого). У ньому Пфагор, Платон, Александр Македонський, Леонардо да Внч, Лютер та нш. Чи не звдси в Пфагора  Платона «неземн» знання, що на тисячолття випереджали хн епохи? Чи не втлював у життя задуми «згори» Александр Македонський, створюючи новий пдмсячний свт свт грецько культури вд Китаю до Атлантики? А корекця католицько церкви, здйснена Лютером? За неперевреними даними, на Земл на кожний перод стор припада дв-три сотн таких «обранцв Неба», котр впливають на землян за сигналом з Космосу. Але це вже не безпосередн кервництво, котре людство використовувало на перших етапах цивлзац. Саме на шляху самовдповдальност людини, самоорганзац  життя було досягнуто того величезного технчного, економчного  особистсного злету вашо, тобто «християнсько», цивлзац, який мамо наприкнц XX столття. Але якщо «водння людства на повдку» призвело давн народи до технчного застою, то переведення його на принципи саморозвитку призвело до ншого тупика морального, екологчного, вонного. ¶ тепер очкуться глобальна корекця поява нового Мес

1. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

2. Особливості економічного розвитку Київської Русі

3. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

4. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

5. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

6. Ревізія як елемент методу економічного контролю
7. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
8. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

9. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

10. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

11. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

12. Розробка структурної схеми аналого-цифрового інтерфейсу. Підсистема збору аналогових сигналів

13. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

14. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

15. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

16. Вибір структурної і принципової електричної схеми

Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

17. Екологічні аспекти економічного розвитку

18. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

19. Загальні закономірності світового економічного розвитку

20. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

21. Передумови "Японського економічного дива"

22. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України
23. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів
24. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

25. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

26. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

27. Циклічні коливання економічного розвитку

28. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

29. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

30. Економічні та правові основи управління організацією

31. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

32. Розробка схеми електричної принципової годинника-будильника-термометра з ІЧ ПК

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Розробка схеми електричної принципової музичного дзвоника

34. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

35. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

36. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

37. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

38. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку
39. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області
40. Економіко- і політико-географічне положення України

41. Економіко-географічна характеристика Румунії

42. Економіко-географічний комплекс Харківської області

43. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

44. Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

45. Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету

46. Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"

47. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

48. Розробка комплекту ТЗА мікропроцесорної схеми похилого дифузійного апарату на базі мікропроцесорного комплекту Р-13

Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

49. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

50. Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування

51. Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба

52. Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии

53. Аналіз можливих схем електрохімічних генераторів для автономних джерел електричної енергії

54. Розробка технологічного процесу виготовлення деталі "Кришка підшипника"
55. Психологія людини в епоху технічного прогресу
56. Визначення технічного стану дизельних двигунів

57. Вимоги до експлуатації і технічного обслуговування машин

58. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

59. Проектування головної схеми електричної станції

60. Глобальні кризи й проблема цінності науково-технічного прогресу

61. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

62. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

63. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

64. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

66. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

67. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

68. Сучасний стан державних органів управління економікою

69. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

70. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів
71. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"
72. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

73. Економіко–математичне моделювання

74. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

75. Методи економіко-статистичних досліджень

76. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

77. Устройство, оптическая схема, неполная разборка и сборка теодолита 2Т2П, ЗТ2КП

78. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

79. Коала (дикие животные Австралии)

80. Техно-музыка

Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

82. Средства отладки электронных схем

83. Понятие алгоритма, его свойства. Описание алгоритмов с помощью блок схем на языке Turbo Pascal

84. Математическая кунсткамера /кое-что из истории геометрии/

85. Источники излучения в интегрально-оптических схемах

86. Масаки Ко "Японская Кухня"
87. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2 и определение основных технико-экономических показателей производства
88. Разработка логической схемы управления двустворчатых ворот судоходного шлюза

89. Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока 800 МВт

90. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

91. Спроектировать привод конвейера по заданной схеме и характеристикам (WinWord97 + Corel Draw)

92. Расчет тепловой схемы парогенератора ПГВ-1000 с построением диаграмм t-Q, тепловой и гидродинамический расчеты

93. Схемы установок для выпаривания и конструкции выпарных аппаратов

94. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

95. Принципиальные схемы КШМ. Компоновочные схемы двигателей

96. Стандарты схем и их разновидности

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Проектирование схем телефонного сигнализатора

98. Микросхемо-техника: Схема контроля дешифратора на три входа /восемь выходов/

99. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.