Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Соціальна цінність права

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Курсова робота з дисципліни „Теорія держави та права” Зміст Вступ Розділ I. Право – історичне надбання людства 1.1 Походження права 1.2 Призначення права 1.3 Функції права 1.4 Соціальна цінність права Розділ II. Правова держава – втілення ідеалів свободи і справедливості 2.1 Формування теоретичних основ правової держави 2.2 Погляди сучасних дослідників держави і права на проблему правової держави 2.3 Основні ознаки правової держави Висновки Список використаних джерел Вступ Коли ми починаємо вести мову про право, мимоволі виникають асоціації: закони, мораль, норми поведінки. Водночас можуть з’явитися й інші думки-асоціації: суди, вироки, в’язниці – те, що тягне за собою порушення права. Отже, закономірно народжується усвідомлення: право – це широке поняття, що стосується як усього суспільства, так і кожного зокрема. У розвинутих цивілізованих країнах право вважається основним інструментом захисту прав людини, у тому числі – і перед державою. Як універсальний регулятор суспільних відносин, воно забезпечує порядок у суспільстві, допомагає знайти необхідний вихід із різноманітних життєвих ситуацій. А такі трапляються мало не щодня. Право закономірно вважається основою будь-якого цивілізованого влаштування життя людей. Право-це сфера належного, того, як повинно бути. Але це належне не завжди збігається з дійсністю, а сьогодні цей незбіг, нажаль, набув характеру істотного розриву. Така ситуація спричиняє певний правовий нігілізм. Правовий нігілізм, а за ним – і певний хаос у суспільних відносинах завдає шкоди суспільству, державі і кожній людині. Необхідність подолати цей нігілізм, встановити порядок у стосунках людей в різних сферах життєдіяльності саме і є актуальною потребою, а отже, - стимулом до вивчення права, аналізу його соціальної цінності. Право містить низку вічних істин, непорушних канонів, свого роду правових аксіом. Водночас багато нових істин, що з’являються, доводиться осягти по-новому, відповідно до запитів сучасності. У свідомості людей право з давніх-давен було синонімом справедливості, правди, праведності. Часом воно зближалося із такими поняттями, як законність, упорядкованість соціального життя, іноді ж – наближалося до прав людини. Проте – ніколи, ні за будь-яких обставин в усі часи - від античності і до сьогодення – без нього не мислилося і не може мислитись суспільне життя. Найтіснішим чином із правом пов’язане інше суспільне явище – держава. Як і чому? Як і за сивої давнини, сьогодні багато сподівань людина покладає на державу: оборона від зовнішніх ворогів і захист від злочинців, забезпечення бідних і немічних, допомога багатодітним сім’ям, ліквідація наслідків екологічних і техногенних катастроф, здійснення правосуддя тощо. Насправді люди доволі часто звертаються по допомогу до держави, вважаючи, що саме вона має захистити їхні інтереси, причому саме за допомогою права. Щодо взаємозв’язку держави і права існують два основних підходи: інструментальний підхід – коли право розглядається як знаряддя, інструмент держави для підтримання її примусової влади і як плід державної діяльності, а право при цьому є правом держави встановлювати закони, що забезпечують примус населення до підкорення владі, і межі між державною волею і державним свавіллям немає.

Держава ж на свій розсуд наділяє громадян тими або іншими правами чи позбавляє цих прав. Подібне праворозуміння панує в країнах з авторитарними державними порядками в усіх формах – від самодержавства (абсолютизму) до тоталітаризму; ціннісний підхід – коли право розглядається як соціальна цінність, що вироблена практикою людської цивілізації та несе ідею справедливості й гуманізму. В цьому розумінні право – це передусім невід’ємні права особистості, а закон і держава повинні поважати і охороняти ці права. Це праворозумінняя притаманне демократичній, правовій державі, воно є серцевиною самої ідеї правової держави. Концепція цієї курсової роботи виходить саме з праворозуміння, пов’язаного з ідеєю правової держави. Отже, уважно розглянемо взаємозв’язок держави, права, людини і суспільства. Поринемо в глибину віків і простежимо, як саме розвивалося право впродовж історії людства. Розглянемо функції права, його соціальне призначення. Розділ I. Право – історичне надбання людства 1.1 Походження права Питання про походження права становить одну з найскладніших проблем теоретичної юриспруденції, і єдиної думки щодо цього в науці дотепер не склалося. Існують і існували різні погляди, концепції щодо цього питання, зміст яких найчастіше зумовлений різноманітними обставинами: конкретним історичним періодом, політичними обставинами в державі – батьківщині конкретного правового вчення, а також низкою суб’єктивних чинників: особистою думкою юриста – теоретика, фундатора вчення, його ставленням до тієї чи іншої соціальної групи. Право є одним із найважливішим здобутків людської цивілізації, але воно переживає розвиток. Це означає, що воно виникло на певному етапі історії людства і дотепер еволюціонує. Така постановка питання закономірно породжує проблему походження права, наукове питання: як виникло право, які чинники зумовили його появу? Право – своєрідне унікальне явище. Загальновідомо, що з часом практично все в природі схильне до змін. За порівняно короткий період існування людей на землі виникали і руйнувалися царства та імперії, змінювалися засоби виробництва й управління, методи будівництва і ведення воєн, стилі і напрямки в архітектурі, живописі, музиці, манери і навіть мова. Однак у сфері правового регулювання відносин із давніх часів існують незмінні або схильні до дуже незначних змін категорії. Справді, з часів ассирійського царя Хаммурапі (XVIII ст. до н. е.) до наших днів юриспруденція використовує кодифікацію як один із методів упорядкування правових норм. З часу видатних римських юристів до сьогодні діють поняття угоди, договору, зобов’язання й інші цивільно-правові категорії. Виходить, саме право часто виступало як елемент, що забезпечує зв’язок часів і епох, культур і цивілізацій, тому питання про походження права набуває особливої актуальності. У різних народів і в різні епохи право творення мало свої особливості, однак існують і загальні закономірності. Економічне і соціальне життя будь-якого суспільства потребує певної впорядкованості діяльності людей, що беруть участь у виробництві, розподілі та споживанні матеріальних благ.

Її досягають за допомогою соціальних норм. У первісному суспільстві це були звичаї, злиті з релігійними і моральними вимогами. Соціальне розшарування суспільства, поява в ньому різних соціальних прошарків і груп із різноманітними, що найчастіше не збігаються, інтересами, привело до того, що родові звичаї вже не могли відігравати роль універсального регулятора. Якісно нові соціально-економічні умови потребували нових загальнообов’язкових норм, що встановлені (або санкціоновані) й охороняються державою. Виникнення права, як і держави, тривало багато епох, зазнавало впливу різноманітних чинників як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Тому загальнотеоретичний схематичний виклад не відбиває всіх особливостей походження права в різних народів. У далеку давнину найбільш впливовою ідеологічною силою виступала релігія. Особливу роль відігравала вона у виникненні права в народів, у господарстві яких домінували скотарство і землеробство. Так, природною для хліборобів, особливо в країнах жаркого клімату, стала релігія. Сонця (Месопотамія, Передня Азія, Індія, Стародавній Єгипет, Мезоамерика, гірське Перу). Виникнення культу вищого божества сприяло вивищенню племінних звичаїв над звичаями окремих родів і вело до зміцнення віри в єдиний для всього народу порядок, даний зверху верховним божеством. Жреці, носії нової релігії, виробили уявлення про пори року, що втілилися в давніх аграрних календарях, які встановлюють для всіх циклічність проведення сільськогосподарських та іригаційних робіт, що супроводжувалися релігійними обрядами поклоніннями Сонцю. Цей порядок підтримувався владою перших міст-держав, що була в руках царів, військової верхівки і бюрократії. У Стародавній Греції, Стародавньому Римі й у слов’янських народів, кельтів, германців, у яких зрошувальне поливне землеробство було нерозвиненим, а польові роботи залишалися справою сільської громади, календарі природи і поклоніння Сонцю не були настільки явно „одержавлені”. Одним із джерел права були звичаї, що склалися в період формування давніх цивілізацій, освячувалися й охоронялися державою (звичаєве право або правовий звичай). З поміж них усе більшого значення набували звичаї, що закріплюють нерівність членів сільської громади, привілеї вищих станів і обов’язки нижчих. Надалі багато норм звичаєвого права склали основу перших писаних законів (закони XII таблиць, „варварські правди”). Велику роль у формуванні права відіграли судові органи. Вони сприяли руйнуванню системи звичаїв родового ладу, закріплюючи у своїх рішеннях норми, що відповідали новим порядкам. Поступово виникає прецедентне право, тобто рішення суду з конкретної справи перетворюється в загальну норму (судовий прецедент). З розвитком писемності появляються і перші писані закони. Становлення держави вимагало все більшого закріплення правових норм, надання їм високого ступеня формальної певності. Право, що виникало спиралося на примусову силу держави, інакше воно б не витиснуло родових звичаїв. Право, що формується, мало подвійну мету: з одного боку, закріплення певної соціальної структури (кастового, станового ладу), панування привілейованих груп і, з іншого боку, - встановлення і підтримання єдиного для всього населення країни порядку в суспільних відносинах, без чого неможливе нормальне життя будь - якого суспільства.

Щоб завоювати підтримку селян, усі ці партії організовували віча — народні зібрання, що їх скликали на селі партійні активісти для обговорення загальних проблем життя. Нерідко в них брали участь великі маси селяр. Так, під час виборчої кампанії 1905–1906 рр. на національно-демократичне віче зійшлося близько 20 тис. чоловік, що свідчило про поширення політичної свідомості серед селян. Із зростанням організаційної та політичної сили українофілів слабнув вплив русофілів. Для молодшого покоління української інтелігенції ба навіть для напівосвічених селян язичіє звучало надто штучно, ототожнення з росіянами було надто неприродним, соціальна консервативність русофілів — надто реакційною, а їхня залежність від допомоги з-за кордону — принизливою. Спроби русофілів змагатися з українофілами на організаційному рівні не були дуже успішними: в 1914 р. Товариство ім. Качковського мало тільки 300 читалень порівняно з 3 тис. читалень «Просвіти»; якщо українська кооперативна спілка мала понад 900 відділень, аналогічна русофільська організація — всього 106

1. Соціальна захищеність дітей в Україні

2. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

3. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

4. Сутність і значення соціального страхування

5. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

6. Правовідносини у сфері соціального захисту
7. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
8. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

9. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

10. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

11. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

12. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

13. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

14. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

15. Бідність як соціальна проблема

16. Соціальність і культура. Життєвий простір

Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки

17. Соціально-педагогічна діяльність як професія

18. Сутність соціальної роботи

19. Освіта та соціальна мобільність

20. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

21. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

22. Соціальні групи
23. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки
24. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

25. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

26. Роль власності у соціально-економічних процесах

27. Соціальна екологія

28. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

29. Комічне як соціокультурна реальність

30. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

31. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

32. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия

33. Соціальна інфраструктура України

34. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

35. Розвиток соціальної географії в СРСР

36. Історія соціально-економічної географії світу

37. Державна соціальна допомога

38. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
39. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства
40. Соціальна держава

41. Соціальне партнерство в Україні

42. Суть та принципи соціальної держави

43. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

44. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

45. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

46. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

50. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

51. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

52. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

53. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

54. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
55. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
56. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

57. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

58. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

59. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

60. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

61. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

62. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

63. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

64. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие

65. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

66. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

67. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

68. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

69. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

70. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
71. Ожиріння як медико-соціальна проблема
72. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

73. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

74. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

75. Економіка праці та соціально-трудових відносин

76. Організація як соціальне утворення

77. Соціальна психологія організацій

78. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

79. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

80. Управління персоналом в соціальній сфері

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

81. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

82. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

83. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

84. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

85. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

86. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
87. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи
88. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

89. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

90. Соціальна структура суспільства

91. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

92. Політика та соціальний конфлікт

93. Метрологія та взаємозамінність

94. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

95. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

96. Мотиви соціальної поведінки особистості

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

98. Поняття соціальної установки

99. Предмет соціальної психології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.