Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Генеральна прокуратура України Академія прокуратури України РЕФЕРАТ на тему: Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі Виконала: Студентка 1 курсу, групи № 1 Бухер О. І. Перевірила: в.о. професора кафедри ІПКК Ніндипова В.І Київ 2007 ПланВступ Організація прокурорського нагляду за додержанням закону при виконанні кримінального покарання у виді позбавлення волі. Характеристика окремих видів перевірок. Заходи прокурорського реагування на виявлені порушення законів при виконанні покарань. Список використаних джерел 1. Організація прокурорського нагляду за додержанням закону при виконанні кримінального покарання у виді позбавлення волі Теорія та практика прокурорського нагляду відпрацювали певну методику прокурорського нагляду. Завдання зміцнення законності при виконанні покарань у виді позбавлення волі, посилення їх виховного та профілактичного впливу вимагають активізації прокурорського нагляду та підвищення його ефективності. Практика свідчить, що основними причинами, які сприяють порушенням законності у місцях відбування покарання у виді позбавлення волі є відсутність належного нагляду та контролю за поведінкою засуджених, низький рівень організації і проведення соціально-виховної роботи серед них, неналежне виконання службових обов’язків посадовими особами виправних установ. Одним з основних засобів прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі є проведення цільових та комплексних перевірок в установах де відбувають покарання такі засуджені. Для кваліфікованого проведення перевірки прокурору необхідно знати основні закони та підзаконні акти, що регулюють виконання кримінальних покарань у виді обмеження та позбавлення волі, а саме: - Конституцію України (розділ ІІ „Права, свободи та обов’язки людини і громадянина”, розділ VІІ „Прокуратура”); - Конвенцію Ради Європи від 21.03.83 &quo ;Про передачу засуджених осіб&quo ;; - Європейську Конвенцію &quo ;Про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи катуванню&quo ; /1987р/, яка ратифікована Верховною Радою України і набула чинності з 05.08.97.Конвенцію і Протоколи до неї № 1 і 2 направлені прокурорам областей О6.ІО.97 за № 17-334 н/т. - Конвенцію &quo ;Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах&quo ; /м. Мінськ, від 22.01.93, ратифікована Верховною Радою України 10.10.94; - Кримінальний кодекс України 2001 р.; - Кримінально-процесуальний кодекс України; - Кримінально-виконавчий кодекс України; - Кодекс законів України про працю; - Кодекс України про адміністративні правопорушення /ст.ст.188, 218, 264, 265, 273 і 283/ ; - Закон України &quo ;Про прокуратуру&quo ;; - Закон України &quo ;Про звернення громадян&quo ;; - Закон України &quo ;Про боротьбу з корупцією&quo ;; - Закон України &quo ;Про охорону здоров’я&quo ;; - Закон України &quo ;Про охорону праці&quo ;; - Закон України &quo ; Про оперативно – розшукову діяльність&quo ;; - Закон України &quo ;Про охорону навколишнього природного середовища&quo ;; - Закон України &quo ;Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі&quo ;; - Закон України &quo ;Про пожежну охорону&quo ;; - Указ Президента України від 22.0

4.98 &quo ;Про утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань&quo ;; - Указ Президента України від 31.07.98 &quo ;Про положення про Державний департамент України з питань виконання покарань&quo ;; - Постанову Пленуму Верховного Суду України від 26.03.93 &quo ;Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі&quo ;; - Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 26.04.2002 року “Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміни невідбутної частини покарання більш м(яким”; - Наказ Генерального прокурора України від 26.12.2005 № 7 &quo ;Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян&quo ;; - Методичні рекомендації Генеральної прокуратури України та МВС України від 30.04.97 № 17-137-97 дск /2288/ Чр &quo ;Про попередження проявів консолідації злочинців у місцях позбавлення волі, протидії їх законним вимогам адміністрації та здійснення заходів забезпечення особистої безпеки персоналу виправно-трудових установ&quo ;; - Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань - затверджені наказом Голови ДДУПВП № 275 від 25.12.03; - Наказ Держдепартаменту та Міністерства охорони здоров’я України від 18.01.00 № 3/6 &quo ;Про затвердження нормативно-правових актів з питань медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань&quo ;; - Наказ Держдепартаменту України з питань виконання покарань від 16.12.2003 року № 261 “Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Держдепартаменту з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі. Слід мати на увазі, що зазначені перелік не є вичерпним, оскільки на практиці, в залежності від характеру питань, що перевіряються та виявлених порушень, часто виникає потреба у застосуванні інших нормативних актів. Перед початком перевірки прокурор, складає план її проведення, котрий затверджується керівником відповідної прокуратури. Вивчає матеріали, що надійшли в прокуратуру по цій установі (статистичні дані, довідку про останню перевірку, виявлені порушення законів, які вживались заходи до їх усунення, скільки надійшло до прокуратури звернень засуджених, та їх характер, скільки і яких скоєно злочинів тощо). При підготовці до перевірки він визначає спеціалістів яких галузей необхідно до неї залучити (інженера з техніки безпеки, лікаря, працівників санітарно -епідеміологічної, контрольно-ревізійної служб Держдепартаменту тощо), доводить до кожного з них питання, що потребують перевірки. Після прибуття до установи перевірку слід починати з попередньої розмови з начальником установи, в ході якої необхідно з’ясувати загальні питання: - кількість засуджених, які тримаються в установі, розміщення їх в житлових приміщеннях, додержання встановлених норм житлової площі, працевикористання засуджених, виконання економічних показників, стан злочинності та дисципліни серед засуджених; - кількість осіб, які тримаються в дисциплінарних ізоляторах, приміщень камерного типу, одиночних камерах, кількість засуджених, які працевлаштовані за межами охоронюваної зони, та як здійснюється за ними нагляду; - випадки застосування до засуджених спецзасобів і зброї, гамівних сорочок, наручників та гумових кийків, наявність заборонених (позаслужбових) стосунків особового складу колонії із засудженими або їх родичами.

Необхідно також ознайомитися з актами інспекторських перевірок, що проводилися працівниками Державного департаменту України з питань виконання покарань України та управління в області, журналом обліку і реєстрації пригод, книгою обліку порушень, журналом обліку тілесних ушкоджень. Перевірити які заходи вживались адміністрацією колонії щодо усунення виявлених попередньою прокурорською перевіркою порушень законодавства. 2. Характеристика окремих видів перевірок Якщо до прокурора надійшли повідомлення про вчинення в установі правопорушень, що потребують негайного втручання (реагування), комплексну перевірку доцільно розпочати з перевірки цих повідомлень. Після цього прокурор здійснює обхід усіх житлових, комунально-побутових і виробничих приміщень установи. Обхід території проводиться в обов’язковому порядку з участю начальника колонії (особи, яка тимчасово виконує його обов’язки), медичного працівника, керівників інших служб, від яких прокурор отримує пояснення з приводу питань, що виникають під час обходу. При обході приміщень дисциплінарного ізолятору, приміщень камерного типу і одиночних камер, прокурор перевіряє: - санітарний стан цих приміщень, їх обладнання відповідно до вимог п.88 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань; - законність і обґрунтованість застосування до засуджених накладених стягнень, проведення з ними виховної роботи. У процесі обходу житлових приміщень звертає увагу на забезпеченість засуджених у виправних установах встановленою нормою житлової площі - 3 кв. м на одну особу, у виховних колоніях, виправних колоніях для тримання жінок, виправних центрах – 4 кв. м., лікарнях - 5 кв. м., одягом, взуттям, індивідуальними спальними місцями, постільними речами, миючими засобами. Звертає також увагу на санітарний стан житлових приміщень, наявність холодильників, телевізорів, радіо, бачків для питної води тощо. Під час обходу прокурор проводить із засудженими бесіди, дає на місці роз’яснення на їх запитання. Якщо засуджені заявили про факти, що потребують спеціальної перевірки, він пропонує написати на його ім’я заяву, яку приймає до свого провадження або доручає її перевірку компетентним особам. Вирішення її береться на контроль. Крім цього, з’ясовує у засуджених, бажання прибути до нього на прийом з особистих питань, записує їх прізвища і призначає час прийому. У їдальні і на кухні прокурор з’ясовує, чи додержуються вимоги законодавства щодо харчування засуджених. Зокрема чи проводяться аналіз їжі на визначення калорійності. Чи перевіряється її якість працівниками медсанчастини. Різноманітність харчування, технологія приготування страв, дотримання санітарного стану. Додержання при приготуванні страв затвердженого меню-розкладки. У крамниці прокурор з’ясовує, чи дотримується необхідний асортимент продуктів харчування, терміни придатності та наявність сертифікатів якості і предметів першої потреби, канцелярських приладів, розпорядком роботи крамниці, чи створені безпечні умови роботи продавців. Також цікавиться чи не перевищують ціни рівня, встановленого для даної місцевості.

Найменша кара — 15–25 років ув'язнення або розстріл. Масові арешти та засудження до концтаборів в СССР відбуваються за ст. 58 пп. 10 і 11. Десятий пункт карає за пропаганду і агітацію, яка немов би закликає населення до повалення, ослаблення або підірвання совєтської влади, а 11, це є різного роду організаційна діяльність, що спрямована до виконання контрреволюційних злочинів, передбачених ст. 58. Під час єжовсько-беріївських чисток, а також по другій світовій війні, основна маса ув'язнених в концтаборах була засуджена «Особим совєщаніем» за пп. 10 та 11. Судилося навіть за жарти (на 5 років). Відомо було, що найбільше антисовєтських жартів складали в самому Кремлі, а їх майстром був немов би Радек. Отже, існував такий жарт: Сталін говорить до Радека: «Час тобі вже перестати складати жарти про совєтську владу». Радек йому відповідає: «Складаю жарти про совєтську владу — це правда. Але, скажи, Йосипе Віссаріоновичу, чи совєтська влада взагалі не є жарт?» Якщо цей жарт передала одна особа другій, обох засуджували до 5 років ув'язнення в концтаборах

1. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

2. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

3. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

4. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

5. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

6. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
7. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
8. Рельєф та ландшафтна організація

9. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

10. Організація та планування кредитування

11. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

12. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

13. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

14. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

15. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

16. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

18. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

19. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

20. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

21. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

22. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
23. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
24. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

25. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

26. Організація захисту державної таємниці в Росії

27. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

28. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

29. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

30. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

31. Інформаційне забезпечення діяльності організації

32. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

34. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

35. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

36. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

37. Світова організація торгівлі: цілі та функції

38. Україна та міжнародні економічні організації
39. Економічні та правові основи управління організацією
40. Кризове явище функціонування та розвитку організації

41. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

42. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

43. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

44. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

45. Організація та методика виконання курсових

46. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

47. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

48. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

50. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

51. Процес організації виробництва та виробництва

52. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

53. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

54. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів
55. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів
56. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

57. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

58. Правове забезпечення організації лісового господарства

59. Зміст поточних планів та організація їх розробки

60. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

61. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

62. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

63. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

64. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

65. Організація приймання товару в аптеці

66. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

67. Організація праці менеджера

68. Організаційна система управління природокористуванням України

69. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

70. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
71. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
72. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

73. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

74. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

75. Організація банківської справи

76. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

77. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

78. Організація касових операцій у банківських установах

79. Організація ресурсної бази банків в Україні

80. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

81. Організація будівельного майданчика

82. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

83. Організація робочого місця бухгалтера

84. Рівні організації організму людини

85. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

86. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
87. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
88. Внутрішній аудит організації

89. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

90. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

91. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

92. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

93. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

94. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

95. Організація документування господарських операцій

96. Організація і методика аудиту грошових коштів

Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

98. Організація облікового процесу на підприємстві

99. Організація обліку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.