Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ Кафедра біології ПІДДУБНА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан дипломна робота Науковий керівник: Карпенко Юрій Олександрович, Кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та охорони природи Чернігів – 2004 ЗМІСТВступ Розділ 1. Історія вивчення адвентивної флори України та Чернігівської області 1.1 Поява адвентивних рослин у флорі півночі України та їх розселення 1.2 Адвентивні рослини та шляхи їх поширення 1.3 Рослинний покрив та його зміни, зумовлені господарською діяльністю як передумови появи адвентивних рослин Розділ 2. Загальна характеристика адвентивних рослин 2.1Особливості рослинного покриву Чернігівської області 2.2 Окремі відомості про адвентивні рослини Експериментальна частина 2.3 Географічні ареали адвентивних рослин 2.4 Систематичний склад адвентивної флори Чернігівської області Розділ 3. Значення адвентивних рослин в природі та для людини 3.1 Адвентивні рослини – бур`яни садів, городів 3.2 Використання адвентивних рослин в медицині 3.3 Їстівні та інші корисні властивості адвентивних рослин Розділ 4. Використання адвентивних рослин в шкільному курсі біології Висновки Література Додатки ВступМасове поширення чужоземних видів після їх випадкового проникнення в країну або в окремі місцевості, де їх раніше не було, добре відоме. Деякі адвентивні рослини за короткий час поширюються по всій країні; інші поволі, але неухильне збільшують свої ареали; треті - майже не поширюються. Чимало занесених рослин гине відразу або через деякий час. Але навіть ті нечисленні а них, які добре пристосувалися до нових умов існування, завдають великої шкоди сільському господарству. Для попередження занесення нових адвентивних рослин і боротьби з карантинними бур’янами при Міністерстві сільського господарства України існує Державна інспекція по карантину і захисту рослин, яка веде велику роботу по охороні наших полів від найбільш злісних бур’янів, що підлягають карантинному контролю. Але для успішного проведення карантинних заходів та розробки заходів боротьби з занесеними бур’янами необхідне поглиблене вивчення адвентивної флори. На даль, до цього часу дослідження в цій галузі мають лише фрагментарний характер. Вивчення адвентивних рослин має не тільки важливе практичне (народногосподарське) значення, але і цікаві й теоретичні питання; а саме історію розселення адвентивних рослин у нових областях, формування їх вторинних ареалів, взаємовідношення з місцевою флорою. В цілому відомості про адвентивні рослини Чернігівської області, наявні в нашій літературі, надто неповні і по них не можна скласти цілісного враження про адвентивну флору Чернігівщини. Тому ця тема досить актуальна для вивчення. Мета дослідження – узагальнити відомості щодо систематичного складу адвентивної флори Чернігівщини, з’ясувати причини й час занесення рослин, історію та поширення на території області. Предмет дослідження – поширення адвентивних рослин в межах області.

Об`єкт дослідження – адвентивна флора Чернігівської області. Визначена мета зумовила постановку та вирішення певних завдань: З’ясувати причини й час занесення рослин, історію та засоби їх дальшого поширення й сучасні ареали цих рослин на території області. Систематизувати відомості з біології та екології адвентивних рослин, доповнити їх власними спостереженнями. Навести систематичний огляд адвентивних рослин Чернігівської області. Навести описи найбільш поширених адвентивних рослин Чернігівщини. Узагальнити відомості про можливість використання деяких адвентивних рослин у народному господарстві та медицині. Запропонувати можливі підходи використання адвентивних рослин в шкільному курсі біології. В процесі виконання дипломної роботи були використані методи дослідження: збір наукової інформації, обробка літератури, збір та огляд гербарію, описовий, експериментальний. Розділ 1. Історія вивчення адвентивної флори України та Чернігівської області Деякі відомості про адвентивні рослини України трапляються ще в працях перших флористів, але більш детальне вивчання їх почалося лише в першій половині XX ст. після першої світової війни та Великої Жовтневої соціалістичної революції в зв’язку із значним поширенням адвентивних рослин у ті часи і появою багатьох нових пришельців. Велику увагу приділяв вивченню заносних рослин проф. М.І. Котов, що присвятив цьому питанню чимало праць. У вітчизняній літературі відомості про адвентивні рослини трапляються в окремих статтях та визначниках, причому найчастіше в них подано опис нових адвентивних рослин, умов місцезростання, в яких виявлено ці рослини, перелічуються всі відомі на той час місце знаходження. Про дальшу доли цих рослин відомості майже відсутні. Детальніше вивчаються лише деякі найбільш небезпечні бур’яни, такі як амброзія полинолиста, паслін колючий, повитиці, що підлягають карантинному контролю. А втім адвентивні рослини заслуговують на більшу увагу. Чимало з них, лише недавно оселившись у нас, стали вже злісними бур’янами, поширення яких тепер не можна припинити і залишається лише стримувати їх розселення за допомогою карантинних заходів. Приплив нових видів збільшується з кожним роком і веде до поступової зміни надої бур’янової флори. Вже тепер на околицях великих міст на рудеральних місцях 6ур`янова флора більш як наполовину складається з адвентивних рослин. У вивченні адвентивних рослин слід виділити кілька етапів: загальне вивчення флори, в току числі й адвентивних рослин; виділення групи бур’янів, до яких належить більшість адвентивних рослин, і більш глибоке їх вивчення; виділення адвентивних рослин у самостійну групу. В перший період вивчення флори України провадилося переважно флористами університетів, а також окремими вченими - ентузіастами і любителями природи, які екскурсували в межах порівняно невеликих районів. Деякі відомості про адвентивні рослини маємо в працях перших мандрівників - П.С. Паласа. І.А. Гюльденштедта, І.Г.Гмеліна. До перших флористичних досліджень, в яких згадуються адвентивні рослини, належать праці В.Г. Бесера (Bessec, I822), О.С

.Роговича, В.М. Черняєва , К.Ф. Ледебура, А.Л. Андржієнського, В.В. Монтрезора. У працях O.С. Роговича, який вивчав флору на території сучасної Чернігівської області, подано вже значно більше адвентивних рослий. Крім згаданих вище, він наводить ще цілу низку заносних рослин: галінсогу дрібноквіткову (Gali soga parviflora Cav.), енотеру дворічну (Oe o hera bie aia L.), щирицю звичайну (Auiara ius re roflexus L.), лепеху звичайну (Асо us calai ua L.) та ін. . У дослідженнях В.В. Монтрезора, а також у тих відомостях, які було опубліковано на той час, наприклад у праці К.Ф. Ледебура, також згадується чимало адвентивних рослин. Але всі ці дослідження мали фрагментарний характер і часто обмежувалися лише списками рослин. Автори відзначали тільки наявність тієї чи іншої рослини та її місцезнаходження, не зупиняючись на її походженні. Наслідки дослідження окремих частин території України різними авторами було зведено І.Ф. Шмальгаузеном, у праці якого вперше в нашій літературі названо батьківщину занесених до нас рослин. Другий період у вивченні адвентивної флори України належить до початку XX ст. В період інтенсивного освоєння степів, збільшення орних земель було звернуто більше уваги на бур’яни, кількість яких зростала із року в рік. Становлення адвентивної флори дослідженого району має давню історію, пов’язану з розвитком суспільства. Багато рослин здатні оселитися в нових місцевостях з сприятливими для них умовами, якщо механічні перешкоди, які стримують їх розселення, будуть подолані. Агентами поширення рослин є водні течії, вітер, птахи, ссавці, мурашки. В літературі є чимало прикладів заносу рослин без будь-якого сприяння з боку людини. Але з кожним новим сторіччям на процес розселення адвентивних рослин все більше впливав діяльність людини, внаслідок якої скорочуються відстані міх різними пунктами земної поверхні і руйнуються перешкоди, які раніш рослини не могли подолати. По-перше, людина сприяв заносу рослин гід час воєн і переселення народів, шляхом торгового обіпну з різними країнами, введенням нових культур, пересилкою насіння, через транспорт, за допомогою якого відбувається перевезення вантажів і пасажирів у всі райони країни, розвитком міжнародних відносин. По-друге, людина створює умови, сприятливі для вкорінення занесених рослин, спрощуючи і збіднюючи рослинні угруповання і навіть знищуючи їх у місцях свого поселення і тим самим звільнюючи “пришельців” від конкуренції з місцевою флорою. Тому вивчення процесу господарчого освоєння країни має велике значення для розуміння шляхів вселення адвентивних рослин і їх дальшого поширення. 1. Поява адвентивних рослин у флорі півночі України та їх розселення На підставі перегляду гербарних матеріалів гербарію ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка та численних літературних даних ми спробували з’ясувати історію розселення на півночі Україні адвентивних рослин. Перші адвентивні рослини з’явилися на території області, очевидно, дуже давно. Але вірогідні відомості про їх появу відсутні . На той час, коли вийшли перші праці про флору України, вже чимало адвентивних рослин були дуже поширені на нашій території.

Коли щодо Самійла й Кості Чекерів можна припустити, що вони близькі родичі (брати або син і батько), то щодо Василя Шекери й Грицька Чекериса такого сказати не можна — це вочевидь неспоріднені кровно козаки. Таке розмаїття в написанні прізвищ — Шекера, Шекеря, Чекер, Чекерис, Чекерес, Чекересаб і Секергей — спонукає думати, що прізвища були досить незвичні для записувачів, хоча водночас і досить поширені. Принагідно зазначимо, що прізвище Шекера знає і «Реєстр Війська Запорозького 1649 року», тобто ще за понад сто років до «Реєстру» 1756 року. Що прізвище Шекера існувало в часи Богдана Хмельницького засвідчують прізвища козаків Івангородинської сотні Чернігівського полку — Шекеренко Протас та Шекгеренко Хведор (РВЗ, 486). Прізвище Шекгеренко цікаве тим, що воно, судячи з усього, подає придихове кг/кх, не збережене в слов’янських мовах, але збережене в індійських. Це може допомогти при з’ясуванні походження і значення прізвища Шекера й похідних від нього. Із сучасних носіїв цього прізвища можна відзначити Шекеру Анатолія Федоровича, відомого українського хореографа, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка 2000-го року за балетні вистави останніх років. Імовірно, до розмови причетні й гідроніми: Шекерянка — потік у <293> Рахівському районі Закарпатської області (вона ж — Шекеринка); Шекирівський — потік у Верховинському районі Івано-Франківської області (с

1. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

2. Підручник

3. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

4. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"

5. Педагогічна експертиза шкільних підручників

6. Технологія використання підручників на уроках у початковій школі
7. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
8. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

9. Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії

10. Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті

11. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

12. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

13. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

14. И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому

15. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

16. Аграрная реформа П. А. Столыпина

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

17. Підприємництво

18. Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

19. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

20. Жизнь и творчество художника А.П. Лежнёва

21. Языковые особенности дилогии П.И. Мельникова "В лесах" и "На горах"

22. Салон А.П.Шерер
23. "Скверно вы живете, господа..." А.П. Чехов
24. А.П. Чехов и его произведения: "Унтер Пришибей", "Палата N6", "Дом с мезонином"

25. Вишнёвый сад А.П. Чехова, как пьеса о прошлом, настоящем и будущем

26. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

27. П.Я. Чаадаев Философская концепция

28. Роман "Проклят и убит" В.П. Астафьева в контексте идейно-художественной эволоции творчества писателя

29. Тургенев - биография, произведения и т.п.

30. Творчество А.А. Дельвинга, Н.М. Языкова и П.А. Вяземского

31. Российское чиновничество в произведениях А.П. Чехова

32. А.П.Чехов "Устрицы"

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли

34. П.И.Чайковский - "Осенняя песня" (Октябрь) (из цикла "Времена года")

35. Аграрная реформа П.А.Столыпина

36. П. А. Столыпин – выдающийся реформатор

37. Основные этапы жизни И.П. Павлова

38. П.И. Чайковский
39. Столыпин П.А.
40. Столыпин П.А.

41. П. Л. Шиллинг и его телеграф

42. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

43. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

44. П. Я Григорьев "Холодные блюда и закуски"

45. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

46. Травление п/п ИМС

47. Грех как путь смерти и небытия в работе П.А. Флоренского "Столп и утверждение Истины" Письмо седьмое "Грех"

48. П.А. Сорокин - крупный социолог XX века

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

49. П. Л. Шиллинг и его телеграф

50. Теософия Е.П. Блаватской

51. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

52. Расчет ректификационных колонн, обеспечивающих отделение о-ксилола от равновесных м- и п-ксилолов

53. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

54. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
55. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
56. Революция 1905-1907 гг. и реформы П.А. Столыпина

57. Аграрная реформа П. Скоропадського

58. Битва під Москвою

59. Неопозитивизм начала XX века: историческая концепция П.Н. Милюкова

60. П.А. Столыпин - судьба реформатора

61. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

62. Сподвижник Петра1 П.А.Толстой

63. Победоносцев К. П. - критик «великой лжи нашего времени»

64. Реформа П. А. Столыпина

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Анализ проектов конституций П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева

66. Русский изобретатель телефона П. М. Голубицкий

67. Інформаційні системи і технології підприємства

68. А.П.Чехов: "Ионыч"

69. А.П.Чехов: "Палата номер 6"

70. Федотов П.А.
71. А. П. Павлова
72. Библейские и мифологические мотивы в творчестве П.П. Рубенса

73. П.Загребельний

74. Религиозные мотивы лирики П.П.Ершова

75. Вяземский П.А.

76. Сумароков А.П.

77. Творчество А. П. Чехова как энциклопедия сюжетов русской литературы

78. Величие простых сердец в прозе А. П. Платонова

79. Рассказ А. П. Чехова «Ионыч»

80. Импрессионистические мотивы в повести А.П.Чехова «Степь»

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

81. Споры Е. Базарова и П.П. Кирсанова в романе "Отцы и дети"

82. Рассказ А. П. Чехова «Ионыч». Мысли и чувства автора

83. Размышления над рассказом А.П. Чехова "Человек в футляре"

84. Юмористический рассказ по творчеству А. П. Чехова. "Хирург"

85. Мой любимый рассказ А. П. Чехова

86. Изображение распада дворянства в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад"
87. Внутренний мир героев рассказа А. П. Чехова «Дама с собачкой»
88. О чем спорили Е. Базаров и П.П. Кирсанов в романе И.С. Тургенева "Отцы и дети"

89. Три поколения в пьесе А. П. Чехова "Вишневый сад"

90. Рецензия на повесть А. П. Платонова "Ювенильное море"

91. Комедия А. П. Чехова «Вишневый сад»

92. Роман в. П. Астафьева "Печальный детектив"

93. А. П. Чехов — обличитель мещанства и пошлости

94. В. П. Астафьев

95. Сочинение по рассказу А. П. Чехова "Ионыч"

96. Единство комического и трагического в сатирических рассказах А.П. Чехова

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. А.П. Чехов “Тоска”

98. Анализ рассказа А.П. Чехова "Дама с собачкой"

99. А.П. Чехов и русский театр

100. Рецензия на рассказ А. П. Платонова "Потомки солнца"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.