Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Поурочно-тематичний план вивчення теми: "Складання плану ліквідації аварій"

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Вступ Професійно-технічна освіта є складовою частиною системи освіти України, головною метою її функціонування є підготовка кваліфікованих робітників для народного господарства країни. Професійно-технічне навчання – складова частина професійно-технічної освіти. Педагогічною діяльністю в професійно-технічних учбових закладах можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту. Педагогічне проектування полягає в тому, щоб створювати варіанти майбутньої діяльності і прогнозувати її результат. Головна увага педагога при цьому приковується до механізму народження і протікання тих або інших дій, процесів, систем. Метою даної курсової роботи є: на основі аналізу початкових умов (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) розробити порядок організації і методики вибраної теми. Об'єкт дослідження: професійне навчання вчиться ПТНЗ. Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі: – виявити роль і місце учбової дисципліни «Охорона праці» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ; – визначити міжпредметні зв'язки (виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема); – скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»; – розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми; – виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій»; – розробити порядок організації і методику теми: «Складання плану ліквідації аварій»; – дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку. АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Загальна характеристика професії Зміст освіти визначається наступними нормативними документами: кваліфікаційна характеристика; учбовий план; учбова програма по предметах; зведено-тематичний план. Кваліфікаційна характеристика – це державний документ, на основі якого складаються учбові плани і програми професійних учбових закладів. В ній відображені вимоги виробництва до змісту праці працівників даної професії і даного рівня кваліфікації. Структура кваліфікаційної характеристики складається з трьох розділів. Розділ I. Характеристика робіт, які повинен виконувати працівник. Розділ II. Перелік знань працівника. Розділ III. Перелік умінь працівника. Всі кваліфікаційні характеристики робочих професій зібрані в «Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику» (ЕТКД) . Початкові дані: Спеціальність – електрослюсар підземний. Кваліфікація: 3-й розряд. Термін навчання – 6 міс. Далі розглянемо основні характеристики професії: елементи предмету діяльності; види діяльності; сфера діяльності. Елементи предмету діяльності: гірничошахтне обладнання; паспорт БВР, укріплення та управління кровлею лав, проведення та укріплення підготовчих гірничих виробок; вентиляційні системи; гірничі роботи. 2. Види діяльності: Призначення конструкції, принципи роботи, норми та обсяги технічного обслуговування; Вимоги до монтажу, регулювання, приймання та випробовування машин, механізмів та пристроїв, правила і способи проведення цих робіт; Будова і призначення контрольно вимірювальних приладів, інструментів та правила користування ними; Будова і правила технічної експлуатації низьковольтних електроустановок; Основи електротехніки.

3. Сфера діяльності: очисний забій; підготовчий забій. 1.2 Аналіз учбового плану Учбовий план – це державний документ, в якому встановлюється час навчання, тривалість учбового процесу і його структура, повний перелік предметів розподілений по роках навчання, час на вивчення кожного предмету, перелік предметів на заліки і іспити, режим учбової роботи (теоретичні та практичні заняття, практика, факультативне заняття і консультації). Існує два розділи учбового плану: типовий (однаковий для даної професії); експериментальний (створюється для нових спеціальностей) . Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних. Термін навчання робочого: 6 міс. Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 11 місяців. В таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджету часу № п/п Розділ, дисципліна, курс Тижні Всього 1–2 3–4 5 6–8 9 10 11 12–14 15–19 20–25 26 Кількість годин на тиждень 1 Професійно-теоретична підготовка 30 22 28 24 24 24 12 6 6 312 1.1 Спеціальні дисципліни (предмети) 20 12 18 20 22 24 12 6 6 248 1.1.1 Слюсарна справа 4 2 12 1.1.2 Електромонтажні та електрогазозварювальні роботи 2 4 4 20 1.1.3 Спец технологія 16 8 14 16 22 24 12 6 6 216 1.2 Загально технічні дисципліни (предмети) 4 4 4 4 2 34 1.2.1 Технічне креслення 3 3 12 1.2.2 Гірнича електротехніка 1 1 4 4 2 22 1.3 Охорона праці 6 6 6 30 2 Основи ринкової економіки 4 2 10 3 Основи трудового законодавства 4 8 4 Професійно-практична підготовка 6 6 6 12 12 12 24 30 30 40 8 602 4.1 Виробниче навчання 6 6 6 12 12 12 24 30 30 354 4.2 Виробнича практика 40 8 248 5 Консультації 12 12 6 Кваліфікаційна атестація 8 8 Всього годин на тиждень 36 36 36 36 36 36 36 36 36 40 28 – Разом: 72 72 36 108 36 36 36 108 180 240 28 952 В професійно-технічних учбових закладах виділяють три цикли дисциплін: 1-й цикл – загальноосвітній; 2-й цикл – цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки; 3-й цикл – природничо-наукової підготовки; В учбовому плані підготовки молодшого фахівця по профессії «Електрослюсар підземний». Розрізняють наступні цикли дисциплін та час на їх вивчення: загальноосвітній цикл – 1394 години. цикл гуманітарних і соціально-економічних підготовки – 1620 годин; цикл природничо-наукової підготовки – 1998 годин; цикл професійної і практичною підготовки – 914 годин; Учбова програма – складається на основі учбового плану, та розкриває основний зміст предмету, послідовність і логіку його викладу. Містить: 1) пояснювальну записку про мету вивчення предмету; тематичний план, перелік розділів тим, орієнтовна кількість тем. 2) перелік лабораторно – практичних занять; навчаючого обладнання і наочного матеріалу; рекомендовану літературу. Існує два види учбових програм: Типові Рекомендовані Зведений – тематичний план – об'єднує два або декілька основних предметів спеціальності з метою встановлення між предметних зв'язків між ними. Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інте-летуалоємкості професійної підготовки.

- час, що відводиться на теоретичне навчання. – час, що відводиться на практичне навчання. Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається по формулі: где - час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу; - час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу; 1.3 Аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовці фахівця Дисципліна: Охорона праці. Час на вивчення: 54 години Для подальшого дослідження вибираємо тему «Складання плану ліквідації аварій» Кількість годин на вивчення даної теми – 4 години. Ця тема має важливе значення для молодшого фахівця по професії «Електрослюсар підземний». Зокрема для формування наступних умінь: При підготовці гірників до безпечної праці; Дотримуватися правил і норм техніки безпеки з виробничої санітарії; Організовувати охорону праці та використовувати методи керування нею на шахті; Дотримуватися стандартів безпеки праці у виробничому приміщенні; Забезпечувати нормальні кліматичні умови праці у шахті; Забезпечення безпеки при обслуговуванні різних типів гірничих виробок; Проводити профілактику само загоряння електрошляхів та проводок у гірничих виробках та на виробничому місці. 1.4 Міжпредметні зв'язки Міжпредметні зв'язки мають особливе значення для здійснення органічного зв'язку професійної і загальноосвітньої підготовки, тобто забезпечення єдності в навчанні. Таблиця 1.2 – Типи і види міжпредметних зв'язків Тип зв'язку Вид зв'язку 1. Учбового матеріалу, що за змістом вивчається 1. По використовуванню знань вчаться з інших предметів. 2. По законах і теоріях для пояснення явищ і процесів, що вивчаються в різних предметах. 3. По єдності трактування понять, явищ, процесів, що вивчаються в різних предметах. 4. По відбору матеріалу, що вивчається. 5. По комплексному застосуванню знань і умінь, отриманих в різних предметах. 2. По формованих уміннях По уміннях планування. По інтелектуальних уміннях. По практичних уміннях. По уміннях працювати з книгою. По організаційних уміннях. 3. По методах і засобах навчання. По методах і методичних прийомах. По засобах навчання. Методичними прийомами при встановленні конкретних міжпредметних зв'язків можуть бути: нагадування, єдині вимоги, абстрагування, конкретизація, узагальнення, постановка пізнавальних питань. Далі розглянемо дисципліни і питання, які забезпечують вивчення даної теми (таблиця 1.3). Таблиця 1.3 – Перелік основних дисциплін і питань, які забезпечують вивчення теми: «Складання плану ліквідації аварій» Дисципліна Питання 1. Спецтехнологія 1. Основні поняття спецтехнології. 2. Електромонтажні та електрогазозварювальні роботи 1. Основні правила ведення електромонтажних та електрогазозварювальних робіт 3. Охорона праці. 1. Основи психофізіології людини. 2. Основні правила ведення гірничорятувальних робіт. 3. Складання плану ліквідації аварій В таблиці 1.4 представлені дисципліни і питання, вивчення яких забезпечує дана тема. Таблиця 1.4 – Перелік дисциплін і питань, вивчення яких забезпечує дана тема Дисципліна Тема дисципліни 1. Технологія гірничого виробництва 1. Забеспечення виходу людей з виробничого приміщення при пожежі.

Лично для меня окончание дела Азефа явилось поворотным пунктом во всей моей тогдашней жизни. К этому времени обстоятельства сложились так, что все мои политические планы, все мои политическия связи, все мои личные дела - были не то, что просто связаны, но были всецело поглощены делом Азефа и целиком зависели от него. Это хорошо знали только я и еще очень немногие из моих друзей и моих врагов, а широкая публика об этом не имела понятия. Когда в январе 1908 г. я приехал в Париж, в свою новую эмиграцию, у меня, как и в 1889 г., на первом плане были широкие литературные планы. Но оттого, что я тогда же начал дело Азефа, положение мое скоро сделалось необычайно тяжелым. Обвинение Азефа создавали мне препятствия за препятствиями. Мне старались вредить на каждом шагу. Широкая публика не могла разобраться, в чем дело и почему меня преследуют, но тем не менее отходила от меня в сторону. Я не мог продолжать начатых своих даже литературных дел и попал в тяжелое материальное положение, из которого временно не видел никакого выхода

1. Методика і техніка складання фінансової звітності

2. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

3. Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності – міркування для вашого бізнесу

4. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

5. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

6. Аудит фінансової звітності
7. Методика та техніка складання річного фінансового звіту
8. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

9. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

10. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

11. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

12. Фінансова звітність

13. Фінансова звітність підприємства

14. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

15. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

16. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

17. Малые тела Солнечной системы

18. Нганасаны - малые народы России

19. Малый бизнес и налоговая политика

20. Единый налог на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

21. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

22. Small business lending in Kazakhstan (предоставление кредитов малому бизнесу в Казахстане)
23. Развитие малого предпринимательства в России
24. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

25. Хирургическое лечение малых периферических опухолей легких

26. Восприятие младших школьников пейзажной живописи "Малых Голландцев"

27. Малые фольклорные жанры как средство формирования правильного звукопроизношения

28. Коробка скоростей малого токарного станка

29. История исследования малых групп. Трансактный анализ общения

30. Психология малой группы: теоретические и прикладные аспекты

31. Общие проблемы малой группы в социальной психологии

32. Психология малых групп

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

33. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

34. Хирургическое лечение малых периферических опухолей легких

35. Малый бизнес и его место в рыночной экономике Запада и России

36. Бухгалтерия малого предприятия

37. Информационно-учетная система малого бизнеса. Виртуальный магазин

38. Малые предприятия
39. Организация малого предприятия по производству домашних тапочек
40. Особенности управления малым предприятие

41. Состояние малого предпринимательства в Российской Федерации /г.Арсеньев, Приморский край/

42. Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

43. Малый бизнес: характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурной сфере

44. Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития

45. Проблемы развития малых предприятий в России

46. Развитие малого бизнеса в Рязанской области

47. Инновации в малом и среднем бизнесе

48. Повышение конкурентных преимуществ малого предприятия за счет улучшения использования трудовых ресурсов (на материалах ЗАО «Эльф»)

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

49. Малый бизнес в Томской области и сельское хозяйство

50. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

51. Малый Бизнес: проблемы и перспективы

52. Учёт альтернативных издержек малым бизнесом

53. Организация и специфика деятельности малых гостиниц в России

54. Подводные лодки малого тоннажа
55. Малые жанры лирики
56. Общие проблемы малой группы в психологии

57. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

58. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

59. Маркетинговые стратегии малого бизнеса в период перехода к рыночной экономике

60. Исследование влияния солевого состава пластовых вод и малых добавок неэлектролитов на дисперсность водо-нефтяных эмульсий

61. Созвездия Лев и Малый Лев

62. Созвездие Малая Медведица

63. Барвинок малый

64. Малое предпринимательство России. Анализ текущего состояния

Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

66. Управление персоналом на примере малого бизнеса

67. Социальная структура малого предпринимательства: индивидуальной предпринимательской деятельности

68. Бенчмаркинг - большие возможности малого бизнеса

69. Стратегии роста для малых, средних и крупных фирм

70. Малый Знаменский переулок
71. Звіт про проходження практики в ДПІ
72. Налогообложение малого бизнеса в России

73. Астероиды - малые планеты

74. Особенности малой социальной группы детей дошкольного возраста

75. Административные барьеры в области малого предпринимательства

76. Малые предприятия. Правовые основы их деятельности

77. Упрощение налогообложения малого бизнеса

78. Бизнес-план малого предприятия: методика и расчет реального проекта

79. Государственная поддержка малого бизнеса

80. Малое предпринимательство

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Малый бизнес

82. Особенности функционирования малых предприятий

83. Проблемы становления малого бизнеса в России

84. Роль лизинга в развитии малого бизнеса

85. Малые предприятия

86. Психология малой группы
87. Исследования малых групп в зарубежной социальной психологии
88. "План рекламной кампании для малого предприятия "Полиграф"

89. Реклама в малом бизнесе

90. Семья как малая социальная группа

91. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

92. Помножувач частоти великої кратності міліметрового діапазону з малими втратами

93. Социальный прессинг в малой научной группе

94. Современная теоретическая физика о параллельных и вложенных малых мирах-вселенных

95. Лизинг и малый бизнес

96. Основні напрямки фінансового аналізу

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Управление финансами в малом бизнесе

98. Фінансова система України

99. Фінансовий контроль


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.