Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Руська трійця: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Доповідь на тему: “РУСЬКА ТРІЙЦЯ” Маркіян ШАШКЕВИЧ, Іван ВАГИЛЕВИЧ, Яків ГОЛОВАЦЬКИЙ. Підготував Учень 9 А кл. Михалець Дмитро На початку 30-х років XIX ст. центром національного життя та національного руху в Галичині стає Львів. Саме тут виникає напівлегальне демократично-просвітницьке та літературне угруповання “Руська трійця”. Таку назву воно отримало тому, що його засновниками були троє друзів-студентів Львівського університету і водночас вихо­ванців греко-католицької духовної семінарії: М. Шашкевич (1811-1843), І. Вагилевич (1811-1866) та Я. Головацький (1814-1888), які активно виступили на захист рідної української мови (термін “руська” для галичан означав українська). Перебуваючи під значним впливом ідейних віянь ро­мантизму, національно-визвольних змагань поляків, тво­рів істориків (Д. Бантиша-Каменського), етнографів (М. Максимовича) та літераторів (І. Котляревського) з Над­дніпрянської України, члени “Руської трійці” своє го­ловне завдання вбачали в піднесенні статусу української мови, розширенні сфери ЇЇ вжитку і впливу, прагненні “підняти дух народний, просвітити народ”, максимально сприяти пробудженню його національної свідомості. Свою діяльність члени гуртка розпочали з вивчення життя, традицій та історії власного народу. Із записни­ками в руках Я. Головацький та І. Вагилевич побували в багатьох містечках та селах Галичини, Буковини та За­карпаття. Наслідком цього своєрідного “ходіння в народ” стали не тільки численні добірки матеріалів з народо­знавства, фольклористики, історії та мовознавства, а й знання реального сучасного становища українського на­роду під іноземним гнітом. Зауважимо, що молоді патрі­оти шукали свій власний шлях допомоги пригніченому народові. Зокрема, під час своїх етнографічних подоро­жей вони контактували з польськими підпільниками, які готували антиурядовий виступ, але “Руська трійця” не пішла за революційними змовниками, зосередивши зусил­ля на культурницько-просвітницькій діяльності. Першою пробою сил для членів гуртка став рукопис­ний збірник власних поезій та перекладів під назвою “Син Русі” (1833), у якому вже досить чітко пролунали закли­ки до народного єднання та національного пробудження. Наступним кроком “Руської трійці” став підготовлений До Друку збірник “Зоря” (1834), який містив народні піс­ні, оригінальні твори гуртківців, історичні та публіцис­тичні матеріали. Лейтмотивом збірки було засудження іноземного панування, уславлення визвольної боротьби Народу, оспівування козацьких ватажків — Б. Хмельницького та С. Наливайка. Прозвучав у збірці і заклик до єднання українців Галичини і Наддніпрянщини. Слід заз­начити, що видання цієї книжки було заборонене і віден­ською, І львівською цензурою. Перша намагалася приду­шити молоді паростки українського руху в Галичині, по­боюючись, що він у перспективі може стати проросійським. Друга, відображаючи інтереси консервативних лі­дерів греко-католицької церкви, виступила не стільки про­ти змісту, скільки проти форми: поява книжки українсь­кою мовою посягала б на монополію та авторитет мови церковнослов'янської.

Для молодих авторів забороненої “Зорі” розпочався період переслідувань, обшуків, доносів, звинувачень у неблагонадійності. Принципове звинувачення було сформу­льоване директором львівської поліції: “Ці безумці хо­чуть воскресити. мертву русинську національність”. Про­те навіть у цих несприятливих умовах члени “Руської трійці” не припинили активної діяльності. Вони, ламаю­чи консервативну традицію, що передбачала виголошен­ня офіційних церковних промов латинською, польською чи німецькою мовами, водночас у трьох церквах Львова прочитали релігійно-моральні проповіді українською мо­вою. “Трійчани” енергійно виступали проти латинізації письменства, всіляко підтримували повернення рідної мо­ви в побут національної інтелігенції. У 1836 р. М. Шашкевич підготував підручник для молодших школярів -“Читанку”, написаний живою розмовною українською мо­вою (термін “читанка” належить самому М. Шашкевичу). Наприкінці 1836 р. у Будапешті побачила світ “Ру­салка Дністровая”. І хоча ідеї визволення прозвучали в ній із значно меншою силою, ніж у “3орі”, лише 200 примірників цієї збірки потрапили до рук читачів, реш­ту було конфісковано. Що ж злякало офіційну владу цьо­го разу? Це був новаторський твір і за формою, і за зміс­том. Він написаний живою народною мовою, фонетич­ним правописом, “гражданським” шрифтом. Все це виді­ляло збірку з тогочасного літературного потоку, робило її близькою і зрозумілою широким народним верствам. Зміст “Русалки Дністрової” визначають три основні ідеї: визнання єдності українського народу, розділеного кор­донами різних держав, та заклик до ЇЇ поновлення; пози­тивне ставлення до суспільних рухів та уславлення на­родних ватажків — борців за соціальне та національне визволення; пропаганда ідей власної державності та по­літичної незалежності. Цілком очевидно, що автори збірки певною мірою вийшли за межі культурно-просвітниць­кої діяльності у політичну сферу. Аналізуючи причини заборони збірки, І. Франко заз­начав: “Русалка Дністровая”, хоч і який незначний її зміст, які неясні думки в ній висказані — була свого часу явищем наскрізь революційним”. Це був рішучий виступ проти традиційних політичних і соціальних авторитетів. “Русалка Дністровая” стала підсумком ідейних шу­кань та своєрідним піком діяльності “Руської трійці”. Незабаром це об'єднання розпадається. Переслідуваний світською і церковною владою, на 32-му році життя по­мирає М. Шашкевич. У 1848 р. перейшов на пропольські позиції І. Вагилевич, який починає проповідувати ідею польсько-українського союзу під верховенством Польщі. Довше від інших обстоював ідеї “Руської трійці” Я. Головацький. Проте й він під впливом М. Погодіна приєд­нується до москвофілів і 1867 р. емігрує до Росії. Яскравим та самобутнім явищем була діяльність громадсько-культурного об’єднання “Руська трійця”. Члени цієї організації визначили та оприлюднили основне ядро ідей національного відродження, своєю різнобічною діяльністю здійснили перехід від фольклорно-етнографічного етапу національного руху до культурницького, робили перші спроби спрямувати вирішення національних проблем у політичну площину.

4

Лютував ополячений тод святоюрський синедрон, негодувала й льввська полця, мовляв: «Ми досить мамо вже клопоту з одною нацональнстю (польською) а тут оц божевльн хочуть воскресити з могили ще одну, укранську нацональнсть». Дарма! Грудка кинута Шашкевичем з вершин нацонального самопзнання, хоч  повол розгонювалася та набрала сили, небаром зашумла непереможною лявною, що поторощила вс бастилл назадництва й розгонила чорне гайвороння нацонально зради. Про вражння, що його викликала поява «Русалки Днстрово» серед галицького громадянства говорить товариш Шашкевича Головацький: «Вона запалила вогонь, що його тльки гробова персть загасити може, спасла народ вд загибел й створила оч кожному письменному чоловков, в якого лишилося ще незпсоване укранське серце, показала йому його положення, обовязки для народу й спосб, як т обовязки треба сповняти». Шашкевич помер молодо, не вспвши розвинути свого поетичного таланту й органзаторського хисту, але не вспвши теж  зневритися. Щось символчного було в передчаснй смерти Шашкевича й дальшому життю та дяльности його товаришв. ¶ван Вагилевич (1811-1866) написавши пд впливом Шашкевича всього два врш й передмову до «Русалки» по укранськи, решту сво лтературно-науково, а по части й громадсько прац провв на польськй нив. Що грше, в 1848 р. коли галицьк укранц згуртувалися пд прапором полтичного часопису «Зор Галицько», Вагилевич дався вжити, поляками до видавання латинкою «Руского Дневника», що пд покришкою польсько-укрансько згоди, проповдував гасла дальшого поневолення укранства поляками

1. Город, в котором происходит действие "Ревизора"

2. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

3. Экология города, в котором я живу

4. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

5. Эстетика древнерусского города

6. Вселенная, которую я выбираю (Модель Вселенной Лео Шарка)
7. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева
8. Тактика действий танковых подразделений иностранных армий в локальных конфликтах

9. Стихийные бедствия и действия населения по ликвидации их последствий

10. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

11. Планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и при режиме чрезвычайной ситуации

12. Два часа, которые потрясли мир

13. Город-государство Ватикан

14. История города Пермь

15. Города Германии: Кельн, Бонн, Мюнхен

16. Город Анапа

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

17. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

18. Юрисдикционное действие антимонопольных законов

19. Нормы ГК, которые определяют особенности порядка заключения договоров по недвижимости

20. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

21. История города Надыма

22. Муниципальная собственность как объект муниципального управления (на примере МО “Город Архангельск”)
23. Количественные и качественные показатели уровня экономического развития РА
24. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

25. Нормативные акты и их действие

26. Трудовой договор (по действующему КЗоТ)

27. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области

28. Театры города Екатеринбурга

29. Несколько рефератов по культурологии

30. Грот Дианы в городе Пятигорске, историческая справка

31. Смысл названия произведения Салтыкова-Щедрина "История одного города"

32. "История одного города" - сатира на прошлое России или предостережение о будущих опасностях общественного развития

Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

33. Петербург - Петроград. Литературная жизнь города

34. Языковой портрет современного сибирского города: опыт сопоставления (на материале Новокузнецка и Красноярска)

35. Тема города в комедии "Ревизор" и поэме "Мертвые души" Н.В.Гоголя

36. Конфликт и расстановка действующих лиц в "Грозе" А. Островского

37. В чём смысл финала романа Салтыкова-Щедрина "История одного города"

38. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
39. Реферат по книге Фернана Броделя
40. История православных храмов города-курорта Анапа

41. Пещерные города Крыма

42. Рецензия на монографию по истории древнего мира И.М. Дьяконова "Люди города Ура"

43. Военные действия вооруженных сил СССР в предвоенные 1936-1940 годы

44. Греческие города Северного Причерноморья. Ольвия

45. Программы и планы действий Декабристов

46. Происхождение и развитие городов древней Руси

47. История Казани. Развитие города в период дворянской Империи (XVIII в.)

48. Древние города Казахстана

Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

49. Влияние монголо-татарского нашествия на географию хозяйства, городов и путей сообщения Руси

50. Историко-географические предпосылки формирования облика города, застройка и происхождение названий улиц Москвы

51. Китай-город

52. Кабельная магистраль связи между городами Тамбов и Владимир

53. Физические основы действия современных компьютеров

54. Программа, которая упорядочивает элементы чётных строк матрицы по возрастанию, а нечётных – по убыванию
55. Машины, которые говорят и слушают
56. Лазер и его действие на живые ткани

57. Действия караулов и подразделений по конвоированию при происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах

58. Постоянно действующие третейские суды

59. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

60. Действие уголовного закона в пространстве и времени

61. Антропоэкология и экология города

62. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

63. Город и бытовой мусор

64. Экологическое состояние города Уфы

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Город и человек

66. Опыт мониторинговых работ в парке Орленок города Воронежа

67. Расчет мощности и выбор двигателя для механизма циклического действия

68. Водопроводная сеть города

69. Теплоснабжение промышленного района города

70. Устройство, принцип действия системы зажигания
71. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СМЕЮТСЯ, И ЛЮДИ, НАД КОТОРЫМИ СМЕЮТСЯ
72. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

73. Психология очной ставки, предъявления для опознания, обыска и иных следственных действий

74. Универсам в городе Барнауле (WinWord, Exel)

75. Образ рая в христианстве и исламе

76. Времяоника. Теория, которой суждено изменить жизнь человечества

77. Анкета по социологии. Выявление потребительского спроса жителей города N на алкогольную продукцию

78. Социально-территориальные общности. Социология города и деревни

79. Атомная энергетика, проблемы развития и принцип действия

80. Мир в котором мы живем (путешествие в глубь материи)

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

81. Роль многократной ионизации в действии излучения

82. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

83. Волейбол. Основные правила самостоятельного освоения двигательных действий ("от простого к сложному", "от простого к неизвестному», "от освоенного к неосвоенному")

84. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

85. Ректификационная установка непрерывного действия для разделения 4,1 т/ч бинарной смеси ацетон - этанол

86. "Город Солнца" Томмазо Кампанеллы
87. Маркетинговое исследование торгового предприятия города Москвы
88. Образовательный менеджмент муниципальной системы образования города Рязани

89. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) (с позиции действующего законодательства [Курсовая])

90. Бизнес-план по строительству крематория в городе Хабаровске

91. Технический анализ рынка ценных бумаг на примере акций РАО "ЕЭС Россия" 2001-2002 гг.

92. Невский проспект - лицо города

93. Провинциальные города России: Коломна

94. Николай Гастелло – подвиг, которого не было

95. Ошибки американской разведки, которые приводили к войнам

96. Русско-японская война: действия в Маньчжурии

Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Подставка для ручек с часами, 11,8х10,2х5,2 см.
Подставка для ручек с часами. Материал корпуса: пластик. Механизм: электронный. ЖК дисплей. Дополнительные функции: часы, будильник,
540 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная

97. Боевые действия русской армии в середине 19 века

98. Действия владивостокских крейсеров и бой 1 августа 1904г. В Корейском проливе

99. История города Минск

100. Река Днепр и город Киев


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.