Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Вивід вмісту каталогу y середовищі MS DOS

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

зміст вступ3 1. Постановка задачі4 2. Програмний інструментарій5 2.1. Вибір засобу виконання поставленої задачі.5 2.2. Функції переривання I 21h MS DOS, що використані при роботі програм5 2.2.1. Функції роботи із D A5 2.2.2. Інші функції переривання I 21h, що необхідні для використання у програмі, що розробляється7 3. Розробка задачі на мові асемблер10 3.1. Допоміжні процедури10 3.1.1. Модуль PARAMS.asm10 3.1.2. Модуль S RIO.asm14 3.1.3. Модуль BI ASC.asm17 3.2. Розробка основної програми DR.asm20 4. Розробка задачі на мові високого рівня із використанням асемблерних фрагментів коду30 4.1. Розробка програми на Pascal30 Висновки34 Список використаних джерел35 Додатки36 вступ Еволюція мов програмування нараховує вже не один десяток років. Пройдено великий етап від мов структурного програмування (таких як С) до систем багатомовного програмування, на роль яких претендують такі бренди як С#, Java, та ін. Однак слід зазначити, що незважаючи на постійне оновлення мов високого рівня щодо їх пристосування до зростаючих потреб програмістів, головна їх задача лишається тією ж самою – транслювати свої команди у машинний код. Тобто, не має ніякої різниці, якою мовою виконувати задачу – результат лишається той же; відмінність полягає лише у тому, як ця мова інтерпретує рішення програміста у мову машинних кодів. Тому відповідь на питання – чому мова асемблера, залишаючись практично незмінною у своїй ідеології і лексичній базі (цього не можна сказати, наприклад, про сімейство С), лишається й досі конкурентноспроможною іншим мовам – є цілком зрозумілою: вона, як мова програмування низького рівня, найближча до мови комп'ютера і, наразі, найбільш ефективна. Мета даного курсового проекту – відбити ідеологію мови асемблера і продемонструвати можливості, які надає їй взаємодія із середовищем MS DOS, на прикладі розробки програми перегляду каталогів і виводу інформації про файли, що в них містяться. Однак, не зважаючи на всі переваги мови асемблера, вона має вагомий недолік відносно мов високого рівня, що й зумовлює їх існування. У порівнянні з асемблером вони значно спрощують роботу програміста шляхом реалізації різноманітних аспектів алгоритму, таких як вивід на екран інформації, реалізація циклів, тощо за допомогою власних вбудованих інструментів. Наразі, друга частина цього проекту присвячена розробці програми, що виконує аналогічні задачі вже мовою Pascal, надаючи реалізацію основного алгоритму асемблерним вставкам, а елементів інтерфейсу – функціям Pascal. Таким чином, даний курсовий проект має продемонструвати переваги і недоліки програмування мовами низького і високого рівня, а також розкрити деякі аспекти роботи середовища MS DOS і його функцій. 1. Постановка задачі Згідно із темою даного курсового проекту його задача – показати яким чином можна в середовищі MS DOS реалізувати вивід на екран всіх даних по файлам і директоріям, що містяться в заданій директорії, а також розробити програму, що реалізує ці дії. Оскільки робота відбувається у середовищі MS DOS, цілком очевидно, що можна використовувати всі інструменти і можливості, що надає це середовище програмісту.

Програма має бути виконана мовою асемблера, а також можливий варіант створення програми на мові високого рівня (наприклад Pascal, C та ін.) із використанням фрагментів асемблерного коду, що виконують основний алгоритм задачі. Програми мають містити коментарі і схеми алгоритмів. 2. Програмний інструментарій 2.1. Вибір засобу виконання поставленої задачі Існує два шляхи вирішення поставленої задачі. Розглянемо кожний з них окремо. Перший засіб Послідовне переміщення по дереву каталогу шляхом безпосереднього читання (за допомогою другої функції переривання I 13h BIOS) секторів пам'яті, починаючи із ROO , і пошуку необхідного підкаталогу згідно із вказаним шляхом до потрапляння у кінцевий каталог із виводом даних о всіх файлах і директоріях, що в ньому містяться . Однак даний метод надзвичайно складний, має прив'язку до певної системи FA , організації BOO і таблиці розділів, потребує прямого звертання до жорсткого диску, що не свідчить в його користь. Другий засіб Пов'язаний із специфікою роботи MS DOS. Коли програма починає виконуватись, регістри DS:0000 і ES:0000 вказують на початок PSP (Program Segme Prefix – префікс програмного сегмента) – об'єм пам'яті, в якому міститься інформація о розмірі доступної пам'яті, опції із рядка команд, імена файлів, оточення, а також D A (розмір 43 байти) . D A має наступну структуру: Резервна область. Атрибут. Час створення файлу. Розмір файлу. Ім'я із розширенням файлу. Таким чином D A дає повну і вичерпну інформацію о файлі. Тобто, читаючи послідовно D A кожного файлу директорії, можна отримати інформацію по кожному файлу і вивести її на екран. Пошук D A файлів реалізується за допомогою спеціальних функцій переривання I 21h MS DOS. Для виводу інформації на екран, і завершення програми, теж використовуються спеціальні функції переривання I 21h. 2.2. Функції переривання I 21h MS DOS, що використані при роботі програм 2.2.1. Функції роботи із D A Середовище MS DOS пропонує набір функцій переривання I 21h, що дозволяють працювати із D A – встановити його адресу (1Ah), дати поточний D A (2Fh), заповнити D A при знаходженні першого файлу (4Eh), заповнити D A при знаходженні наступного файлу (4Fh). Розглянемо кожну з цих функцій окремо: 1Ah функція I 21h Вхід:AH 1Ah DS:DX адреса для D A Вихід:не має Дана функція встановлює адресу для D A. В регістрову пару DS:DX заноситься, відповідно, сегмент і зміщення буфера розміром &g ;43 байтів, в який буде зберігатись D A. Якщо адреса D A змінюється вашою програмою, бажано зберегти попередню адресу D A (за допомогою функції 2Fh I 21h) і відновити її після завершення програми. Приклад: mov ah, 1Ah; в ah номер функції mov dx, offse buffer; в dx поміщується зміщення буфера, ; сегмент лишається незмінний i 21h В даному прикладі перевизначається адреса для буфера D A. 2Fh функція I 21h Вхід: AH 2Fh Вихід: ES:BS адреса початку поточної D A. Функція повертає адресу початку області вводу/виводу D A. В AH заноситься номер функції; в регістровій парі ES:BS повертається адреса початку D A. Дана функція корисна при збереженні адреси D A для її подальшого відновлення після зміни програмою.

Слід бути обережним при її використанні, оскільки функція змінює регістр es. Приклад: push es ; збереження у стеку регістрів es, bx, що зміняться push bx mov ah, 2Fh;в ах номер функції i 21h mov , bx pop bx; відновлення попередніх значень регістрів bx і es pop es; із стеку В даному прикладі у змінних D As і D Ao зберігається адреса D A, регістри bx, es незмінні. 4Eh функція I 21h Вхід: AH 4Fh DS:DX адреса ASCII рядка із маскою імені файлу СХ атрибут файлу для порівняння Вихід: АХ код помилки, якщо в CF=1 буфер D A заповнений даними. Дана функція знаходить ім'я першого файлу у переліку, що відповідає заданій масці і атрибуту, і поміщує інформацію про нього в буфер D A. В AH поміщується номер функції; регістрова пара вказує на рядок, що задає маску імені файлу; в СХ міститься атрибут файлу. В імені файлу і розширенні допускаються узагальнені символи &quo ; &quo ; і &quo ;?&quo ;. Функція повертає код помилки в AX, якщо файл не знайдений, або заповнює буфер D A даними про файл. 4Fh функція I 21h Вхід: AH 4Fh DS:DX адреса даних, повернутих попередньою 4Eh функцією I 21h Вихід: AX код помилки, якщо CF=1 D A заповнена даними Дана функція викликається після функції 4Eh I 21h і знаходить наступний файл, що відповідає параметрам пошуку, заданим при визові 4Eh I 21h. В AH заноситься номер функції, в регістрову пару DS:DX – адреса даних, повернутих попередньою функцією. Функція повертає в AX код помилки, якщо вона не відбулась, або поміщує в буфер D A дані про файл, що відповідає узагальненому імені і атрибуту. Приклад: mov ah, 4Eh ; в аh номер функції першого пошуку mov dx, affse mask ; в dx зміщення маски mov cx, 10h i 21h jc e d @@01: mov ah, 4Fh ; в аh номер функції наступного пошуку i 21h j c @@01 e d: Приклад демонструє перегляд каталогу на наявність файлів, що відповідають масці, заданої змінною mask. В буфері D A залишається опис останнього знайденого файлу. 2.2.2. Інші функції переривання I 21h, що необхідні для використання у програмі, що розробляється 2h функція I 21h Вхід: AH 02h DLкод символу, що виводиться на вивід Вихід:символ на екрані В AH поміщується код функції, в DL код символу, що необхідно вивести на екран. Слід відмітити, що при наявності в DL коду 8 (ASCII код Backspace) функція переміщує курсор вліво на одну позицію. Для виконання переходу на новий рядок слід послідовно вивести символи із кодами 13 і 10 на екран . Приклад: mov ah, 2 ; номер функції mov dl, 13 ; вертикальна табуляція i 21h mov dl, 10 ; зсув каретки i 21h Даний фрагмент коду переводить курсор на новий рядок. 40h функція I 21h Вхід: AH 40h BX описувач файлу DS:DX адреса буфера, що містить дані, що записуються CX число байт, що записуються Вихід: AX код помилки, якщо CF=1 AL число реально зчитаних байт Дана функція записує CX байт даних в файл, або пристрій, заданий описувачем в BX. В AH поміщується номер функції, BX містить описувач : 0Стандартний пристрій вводу (звичайна клавіатура) 1Стандартний пристрій виводу (звичайний екран) 2Стандартний пристрій помилок (CO -екран) 3Стандартний пристрій AUX (COM 1) 4Стандартний принтер (LP 1) Регістрова пара DS:DX адресується на буфер.

Дополнительные сеансы получают свое (закрытое) представление пространства имен, называемое локальным пространством имен. Части пространства имен, локальные для каждого сеанса, включают \Dos-Devices, \Windows и \BaseNamedObjects. Формирование раздельных копий одних и тех же частей называется созданием экземпляров (instancing) пространства имен. Создание экземпляров каталога \DosDevices позволяет каждому пользователю обозначать сетевые дисковые устройства разными буквами и по-разному именовать такие объекты, как, например, последовательные порты. B Windows 2000 глобальный каталог \DosDevices называется \?? и является каталогом, на который указывает символьная ссылка \DosDevices, а локальные каталоги \DosDevices идентифицируются по идентификатору для сеанса сервера терминала. B Windows XP и более поздних операционных системах глобальный каталог \DosDevices называется \Global?? и является каталогом, на который указывает \DosDevices, а локальные каталоги \DosDevices определяются по идентификатору сеанса входа (logon session). Win32k.sys создает в каталоге \Windows интерактивный oбъeктWindow-Station, \WinSta0

1. MS-DOS

2. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

3. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

4. Работа с командами операционной системы MS - DOS

5. MS DOS

6. Архивация данных в MS DOS
7. Операционная система MS DOS
8. Знакомство с MS-DOS

9. Why do we learn English language?

10. Книготорговые каталоги М.О.Вольфа

11. Разработка информационно-справочной системы "Каталог строительных объектов" /Prolog/

12. VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология), алгоритмы программирования

13. Использование макросов для программирования в MS ACCESS

14. Разработка приложений на языке VBA в среде MS EXCEL по обработке данных для заданных объектов

15. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)

16. Памятка: Norton, Lexicon, DOS

Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

17. Access-одна из программ MS Office

18. Работа с запросами в MS Access 97

19. Международное сотрудничество в области управления природоохранной деятельностью, на примере Балтийского моря (MS Works)

20. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works, ТХТ)

21. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

22. Исследование возможности извлечения редких металлов из золы-уноса ТЭЦ (MS Word 97)
23. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище
24. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

25. Преемственность и перспективность в работе по русскому языку между I-III (IV) (на материале внеурочной предметной деятельности) (и V-VI классами (Диплом) MS Word

26. I MUST TO DO MY DUTY

27. Екологія та охорона навколишнього середовища

28. Правова охорона навколишнього природного середовища

29. What type of toys do the kids prefer nowadays?

30. How do I like unusual methods of teaching?

31. The Subjects We Do at School

32. Иерархия каталогов и файловых систем в Linux

Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

33. Delphi: работа с MS WORD

34. Вывод на экран текущего каталога в графическом режиме (со скроллингом)

35. Машиночитаемый каталог

36. MS Access

37. Автоматизация работы пользователя в среде MS Office

38. Использование графики в MS Word
39. Операционная система DOS
40. Упражнения по базам данных MS ACCESS (методичка)

41. Определение семантического каталога и его задачи

42. Работа с объектами большого объема в MS SQL и ADO

43. MS SQL 2005: оконные функции

44. Блокировки в MS SQL Server 2000

45. DOS-extender для компилятора Borland C++

46. Использование пакета Cold Fusion для MS Windows при построении WWW - интерфейсов к базам данных

47. MS SQL Server 9 “Yukon”. Интеграция с .NET

48. Boot Record, команды DOS, Norton Commander, Windows

Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные

49. Отчетность по МСФО в MS Excel

50. Вплив техносфери на навколишнє середовище

51. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

52. Охорона праці і навколишнього середовища

53. Вплив факторів навколишнього середовища на популяції гідробіонтів

54. Аудит в комп’ютерному середовищі
55. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
56. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

57. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

58. Каталог издательства как средство рекламы книг, его роль в маркетинговой кампании издательства

59. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

60. Функционирование глагола to do

61. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

62. Автоматизация работы и алгоритмирования в среде MS Office

63. База данных MS Access

64. Визуализация расчетов в программе MS Excel

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Использование MS Project для определения критического пути проекта

66. Каталог электротоваров

67. Мова програмування C++ та середовище розробки Microsoft Visual C++

68. Обмін даними між компонентами ППП MS Officе

69. Ознайомлення з MS Excel

70. Основы работы в Ms Word и Excel
71. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог
72. Программы DOS

73. Проектирование баз данных MS Access

74. Проектирование и создание базы данных в среде MS Access и Web-узел для Молодежного Центра

75. Процессор MS Word

76. Работа с Microsoft Оffice. MS Word, MS Excel

77. Работа с базой данных в MS Access

78. Работа с файлами и каталогами

79. Разработка каталога online-видео

80. Разработка элементов информационной системы средствами СУБД MS Access и языка программирования VBA

Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее
Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское

81. Решение математической задачи с помощью математических исследований и помощью специального офисного приложения MS Excel

82. Робота з "потоками" в середовищі Delphi

83. Робота з таблицями баз даних в MS Excel

84. Розробка математичної програми в середовищі С++

85. Сервісні послуги MS Word

86. Середовище програмування DELPHI 2.0
87. Система баз данных MS Access
88. Створення таблиць даних в MS Excel

89. Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

90. Табличный процессор Excel. Система управления базой данных MS Access. Векторный редактор CorelDraw

91. Текстовый редактор MS WORD

92. Технология создания, редактирование и форматирование текстового документа в MS Word

93. Управление доступом к дискам, каталогам и файлам

94. Выполнение расчётов и оформление технической документации с использованием MS Office

95. Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища

96. Состав и тенденции развития системы библиотечных каталогов

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

97. Библиотечные каталоги, их виды и формы

98. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

99. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.