Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зміст 1. Значення питань охорони праці в суспільстві 2. Нормування і контроль у галузі охорони праці 3. Предмет &quo ; Охорона праці&quo ; і його місце серед інших наук 4. Історія розвитку наукових основ охорони праці 5. Основні законодавчі акти і документи з питань охорони праці Основні нормативні документи 1. Значення питань охорони праці в суспільстві Не секрет, що за продуктивністю праці ми значно відстаємо від передових держав. Причин цього положення багато, і, як наслідок, існує багато шляхів підвищення продуктивності праці. У першу чергу значні резерви зростання продуктивності праці криються в питаннях створення оптимальних умов праці на робочому місці. Від людини, що працює в запиленій, загазованій атмосфері, у колективі, що постійно змінюється, на травмо-небезпечному устаткуванні, чекати високої продуктивності праці не варто. Не можна забувати також, що в Україні щорічно на виробництві від травм гине близько 1,6 тис. чоловік, інвалідами стають більше 3 тис., травмуються більше 30 тис. У Сумській області щороку гинуть 70-80 чол., 90-100 стають інвалідами. Відомо, що до 90% машин і устаткування, що серійно випускаються, через конструктивні недоліки не відповідають вимогам безпеки. Наприклад, трактори: відсутність жорстких кабін, при перекиданні, як правило, призводить до загибелі тракториста (5-6 чоловік щорічно). За кордоном жодного такого трактора не випускають. Предмет “Охорона праці”, який ми починаємо вивчати, спрямований на вирішення завдань створення на робочому місці безпечних умов праці. Охорона праці - це система законодавчих актів, заходів і засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатність людини в процесі праці (ГОСТ 12.0.002-80). На жаль, абсолютно безпечних і нешкідливих виробництв не існує. Завдання охорони праці - звести до мінімуму вірогідність ураження або захворювання робітника з одночасним забезпеченням комфорту для досягнення максимальної продуктивності праці. Реальні виробничі умови характеризуються, як правило, наявністю деяких небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Небезпечним називається такий виробничий фактор, дія якого на працівника в певних умовах може призвести до травми, або іншого раптового погіршення здоров'я. Прикладами небезпечних факторів можуть бути: відкриті струмоведучі частини устаткування, деталі машин і механізмів, що рухаються, розпечені деталі і заготівки, робота з вибухонебезпечними речовинами і т.п. Більш повний перелік в ДСТУ 12.0.003-74. “Небезпечні виробничі фактори”. Шкідливим називається такий виробничий фактор, тривала дія якого на працівників в певних умовах може призвести до захворювання або зниження працездатності. Прикладами шкідливих факторів є механічні або отруйні домішки в повітрі робочої зони, несприятливі метеорологічні умови, недостатнє освітлення, підвищені вібрація, шум, інфразвук, іонізуючі і лазерні випромінювання і т.д. Залежно від інтенсивності та тривалості дії шкідливий фактор може стати небезпечним. Нещасний випадок на виробництві - результат дії на працівника небезпечного виробничого фактора при виконанні ним трудових обов'язків або завдань керівника робіт.

При дії на людину шкідливого виробничого фактора протягом тривалого часу може виникнути професійне захворювання. Техніка безпеки - це система заходів і механічних засобів, що запобігають дії на працівників небезпечних виробничих факторів. Небезпечна зона - це простір, в якому можлива дія на працівника небезпечного і (або) шкідливого фактора. Засіб індивідуального захисту (ЗІЗ) - засіб, призначений для захисту одного працівника. Засіб колективного захисту (ЗКЗ) – засіб, призначений для захисту двох і більше працівника. Приклади: відповідно респіратор і система витяжної вентиляції. 2. Нормування і контроль у галузі охорони праці Значне місце в питаннях створення безпечних і здорових умов праці займає розроблення і впровадження нормативної документації в галузі охорони праці. Це правила з техніки безпеки і норми з виробничої санітарії, вимоги вибухобезпеки, пожежобезпеки, електробезпеки і т.д. Ці вимоги є юридично обов'язковими як для адміністрації, так і для робітників і службовців. При недотриманні цих правил і норм винуватці юридично відповідальні. Види відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, кримінальна, матеріальна. Це ще одна причина, з якої вам, майбутнім керівникам, необхідно ці норми і правила вивчити і неухильно виконувати. За сферою дії правила і норми з техніки безпеки і виробничої санітарії діляться на: а) загальні (єдині); б) міжгалузеві; в) галузеві. Загальні, тобто єдині правила і норми поширюються на всі галузі народного господарства і закріплюють найважливіші гарантії безпеки та гігієни праці. Наприклад, всі ДСТУ системи стандартів безпеки праці. Міжгалузеві правила і норми закріплюють гарантії безпеки або в декількох галузях або на окремих типах устаткування. Галузеві правила і норми поширюються тільки на окрему галузь виробництва. Містять гарантії безпеки та гігієни праці, специфічні для даної галузі (залізничний, авіатранспорт і т.д.). До числа норм з техніки безпеки та виробничої санітарії відносять норми, що встановлюють заходи індивідуального захисту працівників від професійних захворювань і виробничих травм. Ці норми, зокрема, передбачають таке: на роботах зі шкідливими умовами праці, а також тих, що виконуються в особливих температурних умовах, або пов'язаних із забрудненням, робітникам і службовцям видаються безкоштовно згідно з встановленими нормами спецодяг, спеціальне взуття і інші засоби індивідуального захисту. Вони є власністю підприємства, яке повинне організувати зберігання, чищення і ремонт їх. У свою чергу, робітники і службовці зобов'язані користуватися в робочий час видаваними їм ЗІЗ. На роботах, пов'язаних із забрудненням, робітникам і службовцям видається безкоштовно згідно з встановленими нормами мило (400 г на місяць). На роботах, де можливий вплив на шкіру шкідливо діючих речовин, видаються безкоштовно згідно з встановленими нормами засобами для змивання і знешкодження. Норм цих багато. Перелічити їх всі зараз не доцільно. Більш детально розглянемо їх при розгляді окремих розділів курсу. В Україні затверджено положення про створення державних нормативних актів з охорони праці – (ДНАОП).

Це норми, інструкції, вказівки та інші види державних нормативних актів з охорони праці, обов’язкові для виконання і дотримання усіма підприємствами і установами, затверджені ДНАОП, вносяться до Державного реєстру, який видає Держнаглядохоронпраці. ДНАОП кодуються. Промисловість України кодується згідно з класифікатором за галузями і підгалузями чотиризначним кодом. Приклад кодування для міжгалузевих нормативних актів: ДНАОП 0.00 – 3.05 – 97 назва документа, де ДНАОП – скорочена назва нормативного акта; 0.00 – державні органи, які затвердили нормативний акт. Існують такі шифри державних органів: 0.00 – Держнаглядохоронпраці; 0.01 – Пожежна безпека (МНС); 0.02 – Безпека руху (МВС); 0.03 – Міністерство охорони здоров’я; 0.04 – Держатомнагляд; 0.05 – Міністерство праці України; 0.06 – Держстандарт; 0.07 – Мінбудархітектура. Види державних нормативних актів: Правила; Стандарти; Норми; Положення, статути; Інструкції, керівництва, вказівки; Рекомендації, вимоги; Технічні умови безпеки; Переліки, інші. 05- Порядковий номер нормативного акта (в межах даного виду); 97 – Рік затвердження. В Україні розробляються державні стандарти України (ДСТУ), що невдовзі повинні замінити ще частково діючі міждержавні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ССБП) як вид нормативно-технічної документації в галузі охорони праці. Її почали впроваджувати після того, як ще в 1970 р. за часів СРСР в промисловості була проведена комплексна перевірка стану документації з техніки безпеки. Що вона показала? 1 Було більше 1000 документів з техніки безпеки не об'єднаних однією системою. 2 Документи з охорони праці не мали директивного характеру, серед них переважали галузеві норми і правила. 3 Документи з охорони праці мали ряд недоліків: видані десятки років тому, вони залишалися незмінними і в них не були враховані нові напрями розвитку науки і техніки (часто суперечили один одному). 4 Був відсутній єдиний план створення документації. 5 Було відсутнє нормативне забезпечення (що вимірювати, з чим порівняти і головне чим вимірювати). 6 Не було комплексного підходу до створення документації з охорони праці. Це була обмежена документація тільки з техніки безпеки (ТБ) - вона рекомендувала, як поводитися при небезпечному устаткуванні. В проектно-конструкторській документації безпека не враховувалася. 7 Охорона праці не мала своєї термінології. Тому в державну систему стандартів був введений додатковий клас – ССБТ № 12. З 1977 року вимоги безпеки стали стандартними. В конструкторській документації став обов'язковим розділ техніки безпеки. Існуючі на цей час ДСТУ, що належать до ССБТ, діють як міждержавні стандарти. Вони мають шифр системи 12 і поділяються на 5 кваліфікаційних груп, яким надано такі шифри (шифри підсистем): організаційно – методичні стандарти – 0; стандарти вимог і норм за видами небезпечних і шкідливих виробничих чинників – 1; стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання – 2; стандарти вимог безпеки до виробничих процесів – 3; стандарти вимог до засобів захисту працівників – 4. Приклад позначення міждержавного стандарту: ДСТУ 12.1

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

3. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

4. Уильям Джемс о предмете философии, ее методе и отношении к науке и религии

5. Предмет истории психологии, его развитие и принципы науки

6. Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії, його історичне трактування
7. Державна політика в галузі охорони праці
8. Охорона праці

9. Типове положення "Про охорону праці"

10. Планування та фінансування заходів з охорони праці

11. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

12. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

13. Законодавча база України про охорону праці

14. Навчання з питань охорони праці

15. Навчання працівників з питань охорони праці

16. Організація охорони праці на виробництві

Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

18. Основні законодавчі акти з охорони праці

19. Охорона праці

20. Охорона праці в будівництві

21. Охорона праці в загальноосвітніх школах

22. Охорона праці в хімічній промисловості
23. Охорона праці користувачів комп’ютерів
24. Охорона праці на підприємстві

25. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

26. Охорона праці у сільському господарстві

27. Організація охорони праці на виробництві

28. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

29. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

30. Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря

31. Нормування праці на підприємсті

32. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

33. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

34. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

35. Предмет і методи економіки праці

36. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

37. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

38. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки
39. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
40. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

41. Сучасні форми та системи оплати праці

42. Організація праці менеджера

43. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

44. Матераільна відповідальність працівників

45. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

46. Державне і договірне регулювання оплати праці

47. Організація оплати праці на підприємстві

48. Правова охорона навколишнього природного середовища

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

50. Оплата праці

51. Охорона грунтів

52. Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

53. Умови праці

54. Умови праці на виробництві
55. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця
56. Безпека праці у виробничих приміщеннях

57. Гігієнічні норми праці

58. Охорона птахів

59. Аналіз продуктивності праці в рослинництві

60. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

61. Облік праці та її оплати

62. Організація праці бухгалтера

63. Аудит и контроль операций с основными средствами и малоценными быстроизнашивающимися предметами

64. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения

65. Державне управління в сфері охорони здоров’я

66. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

67. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

68. Оплата праці

69. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

70. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності
71. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища
72. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

73. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

74. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна

75. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

76. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

77. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

78. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

79. Автоматизована система обліку праці та зарплати

80. Козацтво на охороні кордонів України

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

82. Праця про Петра Могилу

83. Автомобільний охоронний сигналізатор на мікроконтролері

84. Мобільний термінал охоронної системи для автомобіля

85. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

86. Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект
87. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва
88. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

89. Аналіз та прогнозування ринку праці

90. Економіка праці та соціально-трудових відносин

91. Ефективність праці

92. Європейські стандарти у сфері праці

93. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

94. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

95. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

96. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

97. Основні напрямки організації праці менеджера

98. Оцінка доцільності правової охорони

99. Планування праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.