Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудиторський ризик та його визначення

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Реферат з дисципліни: “АУДИТ” Аудиторський ризик та його визначення Перевіряючи бухгалтерську звітність підприємства, аудитор оцінює виявлені ним помилки і ризик. Помилки бувають суттєвими, їх називають матеріальними, і несуттєвими - нематеріальними (Суттєвою, або матеріальною, на Заході вважають помилку, яка окремо або в сукупності з іншими викривляє фінансову звітність на суму 4-5% від загального підсумку звітності, або сама по собі незначна, чи змінює фінансовий результат на протилежний збиток - на прибуток та навпаки). Завдання аудитора - оцінити їх матеріальність. Аудитор, підтверджуючи рівень відповідності зовнішньої бухгалтерської звітності реальній дійсності, використовує поняття &quo ;матеріальність&quo ;. За тлумаченням американських фінансистів, помилки або пропуски у звітності вважаються матеріальними, якщо вони можуть спричинити до дезорієнтації під час прийняття рішень або до збитків. Розрізняють три основних рівні матеріальності. Помилки і пропуски, незначні суми яких не впливають на остаточне рішення користувача цією інформацією, відносяться до першого рівня і вважаються нематеріальними. Наприклад, придбаний клієнтом у минулому році страховий поліс було списано на витрати у поточному році, а не розподілено на увесь період страховки. Незначна сума полісу дозволяє визнати таку помилку нематеріальною тому, що вона не вплинула, на кінцевий висновок аудитора про стан звітності клієнта. До другого рівня матеріальності відносять такі матеріальні помилки і пропуски, які вплинуть на прийняття рішень користувачем бухгалтерською звітністю, але в цілому звітність відображає реальність. Наприклад, аудитор при інвентаризації запасів товарно-матеріальних цінностей на кінець звітного періоду виявив невідповідність їх сумі, показаній у балансі. Виявлений факт матиме значення для банку, що збирається надати кредит підприємству під фактичні запаси товарно-матеріальних цінностей, отже, виявлена помилка є матеріальною. Одночасно встановлено, що інші статті балансу - грошові кошти, рахунки дебіторів тощо - і вся звітність в цілому є достовірною і аудитор може це підтвердити без посилання на невідповідність запасів товарно-матеріальних цінностей фактичним результатам їх перерахунку. До третього рівня матеріальності відносять такі помилки і пропуски в обліку, через які неможливо визнати достовірність та об'єктивність усієї звітної інформації в цілому. Користуючись такою інформацією, можна приймати докорінно неправильні рішення. Рівень матеріальності помилок широко використовується у міжнародній практиці аудиту, тому розрізняють такі основні етапи їх використання: попередній розрахунок максимального розміру помилок і про пусків в обліку для об'єкта, який тестується; розподіл загальної максимально допустимої величини помилок між елементами всередині об'єкта, який тестується; визначення через тестування облікових і звітних даних фактичної величини допущених помилок за окремими елементами; узагальнення фактичної величини помилок і пропусків на об'єкті, який тестується; порівняння попередньо розрахованої максимально допустимої величини помилок і пропусків (етап 1) з фактично встановленою (етап 4) та підсумковим заключенням.

Перший і другий етапи відносяться до стадії планування аудиту, а наступні - до оцінки і узагальнення його результатів. На першому етапі аудитор, спираючись на професійний досвід і попередній аналіз бухгалтерської звітності, визначає допустиму величину (межу) помилок, що не призведуть до дезорієнтації користувачів інформацією. Помилки, які знаходяться нижче мінімальної межі, вважаються нематеріальними, вище максимальної межі вважаються матеріальними і розцінюються залежно від рівня (першого чи другого) матеріальності. Не можна встановити загальну (для всіх підприємств) межу максимально допустимої помилки незалежно від розміру і значень активів, пасивів та долі акціонерів у коштах підприємства. Тому аудитор має враховувати індивідуальні особливості кожного клієнта і вибирає найхарактерніші критерії для розрахунку нижньої і верхньої межі максимально допустимої помилки. На другому етапі аудитор розподіляє загальну величину максимально допустимої помилки між елементами всередині вибраного критерію. Часто аудиторські фірми самостійно розробляють особливі методики для розподілу загальної величини максимально допустимої помилки між складовими частинами об'єкта, який тестується. Такі методики включають принципово різні підходи, є власністю аудиторських фірм і не публікуються. На третьому етапі аудитор тестує господарські операції за кожним циклом господарської діяльності. За кожним фактом на основі вибірок визначається значення помилок, які потім підсумовуються, і за допомогою статистичних методів переносяться на всю сукупність досліджуваних даних. На четвертому етапі узагальнюється обсяг помилок і пропусків для всього об'єкта, який тестується. На п'ятому етапі загальна величина фактичної помилки порівнюється з попередньо визначеною на першому етапі. Якщо загальна величина фактичної помилки перевищує максимальну межу попередньої, то достовірність і об'єктивність зовнішньої звітності клієнта є сумнівною; якщо ж вона менша мінімальної межі максимально допустимої помилки, то робиться висновок про нематеріальність виявлених помилок, і звітність також в цілому визнається достовірною. Важливим елементом планування діяльності аудитора є оцінка аудиторського ризику (АР). Аудиторський ризик - це ризик, якому піддає себе аудитор, підтверджуючи достовірність даних зовнішньої бухгалтерської звітності, у якій можливі помилки і пропуски, яких він не помітив. Комітетом міжнародної аудиторської практики розроблено декілька міжнародних нормативів аудиту, де розглядається ризик: норматив 25 &quo ;Матеріальність та АР&quo ; (1987), норматив 29 &quo ;Оцінка власного і контрольного ризиків та їх вплив на незалежні процедури&quo ; (1990), дія якого припинена, міжнародний норматив аудиту 6 &quo ;Оцінка ризику та внутрішній контроль&quo ; (1991), де детально роз'яснюється суть АР та методика його оцінки. Аудиторський ризик є об'єктом і інших міжнародних нормативів: нормативу 1 &quo ;Цілі та основні принципи проведення аудиту&quo ;, нормативу 3 &quo ;Основні принципи, що регулюють аудит&quo ;, нормативу 4 &quo ;Планування&quo ;, нормативу 8 &quo ;Аудиторські докази&quo ;, нормативу 19 &quo ;Аудиторська вибірка&quo ; тощо.

За нормативом 25 &quo ;Матеріальність та АР&quo ; аудиторський ризик трактується як побоювання, що аудитор може висловити необ'єктивну думку про фінансову звітність, яка містить недостовірну інформацію. Аудиторський ризик присутній при проведенні будь-якого виду аудиту, хоча ступінь ризикованості буде різним. Особливо важливим є визначення аудиторського ризику і зон ризику при системному аудиті. Загальний аудиторський ризик згідно з міжнародними нормативами аудиту включає: 1) постійний &quo ;спадковий&quo ; ризик; 2) ризик контролю; 3) детекційний ризик. Це постійні складові загального ризику у різному їх співвідношенні. Достовірність звітності, яка документально підтверджена аудитором, є відносною, бо визначається його суб'єктивними діями. Чим нижчий аудиторський ризик, тим більше аудитор бажає впевнитися у тому, що зовнішня звітність не містить матеріальних помилок. Нульовий ризик означає абсолютну впевненість у достовірності інформації, а стовідсотковий ризик - повну відсутність такої. Тому ступінь аудиторського ризику завжди перебуває між 0 і 1 (або від 1 до 100%). Загальні види ризику відрізняються за змістом та значенням. їх взаємозв'язок можна показати за допомогою схеми (схема 1). &quo ;Спадковий&quo ; ризик (СР) - це постійний наявний ризик, тобто власний ризик. Його величина залежить від ступеня відображення матеріальних помилок в зовнішній звітності підприємства. &quo ;Спадковий&quo ; ризик у Шотландії, наприклад, називають внутрішнім, а у Франції - загальним ризиком. Таким чином, &quo ;спадковий&quo ; ризик - це будь-який ризик, пов'язаний з функціонуванням підприємства та імовірністю матеріальних помилок. Такі помилки виникають під дією зовнішніх і внутрішніх факторів. Це - спрямованість бізнесу підприємства; компетентність і професіоналізм апарату його управління; система кредитування і оподаткування; результати попередніх аудиторських перевірок; система зв'язків з постачальниками; величина і склад вибірок тощо. Схема 1. Структура аудиторського ризику.Аудитор повинен уміти проаналізувати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів виникнення помилок, а також визначити імовірність їх у майбутньому. Адже підприємство може збанкрутувати або мати значні збитки, спричинені зовнішніми факторами - втратою клієнтів, постачальників, великою дебіторською заборгованістю, зміною умов кредитування та оподаткування тощо. Це обумовлює внутрішній ризик підприємства. Аудитор не може змінити дію цих факторів, але він може оцінити ситуацію, яка склалася, щоб визначити потенціал підприємства, шляхи подолання майбутніх труднощів. Внутрішній ризик оцінюється аудитором ще на підготовчій, початковій стадії ознайомлення з діяльністю підприємства. Оцінюючи &quo ;спадковий&quo ;, власний ризик, аудитор повинен особливу увагу звертати на ті моменти, які можуть впливати на якість бухгалтерської звітності (фінансової звітності). На основі аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів, що обумовлюють існування &quo ;спадкового&quo ;, власного ризику, аудитор встановлює його величину. Практика свідчить, що навіть при позитивному впливі зовнішніх і внутрішніх факторів аудитор, як правило, встановлює &quo ;спадковий&quo ; ризик на рівні 50% і вище, а при негативному впливі &quo ;спадковий&quo ; ризик наближається до 100%.

Після того, що їм зробили егінці, афіняни вже без усякого сумніву(1) почали гадати над тим, якої шкоди вони могли б завдати егінцям. Був такий чоловік на ім'я Нікодром, син Кнойта, шанована в Егші особа. Він мав скарги на епнців, бо колись вони його вигнали з острова, і скоро він довідався, що афіняни надумали зробити якусь шкоду егінцям, він домовився з афінянами, що передасть під їхню владу Епну, і призначив, у який день він це зробить і в який день треба буде прийти і допомогти йому. Після того Нікодром, як домовився з афінянами, захопив так зване старе місто(1)', але афіняни не прибули тоді, коли їм було призначено. 89. А це сталося тому, що в них не було достатньо кораблів, щоб битися на морі з епнцями, і вони, поки прохали корінфян позичити їм кораблі, а на той час корінфяни були найближчими друзями афінян(1), і на їхнє прохання дали їм двадцять кораблів, але за плату п'ять драхм за кожний, бо закон забороняв їм передавати кораблі задарма. Отже, афіняни взяли їх разом із своїми кораблями і так, спорядивши в цілому сімдесят кораблів, попливли на Епну і запізнилися на один день супроти визначеного терміну, про який вони домовилися. 90

1. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

2. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

3. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

4. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

5. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

6. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
7. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
8. Правовий статус підприємств

9. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

10. Планування діяльності підприємств

11. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

12. Економічний аналіз підприємств

13. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

14. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

15. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

16. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

18. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

19. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

20. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

21. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

22. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств
23. Бухгалтерський облік на підприємстві
24. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

25. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

26. Облік доходів підприємств

27. Облік неопераційних витрат на підприємстві

28. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

30. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

31. Організація облікового процесу на підприємстві

32. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные

33. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

34. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

35. Розподіл прибутку державних підприємств

36. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

37. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

38. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
39. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу
40. Правовий статус комунальних підприємств

41. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

42. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

43. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

44. Комерційна діяльність підприємств

45. Маркетингові дослідження на підприємстві

46. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

47. Організація збутової діяльності на підприємстві

48. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

50. Управління запасами матеріалів на підприємстві

51. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

52. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

53. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

54. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
55. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області
56. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

57. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

58. Організація виробництва на металургійному підприємстві

59. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

60. Особливості діяльності інноваційних підприємств

61. Персонал на підприємстві

62. Проблема управління прибутком на підприємстві

63. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

64. Стратегічне планування і управління на підприємстві

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

65. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

66. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

67. Управління якістю на підприємстві

68. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

69. Організаційний розвиток підприємств

70. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві
71. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві
72. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

73. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

74. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

75. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

76. Грошові розрахунки підприємств

77. Державна фінансова підтримка санації підприємств

78. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

79. Кредитування підприємств

80. Методика інвестування підприємств

Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели

81. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

82. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

83. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

84. Основи фінансів підприємств

85. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

86. Сутність і призначення санації підприємств
87. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні
88. Фінанси підприємств

89. Фінансова санація та банкрутство підприємств

90. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

91. Фінансовий облік на підприємстві

92. Формування власного капіталу підприємств

93. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

94. Розрахунок розсіювання в атмосфері шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств

95. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

96. Економіка підприємств будіндустрії

Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru

97. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

98. Загальнодержавні і місцеві податки на підприємстві

99. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.