Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основи інвестиційної діяльності

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: “Міжнародний фінансово – інвестиційний менеджмент” Виконав: студент 6 курсу (з.ф.н.) спеціальність МЗЕД Корнелішин Олексій Перевірив: Викладач Стахурська Світлана Валеріївна Київ – 2009 Зміст 1. Визначення впливу інфляції на результати інвестиційної діяльності 2. Інвестиційна діяльність міжнародних корпорацій 3. Задачі Список використаної літератури 1. Визначення впливу інфляції на результати інвестиційної діяльності Концепція оцінки вартості грошей в часі передбачає, що вартість грошей з плином часу змінюється. Вартість грошей – це очікувана норма прибутку на грошовому ринку. Досить часто за цю норму прибутку беруть норму позикового відсотку або норму депозиту. Майбутня вартість грошей – це сума майбутніх грошових надходжень, в яку перетворяться інвестовані кошти через певний період часу з урахуванням певної процентної ставки. Теперішня вартість грошей – це вартість на даний час для нас тих грошових надходжень (або витрат), які ми будемо мати в майбутньому. Розрахунок майбутньої вартості представляє собою процес &quo ;нарощення&quo ; коштів або компаундинування (компаундинг). Визначення теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень є оберненим процесом до &quo ;нарощення&quo ; і називається дисконтуванням. В процесі розрахунку використовують норму прибутку на грошовому ринку і її називають ставкою дисконту. В основі оцінки вартості грошей може бути два підходи, які базуються на існуючих методах нарахування відсотків: 1) прості відсотки – як правило застосовуються при короткостроковому інвестуванні; 2) складні відсотки – як правило застосовуються при довгостроковому інвестуванні. Прості відсотки При нарахуванні приросту суми вкладених коштів за методом простих відсотків базою є лише початкова сума інвестованих коштів. Алгоритми розрахунку наступні: jп = Р і, S = Р jп = Р (1 і), де і – ставка відсотку , S – майбутня вартість, Р – теперішня вартість майбутніх доходів, – кількість періодів, jп – сума нарахувань за простими відсотками. Графік отримання майбутньої вартості за простими відсотками див. на рис 1. Вартість jп S P Час Рис. 1. Нарощення за простими відсотками (компаундинування) При дисконтуванні потрібно розрахувати теперішню вартість майбутніх грошових потоків: Коефіцієнт дисконтування при простих відсотках: Вартість S Сума дисконту P Час Рис. 2. Дисконтування за простими відсотками Складні відсотки Складні відсотки – це сума доходу, що створюється в результаті інвестування за умови, що сума нарахованого відсотку в попередньому періоді додається до суми основного внеску, і в наступному платіжному періоді вона сама починає приносити доход. База для нарахування приросту суми вкладених коштів за методом складних відсотків - початкові вкладені кошти &quo ;плюс&quo ; сума нарахованого відсотку в попередньому періоді. Розрахунок майбутньої вартості (компаундинування) за складними відсотками: S = Сума нарахувань за складними відсотками ( jс) визначається так: jс = S – P Графік отримання майбутньої вартості за складними відсотками див.

на рис. 3. Вартість jс S P Час Рис. 3. Нарощення за складними відсотками (компаундинування) Дисконтування за складними відсотками здійснюють за наступним алгоритмом: Р = Кдс Коефіцієнт дисконтування при складних відсотках: Кдс = Отже, при оцінці вартості грошей в часі слід мати на увазі, що на результат оцінки значно впливає розмір відсотка, періодичність виплат і кількість платіжних періодів. У фінансово-інвестиційній практиці постійно доводиться зустрічатися з впливом інфляції, яка з часом знецінює вартість грошових коштів. Для оцінки інфляції використовують такі показники: 1) темп інфляції (Ті) – характеризує приріст середнього рівня цін в певному періоді і виражається в частках одиниці; 2) індекс інфляції (Іі) – загальний темп росту. Іі = 1 Ті При розрахунках, пов’язаних з коригуванням грошових потоків з урахуванням інфляції використовують такі поняття суми грошових коштів: номінальна вартість грошових коштів – без урахування зміни інфляції; реальна вартість грошових коштів – з урахуванням зміни інфляції. Розрізняють три варіанти (випадки) врахування інфляції в інвестиційних проектах: при коригуванні нарощеної суми грошових коштів; при формуванні ставки відсотку, яка використовується для нарощення та дисконтування; при визначенні рівня доходу від інвестицій. Розглянемо ці три випадки конкретніше. Врахування інфляції при коригуванні нарощеної суми грошових коштів Sp = , де Sp – реальна майбутня вартість; Sн – номінальна майбутня вартість. Якщо одразу відома процентна ставка та прогнозні індекси інфляції, то Sp можна розрахувати таким чином: Sp = Врахування інфляції при формуванні ставки відсотку, яка використовується для нарощення та дисконтування з урахуванням інфляції Загалом реальна процентна ставка (ір) з урахуванням інфляції формується так: ір = і - Ті При порівнянні номінальної ставки відсотку (і) з темпом інфляції (Ті) можливі три ситуації: і = Ті – в цьому випадку не буде приросту реальної вартості грошей, приріст поглинається інфляцією; і &g ; Ті – реальна вартість грошей зростає, не дивлячись на інфляцію; і &l ; Ті – в цьому випадку інвестування є збитковим. В світовій практиці необхідна ставка дисконту з урахуванням інфляції визначається з формули Фішера: (1 ір) (1 Ті) = 1 і , звідси: Врахування інфляції при визначенні рівня доходу від інвестицій з урахуванням інфляції При формування рівня доходів від інвестицій з урахування темпу інфляції передбачається визначати розмір так званої &quo ;інфляційної премії&quo ;: П = Др Ті Д = Др Пі = Др (1 Ті ), де Д – загальна сума доходу; Др – дохід ринковий; Пі – &quo ;інфляційна&quo ; премія. Рівень доходу &quo ;Інфляційна премія &quo ; Загальна сума доходу Дохід ринковий Темп інфляції Рис. 5. Залежність номінальної суми необхідного інвестиційного доходу і розміру &quo ;інфляційної премії&quo ; від темпу інфляції Метод спрощення інвестиційних розрахунків. Оскільки прогнозування темпів інфляції є складним і в значній мірі ґрунтується на припущеннях, то допускають і наступний метод: вартість інвестованих коштів при їх наступному нарощенні або вартість їх повернення при наступному дисконтуванні перераховується з національної валюти в одну з міцних іноземних валют.

Перерахунок здійснюється за курсом національного банку на момент здійснення розрахунків. Після цього нарощення або дисконтування вартості коштів здійснюється за ставкою відсотку без урахування інфляції. Наприклад, при інвестуванні за рахунок кредитів комерційного банку за ставку дисконту беруть процентну ставку валютного кредиту цього банку. 2. Інвестиційна діяльність міжнародних корпорацій За останнє десятиліття у світовій економіці відбулася суттєва лібералізація регулювання інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій. На сучасному етапі глобалізації світової економіки майже усі країни створили на своїх територіях сприятливі умови щодо залучення закордонних інвестицій. Ці умови полягають у наступному: закордонні капіталовкладення законодавчим шляхом захищені від експропріації, діяльності філій ТНК в більшості галузей економіки наданий національний режим, іноземні інвестори мають можливість брати участь у приватизації державної власності на рівних умовах з національними інвесторами (саме цей чинник у 90-і роки обумовив особливу інвестиційну привабливість країн Латинської Америки і Центральної та Східної Європи). Разом з тим, доступ іноземних інвесторів у деякі стратегічні галузі національних економік є все ще обмеженим або навіть забороненим. До цих галузей у більшості країн належать: виробництво радіоактивних матеріалів, генерування електроенергії і видобуток природних копалин; сфера телекомунікацій, включаючи засоби масової інформації, поштові послуги, телеграфний і телефонний зв'язок; авіаційні, залізничні і морські перевезення; рибний лов; оборонна промисловість; нерухомість, земельні ресурси і сільськогосподарські угіддя. Дослідження деяких науковців свідчать, що податкові пільги або стимули розглядаються урядами приймаючих країн як один з найважливіших інструментів у залученні іноземних інвестицій ТНК. Вони поширені в основному у менш привабливих галузях промисловості або найменш розвинутих регіонах, які потребують додаткової фінансової підтримки. Податкові пільги надаються, головним чином, для інвестиційних проектів, що відповідають економічним і політичним намірам урядів приймаючих країн. Дослідження довело, що інвестиційна привабливість країн, що розвиваються, значно підвищується, якщо у державі досягнута стабільність на валютному ринку чи застосовується режим фіксованого валютного курсу (Аргентина, Польща, Чехія, Угорщина). Однак, з іншого боку, якщо курс національної валюти є завищеним, то це призводить до погіршення міжнародної конкурентоспроможності національних підприємств і у довгостроковому періоді стає однією із основних причин фінансової кризи (Аргентина, 2001 рік). Валютне регулювання більшості країн, що розвиваються, також стимулює приплив іноземних капіталів: у будь-який момент активи закордонних інвесторів, а також прибуток від їхньої діяльності можуть бути вільно конвертовані в іноземну валюту і вивезені з країни. Для залучення закордонних інвестицій ТНК більшість досліджених країн активно використовують політику щодо створення спеціальних економічних зон (СЕЗ) і зон вільної торгівлі.

Так ця «смка»  наварила сво величезн каптали. ¶нформаця про це мною була оприлюднена у Печерському районному суд м.Кива ще у листопад 2003 року у ход розгляду цивльно справи за позовом В.Медведчука до мене як автора книги «Нарцис»  Бродвського видавництва «Просвта». Суду було надано коп важливих фнансових документв, як пдтверджували вищесказане. Оскльки В.Медведчук та його спльники, зареструвавши за кордоном фрму  ставши  фактичними власниками, не отримали в Укран для ц фнансово-комерцйно дяльност вдповдного дозволу, не задекларували внесення за кордон укранських нвестицй, а вдповдно не декларували в Укран свох справжнх доходв  при цьому уникли сплати податкв в особливо великих розмрах, то я внс у суд клопотання про порушення вдносно громадянина В.В.Медведчука кримнально справи та проведення  повного  всебчного розслдування. Вже наступного дня В.В.Медведчук з переляку зняв ус претенз до мене по всх 12 пунктах, як стосувалися його бзнес-дяльност, як нбито внесених у його позовну заяву «помилково»

1. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

2. Податкове стимулювання підприємства і зарубіжний досвід

3. Аналіз діяльності комерційного банку

4. Фінансова стійкість комерційного банку

5. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

6. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
7. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості
8. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

9. Поняття і зміст підприємницької діяльності

10. Зміст і еволюція поняття мотивації

11. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

12. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

13. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

14. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

15. Економічний зміст лізингу

16. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

18. Зміст трудового договору

19. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

20. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

21. Зміст аграрної реформи П.А. Столипіна і її наслідки

22. Зміст діагностичних карт первинних перевірок вузлів і підсистем
23. Суть і зміст ризик-менеджменту
24. Сутність та зміст контролю

25. Поняття, зміст і функції науки

26. Сутність і зміст педагогічної етики

27. Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства

28. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

29. Психологічний зміст характеру людини

30. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

31. Зміст права власності на природні ресурси

32. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные
Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы

33. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

34. Організація діяльності "ПриватБанку"

35. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

36. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

37. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

38. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск
39. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури
40. Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання математики

41. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

42. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

43. Способи реалізації інвестиційних проектів

44. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

45. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

46. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

47. Статистичне вивчення інвестиційної діяльності

48. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Правовая природа процентов в ст. 395 ГК

50. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

51. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

52. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

53. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

54. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
55. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України
56. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

57. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

58. Механізм правового регулювання

59. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

60. Правове регулювання біржової діяльності

61. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

62. Убийство, предусмотренное п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации

63. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

64. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

65. Організація науково-інформаційної діяльності

66. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"

67. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

68. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

69. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

70. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
71. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
72. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

73. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

74. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

75. Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

76. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

77. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

78. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

79. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

80. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

82. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

83. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

84. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

85. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

86. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля
87. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр
88. Державне регулювання інноваційної діяльності

89. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

90. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

91. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

92. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

93. Налоговая система России в новом правовом поле

94. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

95. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

96. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Правовое регулирование государственной службы

98. Правовые акты управления

99. Административно-правовой статус государственных служащих в России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.